Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: červen 2010

1. 6. 2010

Home Senior

V Praze žije přibližně čtvrt milion důchodců (30.6.2008) a v ČR by počet lidí starších 60 let v roce 2020 mohl podle ČSÚ dosáhnout až 2,7 milionu obyvatel. Počet starých lidí narůstá a s prodlužováním věku také narůstat bude.

U starých lidí tak roste poptávka po pečovatelských a asistenčních službách. Také střední generace vydělávajících manažerů, bankéřů a podnikatelů nemá již tolik času, aby se věnovali svým rodičům, doprovodili je k lékaři či si s nimi jen popovídali a vyšli si s nimi na zdravotní procházku či do pražského kina.

Na to jsme se snažili zareagovat my - mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si především uvědomili fakt, že i my budeme jednou staří, avšak v pokročilém věku již nejspíše nebudeme mít dost sil postarat se o všechny naše potřeby, natož vymýšlet něco nového.

Rozhodli jsme se ze zkušeností a dle dotazníkového šetření sestavit obšírnou nabídku služeb pro seniory, která se stále rozrůstá a reaguje na požadavky klientů a přání důchodců. Jsme společnost, která se skutečně snaží lidem co nejvíce vyjít vstříc a splnit co nejlépe jejich přání.

Poskytujeme základní služby pro seniory jako je úklid, pomoc s nákupem či doprovod na úřady, ale především se snažíme zaměřit na tzv. aktivizaci seniorů. Tedy aby senioři v Praze mohli prožívat plnohodnotné a co nejméně omezující stáří ve svém přirozeném prostředí a zároveň využívat možnosti, které naše metropole nabízí. Mnoho seniorů touží vydat se do ZOO, vidět novou O2 arénu, jít do nového multikina na oskarový snímek či do divadla na novou hru, ale sami to již buďto nezvládnou, bojí se jít sami, nebo o všech nabízených možnostech a aktivitách v Praze nejsou dostatečně informováni.

Spojujeme také narůstající touhu mladých lidí dělat při škole užitečnou brigádu (a ne sedět za pokladnou či obvolávat klienty mobilních operátorů) spolu s větší a větší potřebou seniorů o pomoc. Především se velice positivně osvědčuje a senioři vyhledávají to, že mohou svůj čas trávit s mladou generací a vyměnit si zkušenosti. Mladá studentka po úklidu bytu nejlépe pomůže seniorovi s odesláním SMS nebo MMS, popíše co to je ten Facebook nebo doma na internetu zjistí, kde je nejlevnější čistírna oděvů.

Jedna z našich služeb je také poskytování základních lekcí s počítačem přímo v bydlišti klienta. Student přijde s notebookem a senior si může zjistit na internetu potřebné informace, které již dnes Zlaté stránky nejsou schopny obsáhnout, či poznat základy a poté se může například odhodlat jít do některé ze školiček internetu.

Pomáháme také seniorům zajišťovat pro ně již složité úkony jako výměna žárovek, přišroubování poličky, přemístění skříně nebo mytí oken. Také nabízíme například společnost pro hraní her – ať už klasických jako šachy a karty nebo moderní společenské hry – např. Carcassone atd.

Senioři si po našem boku pod odborným dozorem absolventů FTVS mohou také zaplavat, zajezdit na kole či si jen vyjít do parku a zahrát například petanque.

Senioři mohou kdykoliv volat na  bezplatnou linku 800 888 014,  zeptat se na potřebné informace a sdělit jejich přání a potřeby. Lidé také mohou psát do připomínkového formuláře přímo na našich webových stránkách www.homesenior.cz. Pokud se dohodnou, je první návštěva a jakákoliv potřebná pomoc v rámci ukázky kvality služeb a seznámení se zdarma. Na základě první zkušenosti může v budoucnosti samozřejmě požadovat další služby a ozvat se. Vše je nezávazné a záruka kvality je nejenom ve více než mnohaletých zkušenostech pomoci seniorům pracovníků.

Nevázanost na žádné smlouvy, flexibilita, snaha splnit jakékoliv přání v co největší kvalitě, první bezplatná pomoc na vyzkoušení a setkávání a komunikace mladých lidí se starou generací jsou hlavními přednostmi oproti službám, které poskytuje stát, jejichž základní platformu se nesnaží nabídka Home Senior popřít, ale naopak doplnit a nahlížet na problematiku z druhé strany. Svým způsobem se tak jedná o jedinečný až průkopnický projekt, který se setkává s velice dobrými ohlasy nejen u samotných seniorů, ale především i na úřadech a MČ.

Vykydal Pavel, projektový manažer  Home Senior

1. 6. 2010

Jak budeme stárnout - to záleží na každém z nás

Každý člověk, který má to štěstí a dožije se stáří, musí se s tímto stavem vyrovnat. Především by měl zůstat aktivní duševně i tělesně. Také mladé rodiny s dětmi vědí, jak je dobré mít babičku a dědečka.

V mnohých besedách se seniory se člověk dozvídá, že jejich potěšením je četba a zahrádka. To mohu potvrdit, mám mnoho knih, které jsem pro zaneprázdnění nestačila přečíst i zahrádku, kterou jsem léta cílevědomě pěstovala a nyní mi přináší potěšení a vitaminy pro vnuky. Navíc: tyto koníčky mnoho nestojí a to pro lidi, kteří žijí z důchodu, není též zanedbatelné.

V posledním období se stále hovoří o nutnosti důchodové reformy a každý soudný člověk pochopí, že je třeba. Jenom mi vadí, že je často velmi necitlivě hovořeno o starých lidech, jako kdyby oni mohli za současnou špatnou ekonomickou situaci. Lidský věk se prodlužuje, ale je třeba, aby ministerstva a všechny často zbytečné úřady a instituce lépe hospodařily se státními prostředky.

Jsou na tom senioři opravdu tak špatně, aby je někdo musel přesvědčovat a usměrňovat, koho mají volit? Většina má ještě dobrou paměť a umí si úsudek udělat sama.

Důkazem může být, kolik seniorů úspěšně navštěvuje i několik let univerzitu třetího věku. Když se podíváme do katalogu kurzů univerzity třetího věku, najdeme tam bohatou nadílku téměř všech Vysokých škol a většina kursů je rychle obsazena. Vybere si tam snad každý, kdo se chce dále vzdělávat. Někteří navštěvují i několik kurzů najednou.

