Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: duben 2010

17. 4. 2010

Čištění, praní a odstraňování skvrn

Alkalické látky hydroxidy (louhy)

Uhličitan sodný (soda), uhličitan draselný (potaš), pálené hašené vápno a čpavková voda. Tyto látky působí jako žíraviny a poškozují textilní vlákna a jejich vybarvení, zvláště vybarvení vlny a polyamidu kyselými barvivy. Čerstvé skvrny se co nejrychleji odstraňují důkladným propláchnutím vodou, neutralizací alkalické látky octem a znovu důkladným propláchnutím vodou. U citlivějších materiálů (vlny, přírodního hedvábí) použijeme místo octa 10%-ní roztok kyseliny citrónové, kterou rovněž důkladně vypláchneme vodou.

Alkoholické nápoje

Lihem a vlažnou vodou, č. víno posypat solí, vyprat v kyselém mléku (nebo jen běžně vyprat) nebo navlhčíme Savem a pod ubrus položíme misku s vřící vodou. Pára skvrnu odstraní. Fleky, které už časem zhnědly, zmizí glycerínem, který odstraníme octovou vodou. B. víno - vypereme v horkém saponátovém roztoku, do kterého můžeme přidat pár kapek čpavku. Č. víno DUHOU. Starší skvrny od č. v. potřeme čpavkovou vodou zředěného podle druhu látky , můžeme 10-5:1, můžeme přidat 3-proc. peroxid. Skvrnu můžeme též namočit do vřícího mléka a vyprat.

Antiseptická tinktura (náhrada jodové tinktury)

Čerstvé skvrny od tinktury se odstraní teplou vodou. Celulosová vlákna (bavlna, viskóza) mohou být při delším působení tinktury poškozena (rozpad textilie).

Apretury (škrobové, dextrinové)

Při odstraňování těchto skvrn může dojít k rozpuštění apretury textilie ve vodě nebo v použitém rozpouštědle, což se projeví změnou vybarvení textilie v příslušném místě. Doporučuje se zmírnit barevné rozdíly propařením textilie a překartáčováním obrysů těchto skvrn, případně lehkým proklepáváním kartáčem navlhčeným ve velmi zředěné čpavkové vodě.

Arabská guma

Skvrny je možno odstranit vypráním v teplé vodě, eventuálně s přídavkem lihu (ethanolu) a čpavkové vody. Textilii pak vypereme ve vlažné vodě. Při detaši skvrn na barevných vlněných nebo polyamidových textiliích se čpavková voda nepřidává.

Asfalt

Nožem, trichloretylénem, benzínem, dočistíme koncentrovaným saponátem, větší skvrny čistíme nejprve jedlým olejem. Silnější skvrny od asfaltu nebo dehtu změkčíme tukem a vrstvy nečistoty zlehka odstraníme nožem. Potom oděv vypereme v saponátovém prostředku.

Atrament

Skvrny vyčistíme kuchyňskou solí navlhčenou šťávou z citrónu. Pokud jsou skvrny čerstvé, propereme je v mléce. Jinak: Dnes je většina inkoustů roztokem organických barviv. Čerstvé skvrny je možno odstranit pomocí 10%ní kyseliny šťavelové. K odstraňování skvrn i z barevných textilií je možno s úspěchem použít glycerol, líh, nebo čpavkovou vodu. Můžeme doporučit lihové roztoky mýdel a rovněž přeprání roztokem pracího prostředku. K odstranění barevných zbytků z bílých textilií lze použít redukčního nebo oxidačního bělení.

Atramentová tužka, atrament

Koncentrovaný líh, dočistíme koncen- trovaným saponátem. Nebo skvrny odstraníme silnějším roztokem čpavku a potom je vypereme.

Autokosmetika

Skvrny od autošamponů odstraňujeme vypráním teplou vodou. Kapalné lešticí prostředky odstraňujeme jako tuky a vosky. Přežehlování je vhodné jen v případě značně tuhých autovosků. Skvrny od brzdových kapalin a od laků na chrom odstraníme lihem nebo acetonem. Viz též cididla kovů.

Barva na vlasy

Bílou tkaninu 3-procent. peroxidem, ostatní kyselinou citrónovou nebo vinnou.

Barvy na razítka

Nejdříve odstraníme mastnotu pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Zbylou skvrnu odstraňujeme proklepáváním do podložky - nejprve teplým glycerolem a pak teplým lihem. Je nutné slepým pokusem ověřit, zda nedojde k poškození barviva. K dobělení lze použít 1% peroxid vodíku. Jiný předpis: teplým líhem, potom saponátem.

Barvy na vlasy, obočí a řasy

Tyto barvy mají velmi rozdílné složení a vlastnosti. Jejich odstraňování je často velmi obtížné, zvláště u barevných textilií. V případě barevných textilií je možno požít 10% roztok kyseliny citrónové. Bílé textilie je možno bělit směsí 10%ního peroxidu vodíku a 10%ní čpavkové vody za tepla, pak následuje důkladné vypláchnutí vodou. Viz kosmetika.

Bělení

Ke zlepšení bělosti bílých textilií, popř. bílé půdy stálobarevného prádla jsou vhodné prací prostředky s obsahem perboritanu sodného (např. Titan). Bělení probíhá při pracím procesu za vyšší teploty, tj. 90 až 95 st. C. Doporučená koncentrace je 5 až 6 g prostředku na 1 l vody. K odbarvování barevných textilií se užívají oxidační nebo redukční bělicí prostředky. Úspěch odbarvování je závislý na druhu barviva, jímž byla textilie obarvena (a proto s ním nelze s jistotou počítat). Oxidační bělení textilií je možno dosáhnout s roztokem peroxidu vodíku. Dávkujeme až 300 ml 3%ního peroxidu vodíku na 1 l bělicí lázně, přidáme několik kapek čpavkové vody, studenou lázeň postupně zahříváme na 90 st. C a peroxid vodíku necháme působit až do jejího zchladnutí. Potom textilie důkladně vymácháme. Za studena je možno textilie bělit kapalným prostředkem Savo (obsahuje chlor), jehož bělicí roztok se připraví rozmícháním 75 - 100 ml přípravku v 10 l vlažné vody. Doba působení je 1 až 3 h, u velmi znečištěného prádla 4-8hodin.

