Zábava

Vaše příspěvky - období: březen 2016

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V dubnu 2016 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 4. Rudý kapitán ČR/SR/Polsko 13:30
  4. 4. Dánská dívka VB/Belgie/USA 13:30
  6. 4. Mustang Francie/Německo/Turecko 13:30
8. 4. Brooklyn Irsko/VB/Kanada 13:30
11. 4. Teorie tygra ČR 13:30
14. 4. Romeo a Julie VB/Italie 13:30

Šej

Slavnostní zahájení letní turistické sezony na Pražském hradě

Kdy: 3.4.2016

Správa Pražského hradu pořádá třetí ročník slavnostního zahájení letní turistické sezony.

Slavnostní zahájení v 10:00 hodin před bránou Gigantů, Hradčanské náměstí + program po celý den.

Při té příležitosti budou zdarma otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty Pražského hradu v rámci Dne otevřených dveří.

Návštěvníky čeká tento den bohatý program s tematikou života a doby Karla IV.

Otevřeny budou zdarma nejvýznamnější objekty, do kterých je jinak vstup možný jen s okruhovou vstupenkou. Návštěvníci tak budou moci volně navštívit:
- Zlatou uličku
- Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
- Starý královský palác s expozicí Příběh Pražského hradu
- Baziliku sv. Jiří

Volný vstup se nevztahuje na Jižní věž Katedrály sv. Víta, expozici Svatovítský poklad, Obrazárnu Pražského hradu a výstavu o Hradní stráži v Prašné věži – Mihulce.

Pavel Kulovaný

"Všechno nejlepší, Karle IV."

Kdy: 7.5.2016, 10-21hodin

"Všechno nejlepší, Karle IV." aneb open-air na Karlově náměstí

V rámci této oslavy najdete na Karlově náměstí historické tržiště, dětské dílny, stánky s dobovými jídly i nápoji a hlavně vínem, středověkou i moderní hudbu, ukázky řemesel, lékařskou zónu, uvidíte tu žebráky, zloděje i středověké komedianty, žongléry…

Kostýmovaný průvod v čele s Karlem IV. se odpoledne vypraví na Karlov, kde se bude konat slavnostní mše svatá, a po ní varhanní koncert duchovní hudby, zatímco na Karlově náměstí bude pokračovat pódiový program až do 21.00 už v docela moderním a světském hávu… Vystoupí studentské kapely, skupiny JAKSI TAKSI, IMODIUM a na závěr večera BLUE EFFECT. Zkrátka každý si tu najde své

Jana Novotná

Šifra otce vlasti

Prezentace Nového Města pražského a osobnost Karla IV. coby stavitele a velkého vizionáře, který na krátký čas učinil z Prahy metropoli středověké Evropy. Ideová a urbanistická koncepce Nového Města, plánovaného jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, dodnes udivuje svou velkorysostí a promyšleností. Vedení ulic, velikost a rozmístění hlavních prostorů stejně jako jednotlivých církevních dominanta a jejich zasvěcení nebylo náhodné.

Jednotlivé akce:

 • 5. 5. 2016 v 18.00 hodin
  Metropole Evropy – přednáška v Novoměstské radnici
  Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci urbanistické koncepce Nového Města pražského a význam Prahy coby metropole Svaté říše římské, významné křižovatky obchodních cest a staveniště středověké Evropy. Kapacita sálu je přibližně 160 osob. Přednáška v českém jazyce.
  Vstupné bezplatné.
 • 17. 5. 2016 v 18.00 hodin
  Nebeský Jeruzalém – benediktinský klášter Na Slovanech
  Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci symbolické koncepce Nového Města pražského, pojatého jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, ideálního města, kam se dostane všechen spasený lid. V rámci přednášky budou prezentovány jednotlivé církevní památky Nového Města, jejich vzájemné prostorové vztahy, zasvěcení a duchovní pouto s významnými centry křesťanství. Kapacita sálu 160 osob. Přednáška v českém jazyce.
  Vstupné bezplatné.
 • 14. 5. a 28. 5. 2016 v 18.00 hodin
  Novoměstský kříž – vycházka ve 2 termínech
  Veřejná bezplatná vycházka, v rámci které poznáme vybrané církevní stavby Nového Města přímo v terénu. Zabývat se budeme jejich původní středověkou podobou, ideovou náplní a významem v urbanistické struktuře Nového Města a celkovém ideovém plánu jeho založení. Kapacita omezena na 70 osob. Místo na vycházce bude nutno předem rezervovat. Způsob rezervace bude ještě upřesněn.
  Vycházka v českém jazyce.
 • 29. 6. 2016 v 18.00 hodin
  Královský hrad – přednáška ve Starém purkrabství na Vyšehradě
  Veřejná přednáška bude zaměřena na velkolepou přestavbu Vyšehradu za vlády Karla IV. Ta byla motivována nejen snahou posílit opěrný bod královské moci na jižním okraji pražského souměstí, ale také prezentovat symbol nejstarších českých dějin a přemyslovské dynastie, na kterou Karel IV. programově navázal. Přednáška v českém jazyce.
  Vstupné bude ještě upřesněno.
 • 9. 7. a 23. 7. 2016 v 16.00 hodin
  Královský hrad – vycházka ve 2 termínech
  Veřejná vycházka, v rámci které si přiblížíme podobu středověkého Vyšehradu přímo v terénu. Pomohou nám dobové materiály i unikátní grafické podklady, vznikající v rámci projektu. Vycházka bude spojena s návštěvou vybraných vyšehradských památek, jako například torza gotické brány Špička a kostela Stětí sv. Jana Křtitele, prostoru gotického sklepa a dalších. Vycházka v českém jazyce.
  Vstupné 120/90 Kč.

Jana Novotná

Novinky v ZOO Praha

Ve středu 20. ledna se narodilo mládě mravenečníka velkého, jednoho z nejbizarnějších savců na Zemi. Pro Zoo Praha je to první mládě mravenečníka narozené v historii zdejšího chovu. Pyšnými rodiči jsou samice Ella a samec Hannibal, kteří do zoo přišli v létě 2014.

Ella, přestože je prvorodičkou, se o své mládě velmi vzorně stará a v případě pocitu ohrožení jej aktivně brání. Malý mravenečník momentálně váží už přes dva kilogramy a daří se mu dobře. Návštěvníci pražské zoo ho mohou zahlédnout od pátku 5. února v expozici mravenečníků velkých, která je umístěna v blízkosti pelikánů u bývalého pavilonu velkých savců.

Matka s mládětem zatím tráví většinu času v porodním boxu, který ještě nějakou dobu zůstane zakrytý. Lze je zahlédnout, když Ella přejde do vedlejší expozice, kde kolem poledne dostává krmení. Mravenečníci velcí přišli do Zoo Praha v 50. letech, ale nikdy se je zde nepodařilo odchovat. Letošní narozené mládě je proto velkým úspěchem a sami chovatelé mají z jeho narození upřímnou radost.

Jana Novotná

Volné vstupy

Navštivte velmi užitečné stránky kde najdete vyčerpávající informace  o volných vstupech  na kulturní, sportovní a další společenské akce.

Ivan Kratochvíl

Volné vstupy

Navštivte velmi užitečné stránky kde najdete vyčerpávající informace  o volných vstupech  na kulturní, sportovní a další společenské akce.

Ivan Kratochvíl

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]