Informace a rady k fyziologii stárnutí

Jsou plastové obaly bezpečné?

V plastových obalech je obsažen bisphenol A (BPA), který u experimentálních zvířat vyvolává cukrovku, poškození jater a obezitu. BPA přechází do potravin balených do plastů, a je prokázán v moči lidí. 25% zkoumaných dobrovolníků s nejvyšší koncentrací BPA v moči trpělo 2x častěji cukrovkou, chorobami srdce a změněným spektrem jaterních enzymů ve srovnání s 25% populace s nejnižší koncentrací této látky v moči. Kanada připravuje zákaz používání plastových lahví pro kojence, kteří jsou považováni za zvláště ohroženou skupinu.

Celý článek o bezpečnosti plastových obalů.

Připravila: MUDr Jana Škopková, CSc.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]