Řada seniorů používá k informování a dalšímu vzdělávání počítač a zejména internet. Kromě toho cvičení paměti a mozku prospívá luštění křížovek, sudoku a hlavolamů. Čtením denního tisku zůstáváme v kontaktu se současným děním, ale na základě zkušeností si informace sami vyhodnotíme.

Neměli bychom se ale jen starat, abychom duševně nezaostávali za našimi vrstevníky a stačili i našim vnukům, ale žít i podle hesla "V zdravém těle zdravý duch".

Také při boji s obezitou úprava životosprávy většinou nestačí, ale je nutno úsilí doplnit pohybem. Mnoho žen v seniorském věku trpí osteoporozou. I tady pohybová aktivita pomáhá k udržení nebo zlepšení stavu. V podstatě jde o to, aby nepřibýval tuk, ale neztrácela se svalová hmota.

Myslím, že z toho pohledu vnímáme 3 kategorie seniorů:

  • Profesionální sportovci dokážou podávat profesionální výkony i ve vyšším věku (např. vítěz Velké pardubické žokej Váňa, hokejový brankář Dominik Hašek a jiní.)
    Tito lidé po skončení profesionální činnosti dále často provozují sport alespoň rekreačně nebo pracují jako trenéři, dokonce pořádají turnaje veteránů např. v tenise, fotbale a dalších sportech.
  • Lidé, kteří celý život sportovali není pro ně problém pokračovat i v seniorském věku. Např. pan prezident Klas (lyžování,tenis, truristika). Mnoho seniorů najdeme mezi otužilci, golfisty, tenisty apod.
  • Senioři, kteří mají určité zdravotní problémy, ale přesto chtějí něco pro svou kondici dělat. Nejvhodnější je pro ně turistika spojená s poznáváním.

V poslední době je velmi doporučovaný Nordic walking, původně skandinávský sport, při kterém dochází k adekvátní zátěži srdečně cévního systému a důkladnému zapojení svalů celého těla. Doporučuji alespoň několik lekcí.Je možno si zapůjčit trekingové hole, vysvětlí Vám, jak si je máte nastavit a držet a jak s nimi chodit. (není to jako chůze na běžkách). Pak si už můžete chodit sám nebo s přáteli.

Hlavní město Praha v současné době podpořilo akci "Pojďte si zacvičit do pražských parků a lesů". Tato akce je dotována, takže cvičení a Nordic walking (zvlášní sportovní styl chůze) je zdarma. Vhodným sportem je i zdravotní plavání a cvičení ve vodě.

Kdo někdy hrál golf, ví, že je možno tento sport provozovat rekreačně v krásném prostředí i ve vyšším věku.

V květnu probíhá akce pro golfisty: 3 lekce s trenérem a 100 míčků za 99 Kč. Jinak je to sport pro seniory dosti finančně náročný. Pro všechny pohybové aktivity v seniorském věku platí, že je máme provádět bez přepínání a pro radost.

Různí lidé se stářím vyrovnávají různě. Někteří s noblesou jako např. herečky Zita Kabátová a Květa Fialová, jiní do konce života aktivně, z některých se stávají nevrlí a sobečtí lidé. Také neduhy a nemoci stáří snášíme různě, ale je dokázáno, že pozitivní myšlení a víra dělají i ve stáří život lehčí.

Libuše Kočová

1. 6. 2010

Strašák století- obezita

V dnešní době stoupá počet obézních lidí. Dá se již říci, že se blížíme k tzv. pandemii.

Touto otázkou se velice zdařile zabývá OB klinika a.s., vyčerpávající informace najdete na internetových stránkách  OB kliniky, kde si určitě najdete a vyberete vhodný recept pro svůj problém, tak jako já.

V současné době jsem v péči paní MUDr. Šrámkové, která bedlivě dohlíží při pravidelných kontrolách po 6 týdnech na můj jídelníček, zdravotní stav a pohybovou aktivitu.

Mohu říci, že je to těžké, protože mám bohužel tzv. „plíživý metabolismus“ a jsem již v důchodovém věku. Mohu vám pouze zdůraznit, podle svých osobních zkušeností, že to opravdu jde, ale musí být silná vůle a jde to již pomalu.

Tým OB kliniky navazuje na své již několikaleté úspěšné období na jiném pracovišti. Zabývá se problematikou komplexní léčby a prevence obezity a k ní přidružených metabolických onemocnění. Přeji sobě i vám hodně úspěchů v mém i vašem snažení.

Věra Kopová Ferbasová

1. 6. 2010

Čištění, praní a odstraňování skvrn

Alkalické látky hydroxidy (louhy)

Uhličitan sodný (soda), uhličitan draselný (potaš), pálené hašené vápno a čpavková voda. Tyto látky působí jako žíraviny a poškozují textilní vlákna a jejich vybarvení, zvláště vybarvení vlny a polyamidu kyselými barvivy. Čerstvé skvrny se co nejrychleji odstraňují důkladným propláchnutím vodou, neutralizací alkalické látky octem a znovu důkladným propláchnutím vodou. U citlivějších materiálů (vlny, přírodního hedvábí) použijeme místo octa 10%-ní roztok kyseliny citrónové, kterou rovněž důkladně vypláchneme vodou.

Alkoholické nápoje

Lihem a vlažnou vodou, č. víno posypat solí, vyprat v kyselém mléku (nebo jen běžně vyprat) nebo navlhčíme Savem a pod ubrus položíme misku s vřící vodou. Pára skvrnu odstraní. Fleky, které už časem zhnědly, zmizí glycerínem, který odstraníme octovou vodou. B. víno - vypereme v horkém saponátovém roztoku, do kterého můžeme přidat pár kapek čpavku. Č. víno DUHOU. Starší skvrny od č. v. potřeme čpavkovou vodou zředěného podle druhu látky , můžeme 10-5:1, můžeme přidat 3-proc. peroxid. Skvrnu můžeme též namočit do vřícího mléka a vyprat.

Antiseptická tinktura (náhrada jodové tinktury)

Čerstvé skvrny od tinktury se odstraní teplou vodou. Celulosová vlákna (bavlna, viskóza) mohou být při delším působení tinktury poškozena (rozpad textilie).

