Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: červen 2016

Zahrada Strakovy akademie

Kdy: 25.6. - 26.6.2016, 10 - 17 hodin

O víkendu 25. a 26. června 2016 otevírá ještě jednou v tomto roce zahrada Strakovy akademie své brány veřejnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen rozlehlou zahradu, ale také fotografickou výstavu Osudy Strakovy akademie k výročí 240 let od založení nadace hraběte Jana Petra Straky a 120 let od dostavby budovy.

Výstava Osudy Strakovy akademie přibližuje zajímavým způsobem historii sídla Úřadu vlády, osobu zakladatele hraběte Jana Petra Straky a dějinné souvislosti jednotlivých etap české historie. K vidění budou jedinečné doposud nepublikované historické fotografie budovy i zahrady.

Návštěvníci mohou procházet zahradu a výstavu individuálně nebo se mohou připojit ke komentovaným prohlídkám historiků, které budou probíhat v pravidelných hodinových intervalech s počátkem vždy v celou hodinu.

Zahrada Strakovy akademie bude přístupná z Kosárkova nábřeží v sobotu a v neděli vždy od 10 do 17 hodin.

Zahrada projektovaná podle návrhu významného zahradního architekta Františka Thomayera původně sloužila studentům akademie k odpočinku a sportu. Sportovní náčiní bylo odstraněno v souvislosti s využitím budovy akademie k vládním účelům po roce 1945. V současné době se na zahradě konají oficiální přijetí zahraničních návštěv a v průběhu roku je veřejnosti uzavřena.

Ing. Milena Otáhalová

Jóga zdarma v parku Portheimka

Kdy: 15.6. - 15.9.2016, 18 - 19 hodin

Přijďte si zacvičit jógu pod širým nebem zdarma! Od 15. června do 15. září se bude každou středu od 18 hodin do 19 hodin v parku Portheimka konat lekce jógy. Zájemci o cvičení si sebou přinesou pouze jógomatku (nebo obyčejnou karimatku), ručník, pití a dobrou náladu.

Ing. Milena Otáhalová

Historické slavnosti Libeňského míru

Kdy: 25.6.2016, 11-18 hodin, nádvoří Libeňského zámku a areál Löwitova mlýna

Slavnosti se vztahují k reálné historické události, která se na zámku odehrála 25. června 1608, a to k uzavření mírové dohody mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem Habsburským. Tato událost středoevropského významu na čas urovnala dynastickou krizi uvnitř habsburského rodu a zabránila občanské válce v podunajské monarchii.

Na slavnostech bude pro návštěvníky zajištěn bohatý kulturní program. Představí se zde vojenský tábor s ukázkami výcviku jednotek z období Třicetileté války (mušketýři, pikenýři, rondašíři, střelba z kanónu), skupina Ganancia uvede svoji školu šermu a s hudbou z období renesance vystoupí renomovaná kapela Peregrin. K vidění budou také dobové i žánrové tance v podání uskupení Animata. O zábavu se budou starat kejklíři Wagabundus Collective se svojí žonglérskou show. Překvapením odpoledne se stane postava alchymisty, která k rudolfínské Praze neodmyslitelně patří.

Vrcholem oslav bude hraná scénka pojednávající o podpisu Libeňského míru mezi Rudolfem II. a Matyášem Habsburským, která proběhne od 14.00 hodin na zámeckém nádvoří.

Ing. Milena Otáhalová

Medování u Labutě - Kunratický les

Kdy: 22.6.2016, 14-17hodin, Kunratický les - rybník Labuť

Zažít opravdové medobraní a ochutnat čerstvě stočený med budete mít příležitost ve středu 22. června od 14 do 16 hodin na naší včelnici v Kunratickém lese. Interaktivní včelnice u rybníka Labuť vybavená prosklenými úly a hmyzími hotely vás provede pozoruhodným systémem života včel, jejichž význam je pro přírodu naprosto zásadní, jakkoli je samotné a stejně tak jejich každodenní práci může člověk snadno přehlédnout.

U příležitosti medobraní se poprvé na svém místě na kunratické včelnici představí repliky historických včelích klátů, které pro včelnici v loňském roce vyrobili studenti a pedagogové Střední školy umělecké a řemeslné z pražského Zlíchova. (Video, které mapuje celý proces vzniku včelích klátů, najdete na našem Youtube kanále: https://youtu.be/ Ki0_q3kwpts.)

A jak chutná med z pražských lesů a parků, můžete posoudit přímo na místě. Med, který za odpoledne stočíme, budete moci rovnou ochutnat a několik skleniček našeho originálního pražského medu nabídneme zájemcům také ke koupi.

Včelnice u rybníka Labuť je jednou z desíti včelnic, o které se v pražské přírodě v rámci našeho projektu Návrat včel do pražských lesů staráme. Její nově upravené zázemí jsme vybudovali ve spolupráci se zapsaným spolkem Mezi stromy a za podpory hlavního města Prahy.

Včelnice u rybníka Labuť je jednou z desíti včelnic, o které se v pražské přírodě v rámci našeho projektu Návrat včel do pražských lesů staráme. Její nově upravené zázemí jsme vybudovali ve spolupráci se zapsaným spolkem Mezi stromy a za podpory hlavního města Prahy.

Vstup zdarma.

Ing. Milena Otáhalová

Gospelový koncert

Kdy: 22.6.2016, 18 hodin

Kde: Novogotická modlitebna Církve evangelické, Korunní 60, Praha 2

Představí se pěvecký sbor St. John Neumann´s Contemporary Choir (USA), vzniklý v r. 1966. Dirigent: Isabel Momenee

Volný vstup jen do naplnění kapacitz 200 osob.

POŘÁDÁ: FIDELIO, s.r.o. WWW.FIDELIOKONCERTY.CZ

Jana Novotná

Oslavy Middsommaru v IKEA Zličín

Kdy: 24.-25.6.2016

Jeden z největších švédských svátků, svátek letního slunovratu - MIDSOMMAR. Je to čas setkávání, veselí a připomínání lidových tradic a Švédové si tento svátek opravdu užívají.

Přijďte do IKEA Zličín, čeká na vás spousta zážitků!

Od pátku budeme grilovat a prodávat ovoce a zeleninu před obchodním domem.

V sobotu přidáme i živou hudbu, velkou dětskou hru, cukrovou vatu, skákací hrad a je dokonce možné, že přijde i kouzelník!

Ing. Milena Otáhalová

Výstava Český kabriolet a kupé v průběhu století.

Kdy: 17.-19.6.2016

Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze pořádá unikátní interaktivní výstavu nazvanou Český kabriolet a kupé v průběhu století. Výstava nabídne průřez historií fenoménu české karoserie automobilů typu kabriolet a kupé.

K vidění budou nejen stroje známé z našich silnic, ale také sportovní speciály, designerské unikáty a prototypy. Seznámíte se s více než třiceti stroji mnoha českých a československých značek, od nejstarších Laurin a Klement, které nastartovaly výrobu v Mladé Boleslavi, přes známé Praga, Aero, Tatra, Walter, Škoda až po méně známé Wikov, Z, MTX a další.

Vstup zdarma

Ing. Milena Otáhalová

Apetit Piknik v Grébovce

Kdy: 25.6.2016

6. kulinární trh a gastronomický festival v jednom. Letos se opět potkáme ve vinohradském parku Grébovka.

