Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: leden 2005

10. 10. 2005

Upozornění pro držitele průkazky Pražské integrované dopravy pro důchodce!

Tato průkazka nás opravňuje nejen k používání zvýhodněných časových kuponů pro důchodce a zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu na území Prahy, ale i k využívání slev v některých kulturních a společenských zařízeních.

Jedná se o slevy v těchto zařízeních:

 • snížené vstupné 1 Kč
  1. Divadlo Minor, Vodičkova 6, Praha 1 (při zakoupení 1 vstupenky na představení)
  2. Galerie hl.m. Prahy, Mickiewiczova 3, Praha 6
  3. Muzeum hl. města Prahy, Kožná 1, Praha 1 (nevztahuje se na Műllerovu vilu)
  4. Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja
  5. Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120, Praha 7 -Troja
  6. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Petřín 205, Praha1 (pouze pro standardní akce)
  7. Národní kulturní památka Vyšehrad, V Pevnosti 159/5B, Praha
 • bezplatný vstup
  • Muzeum MHD, vozovna Střešovice, Praha 6
 • sleva 50%
  • Obecní dům Praha, nám. Republiky 5, Praha 1 (pouze na výstavy pořádané Obecním domem)

Zdroj: Leták Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s.

Ing. Zdena Plašilová

4. 10. 2005

Doba seniorů

První noviny českých seniorů

Od měsíce října vychází jako denní tisk noviny pro české seniory. Noviny vydává rada seniorů ČR ve spolupráci se společností Antipol Brno.

Nezapomeňte: mění se občanské průkazy knížkového typu, ale pouze u občanů narozených před 1. lednem 1936.

Jana Kasíková

19.1.2005

Nová internetová kavárna pro seniory v Praze.Dům PORTUS ul. Karolíny Světlé č. 18

4.října 2004 byla nově otevřena internetová kavárna pro seniory.K dispozici je 8 nových počítačů-u každého je 17´´HP LCD monitor,optická myš, 256MR RAM, 2,4GHz procesory. K použití je též vypalovačka CD,barevná laserová tiskárna HP,barevný skener HP. 7 počítačů je připojeno na internet s garantovanou rychlostí 256 Kbps.Tato rychlost se má v nejbližší době ještě zvyšovat.

Otevřeno je od pondělí do pátku od 12-16 hodin. Cena je 30 Kč za 1 hodinu.. Projekt internetové kavárny pro seniory je financován programem Evropské unie PHARE 2002-Podpora aktivního života seniorů.

Adresa:Dům PORTUS ul.Karolíny Světlé č.18.Učebna č.III, 1 patro.

Marie Benešová

19.1.2005

Povinnosti řidiče po dovršení 60 let

Podle současných zákonů jsou řidiči povinni nechat si přezkoumat zdravotní stav poprvé v 60 letech, následně v 65 a 68 letech a potom už každé dva roky. Lékař, který u pacienta zjistí nezpůsobilost k řízení, je pak povinen o tom informovat státní správu. Někteří starší lidé se proto zdravotním prohlídkám úmyslně vyhýbají, aby nepřišli o řidičák.

Na naprostou nutnost pravidelných kontrol u přestárlých řidičů upozorňují lékaři. "Senioři si v řadě případů nemusí vůbec uvědomovat, že je jejich schopnost řízení automobilu omezena, a to především vlivem zdravotních komplikací a chorob, které jsou pro tento věk typické," říká gerontolog Rudolf Mazura v deníku Právo.

Ludvik Beneš

5.1.2005

Výplata příspěvku pro politické vězně

Příplatek 50 korun měsíčně k důchodu náleží od nového roku za každý měsíc věznění těm občanům České republiky, kteří byli v období 1948 až 1989 z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody.

více informací

redakce, podle MF DNES ze dne 4.1.

1.1.2005

Sociální zabezpečení seniorů v EU - Starobní důchod

Evropská unie nevyplácí jednotný důchod..Evropský důchodce má nárok na důchod z každé země, ve které pracoval a kde byl důchodově pojištěn.Doby odpracované v různých státech EU se pro nárok na důchod sčítají. Pokud důchodci vznikl nárok na důchod ve více než jedné zemi, bude se celkový důchod skládat z více položek, které jsou odvozeny od délky pojištění v každé zemi.Důchod si důchodce může nechat posílat na jakoukoli adresu v EU, na které zrovna pobývá.Přestěhováním do jiné země nárok na důchod nezaniká

více informací

redakce

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]