Apretury (škrobové, dextrinové)

Při odstraňování těchto skvrn může dojít k rozpuštění apretury textilie ve vodě nebo v použitém rozpouštědle, což se projeví změnou vybarvení textilie v příslušném místě. Doporučuje se zmírnit barevné rozdíly propařením textilie a překartáčováním obrysů těchto skvrn, případně lehkým proklepáváním kartáčem navlhčeným ve velmi zředěné čpavkové vodě.

Arabská guma

Skvrny je možno odstranit vypráním v teplé vodě, eventuálně s přídavkem lihu (ethanolu) a čpavkové vody. Textilii pak vypereme ve vlažné vodě. Při detaši skvrn na barevných vlněných nebo polyamidových textiliích se čpavková voda nepřidává.

Asfalt

Nožem, trichloretylénem, benzínem, dočistíme koncentrovaným saponátem, větší skvrny čistíme nejprve jedlým olejem. Silnější skvrny od asfaltu nebo dehtu změkčíme tukem a vrstvy nečistoty zlehka odstraníme nožem. Potom oděv vypereme v saponátovém prostředku.

Atrament

Skvrny vyčistíme kuchyňskou solí navlhčenou šťávou z citrónu. Pokud jsou skvrny čerstvé, propereme je v mléce. Jinak: Dnes je většina inkoustů roztokem organických barviv. Čerstvé skvrny je možno odstranit pomocí 10%ní kyseliny šťavelové. K odstraňování skvrn i z barevných textilií je možno s úspěchem použít glycerol, líh, nebo čpavkovou vodu. Můžeme doporučit lihové roztoky mýdel a rovněž přeprání roztokem pracího prostředku. K odstranění barevných zbytků z bílých textilií lze použít redukčního nebo oxidačního bělení.

Atramentová tužka, atrament

Koncentrovaný líh, dočistíme koncen- trovaným saponátem. Nebo skvrny odstraníme silnějším roztokem čpavku a potom je vypereme.

Autokosmetika

Skvrny od autošamponů odstraňujeme vypráním teplou vodou. Kapalné lešticí prostředky odstraňujeme jako tuky a vosky. Přežehlování je vhodné jen v případě značně tuhých autovosků. Skvrny od brzdových kapalin a od laků na chrom odstraníme lihem nebo acetonem. Viz též cididla kovů.

Barva na vlasy

Bílou tkaninu 3-procent. peroxidem, ostatní kyselinou citrónovou nebo vinnou.

Barvy na razítka

Nejdříve odstraníme mastnotu pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Zbylou skvrnu odstraňujeme proklepáváním do podložky - nejprve teplým glycerolem a pak teplým lihem. Je nutné slepým pokusem ověřit, zda nedojde k poškození barviva. K dobělení lze použít 1% peroxid vodíku. Jiný předpis: teplým líhem, potom saponátem.

Barvy na vlasy, obočí a řasy

Tyto barvy mají velmi rozdílné složení a vlastnosti. Jejich odstraňování je často velmi obtížné, zvláště u barevných textilií. V případě barevných textilií je možno požít 10% roztok kyseliny citrónové. Bílé textilie je možno bělit směsí 10%ního peroxidu vodíku a 10%ní čpavkové vody za tepla, pak následuje důkladné vypláchnutí vodou. Viz kosmetika.

Bělení

Ke zlepšení bělosti bílých textilií, popř. bílé půdy stálobarevného prádla jsou vhodné prací prostředky s obsahem perboritanu sodného (např. Titan). Bělení probíhá při pracím procesu za vyšší teploty, tj. 90 až 95 st. C. Doporučená koncentrace je 5 až 6 g prostředku na 1 l vody. K odbarvování barevných textilií se užívají oxidační nebo redukční bělicí prostředky. Úspěch odbarvování je závislý na druhu barviva, jímž byla textilie obarvena (a proto s ním nelze s jistotou počítat). Oxidační bělení textilií je možno dosáhnout s roztokem peroxidu vodíku. Dávkujeme až 300 ml 3%ního peroxidu vodíku na 1 l bělicí lázně, přidáme několik kapek čpavkové vody, studenou lázeň postupně zahříváme na 90 st. C a peroxid vodíku necháme působit až do jejího zchladnutí. Potom textilie důkladně vymácháme. Za studena je možno textilie bělit kapalným prostředkem Savo (obsahuje chlor), jehož bělicí roztok se připraví rozmícháním 75 - 100 ml přípravku v 10 l vlažné vody. Doba působení je 1 až 3 h, u velmi znečištěného prádla 4-8hodin.

Tímto prostředkem lze bělit jen ty textilie, u nichž je dovoleno chlornanové bělení. Bělit je možno i redukčním prostředkem, a to roztokem odbarvovače Duha (chemicky dithioničitan sodný) o koncentraci 3 až 5g odbarvovače na 1 l vody při teplotě 50 - 60 st. C a době působení 1/2 až 2 h. Pak musí následovat důkladné vymáchání. Lépe se bělí při teplotách 80 - 100 st. C, pokud nehrozí nebezpečí nadměrného sražení textilie. Bělení je skončeno za několik minut. Při všech způsobech chemického bělení se musí používat neporušené smaltované sklo nebo kameninové nádoby (nebo chemické varné sklo). Vedle chemického bělení je možné ke zvýšení bělosti bavlněných, polyesterových a vlněných textilií použít prostředek Sluník, obsahující optické zjasnňovací prostředky. Dávkování prostředku Sluník je 1 g na 1 l vody. Textilie se po použití Sluníku nesmějí modřit. K optickému zjasnění nažloutlých textilií lze užít (obdobně jako kdysi šmolku) ultramarín nebo modrý (stálobarevný) inkoust. Modřidlo se rozpustí na velmi zředěný roztok ve vodě, textilie se v něm smočí, nechá se bez ždímání odkapat a volně se usuší. (Ing. V. Pecha) Viz též Savo, Duha, perboritan, kysličník siřičitý, chlór. bílkoviny - čerstvé bílkovinné skvrny lze odstranit vymytím vlažnou vodou, eventuálně s přídavkem pracího prostředku. Teplem koagulované sražené bílkoviny lze odstranit jen po jejich rozštěpení enzymatickými prostředky (bioprostředky). Roztok enzymatického prostředku je nutno nechat na skvrny působit delší dobu (podle intenzity skvrny, nejméně však 10 - 20 minut) při teplotě 40 - 60 stupňů C a pak textilii důkladně vyprat vlažnou vodou s přídavkem běžného pracího prostředku. Chceme-li bioprostředek použít k namáčení, je nutné dlouhodobé namáčení, nejlépe přes noc. Při praní je třeba omezit stak pokožky s lázní bioprostředku použitím rukavic. Bioprostředky nejsou vhodné k praní vlny a přírodního hedvábí a nesvědčí ani polyamidu.

