Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: duben 2008

15. 4. 2008

Ultreia – poutní cesta

ULTREIA – kráčej dál

To je cíl, který dnes v Evropě znovu ožil. Cílem je cesta, která nese název Svatojakubská pouť, jde o cestu která vede poutníky do Santiaga de Compostela.

Svatojakubská pouť lákala poutníky již v minulých stoletích, jsou o tom dochovány písemné dokumenty, ale i současná literatura zážitky a pocity z cesty popisuje. Někteří poutníci nastupují na cestu v ČR a pomocí několika etap v jednotlivých letech se dostanou do Santiaga de Compostela, jiní nastupují ve Francii, Portugalsku nebo až ve Španělsku.Cesta z Francie vede přes Pyreneje a zpravidla pokračuje po španělském pobřeží do Santiaga de Compostela. Tradičních nástupních míst je i v samotné Francii několik, nejsevernější větev začíná v Paříži, další vychází z Vézelay, z Le Puy a z Arles. Všechny pak překračují Pyreneje a buď při pobřeží nebo španělským vnitrozemím míří východně do Santiaga de Compostela. Odtud pak mnozí středověcí poutníci, ale i současní, pokračovali až na pobřeží, do sto kilometrů vzdálené Finistery, považované v té době za konec světa.

Dnes jsou nástupní trasy na Svatojakubskou pouť značeny i z mnohem vzdálenějších míst. V Čechách bychom typickou červeno-bílou značku našli na Zbraslavi, odkud pak míří na jih a na území Rakouska se spojuje se západnější polskou trasou.

Středověký poutník se na pouť vydával z náboženských důvodů, pouť pro něj byla výrazem živé víry, zbožnosti a pokání, prostředkem k očištění. Dnes se na tuto cestu lidé vydávají z mnoha různých důvodů a pohnutek. Někdo vnímá pouť jako zajímavou turistickou trasu, na níž může obdivovat proměňující se krajinu a přírodu, prohlížet si úchvatné francouzské románské kostely nebo se ve Španělsku bavit s temperamentními místními obyvateli, jiného láká sportovní výkon. Pouť z Francie do Španělska měří přes 1600 kilometrů. Někdo se rozhodne vykročit ze zaběhnuté každodennosti a hledá nové zážitky, ale i přátele. Někdo se potřebuje srovnat a vypořádat se svými problémy.

Svatojakubská pouť je dnes otevřena každému, každé pojetí pouti je správné, každý poutník je na ní správně. Každý poutník dostane ve svém výchozím místě takzvaný "credencial", do něhož si každý večer nechá dát razítko. Na cestě jsou ubytovny, které poutníkům zajistí střechu nad hlavou a jak popisuje literatura někdy i stravování.

Zajímavý projekt vymysleli v cestovní kanceláři Adventura, kdy se za 7 let dostanete z Le Puy en Valle do cíle, to je do Compostely.

Délka svatojakubské poutě, ať už se vychází z kteréhokoli z tradičních nástupních míst, se počítá na stovky kilometrů, a tak se noha poutníka může mnohdy unavit a ne vždy a ne každý si dokáže ve svém životě vytvořit čas na to, aby ji absolvoval "na jeden zátah". A právě proto vznikl neziskový projekt CK Adventura s názvem "Půjdem spolu do Santiaga..."., projekt, který pouť rozdělil na sedm etap, rozvržených do sedmi let. Stačí každý rok věnovat pouti dva týdny, každý den ujít kolem dvaceti kilometrů a za sedm let, dříve, než si člověk umí představit a než se naděje, jste u cíle. Cestovní kancelář zajišťuje autobusovou přepravu.

První poutnici začali toto dobrodružství již v roce 2005. Nikdo z nich tehdy netušil, jestli se za rok zase sejdou, jestli se najdou další, kteří půjdou v jejich stopách, jestli se malé skupinky lidí nejrůznějšího věku, povolání, zájmů i očekávání budou opravdu rok co rok vydávat na stejnou cestu a tvořit tak korálky unikátního náhrdelníku, spojujícího začátek a konec téhle slavné středověké poutní trasy.

I když to všem, kdo se tohoto projektu účastní, připadá nevídané, zatím se rok co rok (někdy ve stejném, někdy v mírně pozměněném složení) opravdu scházejí a v květnu vyrážejí na dva týdny putovat. A každý rok přibude nová skupinka, která vychází z Le Puy a končí v nádherném románském klášteře v Conques, kde už se na české poutníky těší a vítají je dojemným požehnáním v češtině a starou poutní písní Ultreia, ultreia at suseia, Deus adjuva nos.

Technické podrobnosti o projektu a další informace najdete na stránkách cestovní kanceláře  Adventura.

Jana Kutilová

1. 4. 2008

Nevládní nezisková organizace

Nevládní nezisková organizace nebo nestátní nezisková organizace někdy označovaná podle anglické zkratky jako NGO (Non-Governmental Organization) jsou organizace, které se zabývají  obecně prospěšnou činností  , nejsou zřizovány státem. Nevládní neziskové organizace (NNO) často kritizují nedostatky a pochybení  státu   či jeho  zákonodárné  a  výkonné moci , ovšem z principu  nezávislosti  neusilují o politické funkce. Někdy se zkráceně používají výrazy nezisková organizace (organizace nevytvářející  zisk ). Neziskové organizace mohou být zřizovány i státem.NNO v České republice jsou zřizovány následujícími zákony:

 • občanské sdružení  podle zákona č. 83/1990 Sb.
 • obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb.
 • nadace a nadační fondy  podle zákona č. 227/1997 Sb.
 • církevní právnická osoba  podle zákona č. 3/2002 Sb.
 • V ČR mají NNO nejčastěji orientaci jako ekologické organizace (například Greenpeace, Hnutí Duha, Děti Země), organizace, které se orientují na práva lidí je např. česká pobočka Amnesty International, Liga lidských práv a dále také organizace, které se starající o potřebné, mentálně postižené atd. Zaměřují se na dobročinnost a obecný prospěch.

  Časopis E 15 uvedl, že firmy již na charitě nešetří. V letošním roce by mělo na charitativních účtech přistát něco přes 400 milionů korun, což by bylo o desítky milionů více než v minulém roce. Tato informace vyplývá z ankety, která byla provedena u 10 nejúspěšnějších dárců. Téměř čtvrtinu přislíbené částky má poskytnou společnost ČEZ, dotaci pro první pololetí již schválila správní rada a částka by se měla pohybovat kolem 160 mil. Kč. Přesto bylo uvedeno, že tradiční země EU stále dávají více peněz na charitu než je tomu u nás.

  V roce 2007 mezi nejúspěšnější firmy, resp. nejštědřejší dárce kromě ČEZ, patřily: Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Dalkia Česká republika, Johnson, Telefónica, RWE Transgas, Komerční banka, Škoda Auto, E.ON Česká republika – tak to je první desítka.

  Firmy obvykle podporují oblasti, ve kterých samy působí. RWE např. letos hodlá věnovat třicet milionů korun na ekologické a sociální projekty. Podporují také děti, handicapované občany a senioři. Některé firmy vedle klasické korunové podpory nabízí i zvýhodněné služby, jako je například podpora linky bezpečí či nově linka pro seniory.

  Další informace naleznete na  informačních stránkách pro neziskový sektor  provozovaných informačním centrem neziskových organizací, na informačních stránkách provozovaných OS Econnet  a nebo v databázi neziskových organizací v ČR.

ing Jana Kutilová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]