Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: leden 2008

20. 10. 2008

Rakovina děložního čípku

Aktuální informace o výskytu choroby a možnostech prevence

Zhoubné nádory děložního čípku – karcinomy – jsou druhým nejčastějším typem nádoru reprodukčních orgánů u žen. Předchází tomu nádory rakoviny prsu. V České republice je každý rok diagnostikováno přes 1000 nových případů zhoubných nádorů čípku a asi 400 žen tomuto typu nádoru ročně podlehne. Onemocnění je virové, označené zkratkou HPV.

Děložní čípek, nebo také děložní hrdlo (latinsky cervix uteri) je spodní část dělohy, kterou děloha přechází a ústí do pochvy. Je to součást dělohy, a ačkoliv neslouží přímo k uhnízdění oplodněného vajíčka a vytvoření prostředí pro vývoj plodu, jeho funkce není zanedbatelná. Jedná se o jakýsi „komunikační kanál“ mezi dutinou děložní a pochvou, potažmo vnějším prostředím, jak uvádí odborný časopis.

Na jedné straně čípek brání průniku infekce z pochvy, ale zároveň musí umožnit únik menstruační krve opačným směrem a v neposlední řadě průnik spermií na cestě k vajíčku při oplodnění. Při porodu je pak součástí tzv. měkkých porodních cest, jimiž prochází plod z dělohy.

Nejčastější výskyt nádoru je u žen okolo 45. roku věku, v některých případech se však může objevit i u žen mladšího věku. Literatura uvádí, že se vyskytly případy rozvoje nádoru u Jak bylo uvedeno, HPV se vyskytují ve více než sto typech, a je tedy nemožné vyrobit očkovací látku proti celé skupině HPV virů. Bylo zjištěno, že slizniční abnormality a nádory hrdla děložního vznikají u 70 % postižených v souvislosti s infekcí rizikovými HPV dvou typů.

HPV je zkratka pro Human papilloma virus. Virová částice má ještě jednodušší strukturu než jedna buňka. Je to vlastně jen složená DNA, dědičná informace viru, která je obalena vrstvou bílkovin do tvaru připomínajícího kuličku. Virová „kulička“ má nepředstavitelně malé rozměry – okolo 50 nanometrů, přičemž nanometr je jedna miliontina milimetru. Tak jednoduché uspořádání neumožňuje viru existovat samostatně. Je absolutně závislý na buňkách svého hostitele.

Jak se uvádí, HPV se vyskytují ve více než sto typech, a je tedy nemožné vyrobit očkovací látku proti celé skupině HPV virů. Bylo zjištěno, že slizniční abnormality a nádory hrdla děložního vznikají u 70 % postižených v souvislosti s infekcí rizikovými HPV určitého typu.

Princip očkování spočívá v podání látky podobné součástem virové částice. Podání očkovací látky je bezpečné – nevyvolá virové onemocnění, naopak nabudí imunitní systém k tvorbě protilátek. Ty pak chrání organismus před infekcí.

Bližší informace, zejména o možnostech očkování a prevence, lze zjistit stránkách  MeDitorial, s.r.o.

Jana Kutilová

13. 10. 2008

Na Opencard se již cestuje

Opencard je možné využívat místo papírové tramvajenky. Cestovat na  Kartu Pražana  mohou studenti i senioři. Dopravní podnik vybavil revizory čtečkami, kterými zkontrolují platnost kuponu. Elektronické kupony je možné zakoupit i na internetu. Cestující si je pak nahrají na kartu v infocentrech dopravního podniku či na pobočkách městské knihovny.

Opencard je možné také použít do městské knihovny, kdy jeden rok je vstup zdarma.

Ing. Irena Drbalová

3. 11. 2008

Současná rizika ekonomiky a možnosti snížení rizik

Odborné časopisy opakovaně uvádí, že rizika pro ekonomiku jsou značná. Svědčí o tom i zprávy jak jednotlivé země pomáhají svým bankovním domům. Americké hospodářství vykazuje pro nejbližší období značná rizika spojená se stagnací. Eurozóna připouští i výhledově nižší dynamiku růstu, při inflaci více jak 3%. Pro další prognózy je rozhodující vývoj na naftových trzích. U zemí střední a východní Evropy se očekává rovněž mírnější oslabení hospodářského růstu. Dle mého názoru je zde největším rizikem růst nezaměstnanosti.

