Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: červen 2008

25. 6. 2008

Nebezpečné výrobky

Státy EU vyvinuly systém, kterým se vzájemně informují o nebezpečných výrobcích, s nimiž se občané mohou na trhu setkat. Tyto informace jsou pak předávány občanům národními organizacemi, spolu s opatřeními, která byla přijata k eliminaci rizik. Tyto informace jsou inovovány každý týden.

Milí přátelé, v běžném životě se snadno můžeme setkat s obyčejnými výrobky, o nichž by nás ani ve snu nenapadlo, že by mohly být nebezpečné. Patří k nim plastové výrobky včetně hraček, elektrikářské zboží (jistý síťový adaptér), kosmetické zboží (zubní pasta, tělové mléko), ale také některé výrobky automobilového průmyslu – prostě téměř v každé oblasti našeho nákupu můžeme narazit na výrobek, který - neohrozí-li nás přímo na zdraví - alespoň nás otráví kvůli vyhozeným penězům. Přitom většinou ani nevíme, že ještě před koupí můžeme zjistit, není-li náhodou zamýšlený výrobek na seznamu výrobků nebezpečných.

Jak se tyto informace získávají?
Výrobky, které se mají objevit na trhu jsou v dané zemi testovány příslušnými orgány (organizacemi, laboratořemi) na národní úrovni. Jsou-li zjištěny závady či rizika, oznámí to tyto orgány pobočce  Evropské Komise   v dané zemi – sekci  „Ochrana spotřebitele“  - spolu s opatřeními, která byla přijata k eliminaci rizik - od požadavku na úpravu výrobku až po zákaz uvedení na trh či stažení výrobku z prodeje.

Komise tyto informace předá  RAPEXu, který zajistí jejich rozšíření do všech členských států EU.

RAPEX je rychlý výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, výjimkou jsou farmaceutické výrobky. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.

Cílem RAPEXu je zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí o opatřeních, která členské státy přijaly, aby zabránily, omezily nebo podmínily uvádění na trh nebo používání výrobků, jež mohou představovat výše uvedená rizika. Součástí oznamování do systému RAPEX jsou vedle donucovacích opatření uložených příslušnými dozorovými orgány také dobrovolná opatření výrobců a distributorů. ( Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO.)

Tyto informace jsou inovovány každý týden. A nemyslete si – týkají se např. i rizikových součástek v dovážených automobilech! Podívejte se!
TÉMA: RAPEX - Je vaše auto bezpečné?

Pro vaši informaci – Evropská komise je jednou z evropských institucí, které se podílejí na rozhodovacím procesu Unie. Má zastoupení ve všech 27 státech EU. (Adresa čs. pobočky je  Evropský dům   Jungmannova 24110 00 Praha 1.) . Jednou z jejích sekcí je Ochrana spotřebitele.

Výrobky jsou tedy otestovány, informace předány členským zemím EU – ale jak se teď dostanou až k nám, kteří se chceme správně rozhodnout?

O to se stará několik organizací :

 • Sdružení obrany spotřebitelů SOS
  Stojí za to přečíst si jaké má cíle i nástroje k ochraně spotřebitelů. Seznam rizikových výrobků je inovován každý týden. Součástí SOS je také časopis TEST. Tento časopis (příslušné číslo)si rozhodně přečtěte, chystáte-li se koupit výrobek, vyskytující se na trhu v mnoha verzích od různých výrobců – a kdo se v tom má vyznat? TEST výrobky otestuje za nás.
  V současnosti má na našem trhu nejhorší bilanci Čína se 440 rizikovými výrobky spotřebního zboží. SOS: RAPEX

Následující citace vám ukáže, jak jsou výsledky testů prezentovány:

Uvedené informace a odkazy se týkají výrobků  nepotravinářského charakteru.  Ale i potraviny mají svoje rizika, a jsou proto sledovány a testovány dalšími organizacemi. Výsledky jsou publikovány na následujících stránkách:

Stojí za to prohlédnout si tyto stránky před plánovaným nákupem – pomohou nám buď se vyhnout potížím, najdeme-li výrobek v seznamu (i v archivovaném), anebo s klidným svědomím nakoupit, jestliže na seznamu není.

Veselé a poučené nakupování!

MUDr Jana Škopková CSc.

6. 6. 2008

Praktické mapy na internetu

Jednou z vyhledávaných internetových služeb jsou mapy. Existuje více služeb poskytujících kvalitní mapy s širokou paletou funkcí i když jim papírové mapy a atlasy nemohou konkurovat.

