Zábava

Vaše příspěvky - období: září 2018

22.9. Zlatý den Zlaté Prahy - náměstí Václava Havla (piazzetta Národního divadla)

Kdy: 22.9.2018, 10-19 hodin

Různorodý program pro celou rodinu plný tance a hudebních či divadelních inscenací doprovázený zajímavými workshopy. Celým dnem bude provázet herec Vladimír Polívka, který hostuje na scéně Národního divadla.

10:00 Bratři v tricku – nový cirkus vystoupení se zapojením diváků
11:00 Balet Národního divadla – baletní dílna
11:30 Pražská Konzervatoř – swingové písně
12:00 420People – taneční a výrazová show
12:40 Chantal Poullain s triem Štěpána Markoviče
13:40 Pavel Plánka – bubenické vystoupení
13:50 HAMU – Mime Boom – pantomimické etudy studentů
14:10 Toy Machine – Faust – nové loutkové divadlo
14:40 Taneční centrum Praha – Balet Junior
15:00 Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – ukázka tanců (lidové, klasické, moderní)
15:20 Pražská Konzervatoř – swingové písně II.
15:40 Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – Rhapsody in Blue
16:00 DAMU – herecká etuda
16:20 Balet Národního divadla – ukázka z repertoáru baletu ND
16:35 Josef Rataj – streetart show
17:00 Martin Kumžák a Pajky Pajk – práce skladatele a aranžéra s filmovou hudbou a na závěr vystoupení Pajky Pajk s Dashou

Workshopy Zlatého dne:
Streetartový workshop – Josef Rataj
Loutkařský workshop
Pantomimický workshop
Bubenický workshop
Filmový kvíz pro širokou veřejnost – filmy produkované ČT
Zpravodajský workshop ČT
Workshop s 420People
Na piazzetě ND bude umístěna celodenní výstava tvorby Josefa Rataje.

Ema Dlouhá

Z ulice do Lapidária

Kdy: 15.9.2018, 10-17hodin

Program v Lapidáriu představí roli Národního muzea jako subjektu, který uchovává díla mizející z veřejného prostoru.

V průběhu dne se uskuteční výtvarné dílny, workshop kresby, prohlídky restaurátorských dílen, soutěž pro děti a komentované prohlídky, které představí nejvýznamnější sochařské památky Prahy ze sbírek Národního muzea. Vstup zdarma Samoobslužná stezka pro děti Zmizelá Praha a výtvarná dílna pro děti Vytvořte si vlastní plastiku z moduritu

10.00–11.00
Komentovaná prohlídka Zachráněné památky středověku – po stopách knížecích akrálovských Čech.
Prohlídka představí významné památky – např. soubor kamenných článků z Anežského kláštera, parléřovské skulptury z mostecké věže, desky kompaktát, fragment sochy Bruncvíka z Karlova mostu či Krocínovu kašnu.

10.30 Workshop základy kresby pro dospělé – Akt

11.00 Komentovaná prohlídka Péče o památky v Lapidáriu
Poslechněte si o ochraně památek a seznamte se například se zajímavostmi z restaurování uměleckých děl.

13.30 Workshop základy kresby pro dospělé – Portrét

14.00 Komentovaná prohlídka Zachráněné památky nového věku – Praha v plné slávě
Prohlídka představí významné památky – např. barokní sochy z Karlova mostu, jezdeckou sochy sv. Václava z Koňského trhu, sousoší Milenců z Wimmerovy kašny, Radeckého sousoší a další

15.00 Pásmo písní – České dějiny v písničce
Vystoupí Ostravská bandaska. Hudební těleso tvořené studenty Fakulty umění Ostravské univerzity, uměleckým vedoucím je Viktor Velek (vedoucí Katedry teorie a dějiny umění FU OU).
Zazní působivý mix skladeb dokumentujících českou historii a z větší části i historii Národního muzea jako instituce.

16.00 Komentovaná prohlídka Péče o památky v Lapidáriu
Poslechněte si o ochraně památek a seznamte se například se zajímavostmi z restaurování uměleckých děl.
Změna programu vyhrazena.

Je to jedna z akcí v rámci oslav 200 let Národního muzea.

Pavel Kulovaný

Prague Apotheosis - Video Mapping - Malostranské nám.