Tímto prostředkem lze bělit jen ty textilie, u nichž je dovoleno chlornanové bělení. Bělit je možno i redukčním prostředkem, a to roztokem odbarvovače Duha (chemicky dithioničitan sodný) o koncentraci 3 až 5g odbarvovače na 1 l vody při teplotě 50 - 60 st. C a době působení 1/2 až 2 h. Pak musí následovat důkladné vymáchání. Lépe se bělí při teplotách 80 - 100 st. C, pokud nehrozí nebezpečí nadměrného sražení textilie. Bělení je skončeno za několik minut. Při všech způsobech chemického bělení se musí používat neporušené smaltované sklo nebo kameninové nádoby (nebo chemické varné sklo). Vedle chemického bělení je možné ke zvýšení bělosti bavlněných, polyesterových a vlněných textilií použít prostředek Sluník, obsahující optické zjasnňovací prostředky. Dávkování prostředku Sluník je 1 g na 1 l vody. Textilie se po použití Sluníku nesmějí modřit. K optickému zjasnění nažloutlých textilií lze užít (obdobně jako kdysi šmolku) ultramarín nebo modrý (stálobarevný) inkoust. Modřidlo se rozpustí na velmi zředěný roztok ve vodě, textilie se v něm smočí, nechá se bez ždímání odkapat a volně se usuší. (Ing. V. Pecha) Viz též Savo, Duha, perboritan, kysličník siřičitý, chlór. bílkoviny - čerstvé bílkovinné skvrny lze odstranit vymytím vlažnou vodou, eventuálně s přídavkem pracího prostředku. Teplem koagulované sražené bílkoviny lze odstranit jen po jejich rozštěpení enzymatickými prostředky (bioprostředky). Roztok enzymatického prostředku je nutno nechat na skvrny působit delší dobu (podle intenzity skvrny, nejméně však 10 - 20 minut) při teplotě 40 - 60 stupňů C a pak textilii důkladně vyprat vlažnou vodou s přídavkem běžného pracího prostředku. Chceme-li bioprostředek použít k namáčení, je nutné dlouhodobé namáčení, nejlépe přes noc. Při praní je třeba omezit stak pokožky s lázní bioprostředku použitím rukavic. Bioprostředky nejsou vhodné k praní vlny a přírodního hedvábí a nesvědčí ani polyamidu.

Bláto

Vysušit, vykartáčovat, vyprat vodou se saponátem.

Bonbóny

Skvrny od bonbónů zbavíme tuku pomocí benzínu nebo perchlorethylenu a na skvrnu necháme působit čpavkovou vodu. Textilii pak vypereme ve vlažné vodě s přídavkem pracího prostředku.

Bronz

K rozpuštění pojiva lesklého kovového prášku lze použít organická rozpouštědla, např. toluen, perchloretylén, líh nebo terpentýn. Skvrnu od vlastního bronzu lze odstranit dočištěním chloroformem.

Cididla kovů (např Sidol, Silichrom)

Čerstvé skvrny stačí zpravidla vyprat v teplé vodě. Starší skvrny je třeba vymýt roztokem pracího prostředku a pak octem. Nakonec vyčištěné místo důkladně vypláchneme vodou.

Coca-cola, Pepsi-cola apod.

Skvrny odstraňujeme přetíráním benzínem, načež na skvrnu necháme působit roztok pracího prostředku a posléze textilii důkladně vypereme a vymácháme ve vodě.

Cukrovinky

Skvrny od cukrovinek se čistí benzínem nebo perchlorethylenem, čímž z nich odstraníme tuky. Pak textilii dočistíme 5%ní čpavkovou vodou a důkladně vypláchneme. Zbytky skvrn je možno odstranit glycerolem nebo v případě bílých textilií dobělením 10%ním peroxidem vodíku. Viz též čokoláda.

Čaj

Skvrny čistíme vodou se saponátem, propláchneme 6%ní kyselinou citrónovou, pak necháme potřebnou dobu v 10%ním roztoku boraxu, pak textilii propláchneme vodou, nakapeme na skvrnu 6%ní kyselinu citrónovou a propláchneme. Jinak: Žluté čajové skvrny na bílých textiliích potíráme 2%ní čpavkovou vodou, po promytí vodou na ně působíme 10%ní kyselinou citrónovou, načež textilii důkladně vypláchneme vlažnou vodou.

Červená řepa, zelí

Pokapeme 5-procent. čpavkem, kartáčem proklepáváme do čisté podložky. Pak potíráme suchým mýdlem, pěnu setřeme a látku vypláchneme v čisté vodě. Viz též řepa.

Nápoje, víno čokoláda

Nožem, benzínem nebo trichloretylénem, dočistíme koncen- trovaným saponátem, čerstvé skvrny od kakaa a čokolády změkčíme teplým glicerínem, který necháme působit asi 3 min, potom je vypereme v saponátovém roztoku a dobře vypláchneme. Jinak: emulzí lžičky glycerínu a žloutku, kterou naneseme a vypláchneme. Jinak: Skvrny nejdříve zbavíme tukových složek benzínem nebo perchlorethylenem. Zbytky skvrn vykartáčujeme a posléze textilii vypereme v roztoku pracího prostředku. K dočištění můžeme použít teplý glycerín nebo lihový roztok mýdla. V případě zastaralých zkoagulovaných skvrn použijeme enzymatický prostředek - postu uveden u bílkovin.

