Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: duben 2016

Daruj knihu seniorovi - Galerie Myslbek

Kdy: 28.4.2016

Chcete se zbavit odložených knih nebo prostě jen udělat dobrý skutek? Pak se ve čtvrtek 28. dubna zastavte v Nákupní galerii Myslbek, kde se uskuteční akce na podporu čtenářů v domovech důchodců.

Akce Daruj knihu seniorovi navazuje na loňský úspěšný ročník. I tentokrát se budou sbírat knihy tematicky vhodné pro seniory a v zachovalém stavu. Starší čtenáře potěší zejména romány a povídky, ale i odbornější knihy: kuchařky, téma zahrádkářství či pletení apod.

Ing. Jan Topol

Rodinný den Prahy 7

Kdy: 29.5.2016, 13-19 hodin

2. ročník akce Rodinný den Prahy 7 na Výstavišti.

Pro návštěvníky je připraven bohatý program plný sportu, kultury a volnočasových aktivit.

Na pódiu se představí účinkující z dětských tanečních, divadelní a sportovních organizací. Hlavním lákadlem pak jistě bude velký koncert skupiny Banjo band Ivana Mládka a pro děti vystoupení divadla Loudadla s hlavními postavami Jů a Hele.

Ing. Milena Otáhalová

Středověké slavnosti v Břevnovském klášteře

Kdy: 28.5.2016, 9.30-18 hodin

3. ročník slavností v jednom z nejvýznamnějších duchovních středisek země České ve středověku - Břevnovském klášteru benediktinů.

Slavnosti poctí svou návštěvou český král a římský císař Karel IV. s družinou.

Zažijete rytířské turnaje, mušketýrské souboje, dobovou hudbu, kejklíře...

Ing. Eva Zdráhalová

"Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?" v Národním zemědělském muzeu

Kdy: 28.-29.5.2016, 9-17 hodin

Akce Ministerstva zemědělství pro rodiny s dětmi v sobotu 28. a v neděli 29. 5. Zábavná soutěžní hra zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami.

Které potraviny pocházejí od zvířat? Které ovoce a zelenina roste u nás v Česku? Z čeho si připravit zdravou snídani? Jak správně potraviny nakupovat, uvařit a kde mít jídlo uložené? Proč pít, i když nemám žízeň? Kudy v těle potrava putuje? To je výběr témat, s nimiž se děti i dospělí seznámí formou zábavných úkolů, soutěží, interaktivních her, kvízů, poznávacích testů a krátkých videí.

Přijďte do Národního zemědělského muzea oslavit netradičním způsobem nadcházející Den dětí. V cíli soutěžní hry děti dostanou na základě vyplněné hrací karty diplom a také zajímavé ceny.

Vstup do všech prostor NZM Praha je po dobu akce zdarma.

Ing. Eva Zdráhalová

Dětský den v Karolinu

Kdy: 21.-22.5.2016, 10-18 hodin

V rámci oslav výročí Karla IV. připravuje Univerzita Karlova doprovodný program pro veřejnost, zaměřený na děti ve věku od 5 do 15 let na téma Karla IV. Nabídne divadelní hry, dobová šermířská a taneční vystoupení, ukázky historických zbraní, předvádění historických řemesel apod. Součástí programu jsou komentované prohlídky Nového Města (kláštery, kostely, Karlův most, Karolinum) doprovázené úkoly pro děti v doprovodu rodičů.

K dispozici bude rovněž dětský program k výstavě Druhý život Karla IV.

Ing. Milena Otáhalová

Černínský palác

Kdy: 7.5.2016

Ministerstvo zahraničních věcí opět po roce umoňuje návštěvníkům nahlédnout do nejzajímavějších a nejcennějších prostor barokního Černínského paláce, včetně bytu Jana Masaryka či přilehlé zahrady.

V Kaňkově pavilonu, který je dominantou zahrady, budou umístěny skleněné exponáty inspirované dobou Karla IV. a jeho vládou. Tyto sklářské výrobky byly exkluzivně zapůjčeny z výstavy Concerto Glassico, která bude veřejně přístupná v Toskánském paláci MZV od června 2016.

Prohlídková trasa trvá zhruba 60 minut. Poslední vstup do interiérů je možný v 15 hodin. Do zahrady je možné vstoupit také samostatným vchodem. Vstup je volný.

Vstup je volný.

Jana Novotná

Vítání máje v Národním zemědělském muzeu

Kdy: 7.5.2016, 10-16 hodin

Prezentace a ukázky tradičního vítání máje a s tím spojených zvyků a obyčejů, mimo jiné vztyčení májky.

V dopoledním bloku uvidíte folklorní tance, následovat bude (kolem poledne) příprava, zdobení a vztyčování májky. Odpoledne budou účinkující splétat stuhy kolem májky a předvádět tance k uctění májky. Všechna vystoupení budou doprovázena živou hudbou.

Na dvoře i v budově NZM Praha stánkový prodej gastronomických specialit, ukázky řemesel, program pro děti.

Ing. Milena Otáhalová

Den Evropy na Střeleckém ostrově

Kdy: 5.5.2016, 13-22 hodin

Na Střeleckém ostrově je, stejně jako v roce 2015, připraven zajímavý interaktivní, vzdělávací a kulturní program v rámci oslav Dne Evropy.

Hudební vystoupení zpěvačky Lenny, kapely Gipsy.cz..
Stánky členských zemí EU
diskuse se zajímavými osobnostmi
program pro děti a tombola

Jana Novotná

Astronomická symbolika Karlova mostu

Kdy: 26.4.2016, od 18 hodin

Kde: Muzeum Karlova mostu

Přednáška astronoma a spisovatele Zdislava Šímy. Období středověku, doba Karla IV. je silně spjata se symbolikou a astrologií. Součástí přednášky budou symbolické aspekty založení Karlova mostu a vytyčení Staroměstské mostecké věže.

Vstup zdarma.

