Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: listopad 2005

13. 11. 2005

Diakonie Broumov

Humanitární sbírky pro potřebné

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům. Vytvořila celorepublikovou banku oděvů, prádla, domácích a školních potřeb, hraček, nábytku a dalšího materiálu.

Sběr humanitárního materiálu je organizován sítí sběrných míst po celé republice. Darované oděvy se poskytují potřebným občanům ve výdejních střediscích. Přebytečný materiál se sváží do Broumova, kde se třídí. Nevhodný materiál se ekologicky zpracovává k průmyslovým účelům. Tím poskytují pracovní příležitosti lidem z okraje společnosti a nezaměstnaným. V loňském roce byla Diakonii Broumov udělena „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“ za ekologické zpracování domovního odpadu. Seznam sběrných míst najdete na stránkách Diakonie Brounmov.

Jana Kasíková

1. 11. 2005

Trénování paměti

Pokračování jarního kursu pro seniory

Farní charita Žižkov uspořádala letos v březnu a dubnu kurs TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Od října na něj navazuje dalším šestitýdenním kursem.

Lekce se konají vždy ve čtvrtek v 15-16 hod. ve Farním centru: Praha 3, Čajkovského 36. Pro důchodce vstup ZDARMA.

Bližší informace na tel.: 721 132 671

PhDr. A. Kahovcová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]