Dehet

Skvrny čistíme trichloretylénem, benzínem, koncentrovaným saponátem. Jinak: Pevnou vrstvu dehtu zaschlou na povrchu textilie opatrně odstraníme nahřátým nožem. Ztvrdlou vrstvu můžeme před mechanickým odstraňováním změkčit tukem, teplým olejem nebo vazelínou. Pak se zbylý dehet a tuk použitý k jeho změkčení odstraní benzínem, perchlorethylenem nebo terpentýnem. Při použití terpentýnu je nutné dočištění pomocí benzínu. Zbytky dehtu a tuk je nutno odsávat do savé podložky. Po odstranění skvrny textilii dobře vypereme nebo necháme chemicky vyčistit. Viz též asfalt.

Dusičnan stříbrný

Na skvrny od dusičnanu stříbrného nutno působit 10%ním jodidem draselným. Vzniklé žluté skvrny se pak odstraní roztokem thiosíranu sodného (nesprávně sirnatan sodný)

Fermež

Terpentýnem, perchloretylenem nebo chloroformem. Dočišťujeme benzínem. Staré a zatvrdlé skvrny se odstraňují jen velmi obtížně. Tyto skvrny se musí nejprve dlouhou dobu měkčit terpentýnem za občasného přidávání rozpouštědel (perchloretylenu, chloroformu).

Fixky

Skvrny čistíme nejprve čistým lihem a potom koncentrovaným saponátem.

Hnis

Navlhčíme, vypereme vodou se saponátem, pokud zůstane skvrna použijeme enzymový prací prostředek. Jinak: Hnis se odstraní přepráním textilie ve vlažném roztoku pracího prostředku. V případě, že není možné praní, čistíme skvrny pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Je nutné použít větší množství rozpouštědla. hořčice - zaschlý škraloup hořčice opatrně mechanicky odstraníme (seškrabeme). Skvrnu pak důkladně provlhčíme teplou vodou, promydlíme a po určité době působení mýdla ji vypíráme teplou vodou až do odstranění (popř. přidáme tekutý saponát s vodou nebo jiný prací prostředek). Někdy postačí čištění tekutým saponátem s vodou.

Hypermangan

Namočíme do syrovátky, po 3-4 h vypereme. Odbarvíme odbarvovačem.

Indigo

Navlhčíme, potřeme koncentrovaným tekutým saponátem, opatrně překartáčujeme, opláchneme.

Jód

Čistíme koncentrovaným lihem. Jinak: Jodové skvrny se odstraňují přetíráním 10 - 15%ním roztokem thiosíranu sodného a vypráním ve vlažné vodě. Méně intenzivní skvrny lze detašovat směsí lihu, čpavku a vody v poměru 1:1:1 a pak textil vyprat.

Kakao, káva

Skvrny navlhčíme, potřeme koncentrovaným saponátem, opatrně překartáčujeme, dobře opláchneme vodou, přepereme v enzy- matickém pracím prostředku. Čerstvou skvrnu od kávy navlhčíme studeným mlékem a vypereme v saponátu, dobře vypláchneme. Káva - skvrny vypereme ve vlažné saponátové vodě. Jinak: Čerstvé skvrny ihned posypat solí a slabě vtírat. Jinak: Bílý ubrus po vyprání pokapáme 3%ním peroxidem vodíku v poměru 1:1 zředěným vodou, po uschnutí můžeme opakovat, bělit odbarvovačem. Zkusíme slabý peroxid vodíku, nejdříve si vše vyzkoušíme na místě, které není vidět (slepý pokus). Jinak: Čerstvé kávové skvrny vypereme v teplé vodě za přídavku mýdla nebo v roztoku pracího prostředku. Staré skvrny od kávy se odstraňují obtížně. Lze použít vodní roztok glycerolu nebo směs glycerolu a lihu v poměru 1:1. Barevné zbytky je možno bělit peroxidem vodíku nebo pracím prostředkem s obsahem perboritanu. Kakao - opláchneme horkým mlékem, potom vypereme. Jinak: Skvrny od kakaa navlhčíme, potřeme neředěným koncentrovaným saponátem a čistíme kartáčem v roztoku saponátu. Jinak: Čerstvé, teplem nezkoagulované skvrny od kakaa lze odstranit působením vlažného vodného roztoku glycerolu a následujícím vypráním v roztoku pracího prostředku. Starší skvrny jsou vlastně zkoagulovanými bílkovinnými skvrnami, a proto postupujeme podle návodu na odstraňování bílkovin. Viz lak, čokoláda, bělení.

Kanagon

Skvrny čistíme acetonem

Klih

Skvrny od klihu čistíme důkladným vypráním v teplém roztoku pracího prostředku za přidání sody, čpavku, popř. lihu. Nakonec je nutné důkladné vymáchání v teplé vodě.

Kompoty

skvrny čistíme vodou se saponátem, dočistíme kys. citronovou, případně solí. Viz ovoce.

Kosmetické přípravky rtěnka, barvy na obočí a řasy

navlhčíme, potřeme koncentrovaným tekutým saponátem, opatrně překartáčujeme, dobře propláchneme vodou.