Pro uživatele je důležité snadné vyhledávání objektů a adres, požadovaná adresa se na mapě zobrazí. Výsledek hledání lze vytisknout nebo poslat e-mailem. Další funkcí je plánovač tras, kde stačí zadat výchozí a cílové místo a plánovač trasu přesně popíše i s délkou jako u GPS navigace. Lze získat i další informace, jako kde je divadlo, galerie, bankomaty, zdravotní zařízení, lékárny, MHD, spoje a mnoho dalších věcí, vždy podle potřeb uživatelů. Dále lze hledat turisticky zajímavé objekty, mapy turistické, digitální fotografie, mapy historické a pohledy z letadla.

Tyto informace jsou na př. na adresách:

Ing. Irena Drbalová

1. 6. 2008

Pijte vodu z vodovodu

„Voda z kohoutku není dobrá“, tak zní většinou důvod, proč lidé kupují balenou vodu. PET lahve nejsou ekologické a podle výzkumů je voda z kohoutku často kvalitnější než ta kupovaná.

Velká část levnějších kupovaných vod je totiž jen zabalená stáčená voda, která běžně teče za mnohonásobně nižší cenu doma. Při nákupu balených vod sledujte pozorně sledujte co se píše na etiketě lahve.

Česká voda se řadí mezi špičku.  Česko v r. 2007 získalo v nezávislém výzkumu organizace Celosvětové hodnocení výzkumu bezpečnosti pitných vod plný počet hvězdiček – naše země se tak řadí mezi nejlepší co se kvality vody týká. Dodržujeme nejen hygienické limity, ale voda obsahuje i dostatek minerálních látek potřebných pro lidský organizmus.

Kupovat lahve se vyplatí jen v případě pramenité, minerální nebo kojenecké vody, nebo sycené vody. Jinak se jedná o zbytečné vyhazování peněz.

 • Pitná voda :  stejná jako z vodovodu, může být chemicky i fyzikálně upravená.
 • Stolní (pramenitá) :  podzemní voda, může být fyzikálně upravená.
 • Kojenecká :  čistě přírodní podzemní voda bez úprav.
 • Minerální :  přírodní s obsahem minerálů, které se liší podle místa původu. Nehodí se pro každodenní pití pro přemíru minerálů usazujících se v krvi.
 • Sycená :  zpravidla pitná voda sycená oxidem uhličitým.

Chuť vody se dá nejlépe upravit pomocí filtrů, kterých je na trhu řada, ale ne každý zbaví vodu pachuti nebo zápachu. Je třeba dávat pozor na výběr. Je-li filtr příliš aktivní, může se stát, že naopak zbaví vodu všech minerálů a zbude z ní jen destilovaná voda, naprosto nevhodná ke konzumaci.

ing. Irena Drbalová

1. 6. 2008

C e r a g e m a jeho působení na zdravotní potíže a celkové ozdravení organismu

Bolí Vás klouby, zlobí Vás migréna nebo máte potíže s trávením ? Vše Vám toto lehátko dá do pořádku. Chce to jen trpělivost a pokud možno pravidelné chození na masážní lehátko. Alespoň 3 – 4 týdně. To je vše a je to z d a r m a !

Na lehátko jsem se rozhodla docházet koncem září minulého roku. V současné době mám za sebou 79 masáží. Dá se říci, že mě k tomu donutily neustálé bolesti kolenních kloubů, které přetrvávaly i po lázeňské léčbě, a potíže s dráždivým tračníkem. Léta mě také trápilo špatné spaní. Nyní mohu říci, že lehátko mé problémy vyřešilo.

Artróza II. stupně se nezhoršuje, naopak se zastavila a bolesti ustoupily. Dráždivý tračník se uklidnil. Mé trávení je dobré a také jsem asi o 2 kg zhubla, což při mé nadváze bylo velmi žádoucí. Spaní je nyní dobré, tj. lépe a rychleji usínám a nebudím se tak často.

Lehátko také velmi příznivě působí na psychiku ! Odcházím z něho ve velmi dobré náladě a kondici.

Dovoluji si odpovědně říci, že je to ú ž a s n ý vynález ! Žádná jiná obdoba účinnější léčby na naše neduhy neexistuje. Žádný masér nebo masérka Vám nedokáže aplikovat najednou p ě t takto účinných masáží ! Jsou zde použity metody chiropraxe (natahování), akupunktury, akupresury, termomasáže a prohřívání celého těla epoxidocarbonovou deskou.

Nemusím snad již zdůrazňovat, že jsou toto vše metody východní medicíny, neboť jste si jistě již přečetli mé předchozí upoutávky. Tak to zkuste, nic to n e s t o j í , opravdu jen Váš č a s. Samozřejmě ale především Vaši chuť to zkusit !!