Vstup zdarma

Otakar Vronský

Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

Kdy: 18.6.2016, 14-17 hodin

V sobotu 18. června 2016 bude ve 14 hodin pro veřejnost slavnostně otevřen Malostranský hřbitov, který v nedávné době prošel náročnou revitalizací, financovanou ze strukturálních fondů EU. Součástí programu je i VII. ročník Obnovených Májových slavností, pořádaný Spolkem Malostranský hřbitov. Areál hřbitova je mimořádně cennou památkou nejen z hlediska estetického a umělecko-historického, ale i vzhledem k tomu, že je zde pohřbeno mnoho význačných osobností. Přestože se jedná o zapsanou nemovitou kulturní památku, hřbitov takřka 130 let postupně chátral a stav stromů i náhrobků byl v posledních desetiletích alarmující. Hřbitov byl od roku 2001 pro veřejnost nepřístupný a upadal v zapomnění. V roce 2010 vzniklo především zásluhou paní Jany Trojanové Občanské sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, které se velkou měrou podílelo na oživení zájmu o tuto památku a zejména v prvních letech tohoto desetiletí přispělo k záchraně hřbitova i fyzicky, a to při pravidelné likvidaci zelených porostů, ohrožujících a devastujících řadu náhrobků.

V loňském a letošním roce proběhla revitalizace hřbitova, jejímž primárním smyslem bylo jeho otevření veřejnosti. V jejím rámci bylo zřízeno zázemí pro vrátného a ostrahu, pracoviště restaurátora, veřejné osvětlení, byl vybudován kamerový systém s 25 kamerami. U všech stromů byly po dendrologickém průzkumu provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, 28 stromů bylo vykáceno a místo nich bylo nově vysazeno celkem 44 lip a jasanů. Došlo ke kompletní renovaci všech cest, kdy byl stávající asfalt nahrazen mlatovým povrchem. Prostor před kostelem pak byl vydlážděn pískovcovou dlažbou. Hřbitov byl rovněž nově vybaven 36 lavičkami a 20 odpadkovými koši. Vznikl tak důstojný prostor určený ke konání pietních návštěv, kulturních akcí a vlastivědných exkurzí – prostor výjimečného genia loci.

V prosinci 2013 proběhla digitalizace hřbitova a následně byla zpracována Koncepce řešení obnovy Malostranského hřbitova, na kterou navázalo zpracování projektové dokumentace a žádost o dotaci z fondů EU. Žádost byla schválena 11. 9. 2014 jako třetí nejlépe hodnocená z celkem 48 podaných. Od roku 2014 byla v rámci SPH především za účelem restaurování náhrobků Malostranského hřbitova vytvořena pracovní pozice restaurátora, který se ještě před samotným zahájením revitalizace začal věnovat péči o některé zdejší náhrobky.

Autoři projektu předložili NPÚ varianty úplného obezdění hřbitova, nebo náhradu za nové litinové oplocení. Závazné stanovisko NPÚ z března 2014 zhodnotilo jako nejvhodnější variantu oplocení hřbitova z Plzeňské ulice tvarovou kopii zdi z 20. let 20. století. Účelem obezdění je zejména snaha v maximální možné míře učinit ze hřbitova opět místo rozjímání a kontemplace, neboť atmosféru místa výrazně narušoval provoz z komunikací po obou stranách, a to vizuálně i akusticky. Podpůrným argumentem byla rovněž existence dochované západní zdi, na kterou severní zeď se vstupy plynule navazuje.

Rovněž v souladu se stanoviskem NPÚ byl původní ocelový plot, pocházející z Plzeňské ulice, použit jako náhrada za nevyhovující drátěné oplocení v ulici Vrchlického.

Dílo mělo být dokončeno do září 2015.Kolaudace proběhla až 6. listopadu 2015, nicméně některé práce probíhají ještě v červnu 2016.

V čase, který měla SPH na zpracování žádosti o dotaci z fondů EU nebylo možné připravit restaurátorské záměry a získat nutná stanoviska odboru památkové péče MHMP. Do projektu tak byl začleněn pouze záměr obnovit Haasovu kaplovou hrobku, která byla v havarijním stavu.

Současně však byla navázána spolupráce s renomovaným restaurátorem prof. Sieglem, pod jehož dohledem proběhlo v roce 2015 restaurování 17 nápisových desek, které byly umístěny v blízkosti kostela na jižní zdi a 8 pomníků. Restaurované desky budou v průběhu léta vráceny na původní místa.

Na další restaurátorské práce je již zpracována dokumentace a jsou vydána potřebná rozhodnutí OPP. SPH se bude ucházet o dotace určené pro památkovou péči.

Ing. Milena Otáhalová

Červnová vycházka do třešňového sadu a přírodním parkem Smetanka

Kdy: 26.6.2016, od 15.15 hodin

Kde: tramvajová zastávka Spojovací (linky MHD tram 1, 9, bus 109, 177, 183, 195)

Poslední červnovou neděli se opět vydáme po stopách třešňových sadů. Aleš Rudl nás tentokrát provede vysočanským parkem Třešňovka a nedalekým Přírodním parkem Smetanka. Vyrazte s námi na procházku, natrhat si pár hrstí slaďoučkých třešní a dozvědět se více o zajímavém pražském sadu.

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 7 km

Účast není omezena počtem ani věkem. :)

Stanislav Buriánek

Noc na Karlštejně - nádvoří Libeňského zámku

Kdy: 12.8.2016, od 20hodin

Populární muzikál z dílny hitmakera Karla Svobody zpříjemní srpnovou noc na nádvoří Libeňského zámku.

Vystoupí Poberounský divadelní soubor s muzikálem Noc na Karlštejně za doprovodu profesionálních herců a zpěváků.

Představení se uskuteční v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. a připomene tuto mimořádnou osobnost českých i evropských dějin. V roli císaře Karla se divákům představí filmový a divadelní herec Václav Vydra, diváci se také mohou těšit na další známé tváře — Pavla Vítka, Jana Rosáka, Míšu Noskovou, Petra Jančaříka a řadu dalších. Mezi účinkujícími budou i šermíři a metači ohně, scénu oživí živá zvířata.

Vstupné na představení činí 100 Kč — senioři zaplatí polovinu. Vstupenky je možné rezervovat na čísle 606 613 390 nebo na e-mailu: vladislava.wildtova@praha8.cz.

Městská část Praha 8 připomíná 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

Jana Novotná

První branické TřeŽně a Třešňobraní!

Kdy: 20.6. - 25.6.2016

Sezóna třešňové bublaniny a náušnic z třešní začíná a v branické Třešňovce se budou v červnu dít velké věci. Dorazte na první branické TřeŽně natrhat si třešně nebo poměřte svůj kulinářský um s dalšími milovníky třešní v soutěži o nejlepší třešňový pokrm a nápoj na nedělním Třešňobraní.

Máte rádi třešně? Chcete si nějaké natrhat a ještě se u toho setkat se svými přáteli z okolí? Srdečně vás zveme na TřeŽně a následné Třešňobraní do branické Třešňovky.

TřeŽně: Přijďte si v termínu 20.-25. 6. natrhat třešně! Pro přímý konzum či na tvorbu dalších pokrmů. Nemáte žebřík a česáček? Bolí vás záda? Nevadí! Rádi vám s česáním pomůžeme nebo dodáme potřebné nástroje. Přijdete-li mezi 15. a 19. hodinou, najdete na místě vždy někoho, kdo vám nářadí zapůjčí a případně i za vás vyleze na strom.

Třešňobraní v neděli 26. 6. od 14:00 týdenní sklizeň završí. Na společenské sešlosti spolu s vámi oslavíme celoroční úsilí při obnově sadu. Zahraje nám živá kapela, připraveno bude i několik aktivit pro děti a hlavně ochutnáme plody své práce – proběhne totiž otevřená soutěž o nejlepší domácí třešňový pokrm a nápoj.