 1. Skvrny potřeme glycerínem, potom vypereme, pak je dočistíme alkoholem.
 2. Skvrny od rtěnky zbavíme tuku benzínem, a to proklepáváním do savé podložky, pak pokračujeme v proklepávání skvrny lihem při častém měnění podložky. Zvlášť odolné zbytky je nutno odstraňovat opatrně kyselinou mravenčí (pozor na stálost vybarvení).
 3. Krémy a mastná líčidla - odmastíme benzínem nebo trichloretylenem, potom je vypereme vodou se saponátem nebo mýdlem. Rtěnku odstraníme nejprve vatou s líhem, potom vypereme vodou. Skvrny od kosmetických přípravků jako je make-up, oční stíny je dobré navlhčit a za použití mýdla třít o sebe. Pak vymáchejte a vyperte v běžném pracím prášku.
 4. Při odstraňování kosmetických krémů, pleťových mlék či pleťových vod používáme nejdříve benzín nebo perchlorethylen, abychom rozpustili jejich tukové a voskové složky, přičemž používáme vždy savou podložku. Zbytky skvrn vypereme teplým roztokem pracího prostředku, protože jejich komponenty jsou dobře emulgovatelné. Při znečištění pudry textilii nejdříve důkladně vykartáčujeme. Zbytky vypereme roztokem pracího prostředku. Skvrny od očních stínů detašujeme roztokem pracího prostředku nebo mýdlovou vodou.

Krém na boty mastný

Textilii znečištěnou krémem na boty podložíme sací podložkou a důkladně smočíme perchlorethylenem nebo terpentýnem a potom benzínem, čímž odstraníme tukové složky. Případné zbytky dočistíme teplým lihem nebo vodným roztokem lihu. Nakonec textilii důkladně vymyjeme vodou nebo vodou s čistícím prostředkem (tekutý saponát). Krém na boty můžeme také uvolnit glycerínem a vyprat zatepla. Barevné zbytky zvláště na bílých textiliích je nutno po smočení čpavkovou vodou dobělit 3%ním peroxidem vodíku.

Krev

skvrny navlhčíme studenou vodou, potřeme tekutým saponátem bez přidání vody, opatrně překartáčujeme, dobře propláchneme vodou a vypereme v enzymatickém pracím prostř. Nebo látku namočíme na několik hodin do studené vody a pak vypereme. Nebo ihned vypereme ve studené vodě s mýdlem. Nikdy nepoužívejte horkou vodu. Jinak: Čerstvé zaschlé skvrny od krve zvlhčíme vodou maximálně 40 st. C teplou. Skvrny pak proklepáváme nebo propíráme ve vlažné mýdlové vodě, v roztoku pracího prostředku nebo ve vodě s přídavkem čpavku. Staré, zapařené skvrny je třeba odstraňovat enzymatickými prostředky - viz bílkoviny. Postup je však nutné opakovat a opatrně doplnit i mechanickým účinkem. U bílých textilií je možno provést dobělení bílých zbytků 3%ním peroxidem vodíku.

Kyseliny

V případě potřísnění kyselinami je nutné co nejrychleji neutralizovat pomocí roztoku sody nebo čpavkové či mýdlové vody (ne mýdly s neutrálním pH nebo tekutými mýdly, ale tradičním zásaditým mýdlem). Dále musí následovat důkladné vymytí postiženého místa vodou, aby nedošlo k poškození textilií přebytečným množstvím alkalických látek. Koncentrované anorganické kyseliny způsobují však často okamžité poškození textilií, zvláště z celulózových vláken nebo polyamidu, které se často projeví až po vyprání nebo chemickém čištění vypadlými místy, která byla rozrušena kyselinou.

Lahve

Po oleji vyčistíme kávovou sedlinou, viz sklenice - vázy s úzkým hrdlem - vyčistíme tak, že rozmačkáme skořápku ze syrového vejce, nasypeme ji dovnitř a zalijeme ji vodou s přídavkem sody. S obsahem dobře zatřepeme a vypláchneme vodou.

Laky

Čistíme lihem, acetonem, terpentýnem jako nátěry. Skvrnu od laku na nehty je dobré položit lícem dolů na savý papír. Na zadní stranu použijte odlakovač. Tuto metodu opakujte, dokud skvrna nezmizí. Opatrní buďte např. u polyesteru, může dojít ke zničení tkaniny.

Lak na nehty, nitrolak

Skvrny lze snadno odstranit pomocí acetonu proklepáním do savé podložky. Okraje skvrn je třeba dočistit benzínem. Aceton nelze použít v případě acetátového hedvábí, které bývá již poškozeno acetonem obsaženým v laku na nehty. K detašování acetátového hedvábí je možno požít líh po provedení předběžné zkoušky.

Lak na vlasy

Skvrny od laku na vlasy se detašují lihem nebo acetonem, v řadě případů stačí použít perchloretylen. Skvrny se dočišťují benzínem. Zatvrdlé skvrny je nutné předem změkčit terpentýnem.

Lepidla

Zkoušíme rozpouštědlo, jaké obsahuje lepidlo, nebo zkoušíme aceton, trichlor., benzín, vodu - čištěné místo soustavně vysušujeme savým papírem. Skvrny od lepidel přírodního původu - klihu, arabské gumy (klovatiny), škrobových a dextrinových lepidel - čistíme vymýváním teplým roztokem pracího prostředku. Skvrny proklepáváme do savé podložky, zásadně je neroztíráme. Nakonec je důkladně propláchneme vodou. Skvrny od lepidel na bázi syntetických makromolekulárních látek čistíme organickými rozpouštědly, např. benzenem, toluenem nebo perchloretylenem. Skvrny od dispersních lepidel odstraňujeme pomocí acetonu. Skvrny od epoxidových lepidel lze odstranit pouze tehdy, jsou-li čerstvé, a to nejlépe benzínem nebo toluenem s dočištěním benzínem nebo acetonem.

