Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: leden 2009

1. 10. 2009

MonAMI - počítačové hry pre seniorov a zdravotne znevýhodnených

MonAMI je európsky integrovaný projekt „Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu“. Projekt podporuje každodenné aktivity a kvalitu života starých a zdravotne postihnutých ľudí v ich domácom prostredí. Projektu sa zúčastňujú inštitúcie z Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Švédska, Španielska, Nemecka a Slovenska. Účasť Slovenska je reprezentovaná Technickou univerzitou v Košiciach. Kontraktorom za Technickú univerzitu je riaditeľ Bezbariérového centra Technickej univerzity Prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. Viac informácií o projekte je na stránke  Technickej univerzity . Od zriadenia stránky, v júni roku 2008, do dnešného dňa sme zaznamenali 1335 návštevníkov.

V rámci tohoto projektu je aj problematika využitia informačných technológií pre užívateľov uvedenej skupiny. Osobitný priestor je venovaný edukatívnym počítačovým hrám, ktoré sú vypracované v šiestich jazykových verziách – okrem slovenčiny v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine a švédčine, - v jazykoch štátov, ktoré sa zúčastňujú na riešení tohoto projektu . Sú určené seniorom a zdravotne postihnutým pre vypĺňanie volného času, ale aj pre cvičenie pamäti, logického myslenia, cvičenie motoriky a rehabilitáciu.

Edulatívne počítačítové hry majú osobitný význam aj pre tých, ktorí majú problémy s ovládaním počítača klasickým spôsobom a musia využívať pomocné zariadenia, ako napríklad používanie počítača pohybom hlavy, alebo dychom, hlasom a podobne. Pre tieto deti je významné, že môžu komunikovať, ale aj kreatívne tvoriť rôzne obrázky, koláže, aranžovať kvety vo virtuálnej záhradke, vytvárať rôzne kolekcie poštových známok a zhotoviť si napríklad aj vlastný šperk. Tieto hry sú veľkou pomocou aj pre špeciálnych pedagógov a pre rodičov detí aj s tými najťažšími poškodeniami.

Tieto hry sú na stránke  Technickej univerzity   v kapitole MonAmi hry. Hry sú obľúbené a využívané. Do dnešného dňa navštívilo hry 3697 užívateľov a zaznamenali sme 249 komentárov a pripomienok.

Ako vraví čínske príslovie  Lepšie raz vidieť ako sto raz počuť,  preto Vás pozývame na stránku Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach. Na našej osobnej stránke  sú umiestnené niektoré vybrané hry, ktoré možno volne stiahnuť do vlastného počítača. Pre obmedzenú kapacitu stránky uvedené hry budú ostávať na stránke vždy do konca príslušného mesiaca a každý mesiac budú aktualizované.

Profesor Robert Hončariv – emeritný profesor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

2. 11. 2009

Zajímavé stránky pro seniory

Při procházkách po Internetu jsem se setkal s portálem s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory. Najdete ho na adrese www.seniorum.cz

Až vás nepřízeň počasí uvězní doma, podívajte se na něj. Nebudete litovat.

Ing. Jiří Zadražil

1. 11. 2009

MonAMI - počítačové hry pre seniorov a zdravotne znevýhodnených

MonAMI je európsky integrovaný projekt „Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu“. Projekt podporuje každodenné aktivity a kvalitu života starých a zdravotne postihnutých ľudí v ich domácom prostredí. Projektu sa zúčastňujú inštitúcie z Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Švédska, Španielska, Nemecka a Slovenska. Účasť Slovenska je reprezentovaná Technickou univerzitou v Košiciach. Kontraktorom za Technickú univerzitu je riaditeľ Bezbariérového centra Technickej univerzity Prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. Viac informácií o projekte je na stránke  Technickej univerzity . Od zriadenia stránky, v júni roku 2008, do dnešného dňa sme zaznamenali 1335 návštevníkov.

V rámci tohoto projektu je aj problematika využitia informačných technológií pre užívateľov uvedenej skupiny. Osobitný priestor je venovaný edukatívnym počítačovým hrám, ktoré sú vypracované v šiestich jazykových verziách – okrem slovenčiny v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine a švédčine, - v jazykoch štátov, ktoré sa zúčastňujú na riešení tohoto projektu . Sú určené seniorom a zdravotne postihnutým pre vypĺňanie volného času, ale aj pre cvičenie pamäti, logického myslenia, cvičenie motoriky a rehabilitáciu.

