Informace a rady k fyziologii stárnutí

Osteoporóza

V průběhu stárnutí nastává u každého člověka mírný úbytek kostní hmoty. Výrazný a nepřiměřený úbytek, který se může objevit i u mladých lidí, je osteoporóza. Je to chronické metabolické onemocnění kostí, které je progresivní, probíhá plíživě a není-li léčeno má zvýšené riziko zlomenin. U starších lidí jsou prakticky všechny zlomeniny důsledkem osteoporózy. Nejenže jejich léčení je nákladné, ale často nedochází k úplnému zhojení a zanechávají dlouhodobé až trvalé poškození (omezení hybnosti, deformity, zhroucení páteře).

Osteoporóza je tak společenským a zdravotním problémem, jehož význam se, vzhledem k prodlužujícímu se věku, stále zvyšuje.

Měli bychom proto vědět, čím můžeme rozvoj osteoporózy zpomalit.

Kromě spolehlivého užívání předepsaného léku je velmi důležité dodržování správné životosprávy, dostatečný přísun vápníku a vitaminu D a vhodná tělesná aktivita.

Základní informace o tom, co by v našem jídelníčku určitě nemělo chybět, které potraviny obsahují vápník a vitamin D, a sestava cviků, kterými zpomalujeme úbytek kostní hmoty, najdete v   brožurce ,  vypracované v Ústavu klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 ve spolupráci s Osteocentrem Zlín, katedra rehabilitace ZSF Ostravské University.

Zpracovala: MUDr.H.Škopková, CSc.

Aktualizováno: leden 2011

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]