Ing. Milena Otáhalová

Voda může přiotrávit

Akutní a dlouhodobé potíže může způsobit špatná voda. Majitelé studní často neprovádějí pravidelnou kontrolu vody v laboratoři. Nejhorší situace je na jaře, kdy je tání sněhu doprovázeno vydatnými srážkami.

Člověk není schopen svými smysly rozpoznat přítomnost bakterií, virů a většiny chemických látek.

Rozbor vody ze studny na základní mikrobiologické a chemické= parametry stojí okolo 1000Kč. Zákazník obdrží protokol s výsledkem provedené analýzy. Případně je doporučen vhodný postup na zlepšenéí kvality vody.

Je-li voda ze studny používána k pití, mělo by být v zájmu uživatele vědět jaké má složení.

Voda z vodovodu je pod stálýmj dohledem hygieniků. Lidé, kteří mají studnu, si musí stav vody hlídat sami.

Jiří Dobrovský

Májová slavnost v Portheimce na Praze 5

Kdy: 23.4.2016, 11-19 hodin

Májové slavnosti jsou určeny pro všechny generace, milovníky dobrého jídla, řemesel, sportu, poznání a her. Těšit se můžete na farmářské a řemeslné trhy, aktivity pro celou rodinu všemi smysly v dětském parku (tvorba, pohyb, pohádky a poznání - Mensa naučná stezka, hledání pokladu u čarodějnice, vodníka, kovboje nebo víly, kreativní dílny a mnoho dalšího), ze sportu pak spikeball, fotbal zone, balance board, chillout zóna, hudební produkce a další program.

Park Portheimka (Štefánikova 12), Praha 5 . Vstup volný.

Ing. Milena Otáhalová

Hadrák, hadraplán, velouš, splašený stan ......

Názvy jednoho z nejkurióznějších vozítek, které jezdilo a dosud i jezdí po českých silnicích. Hrdina slavných filmů i pomůcka pro invalidy.

Legendární motorová tříkolka naší minulosti - vozítka značky Velorex.

Až do 25.9.2015 je tomuto unikátnímu vozítku věnována nová výstava v Národním technickém muzeu.

ing. František Otáhal

Výstava o Karlu IV.

Kdy: Kampa: 25.4. - 25.5.2016

Pražská Kampa připomene zajímavou expozicí na přelomu dubna a května významné výročí 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. Kolemjdoucí se mohou v mysli zatoulat do vrcholného středověku a prostřednictvím textů z dobových zpráv i vyobrazení panovníka na velkoformátových panelech, nahlédnout do života jednoho z nejpozoruhodnějších vladařů doby.

Venkovní expozice bude slavnostně zahájena 25. dubna 2016 u příležitosti výročí položení základního kamene Nového města pražského. Expozici mohou zájemci shlédnout do 25. května 2016.

Jana Novotná

Gastronomie v době Karla IV.

Kdy: 11.5.2015

U příležitosti oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. organizují Vysoká škola hotelová v Praze ve spolupráci s První soukromou hotelovou školou akci „Gastronomie v době Karla IV.“

Akce se uskuteční ve středu 11. května 2016 od 10.00 do 20.00 hodin v prostorách obou škol ve Svídnické 506 v Praze 8.

Na akci „Gastronomie v době Karla IV.“, na jejíž organizaci se podílejí jak zaměstnanci, tak studenti a žáci obou škol, budou představeny dobové pokrmy a nápoje, které byly servírovány ve 14. století v době vlády císaře Karla IV.

Ambiciózní vladař, prozíravý politik i urbanistický vizionář žil v době, která se v gastronomii výrazně lišila od současných stravovacích zvyků.

Středověká společnost byla společností hladu. V důsledku změn klimatu hladomory ve 14. století pronásledovaly lid mnohem častěji než dříve. Důležitou a každodenní součástí jídelníčku byl chléb, který císař Karel IV. miloval. Horním společenským vrstvám byla často servírována lovená zvěř, kterou měl císař rovněž v oblibě. Karlovskou gastronomii výrazně ovlivňoval Karlův pobyt ve Francii. Jeho oblíbenými pokrmy byla polévka s masem (Brouet), ragú z dušeného masa (Mortes) a masové krokety (Rissoles). V královské kuchyni byl zřejmý i vliv Itálie a Burgundska.

Oblíbenými pokrmy, které se často objevovaly na slavnostních hostinách na Karlštejně, byli srnci, zajíci, divoké kachny, koroptve, kvíčaly, kančí a hovězí maso a jelita. V létě pojídal Karel IV. slepice, husy a kachny. Jídlo pepřil a velmi kořenil, zabarvoval šafránem a chléb si mazal na prst vysoko máslem. Karel IV. přivezl do českých zemí vinnou révu, kterou zde nechal vysadit a založil tak tradici českého vinařství. Dále byl znalcem piva, medoviny a moštu.

Akce „Gastronomie v době Karla IV.“ se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 8 Romana Petruse.

Ochutnat budete moci žlutou či černou omáčku, syrnou kaši, smažené ryby, vepřové maso s ovocnou omáčkou, z nápojů budou podávána vína z Burgundska, medovina nebo mošt.

Vstup na akci a doprovodný program je pro všechny příchozí zdarma.

Ochutnávky pokrmů a nápojů jsou zpoplatněny dobovou měnou, kterou bude během konání akce pražský groš. Hodnota pražského groše je ekvivalentem koruny české, takže 10 pražských grošů odpovídá 10 Kč. Vepřové maso s ovocnou omáčkou bude stát 30 pražských grošů, stejně tak jako grilované maso. Syrná kaše či dřený hrách budou stát 20 grošů. Bílé a červené víno přijde na 10 nebo 20 grošů, hruškovice bude stát 20 grošů a melta 10 grošů.

Ing. Milena Otáhalová

Den památek a historických sídel

Kdy: 18.4.2016

Letos již po čtvrté Sdružení připravilo akci „Brány památek dokořán“ – členská města se tak připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel – po celý duben otevírají památky ve svých městech, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, přednášky apod...)