Nepříznivý vliv krize hypotečních úvěrů přibrzdí růst bankovního sektoru ve světě, ale i ve střední a východní Evropě. Na rozdíl od mnoha amerických a západoevropských bank neinvestovaly banky v zemích střední a východní Evropy včetně ČR údajně do žádných rizikových hypoték a s nimi spojených investic a nemusí tedy odepisovat svá aktiva. Průzkum KPMG Business Outlook Survey ze sektoru služeb v EU, zjistil, že důvěra v budoucí růst obchodních aktivit, příjmy i nové obchody, zisky, zaměstnanost a rozšíření kapitálu pokleslo.

V ČR byl zákonem zavedeno pojištění vkladů i když v možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky. K zajištění, aby takovéto ukončení činnosti banky mělo minimální dopady především na drobné klienty bank slouží Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena  zákonem o bankách  (pdf, 288 kB). Fond má dvě hlavní funkce: preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností) a sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu některé banky z důvodu její nesolventnosti. Pojištěny jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně (tj. vklady na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele - fyzické osoby). Pojištěny nejsou vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí. Rovněž nejsou pojištěny pohledávky z tzv. podřízených vkladů.

Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 90 % tohoto objemu maximálně však do výše ekvivalentu 25 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Na náhradu nemají nárok osoby, které mají k bance zvláštní vztah, tj. zejména její akcionáři a společnosti jimi kontrolované, členové statutárního orgánu a dozorčí rady, vedoucí zaměstnanci banky, společnosti pod kontrolou banky, a rovněž osoby odsouzené v trestním řízení v souvislosti s praním špinavých peněz. V současné době má vládá předložené návrhy na zvýšení hranice pro pojištění vkladu na částku 50 tis. EUR, diskuze v posledních dnech o navýšení pojistné částky ale utichly.

Pobočka zahraniční banky se nemusí účastnit systému pojištění vkladů podle zákona o bankách, jestliže prokáže ČNB a oznámí veřejnosti, že systém pojištění vkladů, jehož je účastna zahraniční banka ve svém domovském státě, se vztahuje též na pobočku a je pro vkladatele nejméně tak příznivý jako pojištění u Fondu pojištění vkladů.

Tedy vklady máme pojištěny do výše uvedené hranice, pojištěny jsou i vklady u stavebních spořitelen se stejnými podmínkami jako u banky. Stavební spořitelna vystupuje jako samostatný právní subjekt.

Nepojištěny jsou peníze uložené ve fondech a prostředky uložené jako penzijní připojištění, ale zde platí přísná regulativní pravidla pro zakladatele fondu. Investiční fondy jsou zajištěné a nezajištěné a zde tedy záleží na naši odvaze, jakou formu jsme zvolili.

Jana Kutilová

15.12.2008

Konec vaječného mýtu

Zajímavý článek o vajíčkách a cholesterolu.

V oblibě má vejce skoro každý, jsou poměrně levná, dostupná a dá se s nimi v kuchyni kouzlit. Přesto se u nás zakořenil pocit určité provinilosti, při konzumaci vždyť jsou plná cholesterolu. Skutečnost je taková, že příjem cholesterolu stravou je věc jedna, hladina cholesterolu v krvi věc druhá. Hlavně záleží na vzájemných kombinacích jednotlivých potravin.

Pokud někdo posnídá dvě vejce připravená na opečené slanině, nebo jiných uzeninách, bude negativně působit živočišný tuk (= nasycené mastné kyseliny) z uzenin s cholesterolem z vajec a výsledkem bude stoupající hladina cholesterolu v krvi. Totéž platí o vajíčkovém salátu s majonézou a podobných pochutinách.

Pokud se ale vejce stanou součástí zeleninového salátu s trochou olivového oleje, výsledek bude úplně jiný. Totéž platí pro snídani, která se skládá z celozrnného chleba, míchaných vajec a čerstvého ovoce. Kombinace s vlákninou rozpustnou (z ovoce) a nerozpustnou (z pečiva) spolu s antioxidačními vitaminy z ovoce je cestou, jak využít pozitivních vlastností vajec a nezvýšit hladiny krevních tuků.

