Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: březen 2013

Bezplatné kurzy pro rodiče – Práce a rodina v rovnováze

rámci mezinárodního projektu FIT FOR FLEXI se od března otevřou další kurzy osobního rozvoje zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života. Část workshopů bude věnována i pracovně-právní problematice. Workshopů se mohou zúčastnit osoby pečující o závislého člena rodiny či děti do 15 let.

Datum a čas konání:
19. 3.
26. 3.
2. 4. 2013, vždy od 8:30 do 15:30 hod.

Jana Novotná

Neinvazivní analyzátor krve AMP - ZP1/2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájilo řízeni o neinvazivním analyzátoru AMP. Tato informace byla uveřejněna na webu MZ dne 4.9.2012 ve 12 dokumentech.

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že že zahajuje správní řízení ve věci zákazu používání zdravotnického prostředku Neinvazivní analyzátor krve AMP výrobce Research and Production Complex „BioPromin“ Ltd., se sídlem 30 „A“ Selyanska Str., atp. 32, 61157 Kharkiv, Ukrajina, a to při poskytování zdravotní péče na území České republiky s ohledem na možnost nepříznivého ovlivnění zdraví včetně rizika omezení bezpečnosti pacientů.

Eva Doušová

Zajímavé stránky pro seniory

Při procházkách po Internetu jsem se setkal s portálem s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory. Najdete ho na adrese www.seniorum.cz

Až vás nepřízeň počasí uvězní doma, podívejte se na něj. Nebudete litovat.

Ing. Jiří Zadražil

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]