Vyzýváme všechny příchozí, aby donesli na akci doma upečenou, uvařenou či jinak vybojovanou poživatinu, jejíž součástí budou třešně či višně (nemusí pocházet z TřeŽní). V rámci veřejné ochutnávky vyhlásíme vítězné výtvory a zbytek účastnických vzorků společně zkonzumujeme.

Ing. Jiří Vrátil

Dies Romanus 2016 - Za císaře Marka a jeho rodinu - Archeopark Liboc

Kdy: 25.6.2016, 10 - 18 hodin

Společnost Archaia Praha o.p.s. ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK, Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy a spolu se spolky Legio X Gemina Pia Fidelis, Marcomania a Ars Gladiatorum, Vás zvou na pořádanou akci Dies Romanus 2016 s podtitulem "Za císaře Marka a jeho rodinu".

Pořádaná akce se bude konat v areálu Archeologického parku Liboc u příležitosti 1850. výročí počátku "Markomanských válek".

Kromě římských legionářů, auxilií a udatných gladiátorů se můžete těšit i na věrné nepřátele římské říše z řad barbarských germánů.

Program akce:
12:00 Triumphus Marci - Oslava vítězství nad barbarskými kmeny
15:00-18:00... Ludi Marci - Markovo hry pro veškerý lid

V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení dobovou kuchyní.

Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti (děti do 5 let zdarma)

Jana Novotná

Sedlácké čtvrtky - pohodové léto v NZM

Kdy: 14.7., 21.7. , 28.7.2016

Akce k Mezinárodnímu roku luštěnin - Luštěniny s příběhem – prezentace starých krajových odrůd.

Série pohodových letních podvečerů a večerů na muzejním dvoře s kulturním programem a občerstvením:

14.7. 16 - 21 hodin
Luštěniny v kuchyni s Pavlou Momčilovou (18:00), kulturní program a občerstvení na muzejním dvoře.
„Zeleninová zahrádka“ – pohádka pro děti v podání Spolku třeboňského loutkového divadla od 17 hod.

21.7. 16 - 21 hodin
Luštěniny v kuchyni s Pavlou Momčilovou (18 hod.), kulturní program a občerstvení na muzejním dvoře.
Koncert kapely „Naked Professors“ od 19 hod.

28.7. 16 - 22 hodin
Kulturní program a občerstvení na muzejním dvoře.
Kino otevřeno (Artena z. s.) – promítání filmu Hiphop-erace po setmění

Ing. Milena Otáhalová

40.ročník nočního výstupu na Sněžku

Kdy: z 1.7. na 2.7.2016

Sokol Dolní Kalná pořádá 50.km pochod "Noční výstup na Sněžku za východem slunce."

"Přijďte pobejt" a pokochat se nezapomenutelným přírodním úkazem východu slunce z nejvyšší hory Česka.

Start: 1.7.2016 v 17-20 hodin u sokolovny v Dolní Kalné

Cíl: 2.7.2016 Špindlerův Mlýn Dívčí lávky 7-9 hodin

Startovné 50Kč. Nezapomenout s sebou svítilnu a dobrou náladu, jde se celou noc.

Jana Novotná

Trabant muzeum

Od 30.4.2016 je v Praze 5 (Motol) v Plzeňské ulici 215b muzeum Trabantů.

Muzeum je otevřeno od 1.5.2016 pro veřejnost denně od 9 do 17 hodin.

Přiďte se podívat a zavzpomínat na věci, které jsme si vozili z NDR nebo prohlédnout vystavená auta.

Návštěva je vhodná i pro děti, rozhodně se zde nebudou nudit.

Ing. Milena Otáhalová

Malostranský hřbitov

Kdy: 18.6.2016, 14 - 17 hodin

Slavnostní otevření zrekonstruovaného Malostranského hřbitova se uskuteční společně se VII. ročníkem Májových slavností.

Jana Novotná

Novinky v ZOO Praha

Kdy: 4.6.2016 a 11.6.2016

4. června nás čeká unikátní výročí. Společně totiž oslavíme příchod jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších zvířat naší zoo - slonice Gulab, která do Zoo Praha dorazila z Bombeje dne 5. června 1966.

Oslavy budou probíhat celý den, přičemž hlavní program začne už v 11:00 v Údolí slonů. Za účasti ředitele zoo Miroslava Bobka pogratulují Gulab profesor Josef Koutecký, pamětníci jejího příchodu a její dřívější i současní chovatelé. Gulab bude při té příležitosti barevně ozdobena, podobně jako před padesáti lety.

Do Údolí slonů bude směřována pozornost i v sobotu 11. června, kdy zde pokřtíme nový přírůstek pražské sloní skupiny.

Letní prodloužená otevírací doba Zoo Praha. Nepřerušujte svůj den v zoo dřív než je nutné! Od června do srpna si můžete užívat podvečerní procházku areálem každý den a to až do 21:00.

S koupí vstupenky nemusíte čekat až k pokladně? Za chvíli ji můžete mít u sebe. Stačí si vybrat některou z nových možností elektronické vstupenky.

Jana Novotná

Festival o zahradničení ve městě "Letná roste"

Kdy: 4.6.2016

Jak zahradničit ve městě? Poradí na Letné - festival pod širým nebem "Letná roste" chce podpořit zahradničení a pěstování ve vnitroblocích, na předzahrádkách, balkonech, terasách i na okenních parapetech. Chceme se zaměřit na přírodě blízké principy zahradničení a představit převážně místní produkty.

I ve městě se dá vypěstovat chutná zelenina a váš balkon nebo vnitroblok bude s květinovou výzdobou krásnější.

V sobotu 4.6. se vás o tom pokusí přesvědčit festival věnovaný městskému zahraničení nazvaný Letná roste u Národního zemědělského muzea na Letné. Místo konání: nádvoří (dvorek) Národního zemědělského muzea - vstup z Letohradské ulice

Festival nabídne i tematické workshopy a přednášky pro děti i pro dospělé: dozvíte se například mnohé o tom, jak se zakládají komunitní zahrady, naučíte se osazovat palety, uvážete si vlastní kytici nebo si vyrobíte stylový hmyzí domeček. Prohlédnete si model osazeného balkonu a občerstvit se můžete třeba poctivou domácí zmrzlinou netradičních chutí.

V rámci akce proběhnou tyto workshopy :
10:00 – 10:45 Založte si komunitní zahradu
11:00 – 12:00 Osaďte si čtverečkový záhon
12:30 – 13:30 Poznejte a ochutnejte jedlé květy a divoké rostliny
13:45 – 14:45 Uvažte si vlastní kytici
15:00 – 16:30 Vyrobte domeček pro užitečný hmyz na vašem balkoně či vnitrobloku

Abyste měli své místo jisté, přihlásit dopředu se můžete zde: info@letnaroste.cz

I vstup na workshopy je zdarma - případně je zpoplatněný pouze materiál, se kterým se v některých případech bude pracovat a který si pak účastníci odnesou s sebou domů.

Ing. Milena Otáhalová

Česká národní banka

Kdy: 4.6.2016, 9-16 hodin

Česká národní banka otevře své prostory pražské centrály široké veřejnosti. Stane se tak při příležitosti 90 let od založení Národní banky Československé.

Pro návštěvníky budou v hlavní budově připraveny tři prohlídkové okruhy.

