Informace a rady k fyziologii stárnutí

Muž a menopauza

K podobným změnám jako u žen dochází i u mužů. Doposud jim však byla,vzhledem k jednodušší reprodukční úloze, a k méně zřetelným projevům, věnována menší pozornost. Název menopauza není vhodný ze samé podstaty věci, k vynechání menstruace nemůže u muže dojít. Ani pojem andropauza nevystihuje podstatu věci. Někteří autoři hovoří o stárnutí muže, toto označení však zahrnuje i změny nesouvisející s klesající hormonální činností. Patrně nejvhodnější by bylo hovořit, podobně jako u ženy, o mužském klimakteriu, charakterizovaném projevy a důsledky snižující se hormonální funkce, a teprve období po vymizení spermiogeneze, které ovšem nemá žádné manifestní projevy, by bylo lze označit tuto změnu za spermiopauzu, popřípadě jiným výstižným názvem.

Tento stav je v mnoha ohledech podobný ženskému klimakteriu a menopauze, nicméně zde existují i určité odlišnosti. Především je rozdíl v nástupu a trvání tohoto procesu. U většiny mužů se změny začínají projevovat také mezi 45 - 55 rokem, ale mohou také nastat již v 35, anebo až v 65 letech. Časové rozpětí je tedy u mužů podstatně delší. Navíc klimakterické projevy u muže neznamenají vždy okamžité ukončení schopnosti plodit děti, poněvadž produkce pohlavního hormonu, a tím i spermiogeneza klesá mnohem pomaleji než u žen. Výjimečně byly pozorovány případy prokazatelného oplodnění sedmdesátiletými muži.

Příčinou je postupný pokles plasmatického testosteronu, a to zejména jeho biologicky aktivní frakce, tzv. volného testosteronu. Tento pokles je důsledkem jednak úbytku Leydigových buněk ve varleti, které testosteron secernují, a jednak narůstání koncentrace plasmatického globulinu, který je schopen testosteron vázat, čímž vznikne jeho biologicky inaktivní forma. K nízké hladině testosteronu přispívá i způsob života: alkoholismus, kouření, obezita, nedostatek pohybu, tělesný a duševní stress, choroby (hypertenze, diabetes, patologické změny na cévách) a některé léky.

Projevy. U muže v tomto období dochází k následujícím změnám:

  • Postupný pokles sexuálních funkcí (potence, libido, erekce),
  • pokles výkonnosti jak tělesné (svalové), tak duševní (kognitivní),
  • úbytek svaloviny a zvýšené ukládání tuku v horní a střední části trupu (tzv. androidní obezita), úbytek vlasů a stárnutí kůže. Na těchto změnách se však podílí i klesající hladina růstového hormonu,
  • psychické změny: pocity špatné kondice a úbytku energie, poruchy spánku, výkyvy nálady (podrážděnost až vztek, či naopak deprese). Rozpoznání deprese však může být obtížné, poněvadž muži mají tendenci své problémy popírat, a často se také na ni ani nemyslí.

Všechny tyto problémy ale nemusí nutně souviset pouze se sníženou produkcí testosteronu. Příčin stárnutí organismu je mnohem více.

Prevence a léčba spočívá v:

  • pravidelném cvičení,
  • dodržování vhodné diety (nízkotukové, nízkokalorické s dostatkem zeleniny a ovoce),
  • vyrovnání se s faktem ubíhajícího života a přijmutím odpovídající úlohy v něm,
  • kultivaci partnerských vztahů a přijímaní podpory okolí,
  • v závažných případech v pečlivém vyšetření lékařem, který posoudí, zda je indikována hormonální substituční léčba tak, aby byla restituovány hladiny androgenních hormonů.

Tato opatření mohou u značné časti mužů připspět ke zpomalení nástupu a zmírnění uvedených projevů a k dosažení a udržení životní rovnováhy a harmonie.

Připravil: MUDr. Vladimír Šabata, CSc.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]