Zábava

Vaše příspěvky - období: červen 2010

1. 6. 2010

Krásný prostor kavárny v předsálí kina Lucerna je již několik let místem konání zajímavých výtvarných výstav. Od r. 2005 zde v cyklu „Umění na papíře“ představilo mnoho výtvarníků svá díla, např: typografii, grafiku, gumotisk, lept, koláž či kresbu pastelem.

Letošní výstavní cyklus bude věnován fotografii v co největší šíři jejich možností a technických proměn. Hlavní pozornost bude věnována vlastní specifice fotografie – schopnosti jedinečným způsobem zachytit neopakovatelné okamžiky života a světa kolem nás.

Od 16. 5. 2010  je zde instalována výstava  "Velociped je radost",  která potrvá  do konce června 2010.

Všechny fotografie vystaveného souboru jsou věnovány sportu, který byl ve své době velkou technickou novinku - a který dnes je velice hýčkaným koníčkem početné společnosti nadšenců - již dlouho sdružených v „Českém Klubu Velocipedistů - 1880.“ Pro stručné vysvětlení: velocipedista je majitel – ale hlavně jezdec na VYSOKÉM KOLE, kterému se lidově (a nesprávně!) říká kostitřas, a ta číslovka v názvu připomíná letopočet založení klubu! ČKV - je nejstarším sportovním klubem v Českých zemích – a jak praví klubová tradice, je jediným sportovním klubem, který byl založen na dvoře pivovaru - tehdy byl Smíchov a pivovar Staropramen daleko za pražskými hradbami….

Jan Bejšovec (1946) se k fotografování (nejen velocipedistů) dostával poměrně velikou oklikou. Již od malička měl klukovský sen – stát se malířem. Splnění snu stálo v cestě mnoho dobových překážek – a tou největší byl ne právě nejsprávnější původ. Nedostatek dělnického původu znamenal stop snahám dostat se na školu, která by neprodukovala aktivní budovatele světlých zítřků. Proto jedinou možností v Teplicích, kde tehdy JB s rodiči žil, byla báňská průmyslovka…. Tu vystudoval, začal také v hornictví pracovat, získal velmi osobní zkušenosti i s nejhlubším dolem v severočekém revíru… Ovšem touha přiblížit se oblasti umění trvala – a po dlouhém snažení se podařilo našemu autorovi dostat na pražskou „Hollarku“ – a s úspěchem vystudovat obor propagační tvorba a fotografie. Po několika zaměstnáních více či méně v oboru – se po roce 1989 vydává na cestu životem na „volné noze“ – a jako výtvarník, restaurátor a fotograf po ní kráčí dodnes. A také ujíždí na velocipedu….

O svém prvním setkání s vysokým kolem – velocipedem Jan Bejšovec vypráví velice hezkou historku. Je z dob jeho mládí na severu Čech a přihodila se jednoho letního dne. Náš autor se spolu s kamarády vracel na kole od „oprámu“ (pro nezasvěcené- zatopený důl nebo propadlý terén, zaplavený vodou), kde si krásně zaplavali. A také pořídili hezkou žízeň! Cestou na kolech zastavili u jakési hospody na pivo či limonádu pro osvěžení. V hospůdce se z šerého kouta najednou vynořil jakýsi chlapík a ptá se našeho autora: Nechceš kolo? A Jan Bejšovec dosti nevrle odpověděl, že tedy nechce, protože jedno má a na tom právě přijel a taky odjede. Ale chlapík se nedal jen tak odbýt – a praví: „Ale takový kolo nemáš, pojď se podívat!“ A vede našeho JB do jakési stodoly proti hospodě – a tam mu ukázal cosi velikého, rezatého, podivného – a jak dnes Jan Bejšovec tvrdí - velice krásného: Nefunkční trosku stařičkého velocipedu s obrovským předním a maličkým zadním kolem! Cena velice příznivá byla stanovena v „pitné měně“ a hned proplacena - a od toho okamžiku se začíná v životě JB nová etapa: o čas se umělecké a restaurátorské discipliny začínají dělit s životem VELOCIPEDISTY! To znamená restaurováním, sběratelstvím, výrobě různých doplňků kol, také životem spolkovým, protože 17 let je presidentem obnoveného ČKV - 1880, ale také jeho archivářem a objevitelem i zachráncem vzácných klubových památek. A pochopitelně i účastníkem a organizátorem klubového života - vždy s kamerou v ruce… a s výsledky jeho práce i koníčka se můžeme setkat právě na této výstavě.

Pavel Vácha, kurátor výstavy

1. 6. 2010

Navštivte velmi užitečné stránky kde najdete vyčerpávající informace  o volných vstupech  na kulturní, sportovní a další společenské akce.

Ivan Kratochvíl

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]