První okruh provede zájemce rozhodujícími místy banky a seznámí je s tím, jak ČNB naplňuje svůj zákonný mandát zejména v oblasti peněžního oběhu, platebního styku a cenové i finanční stability. Návštěvníci si budou moci potěžkat zlatou cihlu, navštíví pracovnu guvernéra a zasedací místnost bankovní rady, v níž se rozhoduje o měnové politice.

Druhý okruh nabídne možnost navštívit výstavu „Lidé a peníze“ v Expozici ČNB, která je umístěna v původním trezoru a představuje historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům.

Samostatnou část bude stejně jako v minulosti tvořit expozice speciálních útvarů Policie ČR v prostorách garáží.

V Kongresovém centru ČNB budou mít návštěvníci možnost účastnit se v průběhu dne přednášek členů bankovní rady, prohlédnout si výstavu z historie Plodinové burzy a poslechnout vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Ing. Milena Otáhalová

Den otevřených dveří Německého velvyslanectví

Kdy: 23.6.2016, začátek 14.30 hodin

Chcete se podívat za kulisy Německého velvyslanectví? Jaké to asi je vstoupit na balkón, z něhož Hans Dietrich Genscher před 27 lety pouhými dvanácti slovy změnil život tisícům uprchlíků z NDR?

Chcete se informovat o práci velvyslanectví a dalších organizací, které tvoří vzájemné česko-německé vztahy? Nebo si prostě jen odpočinout s rodinou a přáteli na našem měkkém trávníku.

Pestrý program pro malé i velké, mladé i starší: se spoustou informací, rozhovorů, diskusí, hudby, her a také legrace.

Ing. Milena Otáhalová

Polské dny

Kdy: 24.-25.6.2016

Třetí ročník Polských dnů v Praze se stěhuje z náměstí Jiřího z Poděbrad k vodě a na vodu. Přijďte na Náplavku u Železničního mostu, na loď (A)void a do okolí!

Na programu
Hudba / společně s United Islands
Prezentace a besedy/ společně s Vratislaví – Evropským městem kultury 2016
Jídlo a pití / společně s Dolnoslezským krajem a lokálními polskými producenty

Jana Novotná

Dětský víkend na Hradě - letos na téma "Karel IV., zakladatel "

Kdy: 25.-26.6.2016, 10-17 hodin

Dětský víkend na Hradě - letos na téma "Karel IV., zakladatel "

25. dětský víkend pořádaný v rámci doprovodných programů ke stálé expozici Příběh Pražského hradu

Start a cíl: Severní palácový dvorek Starého královského paláce

Účastníci již tradiční akce budou mít možnost zjistit v průběhu zábavné procházky hradním areálem zajímavosti nejen z historie, ale i z hradního místopisu. Na nádvořích a v zahradách bude připraveno šest úkolů, otázky budou spojené jak s hlavním tématem celého víkendu, tak se všedním životem na královském dvoře.

Ing. Milena Otáhalová

Velké rytířské slavnosti v zahradách Pražského hradu

Kdy: 9.-10.7.2016

Představení rytířského života v době Karla IV., kdy během dvou víkendových dnů bude v Jelením příkopu několik rytířských klání a dobové zápasy.

Jedná se o netradiční a originální zábavu určenou široké veřejnosti, zejména však rodinám s dětmi.

Pavel Kulovaný

Dětský den pod Petřínem 2016

Kdy: 4.6.2016, 14.-17 hodin

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a sestry boromejky srdečně zvou v sobotu 4. června na tradiční zábavné odpoledne (nejen) pro děti.

V průběhu odpoledne se můžete těšit na loutkové představení "Golem" v podání studia DAMÚZA, ukázku jízdní policie, program Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy, oblíbeného klauna, balónky, dětské soutěže a chybět nebude samozřejmě malování na obličej s tetováním.

Městští policisté přivezou skákací hrad, policejní motorku, speciální vozidlo bombardier a HZS hlavního města Prahy a Dobrovolní hasiči Prahy 1 moderní techniku. Těšit se můžete také na Skauty a skautky Vpřed.

Pro všechny děti je zajištěno občerstvení od sponzorů a samozřejmě i z kuchyně S. M. Stanislavy: koláče, oplatky, zmrzlina, cukrovinky, nápoje i oblíbené špekáčky. Proběhne také tombola se zajímavými cenami.

Jana Novotná

Setkání s přírodou – exkurze pro zvídavé milovníky přírody

Kdy: 10.-19.6.2016

Český svaz ochránců přírody nabízí všem přátelům přírody v rámci kampaně Setkání s přírodou možnost vypravit se na 18 přírodovědně zajímavých míst. Výlety a exkurze budou doplněny o zajímavé pohledy a komentáře zasvěcených průvodců a budou zdarma. Veškeré informace naleznete na webu www.setkanisprirodou.cz.

Kampaní Setkání s přírodou chce Český svaz ochránců přírody (ČSOP) každoročně lidem ukázat, že příroda není cosi vzdáleného a tajuplného, že její nesmírné hodnoty a vzácnosti mohou být i takřka za našimi ploty. Generálním partnerem ČSOP je společnost NET4GAS, díky jejímuž programu NET4GAS Blíž přírodě byla většina z nabízených lokalit zpřístupněna veřejnosti, zejm. formou naučné stezky.

Ing. Milena Otáhalová

Festival rumunských tradic - zahrada Kinských na Smíchově

Kdy: 29.5.2016, 13-19 hodin

Již posedmé se letos koná Slavnost Rumunů v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení rumunských folklorních souborů a dalších umělců, které se odehraje na pódiu a v dalších prostorách za Letohrádkem Kinských.

Připraven je bohatý program z pestré nabídky hudby, tance a scének rumunského folkloru. Součástí akce budou také dílny lidových řemesel, akce pro děti, ochutnávky rumunských kulinářských výrobků a další zajímavosti.

Umělecký program:
Slavnostní hudební zahájení hudební skladba "Joiana" (Soubor "Ghiocelul" z Cezieni, Olt): Joiana, Alunelul, Trei-păze?te, Boiereasca, Mereu
Zpěvačka Daniela Voicu (Folklorní soubor "Pomul Vie?ii" z Bal?, Olt): Neicu?ă olar frumos, Frunzuli?ă de cicoare, Neică după-un an de zile, A?a-i omul cât trăie?te
hudební skladba "Tocule?ul" (Soubor "Ghiocelul" z Cezieni, Olt): Sârba, ?chioapa, Alunelul, Tocu', Trei-păze?te
Rapsóda Ion Cre?eanu - recitál (Folklorní soubor "Doina Oltului" Slatina, Olt)
Căluşul Românesc - rumunský lidový tanec (tanečníci tradičních tanců s rolničkami na nohou "Ghiocelul" z Cezieni, Olt)

Rumunská řemesla a tradice:
Výroba lidových krojů - umělkyně Olguţa Alexandra Filipová
Hrnčířství - umělec Truşcă Ştefan
Zdobení kraslic - umělkyně Daniela Voicuová
Tradiční rumunská kuchyň (polenta, zelný závitky, chleb pečený pod hliněnou nádobou, atd.)

Vstup volný

Ing. Milena Otáhalová

Noc kostelů

Kdy: 10.6.2016

Existují kostely pod vodou, které zatopily přehrady, ale i kostely, které stojí vysoko v horách. Můžeme navštívit kostely zaniklé, a promýšlet ty, které jsou dosud pouze na papíře. Na Vltavě kotví plovoucí kostel, ale dosud zde nebyl „pojízdný kostel“, samozřejmě nepočítáme-li přesunutý kostel v Mostě. Během letošní Noci kostelů bude 10. června v Praze po trase tramvaje číslo 22 jezdit „pojízdný kostel“.