Ing. Milena Otáhalová

První máj - lásky čas

Kdy: 1.5.2016

Přijďte si vychutnat romantickou atmosféru a oslavte 1. máj v zahradách Botanické.

V rozkvetlé zahradě si užijete netradiční divadelní představení Romeo a Julie pod širým nebem. Okouzlí Vás i recitace Máchova Máje v podání známých osobností a jejich následná autorská čtení pod rozkvetlými stromy.

Pro všechny věkové skupiny budou připraveny voňavé hrátky. Stylové občerstvení včetně jedinečného vína z místní vinice.

Kdo přijde ve vhodném kostýmu k 1. máji, bude odměněn drobnou cenou.

Návštěvníci, kteří mají v příjmení název květiny, budou mít po předložení dokladu vstup zdarma!

16.30 - 17.30 hodin.
Recitace Máchova Máje zajímavými osobnostmi pod rozkvetlými stromy

18 - 20 hodin.
Autorská čtení jednotlivých moderátorů a možná diskuse s nimi na různých romantických zákoutích včetně autogramiád a možnosti zakoupení jejich knih

Jana Novotná

Noc literatury

Kdy: 11.5.2016

10. ročník literárního happeningu.

Záměrem akce je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení.

Místem konání v letošním roce jsou atraktivní či běžně nedostupná místa městské části Praha 8 - Karlín.

Výběr ze současné evropské literární scény poodhalí kouzlo velkých i malých literatur v přednesu hereckých osobností, které Vám představí ukázky z nových překladů děl evropských autorů.

Čtení každoročně probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Akci organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.

Odehrává se nejen v Praze, ale také na pobočkách Českých center v zahraničí a ve spolupráci se Svazem knihovníků také v dalších městech České republiky.

Jana Novotná

Den otevřených dveří

 • Lichtenštejnský palác na Kampě

 • Úřad vlády ČR zpřístupní veřejnosti Lichtenštejnský palác na Kampě u příležitosti 71. výročí konce 2. světové války.
  Jeden z nejkrásnějších a nejrozsáhlejších pražských paláců v současné době používá Úřad vlády ČR k reprezentačním účelům. V apartmánech umístěných ve druhém patře pobývali při návštěvě Prahy například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko. Přízemní sály a salonky slouží k pracovním a přátelským setkáním.
  Prohlídky Lichtenštejnského paláce budou probíhat v čase od 10.00 do 16.00 hodin.
 • Poslanecká sněmovna
  Ve státní svátky 8. května a 28. října se v Poslanecké sněmovně tradičně pořádají dny otevřených dveří, a to od 9.00 do 16.00 hodin.
  Během hodinové prohlídky si mají návštěvníci možnost prohlédnout hlavní zasedací sál, jednací místnosti výborů a další prostory ve Smiřickém, Šternberském a Thunovském paláci.
  Odborný výklad zajišťují průvodci PIS - PCT
 • Senát
  Senát Parlamentu ČR pořádá tradičně při příležitosti státního svátku 8. května a 28. října den otevřených dveří.
  Prostory sídla horní parlamentní komory ve Valdštejnském a Kolovratském paláci se veřejnosti otevřou od 9.00 do 16.00 hodin.
  Připraveny budou opět prohlídky ve Valdštejnském paláci (slavnostní sál, Rytířská síň nebo Mytologická chodba), které budou zajišťovat průvodci.
  V Kolovratském paláci bude prohlídka probíhat bez průvodců. Vstup do obou paláců je zdarma.
 • 14.5. 2016 - Kramářova vila
  Návštěvníci mají ojedinělou možnost nahlédnout do míst, kde se setkávají významné osobnosti české i světové politické scény. 14. května 2016 v rámci festivalu Open House a následně pak 28. října na Den vzniku samostatného československého státu. Vila prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře (1860 – 1937) tvoří bezesporu nepřehlédnutelnou dominantu letenského panoramatu. Přestože z architektonického hlediska je vila obtížně zařaditelná, neboť novobarokní sloh doplňují typické secesní prvky, je považována za jednu z výrazných staveb pražské vilové architektury.
  Zájemci se mohou těšit na prohlídku interiérů i rozsáhlé zahrady s vyhlídkou doprovázenou odborným výkladem průvodců, a to nejen jo historii vily, ale i o jejích majitelích Naděždě Kramářové a Karlu Kramářovi. Prohlídky budou probíhat v organizovaných skupinách.
  Po smrti manželů Kramářových v roce 1938 přešla vila do vlastnictví Společnosti Karla Kramáře. Na konci třicátých let objekt spravovalo Národní muzeum a v roce 1952 připadla vila Úřadu předsednictva vlády. V této době sloužila převážně k prezentaci a ubytování státních návštěv. V devadesátých letech byla vila kompletně zrekonstruována a od roku 1998 slouží jako rezidence předsedy vlády České republiky.

Jana Novotná

Jóga na Letné zdarma

Kdy: od 5.5.2016

Rádi bychom vás pozvali na pátou sezonu čtvrtečních lekcí jógy zadarmo na Letné, tento rok začínáme 5.5.2016, sraz je jako vždy v 19,00 hod. vedle zastávky tramvaje "Sparta" a cvičíme v Letenských sadech.