Bláto

Vysušit, vykartáčovat, vyprat vodou se saponátem.

Bonbóny

Skvrny od bonbónů zbavíme tuku pomocí benzínu nebo perchlorethylenu a na skvrnu necháme působit čpavkovou vodu. Textilii pak vypereme ve vlažné vodě s přídavkem pracího prostředku.

Bronz

K rozpuštění pojiva lesklého kovového prášku lze použít organická rozpouštědla, např. toluen, perchloretylén, líh nebo terpentýn. Skvrnu od vlastního bronzu lze odstranit dočištěním chloroformem.

Cididla kovů (např Sidol, Silichrom)

Čerstvé skvrny stačí zpravidla vyprat v teplé vodě. Starší skvrny je třeba vymýt roztokem pracího prostředku a pak octem. Nakonec vyčištěné místo důkladně vypláchneme vodou.

Coca-cola, Pepsi-cola apod.

Skvrny odstraňujeme přetíráním benzínem, načež na skvrnu necháme působit roztok pracího prostředku a posléze textilii důkladně vypereme a vymácháme ve vodě.

Cukrovinky

Skvrny od cukrovinek se čistí benzínem nebo perchlorethylenem, čímž z nich odstraníme tuky. Pak textilii dočistíme 5%ní čpavkovou vodou a důkladně vypláchneme. Zbytky skvrn je možno odstranit glycerolem nebo v případě bílých textilií dobělením 10%ním peroxidem vodíku. Viz též čokoláda.

Čaj

Skvrny čistíme vodou se saponátem, propláchneme 6%ní kyselinou citrónovou, pak necháme potřebnou dobu v 10%ním roztoku boraxu, pak textilii propláchneme vodou, nakapeme na skvrnu 6%ní kyselinu citrónovou a propláchneme. Jinak: Žluté čajové skvrny na bílých textiliích potíráme 2%ní čpavkovou vodou, po promytí vodou na ně působíme 10%ní kyselinou citrónovou, načež textilii důkladně vypláchneme vlažnou vodou.

Červená řepa, zelí

Pokapeme 5-procent. čpavkem, kartáčem proklepáváme do čisté podložky. Pak potíráme suchým mýdlem, pěnu setřeme a látku vypláchneme v čisté vodě. Viz též řepa.

Nápoje, víno čokoláda

Nožem, benzínem nebo trichloretylénem, dočistíme koncen- trovaným saponátem, čerstvé skvrny od kakaa a čokolády změkčíme teplým glicerínem, který necháme působit asi 3 min, potom je vypereme v saponátovém roztoku a dobře vypláchneme. Jinak: emulzí lžičky glycerínu a žloutku, kterou naneseme a vypláchneme. Jinak: Skvrny nejdříve zbavíme tukových složek benzínem nebo perchlorethylenem. Zbytky skvrn vykartáčujeme a posléze textilii vypereme v roztoku pracího prostředku. K dočištění můžeme použít teplý glycerín nebo lihový roztok mýdla. V případě zastaralých zkoagulovaných skvrn použijeme enzymatický prostředek - postu uveden u bílkovin.

Dehet

Skvrny čistíme trichloretylénem, benzínem, koncentrovaným saponátem. Jinak: Pevnou vrstvu dehtu zaschlou na povrchu textilie opatrně odstraníme nahřátým nožem. Ztvrdlou vrstvu můžeme před mechanickým odstraňováním změkčit tukem, teplým olejem nebo vazelínou. Pak se zbylý dehet a tuk použitý k jeho změkčení odstraní benzínem, perchlorethylenem nebo terpentýnem. Při použití terpentýnu je nutné dočištění pomocí benzínu. Zbytky dehtu a tuk je nutno odsávat do savé podložky. Po odstranění skvrny textilii dobře vypereme nebo necháme chemicky vyčistit. Viz též asfalt.

Dusičnan stříbrný

Na skvrny od dusičnanu stříbrného nutno působit 10%ním jodidem draselným. Vzniklé žluté skvrny se pak odstraní roztokem thiosíranu sodného (nesprávně sirnatan sodný)

Fermež

Terpentýnem, perchloretylenem nebo chloroformem. Dočišťujeme benzínem. Staré a zatvrdlé skvrny se odstraňují jen velmi obtížně. Tyto skvrny se musí nejprve dlouhou dobu měkčit terpentýnem za občasného přidávání rozpouštědel (perchloretylenu, chloroformu).

Fixky

Skvrny čistíme nejprve čistým lihem a potom koncentrovaným saponátem.

Hnis

Navlhčíme, vypereme vodou se saponátem, pokud zůstane skvrna použijeme enzymový prací prostředek. Jinak: Hnis se odstraní přepráním textilie ve vlažném roztoku pracího prostředku. V případě, že není možné praní, čistíme skvrny pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Je nutné použít větší množství rozpouštědla. hořčice - zaschlý škraloup hořčice opatrně mechanicky odstraníme (seškrabeme). Skvrnu pak důkladně provlhčíme teplou vodou, promydlíme a po určité době působení mýdla ji vypíráme teplou vodou až do odstranění (popř. přidáme tekutý saponát s vodou nebo jiný prací prostředek). Někdy postačí čištění tekutým saponátem s vodou.

Hypermangan

Namočíme do syrovátky, po 3-4 h vypereme. Odbarvíme odbarvovačem.

Indigo

Navlhčíme, potřeme koncentrovaným tekutým saponátem, opatrně překartáčujeme, opláchneme.