Proč bychom měli vejce konzumovat? Jsou zdrojem nejkvalitnějších bílkovin – vaječný bílek je dokonce jakýsi etalon, ke kterému se vztahuje kvalita bílkovin ostatních. Vejce obsahují vitaminy rozpustné v tucích ( A, D, E, K), dále vitaminy skupiny B a kyselinu listovou. Ve vaječném žloutku je velké množství lecitinu, který sám o sobě hladinu cholesterolu v krvi snižuje.

Pokud jsou vejce součástí jídelníčku spolu se zeleninou, ovocem a celozrnným pečivem, jsou zdravá.  Nemůžeme totiž hodnotit „zdravost“ jediné potraviny izolovaně, vždy jen v kontextu celého jídelníčku.

(Převzato od V. Kunové z deníku Metro)

Ing. Irena Drbalová

1. 12. 2008

Europeana

Provoz digitální knihovny Europeana byl před několika dny zahájen. Cílem tohoto projektu je zpřístupnit veřejnosti evropské duchovní dědictví pomocí moderních technologií. Brzy po zahájení však systém zkolaboval a jeho provoz má být obnoven v polovině prosince.

Evropská unie 20.11. t.r. spustila   bezplatnou digitální knihovnu  . Projekt byl připravován již několik let a jeho cílem je pomocí digitalizace zachovat, zpřístupnit a dále rozvíjet velmi bohaté evropské kulturní dědictví v celé jeho šíři a rozmanitosti tak, aby bylo dostupné online, po Internetu.

Při zahájení provozu řekl předseda Evropské komise José Barroso : "Evropané se nyní budou moci dostat k neuvěřitelným zdrojům z našich velkolepých sbírek rychle a jednoduše prostřednictvím jednoho místa. … „ Europeana má šanci změnit to, jak lidé vnímají evropskou kulturu. …Usnadní jim ocenit vlastní minulost, a také více si cenit své společné evropské identity“.

Mezi dvěma miliony objektů, které by měly být zatím dostupné, jsou v digitální podobě kromě knih i obrazy, hudební díla, filmy či rozhlasové materiály. Do konce roku 2010 by měl portál obsahovat až přes deset milionů objektů.

Již v průběhu čtvrtka začaly první problémy s dostupností a první výpadky služby, nepomohlo ani posílení serverové kapacity. Následující den bylo potvrzeno dočasné vypnutí služby s příslibem jejího opětovného zprovoznění pravděpodobně v polovině prosince.

Potíže jsou vysvětlovány tak, že celý systém byl dimenzován na maximální zátěž 5 milionů požadavků za hodinu, ale brzo po spuštění dosáhla zátěž cca 8 milionů, systém začal mít problémy, zpomaloval a vypadl. Serverové kapacity byly posíleny, ale zátěž dále rostla až na 13 milionů. To ani posílený systém neunesl, reagoval velmi pomalu až zcela kolaboval.

Ing. Jiří Valenta

1.12.2008

Společenská akce

V sobotu dne 6. 12. 2008 v 15 hodin pořádá redakce časopisu Třetí věk a Nadace Naše dítě společenskou akci v Betlémské kapli v Praze.

Akce se uskuteční v rámci slavnostního vyhlášení vítězů literární soutěže "Mezi námi, generacemi".

Sej

1. 12. 2008

Konopí – léčivý zázrak přírody?

K léčivým účinkům konopí se lidé v poslední době začínají vracet a objevují její blahodárný vliv

Konopný olej obsahuje až 80% nenasycených mastných kyselin, které lidská pokožka potřebuje ke správnému fungování. Nenasycené mastné kyseliny jsou esenciální, to znamená, že si je tělo neumí samo vyrobit, proto je musíme přijímat z potravy nebo vstřebáváním. Tyto kyseliny mají zvláčňující, uklidňující a promašťující schopnosti s protizánětlivými účinky vhodné při hojení ran a popálenin.

