Vzdělávání

Mnozí lidé v seniorském věku si chtějí rozšřit svůj duševní obzor a touží po dalších poznatcích v nejrůznějších vědních oborech.

Možnosti vzdělávání na Univerzitě třetího věku při Vysoké škole ekonomické v Praze v univerzitním roce 2007/2008

Program je připraven pro dvě skupiny odborných předmětů :

  1. společensko-vědní
  2. informatickou

Vzdělávací činnost v rámci Senior Internet Klubu při VŠE. Do Senior Internet Klubu jsou vybírání uchazeči s dobrými znalostmi práce na počítači , v použití Internetu a se zájmem se dále vzdělávat   v určitém oboru ( ekonomickém, lékařském, přírodovědním …..). Součástí činnosti Senior Internet klubu je vlastní tvorba webových stránek na Internetu.

Vzdělávací aktivity jsou určeny pro všechny důchodce, nejen pro seniory, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání a nejsou výdělečně činní. Tomuto požadavku odpovídá i poměrně nízký organizační poplatek za vzdělávání.

Organizační otázky: Podrobné informace o studiu najdou uchazeči na stránkách  U3V 

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]