Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: leden 2008

3. 11. 2008

Současná rizika ekonomiky a možnosti snížení rizik

Odborné časopisy opakovaně uvádí, že rizika pro ekonomiku jsou značná. Svědčí o tom i zprávy jak jednotlivé země pomáhají svým bankovním domům. Americké hospodářství vykazuje pro nejbližší období značná rizika spojená se stagnací. Eurozóna připouští i výhledově nižší dynamiku růstu, při inflaci více jak 3%. Pro další prognózy je rozhodující vývoj na naftových trzích. U zemí střední a východní Evropy se očekává rovněž mírnější oslabení hospodářského růstu. Dle mého názoru je zde největším rizikem růst nezaměstnanosti.

Nepříznivý vliv krize hypotečních úvěrů přibrzdí růst bankovního sektoru ve světě, ale i ve střední a východní Evropě. Na rozdíl od mnoha amerických a západoevropských bank neinvestovaly banky v zemích střední a východní Evropy včetně ČR údajně do žádných rizikových hypoték a s nimi spojených investic a nemusí tedy odepisovat svá aktiva. Průzkum KPMG Business Outlook Survey ze sektoru služeb v EU, zjistil, že důvěra v budoucí růst obchodních aktivit, příjmy i nové obchody, zisky, zaměstnanost a rozšíření kapitálu pokleslo.

V ČR byl zákonem zavedeno pojištění vkladů i když v možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky. K zajištění, aby takovéto ukončení činnosti banky mělo minimální dopady především na drobné klienty bank slouží Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena  zákonem o bankách  (pdf, 288 kB). Fond má dvě hlavní funkce: preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností) a sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu některé banky z důvodu její nesolventnosti. Pojištěny jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně (tj. vklady na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele - fyzické osoby). Pojištěny nejsou vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí. Rovněž nejsou pojištěny pohledávky z tzv. podřízených vkladů.

Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 90 % tohoto objemu maximálně však do výše ekvivalentu 25 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Na náhradu nemají nárok osoby, které mají k bance zvláštní vztah, tj. zejména její akcionáři a společnosti jimi kontrolované, členové statutárního orgánu a dozorčí rady, vedoucí zaměstnanci banky, společnosti pod kontrolou banky, a rovněž osoby odsouzené v trestním řízení v souvislosti s praním špinavých peněz. V současné době má vládá předložené návrhy na zvýšení hranice pro pojištění vkladu na částku 50 tis. EUR, diskuze v posledních dnech o navýšení pojistné částky ale utichly.

Pobočka zahraniční banky se nemusí účastnit systému pojištění vkladů podle zákona o bankách, jestliže prokáže ČNB a oznámí veřejnosti, že systém pojištění vkladů, jehož je účastna zahraniční banka ve svém domovském státě, se vztahuje též na pobočku a je pro vkladatele nejméně tak příznivý jako pojištění u Fondu pojištění vkladů.

Tedy vklady máme pojištěny do výše uvedené hranice, pojištěny jsou i vklady u stavebních spořitelen se stejnými podmínkami jako u banky. Stavební spořitelna vystupuje jako samostatný právní subjekt.

Nepojištěny jsou peníze uložené ve fondech a prostředky uložené jako penzijní připojištění, ale zde platí přísná regulativní pravidla pro zakladatele fondu. Investiční fondy jsou zajištěné a nezajištěné a zde tedy záleží na naši odvaze, jakou formu jsme zvolili.

Jana Kutilová

1. 12. 2008

Projekt Medard na Sokolovsku

Projekt Medard představuje komplexní řešení obnovy území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku. Přichází s návrhem řešení přeměny zdevastovaného území na lokalitu atraktivní pro turistické, kulturní, sportovní a jiné aktivity.

Podrobnosti a celý článek  Projekt Medard (formát pdf).

Mgr. Milada Machová

1. 12. 2008

Současná rizika ekonomiky a možnosti snížení rizik

Odborné časopisy opakovaně uvádí, že rizika pro ekonomiku jsou značná. Svědčí o tom i zprávy jak jednotlivé země pomáhají svým bankovním domům. Americké hospodářství vykazuje pro nejbližší období značná rizika spojená se stagnací. Eurozóna připouští i výhledově nižší dynamiku růstu, při inflaci více jak 3%. Pro další prognózy je rozhodující vývoj na naftových trzích. U zemí střední a východní Evropy se očekává rovněž mírnější oslabení hospodářského růstu. Dle mého názoru je zde největším rizikem růst nezaměstnanosti.

Nepříznivý vliv krize hypotečních úvěrů přibrzdí růst bankovního sektoru ve světě, ale i ve střední a východní Evropě. Na rozdíl od mnoha amerických a západoevropských bank neinvestovaly banky v zemích střední a východní Evropy včetně ČR údajně do žádných rizikových hypoték a s nimi spojených investic a nemusí tedy odepisovat svá aktiva. Průzkum KPMG Business Outlook Survey ze sektoru služeb v EU, zjistil, že důvěra v budoucí růst obchodních aktivit, příjmy i nové obchody, zisky, zaměstnanost a rozšíření kapitálu pokleslo.