Setkání organizátorů s novináři k akci v pražské arcidiecézi se koná ve čtvrtek 2. června 2016 od 10.00 hodin v rotundě Nalezení sv. Kříže (na rohu ulic Karoliny Světlé a Konviktská, Praha 1 - Staré Město).

K letošní Noci kostelů se netradičně připojí i vězeňská kaple v příbramské věznici. Když jsme se zeptali na důvod, odpověděla nám místní kaplanka Vendula K.

Letošní Noc kostelů se bude konat nezvykle pozdě, a to až v pátek 10. června. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků. V pražské arcidiecézi se letos k Noci kostelů se svým programem přihlásil rekordní počet kostelů. Zajímavý program bude připraven ve 312 kostelech.

V letošním roce proběhne Noc kostelů v ostravsko-opavské diecézi v pátek 10. června jako součást Dnů víry v rámci 20. výročí diecéze.

Ing. Milena Otáhalová

Raw fest - festival živého jídla - na Štvanici

Kdy: 4.-5.6.2016

Třetí ročník festivalu RawFest. Festivalu živého jídla, zábavy, sportu a inspirace.

V ceně vstupenky obdrží každý návštěvník u vstupu na festival obálku s překvapením od Atranet.cz. Najde zde mimo jiné slevový poukaz ve výši 1000Kč, interaktivní informační materiál k projektu cosnim.cz a hlavně slosovatelný poukaz, na který je možné vyhrát mixér Vitamix, odšťavňovač Kuvings, sušičku Yden nebo spiralizéry Lurch!

Pokud chcete vyhrát některý z uvedených přístrojů, musíte se k soutěži registrovat u stánku atranet.cz. Všichni registrovaní účastníci zde také mohou ochutnat ovocné či zeleninové nápoje a nebo sušené raw pochoutky.

Jana Novotná

Česká pošta v Malešicích

Kdy: 4.6.2016, 10-17 hodin

Den otevřených dveří v logistickém srdci České pošty. Zájemci se mohou podívat do útrob sběrného a třídícího uzlu v pražských Malešicích. Akce bude probíhat od 10 do 17 hodin na adrese Sazečská 598/7, Praha 10 Malešice. Návštěvníci se zde mohou přihlásit na komentované prohlídky v balíkové a listovní třídírně, kde mimo jiné uvidí, jak fungují unikátní třídící stroje Siemens. Dále si budou moci prohlédnout vozový park České pošty.

Pro milovníky železnice bude připravena výstava Pošta na kolejích 1851 – 2016 v autentickém prostředí historického poštovního vozu a taky prezentace poštovní železniční techniky.

Na památku si účastnici akce mohou nechat otisknout speciální příležitostné razítko.

Ing. Milena Otáhalová

Seafood festival mořský střelák 2016

Kdy: 12.6.2016, od 11 hodin

Rybáři naservírují jídlo na Střeláku

Mořský Střelák. Tak se jmenuje akce kde návštěvníci ochutnají luxusní dobroty přímo od rybářů z Malediv, Chorvatska nebo Sicílie. Seafood festival Mořský Střelák nabídne kromě mořských ryb také další speciality. K ochutnání budou například cejnovky, chňapalové a řada dalších exotických živočichů.

Místo vstupného si gurmáni zakoupí voucher, který smění za libovolné jídlo a pití.

Ivan Vronský

Pizza festival na Karlově náměstí

Kdy: 17.-18.6.2016, od 12 hodin

Pizza tradiční i atypická čeká na návštěvníky Pizza festivalu, který startuje v pátek 17. června na Karlově náměstí a potrvá do soboty 18.6.

Poznají zde typy pizzy, její historii a vývoj. Seznámí se s řadou italských delikates a dezertů i jejich přípravou, ale hlavně budou ochutnávat a ochutnávat.

Připraveny jsou soutěže o nejlepší pizzu a chuť, workshopy k pizze a zmrzlině, dětský koutek, relax zóna, tombola a plno dalšího.

Přes den atmosféru vyladí živá hudba a večer po 19 hodině DJ. Akci moderuje Eliška Bučková.

Vstup zdarma

Otmar Machatý

Slavnost cideru

Kdy: 17.-19.6.2016, Náplavka - Hořejší nábřeží na Smíchově

Slavnost cideru 1. ročník oslavy zkvašeného ovoce

Mezinárodní oslava milovníků cideru. Můžete se těšit na desítky druhů cideru od malých řemeslných výrobců (20 výrobců), míchané drinky z moštů a ciderů, jabkovice, několik malých pivovarů a kaváren. K zakousnutí bude jen to nejlepší od nadšenců i profesionálů.

Doprovodný hudební program.

Vstup zdarma

Jana Novotná

Chlebíček Fest 2016

Kdy: 11.6.2016, 10-22 hodin

Na výstavišti v pražských Holešovicích se uskuteční 1. ročník přehlídky obložených chlebíčků, kanapek, jednohubek a dalších party pokrmů - Chlebíček Fest.

Návštěvníci Chlebíček Festu se mohou těšit na více než 30 stánků renomovaných výrobců a cateringových firem s těmi nejlepšími lahůdkami v Praze a okolí. Klasika i moderní variace.

Nebude chybět hudební doprovod, pivo, koktejly, výběrová káva a další pochutiny.

Součástí akce bude rovněž soutěž o nejpovedenější chlebíček a tombola plná zajímavých cen. Přijďte a zvolte s námi šampiona mezi chlebíčky!

Ing. Milena Otáhalová

Den dětí na výstavě Titanic

V rámci celosvětových oslav dne děti, připravili organizátoři výstavy Titanic v Letňanech zajímavou akci.

Každé dítě ve věku do deseti let jde na výstavu 1. června 2016 zdarma. Akce platí od 15.00 hodin a každé dítě navíc obdrží dárek na památku.

Díky unikátní instalaci se návštěvníci na výstavě projdou po chodbě první třídy, nakouknou do kajut cestujících, vyfotí se u slavného schodiště nebo se dotknou osudného ledovce. Navíc je na výstavě k vidění více než dvě stě skutečných exponátů vylovených z vraku Titaniku.

Ing. Ivana Doudová

Akce MÁME OTEVŘENO - Praha 7

Kdy: 2.6.2016

Galerie, divadla, kluby i ateliéry umělců mají otevřeno. Zažijte pražský Art District 7 na vlastní kůži!

Ve čtvrtek 2.6. otevřou své dveře galerie, divadla, hudební kluby, kavárny, ateliéry umělců a další kulturní instituce a místa plná kreativity na Praze 7.

Během 6. ročníku akce s názvem MÁME OTEVŘENO bude pro návštěvníky připraven od 18 do 22 hod. program, jehož součástí budou komentované prohlídky výstav, hudební, divadelní i filmové zážitky, diskuze, workshopy a zejména pak příjemná setkání tam, kde se na Praze 7 kultura nejen prezentuje, ale i vzniká.

Hlavním koordinátorem akce je Centrum současného umění DOX, partnerem je MČ Praha 7.

Jana Novotná

Hadrák, hadraplán, velouš, splašený stan ......

Názvy jednoho z nejkurióznějších vozítek, které jezdilo a dosud i jezdí po českých silnicích. Hrdina slavných filmů i pomůcka pro invalidy.

Legendární motorová tříkolka naší minulosti - vozítka značky Velorex.

Až do 25.9.2015 je tomuto unikátnímu vozítku věnována nová výstava v Národním technickém muzeu.

ing. František Otáhal

Víkend otevřených zahrad

Kdy: 11.-12.6.2016

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) připravuje již VI. ročník akce Víkend otevřených zahrad.

