Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: květen 2005

22. 5. 2005

Demokratický klub

Informace o občanském sdružení, které si vzalo za úkol upozorňovat občany, příznivce demokracie, na některá problematická jednání demokraticky volených představitelů.

Demokratický klub byl původně založen jako organizace odporu v roce 1948 a byl legalizován jako občanské sdružení v roce 1990.

Idea demokracie je hlavní náplní činnosti této organizace. Rozsah činnosti najdete též v jeho Stanovách.

Pro orientaci uvedeme výchozí idee z nichž Dklub vychází

  1. demokracie je vláda lidu – v demokracii jsou si lidé rovni navzájem i ve vztahu k veřejné moci
  2. demokracie je nejlepší formou života společnosti
  3. k prosazování demokracie ve společnosti je třeba přispívat cílevědomou aktivitou i všech nestranických politických organizací

Takovou organizací se snaží být i Demokratický klub. K naplnění tohoto poslání se snaží vytvářením a uplatňováním stanovisek k otázkám ve společnosti, prostřednictvím

Tak např. v posledním čísle Dk - DIALOGU bylo m.j. uvedeno ke způsobu rozhodování o ratifikaci Evropské ústavní smlouvy a názory některých členů na nejrůznější politickou a ekonomickou problematiku.

Jitka Štolbová

7. 5. 2005

Kulturní dům Vltavská

Vzdělávání seniorů

Vzdělávání seniorů neprobíhá jen na jednotlivých vysokých školách. Také v nabídce kulturních domů mohou seniři navštěvovat jednotlivé přednášky nebo i uzavřené cykly přednášek. V Praze je jedním z těchto pořadatelů Kulturní dům Vltavská. Kurzy se dělí do těchto základních skupin:

  1. Univerzita 3.věku - nabídkové kurzy. Po absolvování nabídkového kurzu je možno se přihlásit prostřednictvím ing.D. Steinové ke studiu vybraného oboru na Univerzitu třetího věku na vybrané fakultě vysoké školy.
  2. Univerzita volného času - Přednáškové cykly probíhají v zimním a letním semestru. Jejich témata jsou obvykle zaměřena na historii, dějiny umění a na obory týkající se zdraví tělesného a duševního.
  3. Centrum zdravého stárnutí - profesionálně zdatní senioři v určitém oboru dobrovolně vedou různé zájmové kurzy

Podrobnosti o nabídce kurzů v KD Vltavská - soubor ke stažení (formát pdf)

JUDr. S.Rybičková

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]