Jód

Čistíme koncentrovaným lihem. Jinak: Jodové skvrny se odstraňují přetíráním 10 - 15%ním roztokem thiosíranu sodného a vypráním ve vlažné vodě. Méně intenzivní skvrny lze detašovat směsí lihu, čpavku a vody v poměru 1:1:1 a pak textil vyprat.

Kakao, káva

Skvrny navlhčíme, potřeme koncentrovaným saponátem, opatrně překartáčujeme, dobře opláchneme vodou, přepereme v enzy- matickém pracím prostředku. Čerstvou skvrnu od kávy navlhčíme studeným mlékem a vypereme v saponátu, dobře vypláchneme. Káva - skvrny vypereme ve vlažné saponátové vodě. Jinak: Čerstvé skvrny ihned posypat solí a slabě vtírat. Jinak: Bílý ubrus po vyprání pokapáme 3%ním peroxidem vodíku v poměru 1:1 zředěným vodou, po uschnutí můžeme opakovat, bělit odbarvovačem. Zkusíme slabý peroxid vodíku, nejdříve si vše vyzkoušíme na místě, které není vidět (slepý pokus). Jinak: Čerstvé kávové skvrny vypereme v teplé vodě za přídavku mýdla nebo v roztoku pracího prostředku. Staré skvrny od kávy se odstraňují obtížně. Lze použít vodní roztok glycerolu nebo směs glycerolu a lihu v poměru 1:1. Barevné zbytky je možno bělit peroxidem vodíku nebo pracím prostředkem s obsahem perboritanu. Kakao - opláchneme horkým mlékem, potom vypereme. Jinak: Skvrny od kakaa navlhčíme, potřeme neředěným koncentrovaným saponátem a čistíme kartáčem v roztoku saponátu. Jinak: Čerstvé, teplem nezkoagulované skvrny od kakaa lze odstranit působením vlažného vodného roztoku glycerolu a následujícím vypráním v roztoku pracího prostředku. Starší skvrny jsou vlastně zkoagulovanými bílkovinnými skvrnami, a proto postupujeme podle návodu na odstraňování bílkovin. Viz lak, čokoláda, bělení.

Kanagon

Skvrny čistíme acetonem

Klih

Skvrny od klihu čistíme důkladným vypráním v teplém roztoku pracího prostředku za přidání sody, čpavku, popř. lihu. Nakonec je nutné důkladné vymáchání v teplé vodě.

Kompoty

skvrny čistíme vodou se saponátem, dočistíme kys. citronovou, případně solí. Viz ovoce.

Kosmetické přípravky rtěnka, barvy na obočí a řasy

navlhčíme, potřeme koncentrovaným tekutým saponátem, opatrně překartáčujeme, dobře propláchneme vodou.

  1. Skvrny potřeme glycerínem, potom vypereme, pak je dočistíme alkoholem.
  2. Skvrny od rtěnky zbavíme tuku benzínem, a to proklepáváním do savé podložky, pak pokračujeme v proklepávání skvrny lihem při častém měnění podložky. Zvlášť odolné zbytky je nutno odstraňovat opatrně kyselinou mravenčí (pozor na stálost vybarvení).
  3. Krémy a mastná líčidla - odmastíme benzínem nebo trichloretylenem, potom je vypereme vodou se saponátem nebo mýdlem. Rtěnku odstraníme nejprve vatou s líhem, potom vypereme vodou. Skvrny od kosmetických přípravků jako je make-up, oční stíny je dobré navlhčit a za použití mýdla třít o sebe. Pak vymáchejte a vyperte v běžném pracím prášku.
  4. Při odstraňování kosmetických krémů, pleťových mlék či pleťových vod používáme nejdříve benzín nebo perchlorethylen, abychom rozpustili jejich tukové a voskové složky, přičemž používáme vždy savou podložku. Zbytky skvrn vypereme teplým roztokem pracího prostředku, protože jejich komponenty jsou dobře emulgovatelné. Při znečištění pudry textilii nejdříve důkladně vykartáčujeme. Zbytky vypereme roztokem pracího prostředku. Skvrny od očních stínů detašujeme roztokem pracího prostředku nebo mýdlovou vodou.

Krém na boty mastný

Textilii znečištěnou krémem na boty podložíme sací podložkou a důkladně smočíme perchlorethylenem nebo terpentýnem a potom benzínem, čímž odstraníme tukové složky. Případné zbytky dočistíme teplým lihem nebo vodným roztokem lihu. Nakonec textilii důkladně vymyjeme vodou nebo vodou s čistícím prostředkem (tekutý saponát). Krém na boty můžeme také uvolnit glycerínem a vyprat zatepla. Barevné zbytky zvláště na bílých textiliích je nutno po smočení čpavkovou vodou dobělit 3%ním peroxidem vodíku.

Krev

skvrny navlhčíme studenou vodou, potřeme tekutým saponátem bez přidání vody, opatrně překartáčujeme, dobře propláchneme vodou a vypereme v enzymatickém pracím prostř. Nebo látku namočíme na několik hodin do studené vody a pak vypereme. Nebo ihned vypereme ve studené vodě s mýdlem. Nikdy nepoužívejte horkou vodu. Jinak: Čerstvé zaschlé skvrny od krve zvlhčíme vodou maximálně 40 st. C teplou. Skvrny pak proklepáváme nebo propíráme ve vlažné mýdlové vodě, v roztoku pracího prostředku nebo ve vodě s přídavkem čpavku. Staré, zapařené skvrny je třeba odstraňovat enzymatickými prostředky - viz bílkoviny. Postup je však nutné opakovat a opatrně doplnit i mechanickým účinkem. U bílých textilií je možno provést dobělení bílých zbytků 3%ním peroxidem vodíku.

Kyseliny

V případě potřísnění kyselinami je nutné co nejrychleji neutralizovat pomocí roztoku sody nebo čpavkové či mýdlové vody (ne mýdly s neutrálním pH nebo tekutými mýdly, ale tradičním zásaditým mýdlem). Dále musí následovat důkladné vymytí postiženého místa vodou, aby nedošlo k poškození textilií přebytečným množstvím alkalických látek. Koncentrované anorganické kyseliny způsobují však často okamžité poškození textilií, zvláště z celulózových vláken nebo polyamidu, které se často projeví až po vyprání nebo chemickém čištění vypadlými místy, která byla rozrušena kyselinou.