Lidem se otevírá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad, ale také poznat své oblíbené parky novým způsobem.

Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam v životě.

Během Víkendu otevřených zahrad pořádá řada parků a zahrad bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky, aktivity pro děti, koncerty...

V Praze se již tradičně připojují palácové Zahrady pod Pražským hradem, Zahrada Strakovy akademie nebo Trojský zámek, ale lze navštívit také zajímavé soukromé zahrady a nebo navštívit zahrady v okolí Prahy.

Jana Novotná

Festival čínské kultury

Kdy: 19.6.2016

Na léto 2016 jsou opět připraveny na nádvoří Náprstkova muzea festivaly mimoevropských kultur.

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Díky festivalům můžete můžete poznávat celý svět a to v centru Prahy!

Prvním z festivalů dálných kultur bude tento rok Festival čínské kultury. Připraveny budou workshopy a ukázky tanců a bojového umění, ochutnávky čínských gastronomických specialit, výtvarné dílny pro děti i dospělé, přednášky s promítáním a mnoho dalších aktivit.

V Náprstkově muzeu zároveň probíhá i výstava Říše středu, která vypráví příběh středověké Číny.

Vstup na program na nádvoří je zdarma.

Ing. Eva Kratochvílová

První máj - lásky čas

Kdy: 1.5.2016

Přijďte si vychutnat romantickou atmosféru a oslavte 1. máj v zahradách Botanické.

V rozkvetlé zahradě si užijete netradiční divadelní představení Romeo a Julie pod širým nebem. Okouzlí Vás i recitace Máchova Máje v podání známých osobností a jejich následná autorská čtení pod rozkvetlými stromy.

Pro všechny věkové skupiny budou připraveny voňavé hrátky. Stylové občerstvení včetně jedinečného vína z místní vinice.

Kdo přijde ve vhodném kostýmu k 1. máji, bude odměněn drobnou cenou.

Návštěvníci, kteří mají v příjmení název květiny, budou mít po předložení dokladu vstup zdarma!

16.30 - 17.30 hodin.
Recitace Máchova Máje zajímavými osobnostmi pod rozkvetlými stromy

18 - 20 hodin.
Autorská čtení jednotlivých moderátorů a možná diskuse s nimi na různých romantických zákoutích včetně autogramiád a možnosti zakoupení jejich knih

Jana Novotná

Folkové Podviní

Kdy: 9.6.2016, od 16.30 hodin

Tradičně v kamenném hradišti vysočanského přírodního parku (7 min. od metra Českomoravská)

Vladimír MIŠÍK + ČDG
COP (Plzeň)
Vladimír MERTA + Jan HRUBÝ + Ondřej FENCL
LAKUNA (Plzeň)
D.N.A. (Brno)

Vstup volný

Ing. Milena Otáhalová

Den s Policií na letišti v Letňanech

Kdy: 19.6.2016, 10 - 21 hodin

Každoroční událost v areálu letiště Letňany. Návštěvníci se mohou těšit na vystavenou techniku a ukázky činnosti zúčastněných složek (Policie České republiky, Městská policie hl. m. Prahy, Celní úřad Praha, Vojenská policie Praha, Aktivní záloha Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy). Mezi ukázkami je zařazeno např. slaňování z vrtulníku, seskok s padákem, fotbalové utkání na koních mezi Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy, činnost služebních psů, zadržení ujíždějícího vozidla apod. Mezi nejmodernější technikou bude možné spatřit i historická policejní vozidla.

Během ukázek zahraje k poslechu Hudba hradní stráže a Policie České republiky.

Děti se mohou těšit na spoustu zajímavých soutěží a atrakcí

Ing. Milan Úlehla

Buquoyský palác

Kdy: 12.6.2016

Své brány vám otevře Buquoyský palác, který je sídlem francouzského velvyslanectví již od roku 1919.

Den otevřených dvěří představuje pro veřejnost jedinečnou příležitost prohlédnout si tento skvost barokní architektury dochovaný stejně jako v době svého vzniku.

Na náměstí před palácem na vás navíc čekají francouzské trhy plné sýrů, vína a jiných dobrot.

Ing. Milena Otáhalová

Den vědy

Kdy: 2.5. - 30.6.2016

Chcete se stát členem vědecké expedice či se podívat do kosmu? Nebo snad navštívit největší sbírku vodních a mokřadních rostlin v Evropě?

To a mnohem víc vám umožní vědci Akademie věd České republiky, kteří pro vás připravili tradiční Jarní exkurze do světa vědy. V rámci programu můžete pozorovat hvězdnou oblohu s astronomy, poznat taje říše rostlin s botaniky či zajít na fascinující vědeckou show.

Dále na vás čeká bohatý výběr dnů otevřených dveří, exkurzí, přednášek, výstav a mnoha dalších akcí s volným vstupem.

Jarní exkurze do světa vědy se konají od 2.5. do 30.6.2016 v Praze a dalších regionech.

Ing. Jan Václav

Voda může přiotrávit

Akutní a dlouhodobé potíže může způsobit špatná voda. Majitelé studní často neprovádějí pravidelnou kontrolu vody v laboratoři. Nejhorší situace je na jaře, kdy je tání sněhu doprovázeno vydatnými srážkami.

Člověk není schopen svými smysly rozpoznat přítomnost bakterií, virů a většiny chemických látek.

Rozbor vody ze studny na základní mikrobiologické a chemické= parametry stojí okolo 1000Kč. Zákazník obdrží protokol s výsledkem provedené analýzy. Případně je doporučen vhodný postup na zlepšenéí kvality vody.

Je-li voda ze studny používána k pití, mělo by být v zájmu uživatele vědět jaké má složení.

Voda z vodovodu je pod stálýmj dohledem hygieniků. Lidé, kteří mají studnu, si musí stav vody hlídat sami.

Jiří Dobrovský

Přehled všech dnů otevřených dveří v Národní galerie

17. 9. 2016, Festival Zažít město jinak – volný vstup do stálých expozic a výstav ve Veletržním paláci a Anežském klášteře
28. 9. 2016, Den české státnosti – volný vstup do všech stálých expozic
28.10.2016, Vznik Československa, volný vstup do stálých expozic

V těchto dnech vždy 10 - 18 hodin. Vstup zdarma se nevztahuje na výstavu Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy.

V rámci Muzejní noci dne 11. 6. 2016 od 19 - 01 hodin, volný vstup do všech stálých expozic a výstav

Ing. Milena Otáhalová

Informace a změny ve vyhlášce k silničnímu provozu.