Libuše Šafránková

1. 6. 2008

Příznivé účinky pití čaje

Vědci z University of Western Australia prováděli výzkum. Zelený čaj skvělým zdrojem polyfenolů, které jsou přirozenými antioxidanty

Už řadu let se ve světě objevují různé studie, které vyzdvihují příznivé účinky pití čaje na lidské zdraví, a to zejména pak zeleného. Nadále jsou každý měsíc zveřejněny dvě až tři vědecké práce, které se zabývají tímto tématem. Většina studií se přitom zabývá pozitivními aspekty pití čaje pro srdce a jako prostředku při předcházení rakovinovým onemocněním.

Koncem října 2OO7 byla v Austrálii a následně v americkém odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition zveřejněna studie o účincích, která je mimořádně zajímavá pro ženy nad šedesát let. Vyplývá z ní, že pití čaje přispívá k prevenci řídnutí kostí během menopauzy a po ní. Vědci z University of Western Australia prováděli výzkum, kterého se zúčastnilo 1500 žen ve věku nad 70 let. Právě u žen po menopauze se vzhledem ke snížené hustotě kostí projevuje ve zvýšené míře osteopenie a osteoporoza, zvyšující nebezpečí zlomenin. Během pěti let trvání studie ženy vyplňovaly pravidelně dotazníky, ve kterých byly mimo jiné dotazovány na to, jak často pijí čaj.

Když vědci odpovědi z dotazníků následně porovnali s roentgenovými snímky, které byly zpracovány speciální rtg technikou, došli k překvapivému zjištění. Hustota kostí u žen, které pravidelně pily čaj, byla zhruba o 1/3 vyšší než u těch, které čaj nepily.

Důvod těchto výsledků? Čaj a různé druhy ovoce a zeleniny jsou skvělými zdroji polyfenolů, které jsou přirozenými antioxidanty, o nichž se vědci domnívají, že přispívají k větší hustotě kostí. Pokud si na základě australského výzkumu nyní chcete dát šálek čaje, měli byste dát přednost z e l e n é m u. Obsahuje totiž přibližně čtyřikrát víc polyfenolů než černý čaj. To znamená více antioxidantů, které chrání tělo před negativním působením volných radikálů a jsou tak i vhodnou součástí prevence rakoviny a srdečních chorob

Libuše Šafránková

1. 6. 2008

České soudnictví

Oficiální server českého soudnictví

Najdete zde odkazy na:

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Soudy
 • Státní zastupitelství
 • Rejstřík trestů
 • Justiční akademii
 • Institut pro kriminologii a sociální prevenci
 • Probační a mediační službu
 • Vězeňskou službu

V detailním vyhledávání :

 • Obchodní rejstřík
 • Insolventní rejstřík
 • Evidenci úpadců
 • Evidenci znalců, tlumočníků, ústavů
 • Přehled státních zástupců
 • Přehled soudců a další informace

Informační server našeho soudnictví  je přehledný a hledá se v něm dobře. Pochopitelně v něm najdete daleko více detailních odkazů, než jak jsem výše uvedla. Mohu jej doporučit.

Ing. Irena Drbalová

1. 6. 2008

Schengenský prostor

Několik zajímavostí o Schengenském prostoru

Rozšíření Schengenského prostoru – odstranění vnitřních hraničních kontrol Které „nové“ členské státy se koncem tohoto roku připojí k schengenskému prostoru?
Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Které členské státy již do schengenského prostoru patří?
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a dvě přidružené země, Norsko a Island.

Kdy se k schengenskému prostoru připojí Kypr, Rumunsko a Bulharsko?
Tyto členské státy nejsou mezi těmi, které se k schengenskému prostoru připojí koncem prosince. Předtím, než se stanou součástí schengenského prostoru, budou muset projít schengenským hodnocením. Časový rozvrh zatím ještě není znám.

Kdy dojde k odstranění vnitřních hraničních kontrol?
Datum pro odstranění vnitřních hraničních kontrol je u pozemních a námořních hranic přelom 21. prosince 2007 a u vzdušných hranic 30. březen 2008.

Jakým způsobem bylo hodnoceno, zda kontrola na vnitřních hranicích může být odstraněna?
Odborníci z členských států prováděli během posledních dvou let tzv. „schengenské hodnocení“. I když se těchto hodnocení účastnili i odborníci z Komise, zodpovědnost za ně nese Rada.

Hodnocení sestává především z ověření toho, že doprovodná opatření umožňující odstranění kontrol na vnitřních hranicích jsou novými členskými státy správně a účinně aplikována. Hodnocení probíhalo v oblasti kontrol na vnějších hranicích, víz, ochrany údajů, policejní spolupráce a schengenského informačního systému.

Co rozšíření schengenského prostoru přinese občanům?

