Informace a rady k fyziologii stárnutí

O fyziologii stárnutí

Stárnutí je přirozená etapa vývoje člověka, završující lidské bytí. Většina států klade začátek stárnutí do období kolem 60.let, což souhlasí přibližně s přechodem do důchodu. Ve fyziologickém stavu jednotlivých lidí tohoto věku však existují značné rozdíly. Není to tedy kalendářní, ale fyziologický věk, který určuje stáří. Změny, které v tomto období v organizmu nastávají jsou fyziologické a nejsou to nemoci.

Stárnutí je kontinuální proces, který zahrnuje všechny změny, které nastanou v organizmu mezi početím a koncem života. Všechny tělesné systémy nakonec vykazují sníženou výkonnost, zpomalenou obnovu i skutečné změny ve složení tkání. Tělo se stává zranitelnější. Objevují se signály od tělesných systémů, které jsme dříve ani nevnímali: kardiovaskulární soustavy, nervového systému vč.mozku, svalů, kostí, atd.

Lidský věk se však prodlužuje: jestliže na začátku 20. stol. tvořili 65tiletí v českých zemích jen 4% populace, o 100 let později je to už 13% populace.

Zásluhu na tomto prodloužení má na prvním místě zkvalitnění lékařské péče, nové léčebné metody, umožněné ohromným technickým rozvojem, a konečně pokrok ve vývoji nových a účinnějších léků.

Avšak hned na druhém místě je náš postoj k využití této šance, t.zn. jak jsme schopni zlepšit svůj životní styl, jak stárnout úspěšně, abychom i ve III. věku udrželi na slušné úrovni své tělesné i duševní funkce.

Zdravý životní styl může nejen zmírnit závažnost projevů stárnutí, nýbrž - začneme-li s ním včas, nejlépe už v mládí, může začátek těchto projevů výrazně odsunout a jejich průběh zpomalit.

Faktory, které ovlivňují stárnutí jsou:

  • dědičná dispozice,
  • hygienický režim tělesný a duševní,
  • výživa.

Až na dědičnou dispozici, můžeme ostatní faktory do značné míry ovlivňovat sami. Záleží na nás, rozhodneme-li se vést sedavý život bez tělesných aktivit, kouřit a pít alkohol či ne, přejídat se, a to navíc stravou nevhodného složení, s nadměrným obsahem tuků a uhlohydrátů na úkor ovoce a zeleniny, celozrnných cereálií, nízkotučných mléčných výrobků a libového masa. Je jen na nás, dáme-li přednost osamělosti v přísném soukromí nebo pěstujeme-li sociální kontakty a umíme se z nich těšit. Člověk je od přírody společenský tvor a jeho vyloučení ze společenství mělo již od pradávna zhoubný vliv na jeho zdraví a přežití.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]