Lahve

Po oleji vyčistíme kávovou sedlinou, viz sklenice - vázy s úzkým hrdlem - vyčistíme tak, že rozmačkáme skořápku ze syrového vejce, nasypeme ji dovnitř a zalijeme ji vodou s přídavkem sody. S obsahem dobře zatřepeme a vypláchneme vodou.

Laky

Čistíme lihem, acetonem, terpentýnem jako nátěry. Skvrnu od laku na nehty je dobré položit lícem dolů na savý papír. Na zadní stranu použijte odlakovač. Tuto metodu opakujte, dokud skvrna nezmizí. Opatrní buďte např. u polyesteru, může dojít ke zničení tkaniny.

Lak na nehty, nitrolak

Skvrny lze snadno odstranit pomocí acetonu proklepáním do savé podložky. Okraje skvrn je třeba dočistit benzínem. Aceton nelze použít v případě acetátového hedvábí, které bývá již poškozeno acetonem obsaženým v laku na nehty. K detašování acetátového hedvábí je možno požít líh po provedení předběžné zkoušky.

Lak na vlasy

Skvrny od laku na vlasy se detašují lihem nebo acetonem, v řadě případů stačí použít perchloretylen. Skvrny se dočišťují benzínem. Zatvrdlé skvrny je nutné předem změkčit terpentýnem.

Lepidla

Zkoušíme rozpouštědlo, jaké obsahuje lepidlo, nebo zkoušíme aceton, trichlor., benzín, vodu - čištěné místo soustavně vysušujeme savým papírem. Skvrny od lepidel přírodního původu - klihu, arabské gumy (klovatiny), škrobových a dextrinových lepidel - čistíme vymýváním teplým roztokem pracího prostředku. Skvrny proklepáváme do savé podložky, zásadně je neroztíráme. Nakonec je důkladně propláchneme vodou. Skvrny od lepidel na bázi syntetických makromolekulárních látek čistíme organickými rozpouštědly, např. benzenem, toluenem nebo perchloretylenem. Skvrny od dispersních lepidel odstraňujeme pomocí acetonu. Skvrny od epoxidových lepidel lze odstranit pouze tehdy, jsou-li čerstvé, a to nejlépe benzínem nebo toluenem s dočištěním benzínem nebo acetonem.

Lesk, lesklá místa

Z látky odstraníme, přežehlíme-li místo přes plátno namočené v octě. Jinak: Lesklá místa vznikají a jsou vidět hlavně na tmavých hladkých látkách. Odmastíme je např. benzínem, vlažným roztokem saponátu nebo čpavkovou vodou s malým přídavkem lihu. Přitom tkaninu kartáčujeme a proklepáváme hrubším kartáčem za současného stírání houbou. Nakonec ji propláchneme vodou a po částečném proschnutí žehlíme za vlhka přes tkaninu zvlhčenou octovou vodou. likéry, limonády - čistíme vlažným roztokem pracího prostředku. V případě neúspěšnosti použijeme směs čpavkové vody a lihu nebo lihový roztok mýdla. Na obtížně odstranitelné skvrny působíme směsí lihu, terpentýnu a vody v poměru 3:6:1. Případné barevné zbytky dobělujeme 3%ním peroxidem vodíku za tepla. Jinak: Likéry čistíme vlažnou vodou s přídavkem kapalného čistícího prostředku, opatrně překartáčujeme, propláchneme vodou.

Majonéza

Čistíme tekutým saponátem bez přídavku vody, opláchneme vodou, dočistíme benzínem, trichloretylenem. Jinak: Nejdříve odstraníme tukovou složku pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Zbylou část skvrn vypereme vlažným roztokem pracího prostředku. Při teplotě vyšší než 40 st. C by došlo ke sražení bílkovin. V případě teplem sražených majonézových skvrn použijeme postupu pomocí enzymatických prostředků, uvedeného u bílkovin.

Masti

Nejdříve mechanicky oddělíme zaschlou vrstvu masti od textilie. Pak odstraníme tukovou složku pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Zbytky masti vypereme roztokem pracího prostředku. Barevné zbytky na bílých textiliích vybělíme 3%ním peroxidem vodíku - viz bělení.

Mastné skvrny v knihách a na papíře

Posypeme kašičkou z magnésia a benzinu, po odpaření přežehlíme mezi dvěma pijáky.

Mastnoty (tuky, mazadla, oleje)

Nejprve skvrnu provlhčíme vodou, aby se působením rozpouštědel nezvětšovala. K odmaštění je možno použít např. benzín, benzen, perchloretylen, chloroform, terpentýn. Pokud použujeme terpentýn, je třeba skvrnu dočistit benzínem. Prací textilie je nutno po detašování přeprat v roztoku pracího prostředku. K odstranění tuků je možno použít též aerosolový přípravek (např. Sitex N.). Nevhodné a neúspěšné je čistění tukových skvrn žehlením mezi savými papíry. Teplem se skvrny fixují a ztíží se jejich odstranění. Na mytí mastného nádobí můžeme s úspěchem použít jíl nebo dřevěný popel. Popel je ovšem pro pokožku ruky příliš alkalický.

Mastné sklo

Nejlépe vyčistíme právě jílem bez příměsi písku. Jíl po uvolnění nečistot důkladně s pomocí houbičky opláchneme. Pro praní zamaštěných oděvů (např. pracovního oblečení) můžeme přidat sodu ke zvýšení odmašťovací schopnosti prací lázně.

Mastný dřez na nádobí

Kbelík i samo nádobí snadno zbavíme mastnoty, vytřeme-li je novinovým papírem.

Mléko a smetana (šlehačka)

Čistíme vlažnou vodou se saponátem. Jinak: Skvrny odstraňujeme pomocí vlažné vody, maximálně 40 st. C teplé, aby nedošlo ke sražení bílkovin. K odstranění zbylých tukových podílů používáme benzín nebo perchloretylen. Skvrny je možno čistit též pomocí glycerolu nebo zředěného lihu a vypráním ve vlažném roztoku pracího prostředku. Zkoagulované skvrny od mléka odstraníme pomocí enzymatických prostředků - viz bílkoviny.