Lesk, lesklá místa

Z látky odstraníme, přežehlíme-li místo přes plátno namočené v octě. Jinak: Lesklá místa vznikají a jsou vidět hlavně na tmavých hladkých látkách. Odmastíme je např. benzínem, vlažným roztokem saponátu nebo čpavkovou vodou s malým přídavkem lihu. Přitom tkaninu kartáčujeme a proklepáváme hrubším kartáčem za současného stírání houbou. Nakonec ji propláchneme vodou a po částečném proschnutí žehlíme za vlhka přes tkaninu zvlhčenou octovou vodou. likéry, limonády - čistíme vlažným roztokem pracího prostředku. V případě neúspěšnosti použijeme směs čpavkové vody a lihu nebo lihový roztok mýdla. Na obtížně odstranitelné skvrny působíme směsí lihu, terpentýnu a vody v poměru 3:6:1. Případné barevné zbytky dobělujeme 3%ním peroxidem vodíku za tepla. Jinak: Likéry čistíme vlažnou vodou s přídavkem kapalného čistícího prostředku, opatrně překartáčujeme, propláchneme vodou.

Majonéza

Čistíme tekutým saponátem bez přídavku vody, opláchneme vodou, dočistíme benzínem, trichloretylenem. Jinak: Nejdříve odstraníme tukovou složku pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Zbylou část skvrn vypereme vlažným roztokem pracího prostředku. Při teplotě vyšší než 40 st. C by došlo ke sražení bílkovin. V případě teplem sražených majonézových skvrn použijeme postupu pomocí enzymatických prostředků, uvedeného u bílkovin.

Masti

Nejdříve mechanicky oddělíme zaschlou vrstvu masti od textilie. Pak odstraníme tukovou složku pomocí benzínu nebo perchloretylenu. Zbytky masti vypereme roztokem pracího prostředku. Barevné zbytky na bílých textiliích vybělíme 3%ním peroxidem vodíku - viz bělení.

Mastné skvrny v knihách a na papíře

Posypeme kašičkou z magnésia a benzinu, po odpaření přežehlíme mezi dvěma pijáky.

Mastnoty (tuky, mazadla, oleje)

Nejprve skvrnu provlhčíme vodou, aby se působením rozpouštědel nezvětšovala. K odmaštění je možno použít např. benzín, benzen, perchloretylen, chloroform, terpentýn. Pokud použujeme terpentýn, je třeba skvrnu dočistit benzínem. Prací textilie je nutno po detašování přeprat v roztoku pracího prostředku. K odstranění tuků je možno použít též aerosolový přípravek (např. Sitex N.). Nevhodné a neúspěšné je čistění tukových skvrn žehlením mezi savými papíry. Teplem se skvrny fixují a ztíží se jejich odstranění. Na mytí mastného nádobí můžeme s úspěchem použít jíl nebo dřevěný popel. Popel je ovšem pro pokožku ruky příliš alkalický.

Mastné sklo

Nejlépe vyčistíme právě jílem bez příměsi písku. Jíl po uvolnění nečistot důkladně s pomocí houbičky opláchneme. Pro praní zamaštěných oděvů (např. pracovního oblečení) můžeme přidat sodu ke zvýšení odmašťovací schopnosti prací lázně.

Mastný dřez na nádobí

Kbelík i samo nádobí snadno zbavíme mastnoty, vytřeme-li je novinovým papírem.

Mléko a smetana (šlehačka)

Čistíme vlažnou vodou se saponátem. Jinak: Skvrny odstraňujeme pomocí vlažné vody, maximálně 40 st. C teplé, aby nedošlo ke sražení bílkovin. K odstranění zbylých tukových podílů používáme benzín nebo perchloretylen. Skvrny je možno čistit též pomocí glycerolu nebo zředěného lihu a vypráním ve vlažném roztoku pracího prostředku. Zkoagulované skvrny od mléka odstraníme pomocí enzymatických prostředků - viz bílkoviny.

Moč

Skvrnu nejprve čistíme tekutým saponátem bez přídavku vody, pak použijeme 10%ní kyselinu citrónovou nebo 5%ní ocet. Pak textilie důkladně vypereme vlažnou vodou. Jinak: Skvrny se odstraňují praním vlažným roztokem pracího prostředku nebo 3%ní čpavkovou vodou. Můžeme použít i vlažný lihový roztok mýdla s malým přídavkem čpavku. Starší skvrny detašujeme 10%ním roztokem kyseliny citrónové nebo 5%ním octem. Nakonec je nutno textilie důkladně vyprat vlažnou vodou. Odstraňování skvrn po moči je velmi obtížné a postup je nutno opakovat. Skvrny se dočišťují lihem.

Mrkev

Staré skvrny od mrkve nejprve dobře opláchneme pod proudem studené vody, potom propereme ve vlažné vodě jemným saponátovým prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, vybělíme ji odbarvovačem.

Skvrny na kožených kabelkách

Kožené kabelky osvěžíme tím, že je omyjeme vlažnou vodou s trochou octa,dobře osušíme, smícháme ušlehaný bílek s trochou terpentýnu, vetřeme, vyleštíme.

Skvrny na polštářích a čalounění nábytku

Můžeme při větší ploše znečištění před nebo po čištění (podle postupu pro dané skvrny) čistit vysavačem s pěnovacím zařízením. Pokud polštáře čalounění vypereme, je třeba je odstředit a sušit umělým teplem, aby nedošlo k pomnožení hnilobných bakterií, plísní a roztočů. Také pevné části čalounění sušíme umělým teplem.

Skvrny na pracovním oblečení

Pracovní oblečení lze prát buď běžnými pracími prostředky anebo prostředky speciálními. Vzhledem k možnosti nadměrného srážení při vyvářce a k možným barevným změnám je nutno doporučit předpírku. Pro praní zamaštěných oděvů můžeme přidat sodu ke zvýšení odmašťovací schopnosti prací lázně.

Skvrny na rukavicích jelenicových

Pereme navlhčené na rukou, a to nejdříve ve vlažné vodě, vymácháme, znova namydlíme, opatrně sejmeme, aby si zachovaly tvar, takto zůstanou pěkné a vláčné.