Kdy: 6.10.2018, 20-21 hodin

Multimediální autorská umělecká projekce Zdeňky Čechové.

Historická budova Matematicko-fyzikální fakulty v Praze na Malostranském náměstí 25 ožije slavnostní světelnou a hudební projekcí.

Vstupné je zdarma.

Přístupné pro širokou veřejnost a zahraniční turisty.

Jana Novotná

Noc vědců v Praze

Kdy: 5.10.2018, 17-22hodin

Západem slunce věda v Akademii věd nekončí!
V pátek 5. 10. 2018 se od 17 do 22 hodin v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze otevřou dveře všem zájemcům o vědu a výzkum! Tak přijďte a oslavte s námi 100 let české vědy.

ČVUT pro své návštěvníky otevře pracoviště celkem sedmi fakult a dvou dalších nefakultních součástí. Navštívit tak můžete tři různá místa po Praze - dejvický kampus, kampus Albertov nebo Břehovou ulici v samotném centru metropole.

Vědecko-technická popularizační akce, která tentokrát připomene milník 100 let české vědy, proběhne na ČVUT v pátek 5. října v době od 17 do 23 hodin. Přijďte se seznámit se zajímavými projekty z dílny ČVUT a nenechte si ujít unikátní příležitost nahlédnout do prostor, které za normálních okolností nejsou veřejnosti přístupné. Letos nejen v Praze, ale i na pracovištích v Děčíně!

Aktuální program pro vás připravil znovu rekordní počet fakult a součástí.

V dejvickém kampusu se představí Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební a Fakulta informačních technologií, Masarykův ústav vyšších studií a nakonec společně v budově ČVUT - CIIRC Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství.

Kromě toho bude už tradičně přístupná Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská v Břehové ulici na Praze 1, nově se na programu objevila pracoviště Fakulty dopravní v Horské ulici na Praze 2 (kampus Albertov). Ta se pro vás otevřou ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Fakultu dopravní společně s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou můžete navštívit taky v Děčíně, kam vás letos poprvé srdečně zveme.

Pavel Kulovaný

Malé princohraní, aneb svět Velkých podle prince Malého - Klementinum

Kdy: 9.9. a 23.9.2018, 15.30-17.30hodin, nádvoří Klementina a Zrcadlová kaple

Literárně taneční představení, v němž prostory Klementina ožijí kouzelnými příběhy Malého prince. Nestárnoucí dílo Antoina de Saint-Exupéryho připravili tanečníci TS Emotion a herci Mezinárodní konzervatoře Praha přímo pro prostor Národní knihovny. Začátek na hlavním nádvoří.

Vstup zdarma.

Jana Novotná

Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety

Kdy: 17.-27.9.2018, náplavka na Rašínově nábřeží na Výtoni.

Projekt je představením a připomenutím šífařství jako ve své době neodmyslitelné součástí řeky Vltavy a města Prahy a dnes již zaniklého řemesla. Představí Tradici vorařství na řece Vltavě - jako připomenutí 100 leté historie vodní dopravy. Základními částmi projektu bude výroba repliky šífu (délka 20 m a šířka 4 m) dle historicky dochovaných plánů loděnice jako představení a připomenutí plavidel, šífů a vorů jež před 100 lety byly neodmyslitelnou součástí Vltavy a Prahy.

Realizace je situována v prostoru bývalé celnice na Výtoni a přilehlém nábřeží. Představí počátky náklady dopravy na střední a dolně Vltavě, kdy tyto počátky jsou spojeny s osobou císaře Ferdinanda I. Habsburského, který vlastnil solivary v rakouské Solné Komoře.

Součástí projektu bude také připomenutí historie spolku Vltavan.

V těchto místech bude u navigace přistavěn ponton o rozměrech 20 × 8 m, na kterém bude akce probíhat.

Akci zahájíme 17. 9., kdy začneme loupat kůru z kmenů pro vor. Tato práce, která by měla trvat cca 3 dny, bude probíhat na náplavce.

Další práce pak již budeme realizovat na přistaveném pontonu, kde se budou stavět tři tabule voru. Vor bude menší, tabule o rozměru cca 5 × 4 m.

Současně bude dne 17. 9. přistaven k molu šíf, který tam bude vystaven po celou dobu akce a bude přístupný veřejnosti.