V ČR byl zákonem zavedeno pojištění vkladů i když v možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky. K zajištění, aby takovéto ukončení činnosti banky mělo minimální dopady především na drobné klienty bank slouží Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena  zákonem o bankách  (pdf, 288 kB). Fond má dvě hlavní funkce: preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností) a sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu některé banky z důvodu její nesolventnosti. Pojištěny jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně (tj. vklady na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele - fyzické osoby). Pojištěny nejsou vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí. Rovněž nejsou pojištěny pohledávky z tzv. podřízených vkladů.

Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 90 % tohoto objemu maximálně však do výše ekvivalentu 25 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Na náhradu nemají nárok osoby, které mají k bance zvláštní vztah, tj. zejména její akcionáři a společnosti jimi kontrolované, členové statutárního orgánu a dozorčí rady, vedoucí zaměstnanci banky, společnosti pod kontrolou banky, a rovněž osoby odsouzené v trestním řízení v souvislosti s praním špinavých peněz. V současné době má vládá předložené návrhy na zvýšení hranice pro pojištění vkladu na částku 50 tis. EUR, diskuze v posledních dnech o navýšení pojistné částky ale utichly.

Pobočka zahraniční banky se nemusí účastnit systému pojištění vkladů podle zákona o bankách, jestliže prokáže ČNB a oznámí veřejnosti, že systém pojištění vkladů, jehož je účastna zahraniční banka ve svém domovském státě, se vztahuje též na pobočku a je pro vkladatele nejméně tak příznivý jako pojištění u Fondu pojištění vkladů.

Tedy vklady máme pojištěny do výše uvedené hranice, pojištěny jsou i vklady u stavebních spořitelen se stejnými podmínkami jako u banky. Stavební spořitelna vystupuje jako samostatný právní subjekt.

Nepojištěny jsou peníze uložené ve fondech a prostředky uložené jako penzijní připojištění, ale zde platí přísná regulativní pravidla pro zakladatele fondu. Investiční fondy jsou zajištěné a nezajištěné a zde tedy záleží na naši odvaze, jakou formu jsme zvolili.

Jana Kutilová

1. 1. 2008

Kde se bude platit za zdravotní péči

Příručka vysvětlující systém poplatků u lékaře po 1.1.2008 je volně ke stažení na stránkách ministerstva zdravotnictví

Zde je krátký výtažek za co a kolik se bude po Novém roce platit ve zdravotnických zařízeních.

Jak se dají platby obejít

30 korun za návštěvu u lékaře

  • neplatí se, pokud jde o telefonickou konzultaci s lékařem
  • neplatí se za preventivní prohlídky
  • neplatí se, pokud lékař neprovede celé klinické vyšetření, což zahrnuje mimo jiné změření tlaku či poslechnutí plic a srdce
  • neplatí se za výpisy z dokumentace a další vyřizování papírů, jako třeba žádosti o vyšetření před řidičákem
  • neplatí se ani za pouhé předepsání receptu bez vyšetření (to však lékaři nemají dělat)
  • pacient nic nehradí, ani když se jde očkovat
  • neplatí ani to, když lékař nechá pouze udělat laboratorní vyšetření: například odebere krev, změří krevní tlak nebo pozve pacienta na magnetickou rezonanci či na rentgen

30 korun za výdej léku na předpis

  • stačí požádat lékaře o takzvaný opakovaný recept a pacient návštěvu u lékaře neplatí

90 korun za návštěvu pohotovosti

  • stačí přijít do ambulance nemocnice nebo pohotovosti ve všední den mezi sedmou ráno a pátou odpolední a člověk neplatí celou tuto sumu, ale jen 30 Kč

60 korun za den v nemocnici

  • tento poplatek neplatí pacient, který doloží, že se nachází v hmotné nouzi, doklad vydávají obecní úřady

Ing. Irena Drbalová

1. 1. 2008

Na co má pacient právo?

Co dělat, pokud onemocníte? Na co máte právo? A za jaké služby se musí platit? Mnoho lidí zatím nezná odpověď.

Naučit lidi, jak se mají správně chovat jako pacienti, by měla nová publikace  Příručka pacienta  s podtitulem „Průvodce pacientskými právy“, kterou připravila Koalice pro zdraví a brožuru poskytuje bezplatně.

Pacienti zde najdou odpovědi na otázky zda si mohou vybrat nemocnici a v ní lékaře a pod. Příručka  zahrnuje práva a povinnosti pacientů. Příručku si lze z webové stránky stáhnout. Organizace sídlí na adrese :
Ulice 5. května 65, Praha 4.

Ing. Irena Drbalová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]