Nátěry, nátěrové látky (barvy, laky)

Ihned čistíme rozpouštědlem, které se používá na ředění příslušného nátěru (terpentýn, aceton, líh, octan etylnatý). Před vlastním čištěním se snažíme o mechanické odstranění skvrn a o jejich zdrsnění. Čerstvé skvrny se odstraňují daleko snadněji než staré, zoxidované skvrny. Olejové a syntetické barvy a laky odstraňujeme přídavkem perchloretylenu, acetonu, terpentýnu nebo lihu. V podstatě neodstranitelné jsou staré skvrny od nátěrových hmot na základě epoxidových a polyesterových pryskyřic. K rozpuštění čerstvých skvrn používáme kombinaci benzínu a perchloretylenu. Dočišťujeme benzínem. Viz též barvy, laky, olejové barvy, fermež, štětce.

Olej ze šicího stroje

Čistíme čpavkem omáčky - skvrny čistíne čistým tekutým saponátem, potom benzínem. Jinak: Pomocí benzínu nebo perchlorethylenu odstraníme tukový podíl a zbytek skvrny vypereme roztokem pracího prostředku. Eventuální barevné zbytky detašujeme 10%ní kyselinou citrónovou a popř. dobělíme roztokem pracího prostředku Titan, obsahujícího perboritan sodný (nutné dlouhodobé působení a přihřívání roztoku na 50 až 60 st. C).

Ořechy

Čistíme terpentýnem, na bílém plátně kys. vinnou (leptá ruce). Hnědé skvrny od ořechových slupek je možno odstranit pouze z bílých textilií, a to dobělením dethioničitanem (odbarvovačem Duha), 10%ním peroxidem vodíku nebo chlornanem sodným (Savo).

Ovoce

Skvrny čistíme studenou vodou se saponátem, dočistíme kys. citrónovou. Nebo citrónem, který potom odstraníme lihem. Borůvky čistíme kyselým mlékem, které potom lehce vypereme. Skvrny od ovoce z vlněných látek odstraníme studenou vodou s mýdlem nebo látku přes noc namočíme do kyselého mléka, vypereme a dobře vymácháme. Jinak: Skvrny od ovoce, zvláště staré, patří k nejobtížněji odstranitelným skvrnám. Musíme se je proto snažit odstranit ihned po jejich vzniku, např. čpavkovou vodou, zředěným roztokem sody, roztokem pracího prostředku nebo i vodou. Staré barevné skvrny musíme nejdříve rozrušit bělicími prostředky - např. směsí lihu, 3%ního peroxidu vodíku a čpavkové vody v poměru 1:1:1 nebo teplým lihem. U bílých textilií je možno použít i postupů s dithioničitanem nebo s peroxidem vodíku, uvedených pod heslem bělení.

Plíseň

Skvrny vypereme ve vlažné vodě s přídavkem enzymatického pracího prostředku nebo v mírně teplém roztoku pracího prostředku, obsahujícího perboritan (Titan) nebo vybělíme Savem a pod. Je-li rozsah zasažení textilie značný, odstranění skvrn je velmi obtížné, protože plíseň pronikla do hloubky textilie. V tomto případě postupujeme takto: Textilie se namočí do roztoku jemného pracího prostředku (Mohér), ten se nechá dlouhou dobu působit (až 24 hodin), následuje dlouhodobé oxidační bělení pracím prostředkem Titan (obsahujícím perboritan) při teplotě 40 - 50 st. C za přihřívání lázně. Místa, v nichž plíseň pronikla do textilie hluboko, proklepáváme kartáčem namočeným v roztoku pracího prostředku (Mohér). Nakonec textilii důkladně vymácháme. Jinak: Textilii vypereme a pak čistíme směsí 4 dílů chloridu amonného, 75 dílů 3% ního peroxidu vodíku, 10 dílů lihu a 70 dílů vody. Nakonec ji důkladně vymácháme.

Savo, Savo prim

Parfemovaný kapalný přípravek s aktivním chlóren, který čistí, bělí a současně likviduje viry, bakterie, kvasinky, plísně a řasy, na mytí podlah, keramických obkladů, zahradního nábytku a dalších předmětů z plastu, na dezinfekci a bělení prádla. Za studena je možno textilie bělit prostředkem Savo, jehož bělicí roztok se připraví rozmícháním 75 - 100 ml přípravku v 10 l vlažné vody. Doba působení je 1 až 3 h, u velmi znečištěného prádla 4 - 8 h. Tímto prostředkem lze bělit jen ty textilie, u nichž je dovoleno chlornanové bělení.

Saze

Čistíme čistým tekutým saponátem (bez přidání vody). Jinak: Hustý mýdlový roztok nebo roztok šamponovacího prostředku dobře rozpěníme na skvrně, aby hustá pěna saze vyplavila. Pěnu pečlivě stíráme. Snažíme se vyhnout rozšiřování skvrny. Nakonec skvrnu důkladně propláchneme vodou. Na koberce a čalouněné sedačky a postele je vhodné použít vysavač s pěnovacím zařízením. Nejprve použijeme silnější roztok, pak slabý. Čalouněné polštáře po vyprání odstředíme a sušení urychlíme - stejně jako u pevných částí čalounění - umělým teplem.

Tráva - čištění skvrn od trávy

Skvrny čistíme lihem, koncentrovaným tekutým saponátem (bez přidání vody), lihem a několika kapkami kyseliny octové. Jinak: skvrny čistíme teplým lihem nebo perchloretylenem, potom pokapeme vodou a vypereme v kvalitním saponátovém prostředku. Staré skvrny na bílých textiliích můžeme vybělit dithioničitanem (odbarvovačem Duha), staré skvrny na barevných textiliích doporučujeme po předběžné zkoušce na vybarvení detašovat 10%ní kyselinou šťavelovou s přídavkem octa po vyčištění benzínem.