S Pražskou paroplavební společností jednáme o možnosti, že by šíf mohl některé dny i brát návštěvníky na krátkou projížďku po Vltavě.

ing.Jiřina Kratochvílová

Open House Praha 2018

Kdy: 30.9., 28.10. a 25.11.2018

Open House Praha 2018 oslaví 100. let výročí vzniku republiky otevřením několika prvorepublikových budov. V květnu v rámci festivalu Open House již několik budov zpřístupněno bylo. Další budou pro veřejnost k nahlédnutí v průběhu podzimu (vždy poslední neděle v měsíci září, říjnu a listopadu).

Projekt Architektura první republiky v Praze se koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy a je podpořena grantem hl. m. Prahy.

V neděli 30. září 2018 se na celý den od 10.00 do 18.00 hodin pro veřejnost otevře Tyršův dům na Malé Straně, od architekta Františka Krásného - budova postavená mezi lety 1921–1925 pro účely sídla Československé obce sokolské.

V den oslav vzniku Československé republiky, 28. října 2018, se kromě Tyršova domu otevře sídlo ministerstva průmyslu a obchodu na Františku od Josefa Fanty s nepřehlédnutelnou skleněnou kupolí, Gočárův Dům zemědělské osvěty na Vinohradech, palác Metro na Národní třídě a také řada církevních staveb od předních architektů té doby – Josefa Gočára, Jože Plečnika či Pavla Janáka. Říjnové oslavy doplní komentované vycházky s architekty po vybraných pražských čtvrtích, speciální programy pro děti i prohlídky pro neslyšící.

Projekt vyvrcholí 25. listopadu 2018 otevřením funkcionalistického skvostu komplexu tzv. francouzských škol v Dejvicích od architekta Jana Gillara - komplex budov Základní školy a Mateřské školy Bílá v Dejvicích

Vstup do budov je zdarma.

Jana Novotná

Den architektury

Kdy: 28.9.-4.10.2018

Festival svou atmosférou připomíná sousedská setkání. 8. ročník oslav mezinárodního dne architektury nabídne široké veřejnosti pestrý program.

Festival probíhá formou komentovaných procházek, workshopů, přednášek vedených architekty, historiky či teoretiky architektury. Ti, v roli průvodců, osobitým způsobem přiblíží zajímavé stavby současné architektury, s možností vstoupit do vybraných interiérů a zprostředkují architektonické, krajinné a urbanistické souvislosti.

Vstup je zdarma a nabízí mimořádnou příležitost proniknout do tajů jedinečných staveb či historie celých míst, mnohdy běžné veřejnosti nepřístupných. Vybrané akce jsou vhodné pro rodiče s dětmi.

Den architektury vznikl s cílem otevřít tento obor laické veřejnosti v širších souvislostech. Organizátoři chtějí poukázat zajímavým a sdělným způsobem na prolínání současné i historické architektury, to vše při zachování vysoké odborné úrovně. Jak svědčí vzrůstající zájem veřejnosti, získalo si toto pojetí širokou popularitu.

Festival se koná u příležitosti Světového dne architektury.

Jana Novotná

Svezte se doubledeckerem napříč Karlínem

Kdy: 4.-5.9.2018, 9-18hodin

Pořádá jazyková škola Channel Crossings

Přijďte se svézt 4. a 5. září v dvoupatrovém autobuse, anebo si jen udělat ussie s tímto unikátem. Cože to je ta “ussie”? Přeci jedna z mnoha forem selfíček, tak jako uglie nebo dronie.

Pojďte s námi při vyhlídkové jízdě slavným londýnským autobusem objevit anglicismy, bez kterých si dnešní mluvu již nedokážeme představit, ale i ty, které se v budoucnosti v našem slovníku nejspíše ustálí.

Stačí nasednout na jakékoli zastávce. Bude to cool!

Zastávky doubledeckeru jsou:
tramvajová zastávka Křižíkova
autobusová zastávka Karlínské náměstí
River Garden II

Jízda je zdarma.