 • Na vnitřních hranicích:
  Všechny osoby, které legálně vstupují do schengenského prostoru, mohou překračovat vnitřní hranice mezi členskými státy schengenského prostoru bez hraničních kontrol. Vnitřními hranicemi se rozumí pozemní hranice mezi členskými státy, letiště umožňující letecká spojení mezi státy schengenského prostoru a námořní přístavy s pravidelným trajektovým spojením mezi státy schengenského prostoru.
  Zrušení kontrol na vnitřních hranicích však v oblasti kolem vnitřních hranic nemá vliv na výkon policejních pravomocí.
 • V schengenském prostoru:
  Občané třetích zemí, kteří mají vízovou povinnost (nařízení ES/539/2001 ve znění nařízení ES/453/2003 a ES/1932/2006), mohou po celém schengenském prostoru cestovat s jedním schengenským vízem a nemusí již nové členské státy žádat o jejich národní víza. Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu pobytu (viz Úř. věst. C 247 ze dne 13. října 2006 a Úř. věst. C 153 ze dne 6. července 2007) vydaného členským státem  shengenského prostoru , mohou cestovat na základě tohoto platného povolení k pobytu a nemusí žádat o vízum.

Je možné v rámci schengenského prostoru cestovat bez pasu nebo jiných cestovních dokladů?
Členské státy mohou vyžadovat, aby osoby po dobu pobytu na jejich území u sebe měly doklady. Tato povinnost bude během následujících týdnů zveřejněna v Úředním věstníku. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích nemá vliv na vykonávání bezpečnostních kontrol osob v přístavech a na letištích.

Jaké jsou podmínky vstupu pro občany třetích zemí?Ybr>Tito občané

 • musí být držiteli platného pasu nebo cestovního dokladu
 • musí být v případě potřeby držiteli platného schengenského víza – povolení k pobytu vydané členským státem schengenského prostoru má stejnou účinnost jako schengenské vízum
 • musí mít dostatek prostředků k pokrytí nákladů po dobu plánovaného pobytu
 • nesmí být vedeni jako osoby, jimž má být odepřen vstup
 • nesmí představovat hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy

U těchto podmínek pro občany třetích zemí nedochází při překračování vnějších hranic některého z nových členských států schengenského prostoru k žádným změnám kromě té, že budou prověřeni nejen v rámci vnitrostátního systému, ale i v rámci schengenského informačního systému. Nové členské státy schengenská pravidla týkající se kontrol na vnějších hranicích prakticky dodržují již ode dne přistoupení.

Pokud občané EU nepředstavují skutečnou, aktuální a dostatečně závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost, mohou na území členského státu EU vstoupit pouze po předložení platného pasu nebo průkazu totožnosti.

Je vízum vydané novým členským státem před odstraněním kontrol na vnitřních hranicích stále platné?

Krátkodobé národní vízum zůstává platné i po 21. prosinci 2007; bude však platné pouze pro pobyt ve členském státě, který vízum vydal. (K cestování do jiných států schengenského prostoru nebo v rámci těchto států je zapotřebí schengenské vízum.) Během přechodného období, do 21. června 2008, však krátkodobá národní víza vydaná jedním z členských států, které přistoupily k schengenskému prostoru, umožňují průjezd přes území jiného členského státu, který k schengenskému prostoru přistoupil, s výjimkou průjezdu přes území Estonska

Poplatky
Krátkodobé vízum stojí 60 EUR. V individuálních případech může být tato cena v souladu s vnitrotrostátními předpisy snížena nebo vízum může být vydáno zdarma, a to pokud takové opatření slouží podpoře kulturních zájmů, pokud se jedná o oblast zahraniční politiky, rozvojovou politiku nebo jinou oblast důležitého veřejného zájmu.

Občanům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana EU nebo občana EHP, jenž má právo volného pohybu, nemohou být účtovány žádné poplatky.

Kromě toho jsou poplatky prominuty dětem do šesti let, žákům, postgraduálním studentům a doprovázejícím učitelům, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy, a výzkumným pracovníkům, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je uvedeno v doporučení č. 2005/761/ES.

Evropská unie uzavřela dohody o usnadnění vízového režimu s Ruskem (dohoda již nabyla účinnosti), Ukrajinou, Moldavskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Albánií (očekávaná účinnost od 1.1.2008). Pro občany těchto zemí poplatek činí pouze 35 EUR. Některé kategorie občanů těchto zemí jsou od poplatku za vízum osvobozeny.

Kde se dá o schengenské vízum žádat?
Žádost se podává na diplomatickém zastoupení členského státu, který je jediným nebo hlavním cílem vaší cesty. Pokud není možné hlavní cíl cesty určit, žádost se podává na diplomatickém zastoupení členského státu, do něhož pocestujete nejdříve.

Ivan Kratochvíl

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]