Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: duben 2013

Jarní cesta Stromovkou

MČ Praha 7 srdečně zve na Jarní cestu Stromovkou s Nordic Walking Klub Praha o.s. dne 24. dubna 2013 od 16.00 hodin.

Pokud nemáte vlastní hole, můžete si je zdarma zapůjčit na místě. Registrace probíhá telefonicky 220 144 242.

Po skončení bude připraveno občerstvení, které zajistí Pečovatelské centrum Praha 7.

Sraz: Infostánek MČ Praha 7, Šlechtova restaurace ve Stromovce.

Ivana Olšovská

Společensky prospěšný projekt "Výměna oblečení"

Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10

V sobotu 27.4.2013 se v prostorách společenského sálu a studovny DS Malešice bude konat charitativní odpoledne s programem, kde mohou návštěvníci i klienti DS přinést zachovalé oblečení a vzájemně si je vyměnit anebo zdarma doplnit.

Jana Novotná

Bezplatné kurzy pro rodiče – Práce a rodina v rovnováze

rámci mezinárodního projektu FIT FOR FLEXI se od března otevřou další kurzy osobního rozvoje zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života. Část workshopů bude věnována i pracovně-právní problematice. Workshopů se mohou zúčastnit osoby pečující o závislého člena rodiny či děti do 15 let.

Datum a čas konání:
2. 4. 2013, vždy od 8:30 do 15:30 hod.

Jana Novotná

Neinvazivní analyzátor krve AMP - ZP1/2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájilo řízeni o neinvazivním analyzátoru AMP. Tato informace byla uveřejněna na webu MZ dne 4.9.2012 ve 12 dokumentech.

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že že zahajuje správní řízení ve věci zákazu používání zdravotnického prostředku Neinvazivní analyzátor krve AMP výrobce Research and Production Complex „BioPromin“ Ltd., se sídlem 30 „A“ Selyanska Str., atp. 32, 61157 Kharkiv, Ukrajina, a to při poskytování zdravotní péče na území České republiky s ohledem na možnost nepříznivého ovlivnění zdraví včetně rizika omezení bezpečnosti pacientů.

Eva Doušová

Zajímavé stránky pro seniory

Při procházkách po Internetu jsem se setkal s portálem s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory. Najdete ho na adrese www.seniorum.cz

Až vás nepřízeň počasí uvězní doma, podívejte se na něj. Nebudete litovat.

Ing. Jiří Zadražil

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]