Informace a rady k fyziologii stárnutí

Otylost, její příčiny, následky a léčení

Otylost je rozšířené onemocnění, které je však považováno za vážnou chorobu teprve v posledních padesáti letech. Do té doby doby byla otylost známkou zámožnosti a dobrého zdraví. Jen pozvolna byla odhalována souvislost mezi otylostí a řadou chorob, jakými je diabetes druhého typu, vysoký krevní tlak, předčasná arteriosklerosa, dna, některé hormonální poruchy, artrosa nosných kloubů. Tyto "vedlejší" choroby doprovázející obezitu jsou většinou horší než primární porucha vznikající banálním přejídáním a slastným lenošením.

Nejdřív co je to obezita. Jde o nahromadění tuku v tukových buňkách (adipocyty) v podobě mikroskopických kapiček. Čím je obezita výraznější, tím jsou kapičky větší a početnější. Při výkrmu vznikají nové adipocyty z vazivových buněk v okolí drobných cév. Při hubnutí ubývá z adipocytů tuk, ale jejich počet se většinou nemění. To znamená, že jednou vytvořené adipocyty čekají na příležitost, aby opět nabraly tuk. Je nutné připomenout, že během narůstání hmotnosti (váhy) nejde o zadržování vody ale o tvorbu tuku.

Vedle obezity vyvolané přebytkem potravy a nedostatkem tělesného pohybu, se celkem vzácně vyskytují jiné formy otylosti, vyvolané hormonální poruchou. U běžné otylosti se tuk nejvíc usazuje na břiše, částečně na hýždích a stehnech. Nápadné usídlení tuku na jiných místech vyžaduje odborné vyšetření.

Nejčastěji se obézní pacienti vymlouvají na snížení funkce štítné žlázy, která způsobuje útlum výměny látkové, doprovázený mírnými otoky, zpomalením psychiky, zimomřivostí (hypotyreosa, myxedem). Lékař tyto příznaky snadno pozná a v případě nejistoty nechá vyšetřit v krvi hladinu příslušných hormonů. Při normálním nálezu je léčení hormony štítné žlázy pochybené.

Estrogeny, ženské pohlavní hormony z první fáze menstruačního cyklu, mají výrazný vliv na růst dělohy a prsů, podporují ukládání tuku v podkoží a zajišťují tak vytváření zásob energie během těhotenství. Přiměřený příjem a výdej energie vedou tak k formování ženského těla zatím co radikální diety poškozují organismus a vedou k jeho deformaci. Mentální anorexie je stav postihující především děvčata ve věku 16 až 22 let a je charakterizován svévolným hladověním. Pacientka trpí nezlomnou představou, že ač vyzáblá, musí pro svou krásu a zdraví nadále hubnout. Vyvolávajícím faktorem je nejčastěji móda, ale třeba i banální poznámka v tanečních.

U gynoidního typu otylosti je u chlapců zvýrazněno ukládání tuku jako u žen, mají vysoký hlas a v dospělosti impotenci. Vyžaduje odborné vyšetření.

U androidního typu obezity je u postižených žen nápadné zbytnění svaloviny a ochlupení mužského typu. Příčinou bývá nádor nadledvin, které produkují nadbytek hormonu testosteronu. Vyžaduje odborné vyšetření.

Cushingovu syndromu se budeme věnovat podrobněji, protože vzniká nejen samovolně jako nádor nadledviny, ale může být vzvolán i předávkováním hormonem kortisolem nebo jeho deriváty, kortikoidy. Je používán k tlumení zánětů, především chronických (na př. reumatismus, alergické stavy). Předávkování kortikoidy se projevuje ruměným obličejem, výraznějším ochlupením, tuk je uložen především na obličeji a na břiše, končetiny jsou tenké, což vyvolává značnou slabost. Na břiše ale i na hrudníku a hyždích je popraskané podkoží v podobě rudých jizev obdobně jako v těhotenství. K tomu bývá přítomen diabetes, hypertenze a prořídnutí kostí.

Lipomatozní obezita se projevuje jako kulovité útvary, které pozvolna rostou v podkoží. Chirurgické odstranění má jen krátkodobý kosmetický efekt. Adipositas dolorosa či paniculitis je drobným bolestivým zánětem kůže, bývá připodobněno pomerančové kůře.