Pavel Kulovaný

26.9. Den jazyků

Kdy: 26.9.2018

U příležitosti Evropského dne jazyků se koná několik akcí, které pro obyvatele Prahy a celé České republiky připravují evropské kulturní instituty v Praze sdružené v EUNIC, Zastoupení Evropské komise v České republice a další instituce. Také letos se můžete zapojit do našeho kvízu o jazycích nebo přijít na speak-dating, který se uskuteční ve středu 26. září 2018 v pražském Paláci Lucerna od 16 do 20 hodin. Kulturní instituty vám nabídnou bohatý a zajímavý program.

Zastoupení Evropské komise v České republice a další instituce.

Také letos se můžete zapojit do našeho kvízu o jazycích nebo přijít na speak-dating, který se uskuteční ve středu 26. září 2018 v pražském Paláci Lucerna od 16 do 20 hodin.

Kulturní instituty vám nabídnou bohatý a zajímavý program.

Pavel Kulovaný

Oslava dne seniorů - Praha 8

Kdy: 29.9.2018, 10-18hodin

Kde: U Meteoru 6, před tzv. Bílým domem (budovou Úřadu MČ Praha 8)

Oslavy Dne seniorů, zábavný den pro celou rodinu se Zuzanou Bubílkovou, Petrem Jančaříkem, Naďou Urbánkovou, YoYo Bandem, folklórními vystoupeními a bohatým doprovodným programem.

Vstup ZDARMA.

Pavel Kulovaný

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

Kdy: 22.9.2018, 14 hodin

První poprázdninová vycházka po Malostranském hřbitově.

Sraz je u sochy biskupa Thuna-Hohensteina u hlavního vchodu na hřbitov.

Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. Akce je určena pro širokou veřejnost.

ing.Jiřina Kratochvílová

"Babinka prima - Barbora Nerudová, Jan Neruda a Joachim Barrande"

Kdy: 17.9.2018, od 17 hodin

Tentokráte se budeme věnovat Janu Nerudovi, jeho mamince Barboře a Joachimu Barrandemu.

Malostranský hřbitov v Košířích byl pro Jana Nerudu velkou inspirací. Pohřbil zde oba své rodiče i přítele z mládí, Antonína Tollmanna. Atmosféru místa zachytil již ve své první básnické sbírce Hřbitovní kvítí. Jeho odraz nalezneme také ve sbírce Kniha veršů („Hrob ten otcův, matčin, mým též hrobem bude, povedeme spolu hospodářství chudé. Malý domek z hlíny, vlhké čtyři stěny, v něm však lásky, že jí, v širém světě není“). Hřbitov v Košířích krátce zmiňuje také v knize Povídky malostranské, konkrétně v Psáno o letošních Dušičkách, Týden v tichém domě a Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku.

Barbora Nerudová, matka Jana Nerudy obstarávala více než třicet let pražskou domácnost badatele Joachima Barranda, objevitele zkamenělin prehistorických živočichů trilobitů.

Přednáší Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup je zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Jana Novotná

Slavnosti Rumunů v Zahradě Kinských

Kdy: 9.9.2018, 12.30.-20.00 hodin

Slavnost Rumunů v České republice pořádaná Sdružením Rumunů v ČR. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení rumunských folklorních souborů a dalších umělců, které se odehraje na pódiu a v dalších prostorách za Letohrádkem Kinských v Praze 5. Slavnost se koná s podporou MČ Prahy 5 a záštitu nad akcí převzal radní JUDr. Petr Lachnit.

Připraven je bohatý program z pestré nabídky hudby, tance a scének rumunského folkloru. Součástí akce budou také dílny lidových řemesel, akce pro děti, ochutnávky rumunských kulinářských výrobků a další zajímavosti.
Vstup je zdarma.

Slavnost začíná bohoslužbou v Chrámu sv. archanděla Michaela (zvaného též karpatský kostelík sv. Michala). Chrám sv. Archanděla Michaela má zajímavou historii. Tento celodřevěný pravoslavný chrám tzv. bojkovského typu s prvky lidového baroka, byl postavený ve druhé polovině 17. století v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině. K výzdobě věží a interiéru byly použity tři pro pravoslaví typické barvy: bílá, zelená a červená. Tyto barvy v lidovém chápání symbolizují základní křesťanské ctnosti: víru, naději a lásku.

Tento celodřevěný chrám byl kompletně rozebrán, převezen a následně sestaven do původní podoby hned dvakrát. V roce 1793 jej občané Velkých Louček prodali větší a bohatší vesnici Medvedovcům.

