Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: říjen 2008

20. 10. 2008

Rakovina děložního čípku

Aktuální informace o výskytu choroby a možnostech prevence

Zhoubné nádory děložního čípku – karcinomy – jsou druhým nejčastějším typem nádoru reprodukčních orgánů u žen. Předchází tomu nádory rakoviny prsu. V České republice je každý rok diagnostikováno přes 1000 nových případů zhoubných nádorů čípku a asi 400 žen tomuto typu nádoru ročně podlehne. Onemocnění je virové, označené zkratkou HPV.

Děložní čípek, nebo také děložní hrdlo (latinsky cervix uteri) je spodní část dělohy, kterou děloha přechází a ústí do pochvy. Je to součást dělohy, a ačkoliv neslouží přímo k uhnízdění oplodněného vajíčka a vytvoření prostředí pro vývoj plodu, jeho funkce není zanedbatelná. Jedná se o jakýsi „komunikační kanál“ mezi dutinou děložní a pochvou, potažmo vnějším prostředím, jak uvádí odborný časopis.

Na jedné straně čípek brání průniku infekce z pochvy, ale zároveň musí umožnit únik menstruační krve opačným směrem a v neposlední řadě průnik spermií na cestě k vajíčku při oplodnění. Při porodu je pak součástí tzv. měkkých porodních cest, jimiž prochází plod z dělohy.

Nejčastější výskyt nádoru je u žen okolo 45. roku věku, v některých případech se však může objevit i u žen mladšího věku. Literatura uvádí, že se vyskytly případy rozvoje nádoru u Jak bylo uvedeno, HPV se vyskytují ve více než sto typech, a je tedy nemožné vyrobit očkovací látku proti celé skupině HPV virů. Bylo zjištěno, že slizniční abnormality a nádory hrdla děložního vznikají u 70 % postižených v souvislosti s infekcí rizikovými HPV dvou typů.

HPV je zkratka pro Human papilloma virus. Virová částice má ještě jednodušší strukturu než jedna buňka. Je to vlastně jen složená DNA, dědičná informace viru, která je obalena vrstvou bílkovin do tvaru připomínajícího kuličku. Virová „kulička“ má nepředstavitelně malé rozměry – okolo 50 nanometrů, přičemž nanometr je jedna miliontina milimetru. Tak jednoduché uspořádání neumožňuje viru existovat samostatně. Je absolutně závislý na buňkách svého hostitele.

Jak se uvádí, HPV se vyskytují ve více než sto typech, a je tedy nemožné vyrobit očkovací látku proti celé skupině HPV virů. Bylo zjištěno, že slizniční abnormality a nádory hrdla děložního vznikají u 70 % postižených v souvislosti s infekcí rizikovými HPV určitého typu.

Princip očkování spočívá v podání látky podobné součástem virové částice. Podání očkovací látky je bezpečné – nevyvolá virové onemocnění, naopak nabudí imunitní systém k tvorbě protilátek. Ty pak chrání organismus před infekcí.

Bližší informace, zejména o možnostech očkování a prevence, lze zjistit stránkách  MeDitorial, s.r.o.

Jana Kutilová

13. 10. 2008

Na Opencard se již cestuje

Opencard je možné využívat místo papírové tramvajenky. Cestovat na  Kartu Pražana  mohou studenti i senioři. Dopravní podnik vybavil revizory čtečkami, kterými zkontrolují platnost kuponu. Elektronické kupony je možné zakoupit i na internetu. Cestující si je pak nahrají na kartu v infocentrech dopravního podniku či na pobočkách městské knihovny.

Opencard je možné také použít do městské knihovny, kdy jeden rok je vstup zdarma.

Ing. Irena Drbalová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]