Léčebný přístup k obezitě sestává z diety, léků a pohybové aktivity. Většina pacientů je si vědoma chybného stravování a není to jen přemíra potravy, ale i nevhodné pokrmy a nápoje. Principielně je tedy nutné omezit přijímanou potravu, snížit její výživnost a chutnost. Výživnost se udává v Joulech na gram hmotnosti. Nejvýživnější jsou tuky; z hlediska redukční diety je lhostejné, zda jde o tuky živočišné či rostlinné, ale rostlinné tuky chrání organismus před zvýšeným cholesterolem a předčasnou arteriosklerosou. Jste-li obézní, tak se raději vyhýbejte všem tukům. Nejste-li obézní a máte-li jen vyšší hladinu cholesterolu v krvi, nemusíte omezovat příjem tuků pocházejících z rostlin a z ryb (studenokrevní). Výživnost cukrů je o něco nižší než tuků, ale pro obézního nejsou vhodné, protože podporují tvorbu inzulínu a vznik diabetu 2.typu. Z hlediska energetického jsou nejvhodnější bílkoviny pokud nejsou v mase doprovázeny tuky. Vhodná je zelenina, ale nesmíte zvýšit její energetický obsah přípravou na tuku. Jezme ovoce s mírou, protože obsahuje cukry a je chutnější než zelenina. Připravujte si potravu podle energetických tabulek. Z počátku budete překvapeni, jak jsou mylné vaše představy o vhodnosti některých potravin, na př.mléka, tučných sýrů, chlebovin, soji, ovocných šťáv.

Obézní jsou často mlsní. Nejde jen o čokoládu, šlehačku, ale i o koření a jiné ochucující přípravky, které zvyšují chuť k jídlu. Do této skupiny patří i ocet a sůl, která vedle toho podporuje vznik vysokého krevního tlaku. Farmaceutický průmysl vyrábí přípravky, které chuť k jídlu tlumí (viz dále).

Častá je otázka otylého pacienta, kolik Joulů (J) či po staru, kolik kalorií (cal) smí konzumovat (1 cal = 4,18 J). Potřeba energie je individuální, u pacientů zvyklých na redukční diety dochází k přizpůsobení a dieta musí být ostřejší, naproti tomu u osoby, která s dietou začíná, jsou požadavky na dietu tolerantnější. Z těchto důvodů pacient si musí řídit dietu sám, podle hmotnostních úbytků - optimální jsou 3-4 kg za měsíc. Vyšší hmotnostní úbytky vyžadují lékařskou kontrolu.

Pohybová aktivita je důležitou složkou redukčního režimu, protože zvyšuje výdej energie. Je tedy jen vhodným doplňkem léčebné kůry s několika výhradami.

  • Je nutné vyloučit přetěžování nosných kloubů - kyčle, kolena, páteř. Vedle nárazů při běhu a skoků musíme vyloučit i náhlé rotace při míčových hrách nebo sjezdu na lyžích, ale běžky by neměly vadit.
  • Nevhodné jsou všechny činnosti prováděné za anaerobních podmínek (na př. vrh koulí nebo zápas), doporučuje se plavání.
  • Pro obézní s koronární insuficiencí a s hypertensí platí jiné podmínky pro cvičení.
  • Obézní pacienti trpí často depresí a stresem. před jejich zařazením do kolektivního cvičení je nutné zajistit jejich vyšetření lékařem. Vhodně zvolený pohyb zlepší držení těla a podpoří náladu.

Celkově současný chirurgický léčebný postup spočívá ve vytvoření vaku v horní části žaludku o objemu 50-100 ml, který zpomaluje pasáž potravy zažívacím ústrojím.Nynější přístup do dutiny břišní je laparoskopický. Jinou novinkou je bandáž adjustabilní, průchodnost je podle potřeby regulovatelná. Bandáž žaludku provádíme u velmi tlustých osob nebo, je-li zapotřebí z různých důvodů redukci urychlit.

Módní je liposukce a lipektomie, kterými lze odstranit lokálně nahromaděný tuk na břiše a hýždích, ale většinou nedosahují očekávaný efekt. Plastické operace umožňují zlikvidovat rozsáhlé kožní vaky, rezidua po radikálním zhubnutí, vážící i několik kilogramů.

Ideálem všech obézních je kouzelná pilulka, bez cvičení, bez diety. Některé starší preparáty již nejsou na trhu pro závažné nežádoucí účinky. K disposici je rakouský Adipex Retard, většinou s dobrým účinkem. Posledních 10 let výrazně stoupla produkce nových léků s novým zaměřením. Do té doby to byla anorexika, nyní převládají léky, které stimulují thermogenesi na úrovni hypothalamu nebo mitochondrií. Několik příkladů: Sibutramin (Meridia, Knoll) zvyšuje pocit sytosti inhibicí resorpce serotoninu a noradranalinu ze synapsií. Orlistat (Xenical, Roche) inhibuje střevní lipasy, takže inhibuje utilisaci tuků. Nedávno objevený hormon leptin vede k hubnutí pravděpodobně stimulací thermogenních faktorů např. inhibice malát dehydrogenasy, což by mohlo blokovat zdroj ATP. Zatím se málo myslí na termogenní efekt substrátových cyklů, pentozového cyklu. Všechny uvedené léky si pacient hradí sám, některé nejsou ještě dováženy.

Připravil: Prof. MUDr. J.Šonka,CSc.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]