Ke druhému stěhování došlo v roce 1929, když Rusíni kostel, jako typickou lidovou stavbu Podkarpatské Rusi, věnovali Praze, která tehdy byla jejich hlavním městem. Kostel byl tedy podruhé postaven v Kinského zahradě na Smíchově v Praze 5. V současné době je kostel součástí sbírek Národního muzea. Počátkem roku 2008 získala dřevěný chrám do užívání Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, resp. Rumunská pravoslavná církev.

Jana Novotná

15.-16.9. Vinobraní na Pražském hradě

Kdy: 15.-16.9.2018, 11-19hodin

Již po třinácté ožije Pražský hrad slavnostmi vína, zpěvu a dobrého jídla.

Návštěvníci se mohou těšit na čerstvou hroznovou šťávu právě vylisovanou na replice historického ručního lisu, pravý moravský burčák, degustaci vín v Míčovně a prodejní ochutnávku kvalitních českých potravin značek Klasa a Regionální potravina od několika desítek výrobců.

Místo: Královská zahrada Pražského hradu

Pavel Kulovaný

30. dětský víkend na Pražském hradě

Kdy: 15.-16.9.2018, 10-17hodin

Tradiční doprovodná akce ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Umožňuje celým rodinám zábavnou formou poznat lépe hradní areál a dozvědět se zajímavosti z českých dějin.

Pro děti a jejich rodiče bude v exteriérech Pražského hradu připraveno 6 úkolů.

Start a cíl na severním palácovém dvorku (před vstupem do stálé expozice Příběh Pražského hradu). Zde bude probíhat i doprovodný program: šermíři, výtvarná dílna, ukázky řemesel.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Opera v Šárce - letos Prodaná nevěsta

Kdy: 2.9.2018, 14hodin

Městská část Praha 6 Vás zve na Operu v Šárce 2018, která je pořádána v rámci oslav Dne Prahy 6 a 100. výročí české státnosti.

V letošním roce je možnost vidět představení Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany, které se bude hrát v neděli 2. září od 14 hodin na místě původního přírodního divadla v produkci Originálního hudebního divadla Praha vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet opery Národního divadla v Praze.

Jana Novotná

Brány památek dokořán

Města připravují zajímavé prohlídky, koncerty, přednášky

Vyberte si podle města které chcete navštívit.

Pavel Kulovaný

Kramářova vila

Kdy: bude zpřístupněna každou sobotu od dubna do října

Návštěvníci mají opět možnost nahlédnout do míst, kde se setkávají významné osobnosti české i světové politické scény.

Úřad vlády ČR tím pokračuje v otevřenosti úřadu a zpřístupnění historických paláců, které spravuje. Vila bude zpřístupněna v měsících duben až říjen každou sobotu v čase od 9.00 do 16.00 hodin s výjimkou 27. října.

Vila prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře (1860 – 1937) tvoří bezesporu nepřehlédnutelnou dominantu letenského panoramatu. Přestože z architektonického hlediska je vila obtížně zařaditelná, neboť novobarokní sloh doplňují typické secesní prvky, je považována za jednu z výrazných staveb pražské vilové architektury.

Kromě pravidelných sobot bude Kramářova vila otevřena také v neděli 20. května v rámci festivalu Open House a o státních svátcích v neděli 28. října a v sobotu 17. listopadu. Prohlídky Kramářovy vily budou probíhat ve dnech otevřených dveří v organizovaných skupinách v době od 9.00 do 16.00 hodin. Návštěvníci budou seznámeni s historií i současností vily a také s životem prvních majitelů, kterými byli 1. předseda vlády Československa Karel Kramář a jeho manželka Naděžda.

Po smrti manželů Kramářových v roce 1938 přešla vila do vlastnictví Společnosti Karla Kramáře. Na konci třicátých let objekt spravovalo Národní muzeum a v roce 1952 připadla vila Úřadu předsednictva vlády. V této době sloužila převážně k prezentaci a ubytování státních návštěv.

Do objektu není možné brát s sebou objemná zavazadla. Zájemci se mohou těšit na prohlídku interiérů i zahrady doprovázenou odborným výkladem historiků.

V devadesátých letech byla vila kompletně zrekonstruována a od roku 1998 slouží jako rezidence předsedy vlády České republiky.

