Informace a rady k fyziologii stárnutí

Stárnutí je přirozená etapa vývoje člověka, završující lidské bytí. Většina států klade začátek stárnutí do období kolem 60.let, což souhlasí přibližně s přechodem do důchodu. Ve fyziologickém stavu jednotlivých lidí tohoto věku však existují značné rozdíly. Není to tedy kalendářní, ale fyziologický věk, který určuje stáří. Změny, které v tomto období v organizmu nastávají jsou fyziologické a nejsou to nemoci.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]