Vejce

Nejdříve seškrábeme, potom čistíme vlažnou vodou a koncentrovaným tekutým saponátem. Žloutek vyčistíme vlažnou mýdlovou vodou. Jinak: Čerstvé skvrny čistíme vlažnou vodou s přísadou pracího prostředku. Staré, zapařené a zkoagulované skvrny odtučníme benzínem nebo perchloretylenem. Dále čistíme roztokem enzymatického pracího prostředku.

Víno

Skvrny od vína se doporučuje čistit čpavkovou vodou s přídavkem lihu a důkladně promýt teplou vodou. Dočišťujeme je teplým glycerolem, znovu je vymyjeme vodou. Barevné zbytky je možno dobělit 3-10%ním peroxidem vodíku za přídavku čpavkové vody (viz bělení). Čerstvé skvrny ihned opláchnout a posypat solí nebo alespoň posypat solí do doby než si připravíme čistící potřeby.

Ing. Jiří Zadražil

1. 4. 2010

Příznivcům fotografování

Na stránkách VŠE najdeme i stránky  fotoklubu neprofesionálních fotografů - seniorů. Klub byl založen v řadách studentů kurzů digitální fotografie naší školy. Je otevřen každému seniorskému a třeba jen příležitostnému fotografovi.

Ing. Jiří Zadražil

1. 4. 2010

Odborník šokuje - 16 největších dietních mýtů a lží

Ano, v dortech je spousta cukru. Ale to třeba v ovoci také!
Německý dietolog Detlef Pape (54) sestavil v souvislosti s dietami a hubnutím seznam 16 největších vžitých omylů a lží…

 • Z tuku se tloustne.
  Ne! Maso (až 0,5 kg denně) a tuk (80 až 120 g denně) jsou naprosto v pořádku.
 • Když budu jíst méně, zhubnu.
  Ne! Kdo jí méně, ztrácí svaly, které jsou spalovačem tuků. Omezíte-li radikálně příjem kalorií, začne si vaše tělo paradoxně dělat větší tukové zásoby na »horší časy«.
 • Ovoce je dobré na hubnutí.
  Ne! Nikdy nejezte ovoce večer! Fruktóza aktivuje inzulin a zastaví noční spalování tuků. Navíc – ovoce je kalorické. Třeba jeden velký banán má v sobě 192 kalorií, to je jako 12 kostek cukru. A jablečný džus má dokonce víc kalorií než coca-cola!
 • Sůl zvyšuje krevní tlak.
  Ne! Studie ukázaly, že ani velké množství soli (15 až 20 g denně)nezpůsobuje vyšší krevní tlak. Sůl se ukládá v kostech a pokožce. Máte-li ale nadváhu, měli byste příjem soli opravdu omezit
 • Cukr způsobuje cukrovku.
  Ne! Tělo bezpodmínečně potřebuje 100 až 200 g cukru denně. Jednak pro mozek a jednak jako zdroj energie pro ledviny, krevní destičky, játra a svalové tkáně. Navíc se díky němu bílkoviny z potravy v těle rozkládají na teplo.
 • Po hranolkách se tloustne.
  Ne! Vázáním bramborového škrobu na tuky způsobují hranolky mnohem méně inzulínových reakcí než např. celozrnný chléb.
 • Kečup škodí dětem.
  Ne! Vysoká koncentrace červeného barviva lycopinu dokonale chrání buňky v těle, mnohem lépe než třeba jablko.
 • Po ovocném jogurtu se hubne.
  Ne! Směs živočišných bílkovin a cukru nutí tělo spotřebovávat inzulín a usazovat tuky.
 • Zelenina chrání před rakovinou.
  Ne! Studie vědců z celé Evropy blahodárný vliv zeleniny neprokázala.
 • Vejce zvyšují hladinu cholesterolu.
  Ne! Přebytečný cholesterol z potravy je střevy vyloučen z těla.
 • Čokoláda je nezdravá.
  Ne! Správná čokoláda obsahuje rostlinný tuk, kakaový olej, často i zdravý ořechový tuk a 30 až 40 g cukru, který se ale do krve dostává díky svému vázání na tuky velmi pomalu.
 • Po produktech »light«se hubne.
  Ne! Často je u nich jen snížen přídavek tuků. Energetická hodnota ale zůstává kvůli přirozenému složení stále vysoká.
 • Sýry jsou zdravé.
  Ne! Většina druhů sýrů obsahuje mnohem více tuků než leckterý salám.
 • Kdo nesnídá, snáze shodí kila.
  Ne! Tělo bez snídaně nedosáhne ideální teploty (37 °C), aby látkovou výměnou spálilo dostatečné množství tuků. Lidé, kteří nesnídají, jsou náchylnější k nadváze.
 • Čím víc budu sportovat,tím budu hubenější.
  Ne! Vybírejte si jen sport, při kterém se spalují tuky, a nikoli cukry. Cukry se spalují v případě intenzivního výdeje energie. Aby se spalovaly tuky, je nutné udržovat delší dobu nižší pohybovou frekvenci. Sportovní tempo, při kterém se spalují tuky, je takové, při kterém jste schopni ještě mluvit.
 • Po páté hodině se nejí.
  Ne! Odborníci doporučují jíst poslední jídlo 2 hodiny před tím, než jdete spát.

  Ivan Kratochvíl

1. 4. 2010

Připomenutí výročí T. G. Masaryka v Lánech

Sedmého března tohoto roku uplynulo 160 roků od narození osobnosti, která měla rozhodující podíl na vzniku samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918 - prvního prezidenta našeho státu - Tomáše G. Masaryka. Toto výročí bylo připomenuto zejména v Lánech kde je pohřben a v Jihomoravském kraji kde se v Hodoníně narodil.