Jana Novotná

Národní technické muzeum - dny zlevněného vstupu za 50 Kč v roce 2018

Při příležitosti výročí významných dnů máte možnost navštívit Národní technické muzeum namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu.

Dny sníženého vstupného se týkají hlavní budovy v Praze a v sezóně také Centra stavitelského dědictví NTM Plasy a Železničního depozitáře NTM v Chomutově. Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů v hlavní budově v Praze (příplatek 50 nebo 30 Kč).

Dny sníženého vstupného do NTM v hodnotě 50 Kč:28.9., 28.10., 17.11., 18.12.

Jana Novotná

Národní zemědělské muzeum (všechny pobočky) - vstup zdarma (rodinná vstupenka) první neděli v měsíci v rámci tzv. resortních dnů

Tzv. resortní dny pokračují i v roce 2018, kdy mají pracovníci v resortu zemědělství každou první neděli v měsíci možnost navštívit Národní zemědělské muzeum zdarma. I s rodinou.

V roce 2018 se jedná o tyto neděle:
2. září, 7. října, 4. listopadu*, 2. prosince**
* pouze NZM Praha a Valtice, ostatní pobočky jsou zavřené
** pouze NZM Praha

A jak se prokážete? - Vaše slovo platí. Takže opravdu stačí, když na pokladně řeknete, že jdete na Resortní dny, protože jste zemědělec, zahrádkář, včelař, chovatel, myslivec …

ing.Jiřina Kratochvílová

Zákeřná čeština

Vyjmenovaná slova nedělají potíže, to zpravidla dobře zvládáme. Největší problémy jsou při psaní malých a velkých písmen.

Web "umimecesky.cz" slouží k procvičování pravopisu.

Tento inteligentní systém vyvinuli výzkumníci z brněnské Masarykovy univerzity. Tato on-line cvičebnice češtiny uchovává informace o odpovědích a učí se z dat.

Z chování uživatelů na webu dokáže systém vyhodnotit, které mluvnické jevy jsou lehčí a které jsou naopak složitější.

Jana Novotná

Éčka v síti i mobilu

Seznamy přídatných látek najdete na internetu. Časopis D-test nabízí na svých stránkách pro veřejnost zdarma praktickou databázi.

Na webu www.dtest.cz je k nalezení také mobilní aplikace. Tuto aplikaci je možno si stáhnout do svého přístroje a můžete čerpat informace při svých nákupech.

Ke zdravějšímu životu stačí jen málo. Zjistit si co jíme, a místo umělých jídel plných "éček" můžeme nakupovat skutečné potraviny.

Jana Novotná

Trabant muzeum

Od 30.4.2016 je v Praze 5 (Motol) v Plzeňské ulici 215b muzeum Trabantů.

Muzeum je otevřeno od 1.5.2016 pro veřejnost denně od 9 do 17 hodin.

Přiďte se podívat a zavzpomínat na věci, které jsme si vozili z NDR nebo prohlédnout vystavená auta.

Návštěva je vhodná i pro děti, rozhodně se zde nebudou nudit.

Ing. Milena Otáhalová

Voda může přiotrávit

Akutní a dlouhodobé potíže může způsobit špatná voda. Majitelé studní často neprovádějí pravidelnou kontrolu vody v laboratoři. Nejhorší situace je na jaře, kdy je tání sněhu doprovázeno vydatnými srážkami.

Člověk není schopen svými smysly rozpoznat přítomnost bakterií, virů a většiny chemických látek.

Rozbor vody ze studny na základní mikrobiologické a chemické= parametry stojí okolo 1000Kč. Zákazník obdrží protokol s výsledkem provedené analýzy. Případně je doporučen vhodný postup na zlepšenéí kvality vody.

Je-li voda ze studny používána k pití, mělo by být v zájmu uživatele vědět jaké má složení.

Voda z vodovodu je pod stálýmj dohledem hygieniků. Lidé, kteří mají studnu, si musí stav vody hlídat sami.

Jiří Dobrovský

Přírodní rezervace v Čechách a na Moravě

Zajímavá mapka, která ukáže přírodní rezervaci a informace o té rezervaci, která vás zajímá.

ing.Jiřina Kratochvílová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]