Edulatívne počítačítové hry majú osobitný význam aj pre tých, ktorí majú problémy s ovládaním počítača klasickým spôsobom a musia využívať pomocné zariadenia, ako napríklad používanie počítača pohybom hlavy, alebo dychom, hlasom a podobne. Pre tieto deti je významné, že môžu komunikovať, ale aj kreatívne tvoriť rôzne obrázky, koláže, aranžovať kvety vo virtuálnej záhradke, vytvárať rôzne kolekcie poštových známok a zhotoviť si napríklad aj vlastný šperk. Tieto hry sú veľkou pomocou aj pre špeciálnych pedagógov a pre rodičov detí aj s tými najťažšími poškodeniami.

Tieto hry sú na stránke  Technickej univerzity   v kapitole MonAmi hry. Hry sú obľúbené a využívané. Do dnešného dňa navštívilo hry 3697 užívateľov a zaznamenali sme 249 komentárov a pripomienok.

Ako vraví čínske príslovie  Lepšie raz vidieť ako sto raz počuť,  preto Vás pozývame na stránku Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach. Na našej osobnej stránke  sú umiestnené niektoré vybrané hry, ktoré možno volne stiahnuť do vlastného počítača. Pre obmedzenú kapacitu stránky uvedené hry budú ostávať na stránke vždy do konca príslušného mesiaca a každý mesiac budú aktualizované.

Profesor Robert Hončariv – emeritný profesor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

1. 12. 2009

Zajímavé stránky pro seniory

Při procházkách po Internetu jsem se setkal s portálem s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory. Najdete ho na adrese www.seniorum.cz

Až vás nepřízeň počasí uvězní doma, podívajte se na něj. Nebudete litovat.

Ing. Jiří Zadražil

1. 12. 2009

MonAMI - počítačové hry pre seniorov a zdravotne znevýhodnených

MonAMI je európsky integrovaný projekt „Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu“. Projekt podporuje každodenné aktivity a kvalitu života starých a zdravotne postihnutých ľudí v ich domácom prostredí. Projektu sa zúčastňujú inštitúcie z Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Švédska, Španielska, Nemecka a Slovenska. Účasť Slovenska je reprezentovaná Technickou univerzitou v Košiciach. Kontraktorom za Technickú univerzitu je riaditeľ Bezbariérového centra Technickej univerzity Prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. Viac informácií o projekte je na stránke  Technickej univerzity . Od zriadenia stránky, v júni roku 2008, do dnešného dňa sme zaznamenali 1335 návštevníkov.

V rámci tohoto projektu je aj problematika využitia informačných technológií pre užívateľov uvedenej skupiny. Osobitný priestor je venovaný edukatívnym počítačovým hrám, ktoré sú vypracované v šiestich jazykových verziách – okrem slovenčiny v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine a švédčine, - v jazykoch štátov, ktoré sa zúčastňujú na riešení tohoto projektu . Sú určené seniorom a zdravotne postihnutým pre vypĺňanie volného času, ale aj pre cvičenie pamäti, logického myslenia, cvičenie motoriky a rehabilitáciu.

Edulatívne počítačítové hry majú osobitný význam aj pre tých, ktorí majú problémy s ovládaním počítača klasickým spôsobom a musia využívať pomocné zariadenia, ako napríklad používanie počítača pohybom hlavy, alebo dychom, hlasom a podobne. Pre tieto deti je významné, že môžu komunikovať, ale aj kreatívne tvoriť rôzne obrázky, koláže, aranžovať kvety vo virtuálnej záhradke, vytvárať rôzne kolekcie poštových známok a zhotoviť si napríklad aj vlastný šperk. Tieto hry sú veľkou pomocou aj pre špeciálnych pedagógov a pre rodičov detí aj s tými najťažšími poškodeniami.

Tieto hry sú na stránke  Technickej univerzity   v kapitole MonAmi hry. Hry sú obľúbené a využívané. Do dnešného dňa navštívilo hry 3697 užívateľov a zaznamenali sme 249 komentárov a pripomienok.