Vzpomínkový akt v Lánech probíhal v sobotu 6. března před polednem položením věnců na jeho hrob a poté dalším programem u a v muzeu T.G.M. v Lánech. Součástí oslav bylo také odkrytí sochy, která prezidenta znázorňuje na koni.Věnce a kytice na hrob, kterých se sešlo velké množství, položili m.j. manželka prezidenta republiky, která přijela historickým expresem vypraveným z hlavního nádraží v Praze, legionáři, Sokolové, hejtmani středočeského a jihomoravského kraje a řada dalších představitelů spolků i jednotlivci.

Čestnou stráž u jeho hrobu držela jak hradní stráž, tak i sokolové, Moravané v krásných krojích a muži v uniformách čs. legionářů. Zajímavostí pro mne bylo i to, že na rukávech legionářských uniforem byl znak s lebkou a zkříženými hnáty.

Odpoledne došlo potom k odkrytí sympatické sochy vytvořené Petrem Novákem, který postavil již v roce 2003 pomník T.G.Masaryka v Jaroměři a předtím pracoval na náhrobku Emila Zátopka nacházejícím se na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm. Pomník představuje prezidenta i jeho koně v okamžiku odpočinku - prezident sedí uvolněně a kůň jakoby se popásal na louce.

Byl odlit v umělecké slévárně v Horní Kalné. Je zhruba 350cm dlouhý a 316cm vysoký a je umístěn před budovou Muzea T.G.M. v Lánech. Pro informaci - muzeum vzniklo z bývalé barokní stodoly nedaleko zámku v Lánech rekonstrukcí a bylo otevřeno 7.3.2003. Je v něm expozice k prezidentovi Masarykovi a je prezentována také jeho rodina. Prostředky na vytvoření sochy byly získány částečně sbírkou a z větší části z dotace od Středočeského kraje.

Celý akt provázelo velmi nepříjemné, mrazivé počasí s padajícím sněhem. Nepřízeň počasí ulehčovaly ženy, které v budově muzea prodávaly teplé nápoje a několik prodejních stánků v okolí muzea. Muži a žena v krojích pod něž nebylo možno se mnoho obléci byli proto obdivuhodní i proto, že to všechno vydrželi. Mimořádně byl otevřen také park lánského zámku, ale nic nelákalo k procházce v tomto jindy jistě příjemném prostředí.

Ing.Musilová Kamila.

1. 4. 2010

Specialní vstupné pro seniory

Objekt Vstupné
ZOO Praha 1,- Kč
Botanická zahrada v Troji 1,- Kč
Galerie hlavního města Prahy 1,- Kč

Dne 10.4.2010 v době od 10 - 13hodin je v  Divadle Spejbla a Hurvínka  Den otevřených dveří.

Ing. Jiří Zadražil

1. 4. 2010

Nezávislé finanční poradenství

Finformation.eu - je informačním portálem Sdružení obrany spotřebitelů. Naleznete zde nezávislé a aktuální informace z oblasti osobních financí. Tyto stránky vznikly v rámci projektu financovaného Evropskou komisí.

Na  Finformation.eu  jsou uvedeny produkty a jejich porovnání, dále poradenské články a kalkulace, které poskytuji nezávislé informace pro správné rozhodováni v oblasti „ Běžných účtu“ „ Kreditních karet“ „Hypoték“ a v dalších “ Oblastech.“

Je zde i uvedeno a velmi podrobně komentováno „finanční desatero“ které bychom měli mít vždy na paměti při uzavíraní smluvních vztahu s finančnimi institucemi.

Závěr:  Zejména v současně době jsme svědky mnoha osobních tragedii, které vznikají z nedostatečných znalostí základních informací o financích, o účelové manipulaci podnikatelských finančních institucí a nedůsledným čtením podepisovaných dokumentů.

Ing. Vladimír Tůma

1. 4. 2010

Facebook pro dříve narozené

Z domovské stránky naší Univerzity třetího věku se můžete připojit ke školnímu facebooku.

Pokud o to máte zájem klikněte na úvodní stránce v levém sloupci zcela dole na modrý obdélníček s textem "facebook". Facebook se zobrazí a můžete se zaregistrovat.

Velmi přínosné by pro mnohé z nás byly zkušenosti s facebookem s přihlédnutím k ochraně zveřejněných údajů před případným zneužitím a náměty na obsahové zaměření tohoto způsobu komunikace v podmínkách naší u3v.

Vy zkušenější, ozvěte se!

Jiří Zadražil

1. 4. 2010

Označení osoby v mobilním telefonu v případě nouze (ICE)

Užitečná rada

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při dopravních a jiných nehodách mají zranění při sobě obyčejně mobilní telefon. Při záchranných akcích však cizí osoby nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Personál záchranné a rychlé zdravotní pomoci proto navrhuje, aby každý měl v telefonním seznamu na svém mobilním telefonu rozpoznatelný seznam kontaktních osob pro případ nouze.

Mezinárodně uznávaný pseudonym je  ICE  (In Case of Emergency). Pod tímto jménem bychom ve svém mobilním telefonu měli uvést telefonní číslo a osobu, kterou v případě nouze může kontaktovat policie, záchranná zdravotní nebo hasičská služba. Pokud chcete jako nouzový kontakt uvést více osob, použijte pseudonymy  ICE1, ICE2, ICE3  atd. Je to jednoduché a nic to nestojí, a může přitom zachránit život.

Ivan Kratochvíl

1. 4. 2010

Google Earth

Aplikace  Google Earth  Vám umožní přeletět na libovolné místo na Zemi, zobrazit satelitní snímky, mapy, terén, prostorové budovy, galaxie a pod názvem si lze najít velmi zajímavé informace.

Pod názvem stahuj najdete mapu světa složenou z družicových snímků.

Dále si pod tímto názvem můžete nainstalovat satelitní snímky celého světa zadarmo. Najdete zde také nové podrobné mapy Prahy.

Podívaná je to zajímavá, doporučuji k nahlédnutí, ale bezohledná na Váš čas.

Ing. Irena Drbalová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]