Cvičení je vhodné pro úplné začátečníky i mírně pokročílé, cvičí se jednoduchá jóga pro všechny a lekce vede Alef, učitel jógy s 5 lety praxe. S sebou si vezměte jogamatku, karimatku nebo deku, vodu, svoje přátele, domácí mazlíčky a spoustu dobré nálady! Budeme se na vás těšit! :)

Data cvičení tento rok, sraz je vždy v 19,00 vedle zastávky tram "Sparta":
čtvrtek 5.5.2016
čtvrtek 12.5.2016
čtvrtek 19.5.2016
čtvrtek 26.5.2016
čtvrtek 2.6.2016
čtvrtek 9.6.2016
čtvrtek 16.6.2016
čtvrtek 23.6.2016
čtvrtek 30.6.2016
čtvrtek 7.7.2016
čtvrtek 14.7.2016
čtvrtek 21.7.2016
čtvrtek 28.7.2016
čtvrtek 4.8.2016
čtvrtek 11.8.2016
čtvrtek 18.8.2016
čtvrtek 25.8.2016
čtvrtek 1.9.2016
čtvrtek 8.9.2016
čtvrtek 15.9.2016
čtvrtek 22.9.2016
čtvrtek 29.9.2016
čtvrtek 6.10.2016
čtvrtek 13.10.2016

Ing. Milena Otáhalová

Veggie trh

Kdy: 1.5.2015

Legendární a krásná pražská Náplavka opět ožije zdravým a ke zvířatům a planetě ohleduplným životním stylem. Celý 1. máj bude na Náplavce patřit zajímavým setkáním, krásnému prostředí u řeky a dobrému vegan jídlu na největšímu vegan tržišti v ČR. Vybrané pochoutky vám nabídnou české restaurace a prodejny, na své si tu přijdou i milovníci přírodní kosmetiky, etického oblečení a obuvi.

Doprovodný program bude i tento rok plný zajímavých workshopů o zdravém životním stylu, sportu a rostlinné stravě, setkání se zajímavými českými i zahraničními veggie osobnostmi. Uvidíte a účastnit se moci budete sportovních a dalších praktických workshopů. Taji vybrané vegan gastronomie vás provedou kuchaři z našich top vegan restaurací na živých vegan food shows. Pro děti a rodiče máme i tentokrát připravené alternativní veggie dílničky, workshopy a den plný her, soutěží a zdravé stravy.

V roce 2015 byla Veggie Náplavka navštívena v rekordním množství téměř 7 tisíc návstěvníků, těšíme se na vás i na této letní Veggie Náplavce a doufáme, že společně opět ukážeme, kolik z nás už zajímá zdravá strava, díky které nemusí umírat žádná zvířata.

Ing. Milan Krause

Jarní slavnostní nasvícení Vrtbovské zahrady

Kdy: 22.4.2016

Barokní skvost Prahy bude nasvícen od 20.hod. do 22.00. hod.

Načerpejte jarní atmosféru ve Vrtbovské zahradě a pokochejte se vyhlídkou na večerní Prahu

Jana Novotná

Pražské služby

Kdy: 23.4.2016

Letošní Den otevřených dveří Pražských služeb se bude konat v areálu společnosti, v ulici Pod Šancemi 1. Celým dnem bude provádět herec a moderátor Jirka Mádl.

Vystavena bude veškerá technika, i ta nejmodernější, kterou Pražské služby využívají ke svozu odpadu, úklidu a údržbě komunikací. Návštěvníci nepřijdou ani o populární exkurze do ZEVO Malešice a v letošním roce budou mít možnost navštívit i třídící linku na papír a sběrný dvůr. Více informací o exkurzích a možnosti rezervace najdete na webu Pražských služeb.

EXKURZE:

 • Sběrný dvůr: od 10.30 do 15.45 (vstup neomezen)
 • Třídící linka papíru: od 10.30 do 15.30 (vždy po 30min. intervalech, max. 25 osob, registrace na místě u hostesek)
 • ZEVO Malešice:
  Blok: od 8.00 do 10.15 (vždy po 15min. intervalech, max. 20 osob, registrace na místě - ulice Průmyslová 615/3, bez možnosti rezervace předem)
  Blok: od 10.30 do 15.45 (vždy po 15min. intervalech, max. 20 osob, registrace předem na emailu:radim.mana@psas.cz garantována počtu 100 lidí, max. lze přihlásit 10 osob najednou. Pro ostatní je nutná registrace na místě u hostesek, kde bude i připraven „pendl“ minubus mezi areálem a ZEVO Malešice. Na exkurzi je možné se dopravit i po vlastní ose).

Na exkurze je nutné se dostavit 10 min. před začátkem prohlídkového intervalu.
Exkurze do ZEVO není možná pro děti mladší 7let, nedoporučujeme ji těhotným ženám a lidem se zdravotními problémy!

Hudební program: zpěvák Pavel Callta (cca 15.00), popová dvojice Verona (cca 14.00) nebo kapela Sabrage (cca 11.00).

Pro nejmenší budou připraveny skákací hrady, skluzavky, trampolíny, malování na obličej, tvarování balónků, dětská autoškola, mini ZOO a další atrakce.

Pro větší děti a dospělé bude přichystán offroadový polygon, kde budou moct vyzkoušet jízdu na dvoukolkách Segway nebo elektrických vozítkách.

Dále jen naplánována exhibice na U-rampě, freestyle exhibice na kole Martina Šimůnka a možná přijde i kouzelník. Oficiální zahájení akce je v 10.30.

Vstup zdarma!

Ing. Milena Otáhalová

Hrzánský palác

Kdy: 23.4.2016 od 10 hodin

Mimořádné zpřístupnění Hrzánského paláce veřejnosti v souvislosti se dnem otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského hradu.

Jana Novotn8

Čínský kulturní týden Kaiserštejnský palác

Kdy: 12.-14.5.2016

Poznejte Čínu a kulturní bohatství asijského velikána v mnoha rozměrech.
Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 - Malá Strana

Své díla zde představí přední čínští umělci a budete mít možnost zde vidět tradiční čínské starožitnosti, malby, skulptury i další hodnotné skvosty. Chystaná výstava bude po celou dobu konání doprovázena přednáškami a semináři zaměřenými na čínskou kulturu, cestování, studium, medicínu a další oblasti.

Na Čínském kulturním týdnu galerie Arcimboldo představí výjimečnou výstavu „38 pokladů čínského umění”, která nabídne mimořádnou sbírku obrazů a uměleckých předmětů muzejní kvality, mapující historii čínského umění od nejstarších dob po současnost.

Ve dnech 12. a 13. května bude výstava otevřena veřejnosti od 11:00 do 20:00.