Může být i  doplňkovou přírodní kosmetickou terapií  pro lidi trpící atopickým ekzémem, lupenkou nebo akné. Stav postižené kůže se může u některých pacientů nebo v počátcích přechodně zhoršit, jde však většinou o signál, že začíná proces hojení.

Konopná kosmetika je přírodní bez vedlejších účinků. Konopný olej obsahuje i velké množství vitaminů A, B1, B2, B6, C, D a E, které ve spojení s nenasycenými mastnými kyselinami mají blahodárné účinky.

Konopná kosmetika:  konopný olej se přidává do přípravků pečujících o vlasy, mycích prostředků a dalších.

Převzato z 24HODIN

Ing. Irena Drbalová

1. 12. 2008

Současná rizika ekonomiky a možnosti snížení rizik

Odborné časopisy opakovaně uvádí, že rizika pro ekonomiku jsou značná. Svědčí o tom i zprávy jak jednotlivé země pomáhají svým bankovním domům. Americké hospodářství vykazuje pro nejbližší období značná rizika spojená se stagnací. Eurozóna připouští i výhledově nižší dynamiku růstu, při inflaci více jak 3%. Pro další prognózy je rozhodující vývoj na naftových trzích. U zemí střední a východní Evropy se očekává rovněž mírnější oslabení hospodářského růstu. Dle mého názoru je zde největším rizikem růst nezaměstnanosti.

Nepříznivý vliv krize hypotečních úvěrů přibrzdí růst bankovního sektoru ve světě, ale i ve střední a východní Evropě. Na rozdíl od mnoha amerických a západoevropských bank neinvestovaly banky v zemích střední a východní Evropy včetně ČR údajně do žádných rizikových hypoték a s nimi spojených investic a nemusí tedy odepisovat svá aktiva. Průzkum KPMG Business Outlook Survey ze sektoru služeb v EU, zjistil, že důvěra v budoucí růst obchodních aktivit, příjmy i nové obchody, zisky, zaměstnanost a rozšíření kapitálu pokleslo.

V ČR byl zákonem zavedeno pojištění vkladů i když v možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky. K zajištění, aby takovéto ukončení činnosti banky mělo minimální dopady především na drobné klienty bank slouží Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena  zákonem o bankách  (pdf, 288 kB). Fond má dvě hlavní funkce: preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností) a sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu některé banky z důvodu její nesolventnosti. Pojištěny jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně (tj. vklady na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele - fyzické osoby). Pojištěny nejsou vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí. Rovněž nejsou pojištěny pohledávky z tzv. podřízených vkladů.

Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 90 % tohoto objemu maximálně však do výše ekvivalentu 25 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Na náhradu nemají nárok osoby, které mají k bance zvláštní vztah, tj. zejména její akcionáři a společnosti jimi kontrolované, členové statutárního orgánu a dozorčí rady, vedoucí zaměstnanci banky, společnosti pod kontrolou banky, a rovněž osoby odsouzené v trestním řízení v souvislosti s praním špinavých peněz. V současné době má vládá předložené návrhy na zvýšení hranice pro pojištění vkladu na částku 50 tis. EUR, diskuze v posledních dnech o navýšení pojistné částky ale utichly.

Pobočka zahraniční banky se nemusí účastnit systému pojištění vkladů podle zákona o bankách, jestliže prokáže ČNB a oznámí veřejnosti, že systém pojištění vkladů, jehož je účastna zahraniční banka ve svém domovském státě, se vztahuje též na pobočku a je pro vkladatele nejméně tak příznivý jako pojištění u Fondu pojištění vkladů.

Tedy vklady máme pojištěny do výše uvedené hranice, pojištěny jsou i vklady u stavebních spořitelen se stejnými podmínkami jako u banky. Stavební spořitelna vystupuje jako samostatný právní subjekt.

Nepojištěny jsou peníze uložené ve fondech a prostředky uložené jako penzijní připojištění, ale zde platí přísná regulativní pravidla pro zakladatele fondu. Investiční fondy jsou zajištěné a nezajištěné a zde tedy záleží na naši odvaze, jakou formu jsme zvolili.

Jana Kutilová

30. 1. 2008

Chcete vědět více o tom, co umí Váš mobilní telefon ?

