Informace a rady k fyziologii stárnutí

Obezita

Je obezita nakažlivá ? Nové poznatky

Obezita je důsledkem nepoměru mezi větším příjmem potravy a nižším výdejem energie, čili je přejídáním. Pozvolný nárůst obezity byl vysvětlován úbytkem těžké, energeticky náročné práce, převahou sedavého zaměstnání, navíc s nezanedbatelnou náchylností většiny populace k lenivému odpočívání (nejlépe před televizí) namísto sportování a tělesných aktivit vůbec.

Podrobnosti - soubor ke stažení

MUDr Jana Škopková, CSc.

Budeme se preventivně očkovat proti obezitě?

Vedle hypotézy o epidemickém šíření obezity sítí mezilidských vztahů existuje ještě další hypotéza o virovém, tj. infekčním původu obezity. Vychází z nálezu dr. Dhurandhara o zmnožování tělesného tuku u kuřat infikovaných virem ze skupiny adenovirů. Infekce je přenosná. U 30% obézních lidí byly nalezeny známky prodělané infekce adenovirem AD-36. Jsou testovány další viry z této skupiny, které u zvířat vyvolávají obezitu.

Zatím není dost důkazů o přímém vztahu virus – obezita, je možné, že spolu s infekcí musí spolupůsobit ještě další faktory, např. genetické či přejídání, aby se obezita rozvinula.

Celý článek Očkování proti obezitě 

Připravila: MUDr Jana Škopková, CSc.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]