V sobotu 14. května od 09:00 do 17:00. Během výstavy si budete moci prohlédnout vystavovaná umělecká díla, vyzkoušet si kaligrafii, hru na guqin, pití čaje dle zákonitostí čajového obřadu, anebo můžete navštívit kteroukoliv z přednášek.

Je možné udělat registraci a získat tak mj. i slevu na vstupném.

Jana Novotná

Karel IV. a ženy v jeho přízni

Kdy:7.4., 14.4., 21.4. a 28.4.2016

Přednáškový cyklus představí osudy žen z blízkosti Otce vlasti.

Kde: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Knihovna Národního muzea a Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea připravily jarní přednáškový cyklus s názvem Karel IV. a ženy v jeho přízni.

 • 7. 4. 2016, 17.00 hodin
  Karel IV. a jeho čtyři manželky
  Přednáška z jarního cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni
  Ve čtvrtek 7. dubna 2016 proběhne od 17.00 v Nové budově Národního muzea přednáška z cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni. Přednáška posluchačům představí osudy manželek "otce vlasti".
  Přednáší: Lenka Bobková, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
  Vstup zdarma
 • 14. 4. 2016, 17.00 hodi
  Manželky markraběte Jana Jindřicha, bratra Karla IV.
  Přednáška z jarního cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni
  Ve čtvrtek 14. dubna 2016 proběhne od 17.00 v Nové budově Národního muzea přednáška z cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni.
  Přednáška posluchačům představí druhorozeného syna Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a jeho manželství nejen s Eliškou Opavskou, se kterou měl 6 dětí.
  Přednáší: Lenka Nemravová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  Vstup zdarma
 • 21. 4. 2016, 17.00 hodin
  Bona Lucemburská, sestra Karla IV.
  Přednáška z jarního cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni
  Ve čtvrtek 21. dubna 2016 proběhne od 17.00 v Nové budově Národního muzea přednáška z cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni.
  Přednáška posluchačům představí druhorozenenou dceru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Bona Lucemburská se provdala za budoucího francouzského krále Jana II., kterému porodila jedenáct dětí.
  Přednáší: Jana Fantysová-Matějková
  Vstup zdarma
 • 28. 4. 2016, 17.00 hodin
  Anna Česká, dcera Karla IV.
  Přednáška z jarního cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni
  Ve čtvrtek 28. dubna 2016 proběhne od 17.00 v Nové budově Národního muzea přednáška z cyklu Karel IV. a ženy v jeho přízni.
  Přednáška posluchačům představí osudy dcery Karla IV. a Alžběty Pomořanské, která se stala manželkou Richarda II. a anglickou královnou.
  Přednáší: Marek Suchý, Archiv Pražského hradu.
  Vstup zdarma

Ing. Karel Doležal

Vstupenka za 1 Kč do ABC nebo ROKOKA

Každý měsíc vybereme dvě nejčastější jména z kalendáře a nositelé těchto jmen mají u nás jednu vstupenku na představení v daném měsíci zdarma*.

V dubnu to budou ANETA a VLADIMÍR.

Jmenujete se stejně? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Dostanete od nás vstupenku za 1 Kč na naše představení v dubnu! Stačí přijít na pokladnu a ukázat občanku!

*Nevztahuje se na tituly Vím, že víš, že vím..., Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád, Listopad, Kancl, Hráči, Bedřich Smetana: The Greatest Hits, Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Oddací list a na veškeré pronájmy a hostující představení.

Ing. Milena Otáhalová

Víkend pro učitele v muzeu Grévin

Kdy: 9.-10.4.2016

Stejně jako v loňském roce přichystalo muzeum Grévin Praha v Celetné ulici dárek ke Dni učitelů: Pedagogové a jejich rodiny, kteří navštíví muzeum o víkendu 9. a 10. dubna 2016, zaplatí za vstup pouze 50 Kč za osobu, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Po celou dobu víkendové akce bude pedagogům k dispozici kvalifikovaný průvodce, který představí výukové programy Muzea Grévin pro žáky základních a středních škol.
Stejný doprovod s výkladem pak mají k dispozici školní skupiny, které muzeum navštíví.
Letos nově připravilo muzeum i speciální okruh i pro školy mateřské a součástí prohlídky může být dále i představení, například se zaměřením na francouzskou kulturu a jazyk.

Standardně muzeum Grévin nabízí tři tematické vzdělávací okruhy – návštěvníci se seznámí se zajímavostmi z oblasti literatury, historie a občanské výchovy.
U příležitosti 700.výročí narození Karla IV. je připraven speciální okruh věnovaný Karlu IV.
Prohlídka zpravidla trvá 60 až 90 minut, není však časově omezená.

Během víkendové akce se učitelé na pokladně muzea prokáží razítkem nebo potvrzením školy, ve které učí.
Zvýhodněná nabídka platí maximálně pro čtyři osoby.

Ing. Milena Otáhalová

Pražský hrad - den otevřených dveří reprezentačních prostor

Kdy: 23.4.2016, 9.00-16.30 hodin

V dubnu se opět otevřou nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu. Návštěvníci tak budou mít možnost vidět běžně nepřístupné sály, salonky a místnosti, ve kterých se na Pražském hradě odehrává ceremoniální život. Rothmayerův sál Španělský sál Rudolfova galerie salony Jižního křídla Nového paláce (např. Trůnní sál, Brožíkův sál či Habsburský salon)

 • Španělský sál
 • Rudolfovu galerii
 • salony Jižního křídla Nového paláce (např. Trůnní sál, Brožíkův sál či Habsburský salon)

Po celé prohlídkové trase budou podávat výklad o zařízení a využití sálů pracovníci průvodcovské služby Správy Pražského hradu.

Přístup do reprezentačních prostor bude Matyášovou branou z II. nádvoří.

