Zábava

Vaše příspěvky - období: duben 2006

5. 4. 2006

Pro zájemce o fotografování

Výstava Interkamera 2006

Pro všechny zájemce o koupi nového digitálního fotoaparátu, neb získání přehledu o novinkách, se mohou přijít podívat ve dnech 19.- 21. 4. 2006 na výstaviště Holešovice na výstavu INTERKAMERA 2006.

Beneš Ludvík

1. 4. 2006

Kůň přítel člověka

Vztah koně a člověka je znám od pradávna. Koně spoluvytvářeli dějiny a podíleli se na vývoji lidské společnosti. Nejstarším civilizacím poskytoval kůň potravu a suroviny; dokladem jsou nálezy jeskynních kreseb nebo kosterní pozůstatky. Nejprve byl zvířetem tažným, později se užíval ve vojenství a válečnictví

S rozvojem techniky se význam koně přesouval do oblasti kulturní a sportovní, čímž člověk prezentuje touhu po návratu k přírodě.

V mnoha případech stále dochází k prolínání původně pracovního využití na sportovní disciplíny. Prakticky všechny zápřahové sporty mají původ v pracovním nebo vojenském využití koně. Také nejvyšší stupeň klasické drezúry tzv. Španělská vysoká škola má své kořeny ve válečnictví.

Skutečnou národní i světovou kulturní památkou je typicky české plemeno starokladrubský kůň, který je chován v barvě bílé v Kladrubech nad Labem. V Kladrubech nad Labem je náš nejstarší hřebčín, povýšený Rudolfem II. na dvorní hřebčín r. 1579. Vznik byl dán potřebou císařského dvora ve Vídni zajistit slavnostní zápřeže pro světský i církevní ceremoniál. Nyní se starokladrubský kůň dobře uplatňuje v soutěžích spřežení.

Návštěvu Kladrub můžete zvážit i jako typ na pěkný výlet.

Jana Kasíková

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]