Ing. Milena Otáhalová

Hlíva ústřičná

Hlívy: ( ústřičná, plicní, miskovitá, máčková )

  • povzbuzuje imunitní systém a tělo si vytvoří dostatek protilátek proti mnoha nemocem, tím se zvyšuje obranyschopnost organizmu
  • snižuje hladinu cholesterolu
  • upravuje krevní tlak ( pomáhá při nemocích srdce a cévní soustavy )
  • snižuje poruchy metabolismu cukru ( vhodné pro diabetiky )
  • mají antialergické účinky ( při konzumaci v syrovém stavu, nebo sušená při nízkých teplotách do 40°C ) při onemocnění kloubů má zmírňující a uklidňující účinek
  • pomáhá odstraňovat bradavice virového původu
  • má radioprotektivní účinek proti záření způsobenému zeslabováním ozonové vrstvy
  • houbová vláknina obsažená v hlívě pomáhá odstraňovat z těla jedovaté látky ( zabraňuje vstřebávání nežádoucích látek do krevního oběhu ), upravuje vylučování
  • houbová vláknina obsažená v hlívě pomáhá odstraňovat z těla jedovaté látky ( zabraňuje vstřebávání nežádoucích látek do krevního oběhu ), upravuje vylučování

Hlívy obsahují mnoho minerálních látek, nejvíce draslíku a fosforu; dále mikroelementy - zinek, selen, chrom, měď, bór, jód a vitamíny B12 a D2

Klobouky má masité, v mládí na okraji podvinuté a šklebovitě sklenuté, na povrchu hladké, barvy šedé, modrošedé až nahnědlé. Roste ve střechovitý trsek, plodnice vyrůstají z kmene listnatých stromů nad sebou. Klobouky mají průměr 60–180 mm. Lupeny jsou bílé, později našedlé nebo nažloutlé, poměrně řídké, vysoké 5–15 mm, dlouhé a hluboce sbíhavé na krátký boční třen. Třen je téměř vždy umístěn výstředně nebo po straně klobouku, je krátký (20–60 mm) nebo téměř chybí. Je plstnatý nebo hladký, bělavý s nádechem barvy, kterou má klobouk. Dužnina je bílá, bělavá, měkká, neměnlivá a trochu tužší. Příjemně voní a chutná. Výtrusy jsou velké 8–13×3>-4 um, válcovité, hladké, bezbarvé. Výtrusný prach je bílý s nafialovělým nádechem.

Hlíva ústřičná roste v přírodě na podzim a v zimě (od října do března, nejvíce v listopadu a v prosinci). Najdeme ji na pařezech a kmenech listnatých stromů v místech chráněných před mrazivými větry; bývá nejčastěji na kmenech a pařezech vrby, ořešáku, jasanu, buku i dubu. Jen výjimečně se vyskytuje na jehličnatých stromech a pařezech. Roste v lese i mimo les, např. v parcích a zahradách.

Je to jedlá a velmi dobrá houba, která je vítaným přínosem do kuchyně, neboť roste i v zimě a tvoří velké, masité plodnice, jež jsou vhodné v kuchyni pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Výborná je v polévkách a omáčkách, ale i konzervovaná v octovém nálevu. Starší plodnice jsou někdy velmi tuhé.

Záměna s jedovatými houbami je prakticky minimální. Podobají se jí jiné druhy hlív, také jedlé, např. hlíva miskovitá [Pleurotus cornucopiae (PAUL ex FR.) KUMM] nebo jedlá, ale tuhá hlíva dubová [Pleurotus dryinus (PERS. ex FR.) KUMM], popř. i další. V mnoha zemích i u nás se hlíva ústřičná s úspěchem pěstuje.

Léčívé účinky hlívy
Dnes se má za to, že tato houba může být našemu zdraví velice významně prospěšná. Je to poklad mezi houbami a malý zázrak. Její léčivé účinky spočívají především v látkách, které mají schopnost aktivovat buňky, zajišťující přirozenou imunitu organismu.

Nejzajímavější je na ní bezesporu to, že je to dřevokazná houba a roste na kmenech stromů. A právě od nich si bere všechny látky a živiny, potřebné ke svému životu. Přitom stromy obsahují řadu organických i minerálních látek, které jsou lidskému organismu nanejvýš prospěšné a které si nemůžeme opatřit jinak.

Takže hlíva ústřičná plní roli užitečného prostředníka, který nám může tyto vzácné látky dodat. Hlíva ústřičná obsahuje důležité proteiny, aminokyseliny, mastné kyseliny, vitamíny a stopové prvky. Nevypadá možná na první pohled příliš lákavě, ovšem má v sobě obrovský potenciál, pokud jde o složky, důležité pro naše zdraví.

Hlíva v podstatě zpomaluje stárnutí. Jak je to možné? Zlepšuje látkový metabolismus, upravuje hladinu cholesterolu v krvi, snižuje krevní tlak a je prospěšná kardiakům. A také pomáhá díky svému složení astmatikům a alergikům. Upravuje střevní peristaltiku, zmírňuje chronické infekce, záněty a bolesti kloubů a také odstraňuje únavu.

Výzkumy ukázaly, že hlíva ústřičná se výborně osvědčila i při léčbě cukrovky. A kdyby jenom to! Hlíva ústřičná umí omezit vedlejší účinky, které vznikají při chemoterapii, a je dokonce schopná výrazně pomoci v boji proti zákeřné rakovině!

Tato houba se osvědčila i při léčbě hemeroidů, bércových vředů, křečových žil a dokáže pomoci i při léčbě popálenin.

Ruští vědci izolovali z hlívy ústřičné antibiotikum, jejich japonští kolegové se zase zasloužili o to, že prokázali význam hlívy ústřičné při redukci bujení zhoubných nádorů. Hlíva ústřičná se po staletí používá v tradiční čínské a japonské medicíně k přípravě léčivých tinktur, mastí a suchých přípravků.

Hlívu si můžete vypěstovat doma buď na slámě nebo na dřevě. Máme vlastně štěstí, že se této houbě daří dobře v mírném klimatickém pásmu. Najdeme ji nejčastěji na pařezech a kmenech listnatých tromů – hlavně vrb, ořešáků jasanů, buků a dubů.

Hlívu můžeme konzumovat buď tepelně upravenou nebo užívat kapsle, které obsahují její extrakt. Jinými slovy, lze si na ní výborně pochutnat, pokud víme, jak na to, ale jestliže chceme něco udělat pro své zdraví a chceme zapracovat na prevenci, tak je jednodušší a rozumnější dát přednost sušenému prášku či kapslím.

Ivan Kratochíl

Transfigurované tuky

Všechno, co bychom měli vědět o transfigurovaných tucích

Transfigurované mastné kyseliny (anglicky trans-fats) jsou určité druhy nenasycených tuků (mohou být mono-nenasycené nebo poly-nenasycené).

Transfigurované tuky se v přírodě vyskytují v nevelkém množství v masu a mléčných produktech. Tyto přirozené látky ale nepředstavují žádný problém.

Transfigurované tuky z regálů v obchodech s nimi ovšem nemají mnoho společného. Jsou vytvořené průmyslově částečnou hydrogenací rostliných olejů a živočišných tuků. Tento chemický proces byl vyvinut na počátku 19. století a první výrobek zpracovaný touto metodou poprvé přišel do prodeje v roku 1911 pod názvem Crisco.

Na rozdíl od přirozených nejsou transfigurované tuky potřebné, a také nejsou právě prospěšné zdraví. Konzumace transfigurovaných tuků pětkrát zvyšuje riziko koronární srdeční choroby. Zdravotníci proto celosvětově doporučují omezení spotřeby transfigurovaných tuků na stopová množství. Transfigurované tuky získané částečnou hydrogenací olejů jsou obecně považovány za mnohem horší než přirozené.

Margarín byl původně vyroben jako krmivo, po němž měli rychle přibývat krocani. Ty ale místo toho zabíjel. Ovšem lidé, kteří předtím vložili do výzkumu všechny své peníze, chtěli aby se jim vrátily, a tak dali hlavy dohromady a uvažovali, co udělat, aby je dostali zpět.

Původně to byla bílá hmota bez chuti a zápachu, takže do ni přidali žluté barvivo a umělou příchuť, a začali to lidem prodávat místo másla.

Rozdíly mezi transfigurovanými tuky (margaríny) a máslem?
Obojí má stejné množství kalorií.
Máslo má, při 8 gramech oproti 5 gramům v margarínu, o něco více nasycených tuků.
Máslo podporuje vstřebání mnoha dalších živin z jiných jídel.
Máslo má spoustu nutričních výhod, zatímco margarín jen pár a to ještě přidaných chemiky! Máslo chutná mnohem lépe než margarín a může povznést chuť ostatních jídel.
Máslo tu je po staletí, ale margarín méně než 100 let.