Vstup zdarma

Jana Novotná

Místodržitelský letohrádek

Kdy: 23.4.2016, 10-147 hodin

Místo konání: Královská obora 56, 170 76 Praha 7 (budova Místodržitelského letohrádku)

Co se skrývá v běžně nepřístupné budově Místodržitelského letohrádku v Královské oboře? V původní gotické stavbě z konce 15. století, kde dnes sídlí Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea, proběhne další z cyklu programu tentokrát věnovaný knihám a časopisům.

Pro všechny zájemce bude připravena komentovaná prohlídky vnitřních prostor, během které se dozvědí mnoho zajímavostí. Děti si vyzkouší svoji zručnost v dílně, kde pomocí papíru, lepidla, nůžek a vlastní fantazie vyrobí dokonalý časopis podle svých představ.

Komentované prohlídky začínají v následující hodiny: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin

Místo konání: Královská obora 56, 170 76 Praha 7 (budova Místodržitelského letohrádku)

Vstupné 30 Kč.

Ing. Milena Otáhalová

Přehled všech dnů otevřených dveří v Národní galerie

18. 5. 2016, Mezinárodní den muzeí a galerií – volný vstup do všech stálých expozic a výstav
17. 9. 2016, Festival Zažít město jinak – volný vstup do stálých expozic a výstav ve Veletržním paláci a Anežském klášteře
28. 9. 2016, Den české státnosti – volný vstup do všech stálých expozic
28.10.2016, Vznik Československa, volný vstup do stálých expozic

V těchto dnech vždy 10 - 18 hodin. Vstup zdarma se nevztahuje na výstavu Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy.

V rámci Muzejní noci dne 11. 6. 2016 od 19 - 01 hodin, volný vstup do všech stálých expozic a výstav

Ing. Milena Otáhalová

Informace a změny ve vyhlášce k silničnímu provozu.

Ing. Milena Otáhalová

Hlíva ústřičná

Hlívy: ( ústřičná, plicní, miskovitá, máčková )

 • povzbuzuje imunitní systém a tělo si vytvoří dostatek protilátek proti mnoha nemocem, tím se zvyšuje obranyschopnost organizmu
 • snižuje hladinu cholesterolu
 • upravuje krevní tlak ( pomáhá při nemocích srdce a cévní soustavy )
 • snižuje poruchy metabolismu cukru ( vhodné pro diabetiky )
 • mají antialergické účinky ( při konzumaci v syrovém stavu, nebo sušená při nízkých teplotách do 40°C ) při onemocnění kloubů má zmírňující a uklidňující účinek
 • pomáhá odstraňovat bradavice virového původu
 • má radioprotektivní účinek proti záření způsobenému zeslabováním ozonové vrstvy
 • houbová vláknina obsažená v hlívě pomáhá odstraňovat z těla jedovaté látky ( zabraňuje vstřebávání nežádoucích látek do krevního oběhu ), upravuje vylučování
 • houbová vláknina obsažená v hlívě pomáhá odstraňovat z těla jedovaté látky ( zabraňuje vstřebávání nežádoucích látek do krevního oběhu ), upravuje vylučování

Hlívy obsahují mnoho minerálních látek, nejvíce draslíku a fosforu; dále mikroelementy - zinek, selen, chrom, měď, bór, jód a vitamíny B12 a D2

Klobouky má masité, v mládí na okraji podvinuté a šklebovitě sklenuté, na povrchu hladké, barvy šedé, modrošedé až nahnědlé. Roste ve střechovitý trsek, plodnice vyrůstají z kmene listnatých stromů nad sebou. Klobouky mají průměr 60–180 mm. Lupeny jsou bílé, později našedlé nebo nažloutlé, poměrně řídké, vysoké 5–15 mm, dlouhé a hluboce sbíhavé na krátký boční třen. Třen je téměř vždy umístěn výstředně nebo po straně klobouku, je krátký (20–60 mm) nebo téměř chybí. Je plstnatý nebo hladký, bělavý s nádechem barvy, kterou má klobouk. Dužnina je bílá, bělavá, měkká, neměnlivá a trochu tužší. Příjemně voní a chutná. Výtrusy jsou velké 8–13×3>-4 um, válcovité, hladké, bezbarvé. Výtrusný prach je bílý s nafialovělým nádechem.

Hlíva ústřičná roste v přírodě na podzim a v zimě (od října do března, nejvíce v listopadu a v prosinci). Najdeme ji na pařezech a kmenech listnatých stromů v místech chráněných před mrazivými větry; bývá nejčastěji na kmenech a pařezech vrby, ořešáku, jasanu, buku i dubu. Jen výjimečně se vyskytuje na jehličnatých stromech a pařezech. Roste v lese i mimo les, např. v parcích a zahradách.

Je to jedlá a velmi dobrá houba, která je vítaným přínosem do kuchyně, neboť roste i v zimě a tvoří velké, masité plodnice, jež jsou vhodné v kuchyni pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Výborná je v polévkách a omáčkách, ale i konzervovaná v octovém nálevu. Starší plodnice jsou někdy velmi tuhé.

Záměna s jedovatými houbami je prakticky minimální. Podobají se jí jiné druhy hlív, také jedlé, např. hlíva miskovitá [Pleurotus cornucopiae (PAUL ex FR.) KUMM] nebo jedlá, ale tuhá hlíva dubová [Pleurotus dryinus (PERS. ex FR.) KUMM], popř. i další. V mnoha zemích i u nás se hlíva ústřičná s úspěchem pěstuje.

Léčívé účinky hlívy
Dnes se má za to, že tato houba může být našemu zdraví velice významně prospěšná. Je to poklad mezi houbami a malý zázrak. Její léčivé účinky spočívají především v látkách, které mají schopnost aktivovat buňky, zajišťující přirozenou imunitu organismu.

Nejzajímavější je na ní bezesporu to, že je to dřevokazná houba a roste na kmenech stromů. A právě od nich si bere všechny látky a živiny, potřebné ke svému životu. Přitom stromy obsahují řadu organických i minerálních látek, které jsou lidskému organismu nanejvýš prospěšné a které si nemůžeme opatřit jinak.