Informace, které Vám jistě dobře poslouží v situacích, kdy byste si třeba nevěděli rady.

Tísňové volání: „112“ užívané na celém světě !

Nacházíte se mimo pokrytí mobilem ? Vyťukejte  112  a Váš mobil si jej najde v lokální, cizí síti. Zajímavé je, že jej lze vyťukat i když je mobil zamčený !

Zablokování ukradeného mobilu.  Patnáctimístné sériové číslo, které je unikátní a patří jen Vašemu mobilu, zjistíte vyťukáním  *#06#. Napište si jej a uchovejte na bezpečném místě. V případě odcizení mobilu, ohlašte krádež mobilnímu operátoru a dejte mu své sériové číslo. On mobil zablokuje tak, že bude nepoužitelný i při výměně SIM karty. Sice Vám to mobil nevrátí, ale zloději zkazíte radost !!

Pro cestovatele do USA nebo do Kanady. Tamní mobilní operátoři účtují $ 1,00 až $ 1,75 či ještě víc při vyťukání “411” – informace o telefonních číslech. Pokud vyťukáte  “800 FREE 411”  nebo “  800 373 3411”, tak to bude ZADARMO ! Naprogramujte si to do mobilu hned při příjezdu do severní Ameriky.

Libuše Šafránková

10. 1. 2008

Co dělat s nalezeným zvířetem?

Prvním předpokladem je snaha zvířeti pomoci. Musíme si uvědomit, že jako my je to živý tvor, cítící utrpení a ze strany člověka, hlavně seniora, který již ví, co život obnáší, si zasluhují pozornost, péči a ochranu. Nestyďme se tedy jim pomoci. Mnohdy bez pomoci člověka za značného utrpení zahynou. Vezmeme si to na svědomí?

Toulavé kočky žijí většinou ve skupinkách v různých zákoutích, opuštěných zahradách, na sídlištích, v areálech nemocnic apod. Většinou jsou plaché, domácího mazlíčka z nich neuděláte. Jejich situace ale není neřešitelná. V řadě měst, hlavně v Praze, se přistupuje k omezení populace těchto koček. Kočky jsou odchyceny, vyléčeny, vykastrovány a vypuštěny zpět na jejich původní stanoviště.Cílem těchto opatření je nejen omezení jejich počtu, ale i to, aby danou lokalitu neobsadily jiné,dosud neošetřené kočky.

To ovšem není úkol pro jedince, odchyt a ošetření zvířat provádějí různé spolky na jejich ochranu, hlavně na objednávku odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu.Na odbor životního prostředí můžete také hlásit výskyt takových skupinek koček.

K následné péči potom patří zajištění aspoň minimálních podmínek pro další přežívání, to znamená krmení a přístřešky. Ruku na srdce, nikdy vám v domácnosti nezůstanou žádné potraviny? Kočky takto krmené a ošetřované jsou potom krásné exempláře, těšící se životu, který jim každá doma chovaná kočka může jen závidět.

Ten,kdo by chtěl na vlastní pěst řešit situaci, v krajním případě likvidací koček, se dostává do střetu se Zákonem č. 246/Sb. a hrozí mu obvinění z trestního činu týrání zvířat.

Jiná je situace koček opuštěných, třeba pro úmrtí nebo nemoc jejich majitele, nebo které byly majitelem vyhozeny z bytu. Taková kočka není plachá a většinou hledá pomoc u lidí. Pokud se vám nepodaří umístit ji někde u známých, obraťte se zase na odbor životního prostředí obecního úřadu, který zařídí její umístění v útulku.

Pokud najdete zraněnou kočku, můžete jí sami pomoci a zavézt ji k veterináři. Ten ji ošetří a poradí Vám, co dál. Pokud byste na to nestačili, volejte Městskou policii, která má povinnost se o zraněné zvíře postarat. Myslím ale, že nebude od věci, když budete další osudy takové kočky sledovat.

Dále se dostáváme k případům týraných koček, hlavně těch bezprizorných. Týrání koček spadá pod výše zmíněný paragraf trestního zákoníka a proto se nebojte zavolat Policii české republiky, jejíž povinností je se tyto případy zajímat. Mezi týrání patří i odpírání potravy, jakož i jakékoli pokusy o likvidaci koťat.