A teď o transfigurovaných tucích....
Margaríny obsahují velmi mnoho transfigurovaných mastných kyselin (některé přes 50% ... a ví někdo, CO je těch zbývajících 50%?)
Podle poslední studie Harvard Medical, může konzumace margarínů, ve srovnání s těmi, které konzumují stejné množství másla, zvýšit počet onemocnění srdce u žen o 53%.
Zvyšují celkový cholesterol a LDL (to je ten škodlivý cholesterol) a snižují HDL cholesterol, (prospěšný cholesterol).
Až pětinásobně zvyšují ohrožení rakovinou.
Snižují kvalitu mateřského mléka.
Snižují odpověď organismu na antigen (imunita).
Snižují odezvu těla na inzulín.

Transfigurované tuky jsou nepřirozené, a proto je tělo nikdy nemůže strávit a spotřebovat ve formě energie. Ale ani správně vyloučit. Hromadí se v něm, lepí se na buňky, které dusí. Ucpává to arterie, ztučňuje játra a bez ohledu na tělesnou námahu nebo cvičení s tím nic neuděláte. Takže mrtvice, infarkt, selhání jater nebo ledvin nebo rakovina číhají hned za rohem.

Vliv margarínu na lidský organismus
Většina odborníků na výživu dnes prohlašuje, že obyčejné máslo je lepší - pokud ho jíme s mírou. Není pochyb o tom, že máslo je přírodní produkt, zatímco margaríny musí být vyráběny složitým technologickým procesem a nejsou tedy přírodním tukem. Margarín by zůstal bez vydatné pomoci barviv a jiných přísad nevábnou šedivou hmotou. Do másla, na rozdíl od margarínu nemusí být vitamíny přidávané uměle. Máslo obsahuje přírodní vitaminy ze kterých jsou nejdůležitější A a D. Vitamin A je potřebný pro dobrý zrak a zdravou pokožku a navíc je důležitý antioxidant. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku, důležitého prvku pro zdravé kosti a zuby.

Převzato z  WM magazínu

Ivan Kratochvíl

Aspartam - víte co jíte

Aspartam je syntetické sladidlo a látka zvýrazňující aroma. Byl objeven náhodně při vývoji léku na žaludeční vředy a v přírodě se přirozeně nevyskytuje. Aspartam byl považován za dokonalé umělé sladidlo a výrazně přispěl k rozmachu průmyslu nízkokalorických potravin. Látka je asi 180x sladší než cukr.

...je stabilní v pevném stavu, často se proto používá v sypkých a tabletovaných výrobcích. Používá se jako stolní nízkokalorické sladidlo (stolní sladidlo IRBIS) a jako sladidlo v sypkých směsích pro výrobu nejen nízkokalorikých, ale i běžných nápojů (nápoj v prášku Tang). Setkáme se s ním ve  žvýkačkách (Wrigley) a v  jogurtech (Yoplait Light, Danone Vitalinea) a pod.

Aaspartam zvyšuje chuť k jídlu, i když se jedná o nízkokalorické sladidlo, které většina lidí používá ke snižování váhy.

Ivan Kratochvíl

Allivictus - česnekové tinktury

Všeobecné informace o česnekových tinkturách a jejich použití

Obchodní společnost  Allivictus s.r.o.  působí na českém trhu od listopadu 2007 jako výhradní distributor nové generace česnekové tinktury téhož jména vyráběné manufakturou Ecoton.

Jedná se o nejefektivnější formu využití zdraví prospěšných látek obsažených v česneku, jejichž efektem je především celkové posílení imunity organismu a předcházení civilizačním chorobám. Je určen pro děti od 3 let, vhodný a bezpečný pro těhotné a kojící matky, i pro diabetiky.

Vyrábí se podle původní tibetské receptury ze 13. století, vylepšené a zdokonalené o nové poznatky. Zvláštní důraz je kladen na kvalitu a výběr samotné suroviny. Právě kvalitní česká surovina je příčinou limitované produkce. Allivictus tedy nehledejte na pultech lékáren. Výjimku tvoří lékárny při klinikách spolupracujících na výzkumu působení Allivictu - přírodního produktu při řešení zdravotních problémů v oblastech gynekologie, kardiologie, ORL, dermatologie, neurologie, interny, imunologie, alergologie, pneumologie, psychiatrie a praktického a sportovního lékařství. Pod produkty najdete seznam lékáren, kde lze tyto produkty koupit.

Účinnost Allivictu je pravidelně kontrolována na náhodně vybraných vzorcích akreditovanými laboratořemi Státního zdravotního ústavu    na obsah látek  Allicin Active Complexu. Allivictus je tedy možno zakoupit prostřednictvím E-shopu na webových stránkách společnosti nebo ve  vybraných lékárnách a prodejních místech.

Ing. Irena Drbalová

Sběr nepotřebného nábytku

Pokud chcete darovat starý nábytek, můžete využít tzv. dlouhodobý sběr, který začala pro Zdrojovnu organizovat Radlická - kulturní sportovna.

Konkrétní den i čas předání bude s každým zájemcem řešen individuálně. Určitou část takto získaných věc využije pro své vlastní projekty přímo Radlická a všechny ostatní budou předány přímo Zdrojovně pro její veřejné workshopy a freeshopy.

Kontakt:
Radlická - kulturní sportovna
Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5
e-mail: radlcku.praha@gmail.com
mobil: Jakub Zajíc - 724 90 50 63

Projekt Zdrojovna se neformálním způsobem zaměřuje na otázky trvale udržitelného rozvoje a na aktivnější zájem o ekologii i ochrany životního prostředí.

Pavel Kulovaný

Strašák století- obezita

V dnešní době stoupá počet obézních lidí. Dá se již říci, že se blížíme k tzv. pandemii.

Touto otázkou se velice zdařile zabývá OB klinika a.s., vyčerpávající informace najdete na internetových stránkách  OB kliniky, kde si určitě najdete a vyberete vhodný recept pro svůj problém, tak jako já.

V současné době jsem v péči paní MUDr. Šrámkové, která bedlivě dohlíží při pravidelných kontrolách po 6 týdnech na můj jídelníček, zdravotní stav a pohybovou aktivitu.

Mohu říci, že je to těžké, protože mám bohužel tzv. „plíživý metabolismus“ a jsem již v důchodovém věku. Mohu vám pouze zdůraznit, podle svých osobních zkušeností, že to opravdu jde, ale musí být silná vůle a jde to již pomalu.

Tým OB kliniky navazuje na své již několikaleté úspěšné období na jiném pracovišti. Zabývá se problematikou komplexní léčby a prevence obezity a k ní přidružených metabolických onemocnění. Přeji sobě i vám hodně úspěchů v mém i vašem snažení.

Věra Kopová Ferbasová

Google Earth

Aplikace  Google Earth  Vám umožní přeletět na libovolné místo na Zemi, zobrazit satelitní snímky, mapy, terén, prostorové budovy, galaxie a pod názvem si lze najít velmi zajímavé informace.

Pod názvem stahuj najdete mapu světa složenou z družicových snímků.

Dále si pod tímto názvem můžete nainstalovat satelitní snímky celého světa zadarmo. Najdete zde také nové podrobné mapy Prahy.

Podívaná je to zajímavá, doporučuji k nahlédnutí, ale bezohledná na Váš čas.

Ing. Irena Drbalová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]