Moč

Skvrnu nejprve čistíme tekutým saponátem bez přídavku vody, pak použijeme 10%ní kyselinu citrónovou nebo 5%ní ocet. Pak textilie důkladně vypereme vlažnou vodou. Jinak: Skvrny se odstraňují praním vlažným roztokem pracího prostředku nebo 3%ní čpavkovou vodou. Můžeme použít i vlažný lihový roztok mýdla s malým přídavkem čpavku. Starší skvrny detašujeme 10%ním roztokem kyseliny citrónové nebo 5%ním octem. Nakonec je nutno textilie důkladně vyprat vlažnou vodou. Odstraňování skvrn po moči je velmi obtížné a postup je nutno opakovat. Skvrny se dočišťují lihem.

Mrkev

Staré skvrny od mrkve nejprve dobře opláchneme pod proudem studené vody, potom propereme ve vlažné vodě jemným saponátovým prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, vybělíme ji odbarvovačem.

Skvrny na kožených kabelkách

Kožené kabelky osvěžíme tím, že je omyjeme vlažnou vodou s trochou octa,dobře osušíme, smícháme ušlehaný bílek s trochou terpentýnu, vetřeme, vyleštíme.

Skvrny na polštářích a čalounění nábytku

Můžeme při větší ploše znečištění před nebo po čištění (podle postupu pro dané skvrny) čistit vysavačem s pěnovacím zařízením. Pokud polštáře čalounění vypereme, je třeba je odstředit a sušit umělým teplem, aby nedošlo k pomnožení hnilobných bakterií, plísní a roztočů. Také pevné části čalounění sušíme umělým teplem.

Skvrny na pracovním oblečení

Pracovní oblečení lze prát buď běžnými pracími prostředky anebo prostředky speciálními. Vzhledem k možnosti nadměrného srážení při vyvářce a k možným barevným změnám je nutno doporučit předpírku. Pro praní zamaštěných oděvů můžeme přidat sodu ke zvýšení odmašťovací schopnosti prací lázně.

Skvrny na rukavicích jelenicových

Pereme navlhčené na rukou, a to nejdříve ve vlažné vodě, vymácháme, znova namydlíme, opatrně sejmeme, aby si zachovaly tvar, takto zůstanou pěkné a vláčné.

Nátěry, nátěrové látky (barvy, laky)

Ihned čistíme rozpouštědlem, které se používá na ředění příslušného nátěru (terpentýn, aceton, líh, octan etylnatý). Před vlastním čištěním se snažíme o mechanické odstranění skvrn a o jejich zdrsnění. Čerstvé skvrny se odstraňují daleko snadněji než staré, zoxidované skvrny. Olejové a syntetické barvy a laky odstraňujeme přídavkem perchloretylenu, acetonu, terpentýnu nebo lihu. V podstatě neodstranitelné jsou staré skvrny od nátěrových hmot na základě epoxidových a polyesterových pryskyřic. K rozpuštění čerstvých skvrn používáme kombinaci benzínu a perchloretylenu. Dočišťujeme benzínem. Viz též barvy, laky, olejové barvy, fermež, štětce.

Olej ze šicího stroje

Čistíme čpavkem omáčky - skvrny čistíne čistým tekutým saponátem, potom benzínem. Jinak: Pomocí benzínu nebo perchlorethylenu odstraníme tukový podíl a zbytek skvrny vypereme roztokem pracího prostředku. Eventuální barevné zbytky detašujeme 10%ní kyselinou citrónovou a popř. dobělíme roztokem pracího prostředku Titan, obsahujícího perboritan sodný (nutné dlouhodobé působení a přihřívání roztoku na 50 až 60 st. C).

Ořechy

Čistíme terpentýnem, na bílém plátně kys. vinnou (leptá ruce). Hnědé skvrny od ořechových slupek je možno odstranit pouze z bílých textilií, a to dobělením dethioničitanem (odbarvovačem Duha), 10%ním peroxidem vodíku nebo chlornanem sodným (Savo).

Ovoce

Skvrny čistíme studenou vodou se saponátem, dočistíme kys. citrónovou. Nebo citrónem, který potom odstraníme lihem. Borůvky čistíme kyselým mlékem, které potom lehce vypereme. Skvrny od ovoce z vlněných látek odstraníme studenou vodou s mýdlem nebo látku přes noc namočíme do kyselého mléka, vypereme a dobře vymácháme. Jinak: Skvrny od ovoce, zvláště staré, patří k nejobtížněji odstranitelným skvrnám. Musíme se je proto snažit odstranit ihned po jejich vzniku, např. čpavkovou vodou, zředěným roztokem sody, roztokem pracího prostředku nebo i vodou. Staré barevné skvrny musíme nejdříve rozrušit bělicími prostředky - např. směsí lihu, 3%ního peroxidu vodíku a čpavkové vody v poměru 1:1:1 nebo teplým lihem. U bílých textilií je možno použít i postupů s dithioničitanem nebo s peroxidem vodíku, uvedených pod heslem bělení.

Plíseň

Skvrny vypereme ve vlažné vodě s přídavkem enzymatického pracího prostředku nebo v mírně teplém roztoku pracího prostředku, obsahujícího perboritan (Titan) nebo vybělíme Savem a pod. Je-li rozsah zasažení textilie značný, odstranění skvrn je velmi obtížné, protože plíseň pronikla do hloubky textilie. V tomto případě postupujeme takto: Textilie se namočí do roztoku jemného pracího prostředku (Mohér), ten se nechá dlouhou dobu působit (až 24 hodin), následuje dlouhodobé oxidační bělení pracím prostředkem Titan (obsahujícím perboritan) při teplotě 40 - 50 st. C za přihřívání lázně. Místa, v nichž plíseň pronikla do textilie hluboko, proklepáváme kartáčem namočeným v roztoku pracího prostředku (Mohér). Nakonec textilii důkladně vymácháme. Jinak: Textilii vypereme a pak čistíme směsí 4 dílů chloridu amonného, 75 dílů 3% ního peroxidu vodíku, 10 dílů lihu a 70 dílů vody. Nakonec ji důkladně vymácháme.

