O zdraví seniorů

Přinášíme Vám informace o fyziologických změnách ve stárnoucím organizmu, rady a návody jak úspěšně stárnout. I když stárnutí bývá často provázeno chorobami, samo o sobě nemocí není. Nemoci, i ty, které provázejí stáří, jsou zpracovány na mnohých webových stránkách. Nyní byl otevřen nový zdravotní web - Asociace zdraví na Internetu, přinášející informace z různých oblastí zdravotnictví. Kvalita informací je podložena certifikátem AZI, který je udělován jen těm zdravotním webům, které splňují přísná certifikační kriteria Asociace. Z těchto důvodů nebudeme na našich stránkách pokračovat v článcích o nemocech provázejících stáří, protože tato oblast je zpracována např. na www.lekarna.cz, jemuž příslušný certifikát AZI byl udělen. Nadále se budeme věnovat problematice stárnutí jako fyziologickému procesu, postihujícímu jednotlivé systémy našeho těla.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]