Ako vraví čínske príslovie  Lepšie raz vidieť ako sto raz počuť,  preto Vás pozývame na stránku Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach. Na našej osobnej stránke  sú umiestnené niektoré vybrané hry, ktoré možno volne stiahnuť do vlastného počítača. Pre obmedzenú kapacitu stránky uvedené hry budú ostávať na stránke vždy do konca príslušného mesiaca a každý mesiac budú aktualizované.

Profesor Robert Hončariv – emeritný profesor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

1. 1. 2009

Projekt Medard na Sokolovsku

Projekt Medard představuje komplexní řešení obnovy území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku. Přichází s návrhem řešení přeměny zdevastovaného území na lokalitu atraktivní pro turistické, kulturní, sportovní a jiné aktivity.

Podrobnosti a celý článek  Projekt Medard (formát pdf).

Mgr. Milada Machová

1. 1. 2009

Současná rizika ekonomiky a možnosti snížení rizik

Odborné časopisy opakovaně uvádí, že rizika pro ekonomiku jsou značná. Svědčí o tom i zprávy jak jednotlivé země pomáhají svým bankovním domům. Americké hospodářství vykazuje pro nejbližší období značná rizika spojená se stagnací. Eurozóna připouští i výhledově nižší dynamiku růstu, při inflaci více jak 3%. Pro další prognózy je rozhodující vývoj na naftových trzích. U zemí střední a východní Evropy se očekává rovněž mírnější oslabení hospodářského růstu. Dle mého názoru je zde největším rizikem růst nezaměstnanosti.

Nepříznivý vliv krize hypotečních úvěrů přibrzdí růst bankovního sektoru ve světě, ale i ve střední a východní Evropě. Na rozdíl od mnoha amerických a západoevropských bank neinvestovaly banky v zemích střední a východní Evropy včetně ČR údajně do žádných rizikových hypoték a s nimi spojených investic a nemusí tedy odepisovat svá aktiva. Průzkum KPMG Business Outlook Survey ze sektoru služeb v EU, zjistil, že důvěra v budoucí růst obchodních aktivit, příjmy i nové obchody, zisky, zaměstnanost a rozšíření kapitálu pokleslo.

V ČR byl zákonem zavedeno pojištění vkladů i když v možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky. K zajištění, aby takovéto ukončení činnosti banky mělo minimální dopady především na drobné klienty bank slouží Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena  zákonem o bankách  (pdf, 288 kB). Fond má dvě hlavní funkce: preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností) a sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu některé banky z důvodu její nesolventnosti. Pojištěny jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně (tj. vklady na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele - fyzické osoby). Pojištěny nejsou vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí. Rovněž nejsou pojištěny pohledávky z tzv. podřízených vkladů.

Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 90 % tohoto objemu maximálně však do výše ekvivalentu 25 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Na náhradu nemají nárok osoby, které mají k bance zvláštní vztah, tj. zejména její akcionáři a společnosti jimi kontrolované, členové statutárního orgánu a dozorčí rady, vedoucí zaměstnanci banky, společnosti pod kontrolou banky, a rovněž osoby odsouzené v trestním řízení v souvislosti s praním špinavých peněz. V současné době má vládá předložené návrhy na zvýšení hranice pro pojištění vkladu na částku 50 tis. EUR, diskuze v posledních dnech o navýšení pojistné částky ale utichly.

Pobočka zahraniční banky se nemusí účastnit systému pojištění vkladů podle zákona o bankách, jestliže prokáže ČNB a oznámí veřejnosti, že systém pojištění vkladů, jehož je účastna zahraniční banka ve svém domovském státě, se vztahuje též na pobočku a je pro vkladatele nejméně tak příznivý jako pojištění u Fondu pojištění vkladů.

Tedy vklady máme pojištěny do výše uvedené hranice, pojištěny jsou i vklady u stavebních spořitelen se stejnými podmínkami jako u banky. Stavební spořitelna vystupuje jako samostatný právní subjekt.

Nepojištěny jsou peníze uložené ve fondech a prostředky uložené jako penzijní připojištění, ale zde platí přísná regulativní pravidla pro zakladatele fondu. Investiční fondy jsou zajištěné a nezajištěné a zde tedy záleží na naši odvaze, jakou formu jsme zvolili.

Jana Kutilová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]