Takže hlíva ústřičná plní roli užitečného prostředníka, který nám může tyto vzácné látky dodat. Hlíva ústřičná obsahuje důležité proteiny, aminokyseliny, mastné kyseliny, vitamíny a stopové prvky. Nevypadá možná na první pohled příliš lákavě, ovšem má v sobě obrovský potenciál, pokud jde o složky, důležité pro naše zdraví.

Hlíva v podstatě zpomaluje stárnutí. Jak je to možné? Zlepšuje látkový metabolismus, upravuje hladinu cholesterolu v krvi, snižuje krevní tlak a je prospěšná kardiakům. A také pomáhá díky svému složení astmatikům a alergikům. Upravuje střevní peristaltiku, zmírňuje chronické infekce, záněty a bolesti kloubů a také odstraňuje únavu.

Výzkumy ukázaly, že hlíva ústřičná se výborně osvědčila i při léčbě cukrovky. A kdyby jenom to! Hlíva ústřičná umí omezit vedlejší účinky, které vznikají při chemoterapii, a je dokonce schopná výrazně pomoci v boji proti zákeřné rakovině!

Tato houba se osvědčila i při léčbě hemeroidů, bércových vředů, křečových žil a dokáže pomoci i při léčbě popálenin.

Ruští vědci izolovali z hlívy ústřičné antibiotikum, jejich japonští kolegové se zase zasloužili o to, že prokázali význam hlívy ústřičné při redukci bujení zhoubných nádorů. Hlíva ústřičná se po staletí používá v tradiční čínské a japonské medicíně k přípravě léčivých tinktur, mastí a suchých přípravků.

Hlívu si můžete vypěstovat doma buď na slámě nebo na dřevě. Máme vlastně štěstí, že se této houbě daří dobře v mírném klimatickém pásmu. Najdeme ji nejčastěji na pařezech a kmenech listnatých tromů – hlavně vrb, ořešáků jasanů, buků a dubů.

Hlívu můžeme konzumovat buď tepelně upravenou nebo užívat kapsle, které obsahují její extrakt. Jinými slovy, lze si na ní výborně pochutnat, pokud víme, jak na to, ale jestliže chceme něco udělat pro své zdraví a chceme zapracovat na prevenci, tak je jednodušší a rozumnější dát přednost sušenému prášku či kapslím.

Ivan Kratochíl

Transfigurované tuky

Všechno, co bychom měli vědět o transfigurovaných tucích

Transfigurované mastné kyseliny (anglicky trans-fats) jsou určité druhy nenasycených tuků (mohou být mono-nenasycené nebo poly-nenasycené).

Transfigurované tuky se v přírodě vyskytují v nevelkém množství v masu a mléčných produktech. Tyto přirozené látky ale nepředstavují žádný problém.

Transfigurované tuky z regálů v obchodech s nimi ovšem nemají mnoho společného. Jsou vytvořené průmyslově částečnou hydrogenací rostliných olejů a živočišných tuků. Tento chemický proces byl vyvinut na počátku 19. století a první výrobek zpracovaný touto metodou poprvé přišel do prodeje v roku 1911 pod názvem Crisco.

Na rozdíl od přirozených nejsou transfigurované tuky potřebné, a také nejsou právě prospěšné zdraví. Konzumace transfigurovaných tuků pětkrát zvyšuje riziko koronární srdeční choroby. Zdravotníci proto celosvětově doporučují omezení spotřeby transfigurovaných tuků na stopová množství. Transfigurované tuky získané částečnou hydrogenací olejů jsou obecně považovány za mnohem horší než přirozené.

Margarín byl původně vyroben jako krmivo, po němž měli rychle přibývat krocani. Ty ale místo toho zabíjel. Ovšem lidé, kteří předtím vložili do výzkumu všechny své peníze, chtěli aby se jim vrátily, a tak dali hlavy dohromady a uvažovali, co udělat, aby je dostali zpět.

Původně to byla bílá hmota bez chuti a zápachu, takže do ni přidali žluté barvivo a umělou příchuť, a začali to lidem prodávat místo másla.

Rozdíly mezi transfigurovanými tuky (margaríny) a máslem?
Obojí má stejné množství kalorií.
Máslo má, při 8 gramech oproti 5 gramům v margarínu, o něco více nasycených tuků.
Máslo podporuje vstřebání mnoha dalších živin z jiných jídel.
Máslo má spoustu nutričních výhod, zatímco margarín jen pár a to ještě přidaných chemiky! Máslo chutná mnohem lépe než margarín a může povznést chuť ostatních jídel.
Máslo tu je po staletí, ale margarín méně než 100 let.

A teď o transfigurovaných tucích....
Margaríny obsahují velmi mnoho transfigurovaných mastných kyselin (některé přes 50% ... a ví někdo, CO je těch zbývajících 50%?)
Podle poslední studie Harvard Medical, může konzumace margarínů, ve srovnání s těmi, které konzumují stejné množství másla, zvýšit počet onemocnění srdce u žen o 53%.
Zvyšují celkový cholesterol a LDL (to je ten škodlivý cholesterol) a snižují HDL cholesterol, (prospěšný cholesterol).
Až pětinásobně zvyšují ohrožení rakovinou.
Snižují kvalitu mateřského mléka.
Snižují odpověď organismu na antigen (imunita).
Snižují odezvu těla na inzulín.

Transfigurované tuky jsou nepřirozené, a proto je tělo nikdy nemůže strávit a spotřebovat ve formě energie. Ale ani správně vyloučit. Hromadí se v něm, lepí se na buňky, které dusí. Ucpává to arterie, ztučňuje játra a bez ohledu na tělesnou námahu nebo cvičení s tím nic neuděláte. Takže mrtvice, infarkt, selhání jater nebo ledvin nebo rakovina číhají hned za rohem.