Savo, Savo prim

Parfemovaný kapalný přípravek s aktivním chlóren, který čistí, bělí a současně likviduje viry, bakterie, kvasinky, plísně a řasy, na mytí podlah, keramických obkladů, zahradního nábytku a dalších předmětů z plastu, na dezinfekci a bělení prádla. Za studena je možno textilie bělit prostředkem Savo, jehož bělicí roztok se připraví rozmícháním 75 - 100 ml přípravku v 10 l vlažné vody. Doba působení je 1 až 3 h, u velmi znečištěného prádla 4 - 8 h. Tímto prostředkem lze bělit jen ty textilie, u nichž je dovoleno chlornanové bělení.

Saze

Čistíme čistým tekutým saponátem (bez přidání vody). Jinak: Hustý mýdlový roztok nebo roztok šamponovacího prostředku dobře rozpěníme na skvrně, aby hustá pěna saze vyplavila. Pěnu pečlivě stíráme. Snažíme se vyhnout rozšiřování skvrny. Nakonec skvrnu důkladně propláchneme vodou. Na koberce a čalouněné sedačky a postele je vhodné použít vysavač s pěnovacím zařízením. Nejprve použijeme silnější roztok, pak slabý. Čalouněné polštáře po vyprání odstředíme a sušení urychlíme - stejně jako u pevných částí čalounění - umělým teplem.

Tráva - čištění skvrn od trávy

Skvrny čistíme lihem, koncentrovaným tekutým saponátem (bez přidání vody), lihem a několika kapkami kyseliny octové. Jinak: skvrny čistíme teplým lihem nebo perchloretylenem, potom pokapeme vodou a vypereme v kvalitním saponátovém prostředku. Staré skvrny na bílých textiliích můžeme vybělit dithioničitanem (odbarvovačem Duha), staré skvrny na barevných textiliích doporučujeme po předběžné zkoušce na vybarvení detašovat 10%ní kyselinou šťavelovou s přídavkem octa po vyčištění benzínem.

Vejce

Nejdříve seškrábeme, potom čistíme vlažnou vodou a koncentrovaným tekutým saponátem. Žloutek vyčistíme vlažnou mýdlovou vodou. Jinak: Čerstvé skvrny čistíme vlažnou vodou s přísadou pracího prostředku. Staré, zapařené a zkoagulované skvrny odtučníme benzínem nebo perchloretylenem. Dále čistíme roztokem enzymatického pracího prostředku.

Víno

Skvrny od vína se doporučuje čistit čpavkovou vodou s přídavkem lihu a důkladně promýt teplou vodou. Dočišťujeme je teplým glycerolem, znovu je vymyjeme vodou. Barevné zbytky je možno dobělit 3-10%ním peroxidem vodíku za přídavku čpavkové vody (viz bělení). Čerstvé skvrny ihned opláchnout a posypat solí nebo alespoň posypat solí do doby než si připravíme čistící potřeby.

Ing. Jiří Zadražil

1. 6. 2010

Příznivcům fotografování

Na stránkách VŠE najdeme i stránky  fotoklubu neprofesionálních fotografů - seniorů. Klub byl založen v řadách studentů kurzů digitální fotografie naší školy. Je otevřen každému seniorskému a třeba jen příležitostnému fotografovi.

Ing. Jiří Zadražil

1. 6. 2010

Nezávislé finanční poradenství

Finformation.eu - je informačním portálem Sdružení obrany spotřebitelů. Naleznete zde nezávislé a aktuální informace z oblasti osobních financí. Tyto stránky vznikly v rámci projektu financovaného Evropskou komisí.

Na  Finformation.eu  jsou uvedeny produkty a jejich porovnání, dále poradenské články a kalkulace, které poskytuji nezávislé informace pro správné rozhodováni v oblasti „ Běžných účtu“ „ Kreditních karet“ „Hypoték“ a v dalších “ Oblastech.“

Je zde i uvedeno a velmi podrobně komentováno „finanční desatero“ které bychom měli mít vždy na paměti při uzavíraní smluvních vztahu s finančnimi institucemi.

Závěr:  Zejména v současně době jsme svědky mnoha osobních tragedii, které vznikají z nedostatečných znalostí základních informací o financích, o účelové manipulaci podnikatelských finančních institucí a nedůsledným čtením podepisovaných dokumentů.

Ing. Vladimír Tůma

1. 6. 2010

Facebook pro dříve narozené

Z domovské stránky naší Univerzity třetího věku se můžete připojit ke školnímu facebooku.

Pokud o to máte zájem klikněte na úvodní stránce v levém sloupci zcela dole na modrý obdélníček s textem "facebook". Facebook se zobrazí a můžete se zaregistrovat.

Velmi přínosné by pro mnohé z nás byly zkušenosti s facebookem s přihlédnutím k ochraně zveřejněných údajů před případným zneužitím a náměty na obsahové zaměření tohoto způsobu komunikace v podmínkách naší u3v.

Vy zkušenější, ozvěte se!

Jiří Zadražil

1. 6. 2010

Označení osoby v mobilním telefonu v případě nouze (ICE)

Užitečná rada

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při dopravních a jiných nehodách mají zranění při sobě obyčejně mobilní telefon. Při záchranných akcích však cizí osoby nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Personál záchranné a rychlé zdravotní pomoci proto navrhuje, aby každý měl v telefonním seznamu na svém mobilním telefonu rozpoznatelný seznam kontaktních osob pro případ nouze.

Mezinárodně uznávaný pseudonym je  ICE  (In Case of Emergency). Pod tímto jménem bychom ve svém mobilním telefonu měli uvést telefonní číslo a osobu, kterou v případě nouze může kontaktovat policie, záchranná zdravotní nebo hasičská služba. Pokud chcete jako nouzový kontakt uvést více osob, použijte pseudonymy  ICE1, ICE2, ICE3  atd. Je to jednoduché a nic to nestojí, a může přitom zachránit život.

Ivan Kratochvíl

1. 6. 2010

Google Earth

Aplikace  Google Earth  Vám umožní přeletět na libovolné místo na Zemi, zobrazit satelitní snímky, mapy, terén, prostorové budovy, galaxie a pod názvem si lze najít velmi zajímavé informace.

Pod názvem stahuj najdete mapu světa složenou z družicových snímků.

Dále si pod tímto názvem můžete nainstalovat satelitní snímky celého světa zadarmo. Najdete zde také nové podrobné mapy Prahy.

Podívaná je to zajímavá, doporučuji k nahlédnutí, ale bezohledná na Váš čas.

Ing. Irena Drbalová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]