Posledním problémem je uvězněná kočka. Pokud se vám nepodaří sehnat majitele domu, bytu nebo sklepa, volejte opět policii. Kdyby se projevilo, že uvěznění bylo úmyslné, je to opět trestný čin. Je-li kočka uvězněna v nějakém prostoru, odkud ji sami nedokážete vysvobodit, volejte hasiče. Ti mají techniku i potřebné zkušenosti.

Dagmar Olšarová (externí dopisovatel)

10. 1. 2008

Pomník Milady Horákové

Připravuje se stavba pomníku pro JUDr. Miladu Horákovou, popravenou komunisty. Za tím účelem byla vyhlášena veřejná sbírka. Finanční příspěvky je možné posílat na účet číslo : 0222 816 339/0800. Věřím, že většina z nás přispěje nějakou částkou.

Ing. Irena Drbalová

1. 1. 2008

Dobré zdraví – lepší život

CERAGEM – termální masážní lehátko pracující na principu akupresury. Spojení tradice Dálného východu s technologií 21. století.

Máte potíže s páteří a bolí Vás klouby ? Máte špatné zažívání a chcete si zlepšit imunitní systém a zlepšit metabolismus (vyčistit organismus od škodlivých látek)? Také Vás trápí migréna nebo časté rýmy ? Tyto neduhy Vám pomůže odstranit nebo velmi zmírnit lehátko, které pracuje na principu pravidelně se pohybujících NEFRITOVÝCH válečků, které jemně masírují záda a přitom vydávají infračervené teplo. Pro dosažení optimální teploty jsou v matracích integrovány patentované topné desky využívající nejmodernější technologii.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte centrum CERAGEM Praha, Ondříčkova 20, Praha 3, tel.: 222 710 033 kde máte možnost podrobně se seznámit s touto metodou.

To asi nejlepší na konec:

Máte možnost přijít a bezplatně si vyzkoušet - KAŽDÝ DEN JEDNA 40-MINUTOVÁ BEZPLATNÁ MASÁŽ !!!

Libuše Šafránková

1. 1. 2008

Demografická prognoza v ČR

Informace České demografické společnosti. Demografické prognózy jsou důležité pro posouzení vývoje každé společnosti. Dnes, kdy i v naší republice populace stárne a dlouhodobá prognoza je nepříznivá, dnes kdy se připravuje důchodová reforma je taková informace rozhodně zajímavá.

Reflektuje nedávný nárůst počtu narozených obrat trendu plodnosti v České republice?

V posledních několika letech jsme svědky euforie, prezentované zejména sdělovacími prostředky, pokud jde o zvyšování počtu narozených dětí v České republice. Oproti minimu zaznamenanému  v roce 1999 s hodnotou 89 471 živě narozených dětí se zdá, že rok 2006 se 105 831 živě narozenými dětmi je úspěchem a lze ho, včetně několik předchozích, považovat za zřetelný důkaz obratu prokreačního chování obyvatelstva České republiky.

Uveďme proto tato čísla do delšího historického kontextu. V roce 1974 se narodilo živě 194 215 dětí, v roce 1985 byl jejich počet 135 881 a v roce 1994 činil 106 579, přitom tento rok (1994) byl kdysi kvalifikován jako hluboký propad plodnosti oproti předchozímu období (1993: 121 025 živě narozených).

Dnes naopak jásáme nad současnými počty a připomínáme, že naposledy jich bylo dosaženo  v roce 1994. Opřeme proto naše hodnocení  o sofistikovanější ukazatele: úhrnnou plodnost (průměrný počet živě narozených dětí jedné ženě v daném roce) a konečnou plodnost (průměrný počet živě narozených dětí jedné ženě dané generace)  v delší perspektivě.

Devadesátá léta jsou přitom zřetelným důkazem nikoliv akcelerace poklesu, ale spíše svou anomálií propadu. Nedávné zvýšení počtu narozených dětí tedy neznamená obrat nízké plodnosti České republiky, ale jen její dočasnou a částečnou kompenzaci.

Zdroj: Zpravodaj České demografické společnosti, členský tisk 43/2007

Karel Chalupný

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]