Vliv margarínu na lidský organismus
Většina odborníků na výživu dnes prohlašuje, že obyčejné máslo je lepší - pokud ho jíme s mírou. Není pochyb o tom, že máslo je přírodní produkt, zatímco margaríny musí být vyráběny složitým technologickým procesem a nejsou tedy přírodním tukem. Margarín by zůstal bez vydatné pomoci barviv a jiných přísad nevábnou šedivou hmotou. Do másla, na rozdíl od margarínu nemusí být vitamíny přidávané uměle. Máslo obsahuje přírodní vitaminy ze kterých jsou nejdůležitější A a D. Vitamin A je potřebný pro dobrý zrak a zdravou pokožku a navíc je důležitý antioxidant. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku, důležitého prvku pro zdravé kosti a zuby.

Převzato z  WM magazínu

Ivan Kratochvíl

Aspartam - víte co jíte

Aspartam je syntetické sladidlo a látka zvýrazňující aroma. Byl objeven náhodně při vývoji léku na žaludeční vředy a v přírodě se přirozeně nevyskytuje. Aspartam byl považován za dokonalé umělé sladidlo a výrazně přispěl k rozmachu průmyslu nízkokalorických potravin. Látka je asi 180x sladší než cukr.

...je stabilní v pevném stavu, často se proto používá v sypkých a tabletovaných výrobcích. Používá se jako stolní nízkokalorické sladidlo (stolní sladidlo IRBIS) a jako sladidlo v sypkých směsích pro výrobu nejen nízkokalorikých, ale i běžných nápojů (nápoj v prášku Tang). Setkáme se s ním ve  žvýkačkách (Wrigley) a v  jogurtech (Yoplait Light, Danone Vitalinea) a pod.

Aaspartam zvyšuje chuť k jídlu, i když se jedná o nízkokalorické sladidlo, které většina lidí používá ke snižování váhy.

Ivan Kratochvíl

Allivictus - česnekové tinktury

Všeobecné informace o česnekových tinkturách a jejich použití

Obchodní společnost  Allivictus s.r.o.  působí na českém trhu od listopadu 2007 jako výhradní distributor nové generace česnekové tinktury téhož jména vyráběné manufakturou Ecoton.

Jedná se o nejefektivnější formu využití zdraví prospěšných látek obsažených v česneku, jejichž efektem je především celkové posílení imunity organismu a předcházení civilizačním chorobám. Je určen pro děti od 3 let, vhodný a bezpečný pro těhotné a kojící matky, i pro diabetiky.

Vyrábí se podle původní tibetské receptury ze 13. století, vylepšené a zdokonalené o nové poznatky. Zvláštní důraz je kladen na kvalitu a výběr samotné suroviny. Právě kvalitní česká surovina je příčinou limitované produkce. Allivictus tedy nehledejte na pultech lékáren. Výjimku tvoří lékárny při klinikách spolupracujících na výzkumu působení Allivictu - přírodního produktu při řešení zdravotních problémů v oblastech gynekologie, kardiologie, ORL, dermatologie, neurologie, interny, imunologie, alergologie, pneumologie, psychiatrie a praktického a sportovního lékařství. Pod produkty najdete seznam lékáren, kde lze tyto produkty koupit.

Účinnost Allivictu je pravidelně kontrolována na náhodně vybraných vzorcích akreditovanými laboratořemi Státního zdravotního ústavu    na obsah látek  Allicin Active Complexu. Allivictus je tedy možno zakoupit prostřednictvím E-shopu na webových stránkách společnosti nebo ve  vybraných lékárnách a prodejních místech.

Ing. Irena Drbalová

Sběr nepotřebného nábytku

Pokud chcete darovat starý nábytek, můžete využít tzv. dlouhodobý sběr, který začala pro Zdrojovnu organizovat Radlická - kulturní sportovna.

Konkrétní den i čas předání bude s každým zájemcem řešen individuálně. Určitou část takto získaných věc využije pro své vlastní projekty přímo Radlická a všechny ostatní budou předány přímo Zdrojovně pro její veřejné workshopy a freeshopy.

Kontakt:
Radlická - kulturní sportovna
Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5
e-mail: radlcku.praha@gmail.com
mobil: Jakub Zajíc - 724 90 50 63

Projekt Zdrojovna se neformálním způsobem zaměřuje na otázky trvale udržitelného rozvoje a na aktivnější zájem o ekologii i ochrany životního prostředí.

Pavel Kulovaný

Strašák století- obezita

V dnešní době stoupá počet obézních lidí. Dá se již říci, že se blížíme k tzv. pandemii.

Touto otázkou se velice zdařile zabývá OB klinika a.s., vyčerpávající informace najdete na internetových stránkách  OB kliniky, kde si určitě najdete a vyberete vhodný recept pro svůj problém, tak jako já.

V současné době jsem v péči paní MUDr. Šrámkové, která bedlivě dohlíží při pravidelných kontrolách po 6 týdnech na můj jídelníček, zdravotní stav a pohybovou aktivitu.

Mohu říci, že je to těžké, protože mám bohužel tzv. „plíživý metabolismus“ a jsem již v důchodovém věku. Mohu vám pouze zdůraznit, podle svých osobních zkušeností, že to opravdu jde, ale musí být silná vůle a jde to již pomalu.

Tým OB kliniky navazuje na své již několikaleté úspěšné období na jiném pracovišti. Zabývá se problematikou komplexní léčby a prevence obezity a k ní přidružených metabolických onemocnění. Přeji sobě i vám hodně úspěchů v mém i vašem snažení.

Věra Kopová Ferbasová

Google Earth

Aplikace  Google Earth  Vám umožní přeletět na libovolné místo na Zemi, zobrazit satelitní snímky, mapy, terén, prostorové budovy, galaxie a pod názvem si lze najít velmi zajímavé informace.

Pod názvem stahuj najdete mapu světa složenou z družicových snímků.

Dále si pod tímto názvem můžete nainstalovat satelitní snímky celého světa zadarmo. Najdete zde také nové podrobné mapy Prahy.

Podívaná je to zajímavá, doporučuji k nahlédnutí, ale bezohledná na Váš čas.

Ing. Irena Drbalová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]