Právo

Vaše příspěvky - období: červenec 2008

1. 7. 2008

Nebezpečné výrobky

Státy EU vyvinuly systém, kterým se vzájemně informují o nebezpečných výrobcích, s nimiž se občané mohou na trhu setkat. Tyto informace jsou pak předávány občanům národními organizacemi, spolu s opatřeními, která byla přijata k eliminaci rizik. Tyto informace jsou inovovány každý týden.

Milí přátelé, v běžném životě se snadno můžeme setkat s obyčejnými výrobky, o nichž by nás ani ve snu nenapadlo, že by mohly být nebezpečné. Patří k nim plastové výrobky včetně hraček, elektrikářské zboží (jistý síťový adaptér), kosmetické zboží (zubní pasta, tělové mléko), ale také některé výrobky automobilového průmyslu – prostě téměř v každé oblasti našeho nákupu můžeme narazit na výrobek, který - neohrozí-li nás přímo na zdraví - alespoň nás otráví kvůli vyhozeným penězům. Přitom většinou ani nevíme, že ještě před koupí můžeme zjistit, není-li náhodou zamýšlený výrobek na seznamu výrobků nebezpečných.

Jak se tyto informace získávají?
Výrobky, které se mají objevit na trhu jsou v dané zemi testovány příslušnými orgány (organizacemi, laboratořemi) na národní úrovni. Jsou-li zjištěny závady či rizika, oznámí to tyto orgány pobočce  Evropské Komise   v dané zemi – sekci  „Ochrana spotřebitele“  - spolu s opatřeními, která byla přijata k eliminaci rizik - od požadavku na úpravu výrobku až po zákaz uvedení na trh či stažení výrobku z prodeje.

Komise tyto informace předá  RAPEXu, který zajistí jejich rozšíření do všech členských států EU.

RAPEX je rychlý výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, výjimkou jsou farmaceutické výrobky. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.

Cílem RAPEXu je zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí o opatřeních, která členské státy přijaly, aby zabránily, omezily nebo podmínily uvádění na trh nebo používání výrobků, jež mohou představovat výše uvedená rizika. Součástí oznamování do systému RAPEX jsou vedle donucovacích opatření uložených příslušnými dozorovými orgány také dobrovolná opatření výrobců a distributorů. ( Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO.)

Tyto informace jsou inovovány každý týden. A nemyslete si – týkají se např. i rizikových součástek v dovážených automobilech! Podívejte se!
TÉMA: RAPEX - Je vaše auto bezpečné?

Pro vaši informaci – Evropská komise je jednou z evropských institucí, které se podílejí na rozhodovacím procesu Unie. Má zastoupení ve všech 27 státech EU. (Adresa čs. pobočky je  Evropský dům   Jungmannova 24110 00 Praha 1.) . Jednou z jejích sekcí je Ochrana spotřebitele.

Výrobky jsou tedy otestovány, informace předány členským zemím EU – ale jak se teď dostanou až k nám, kteří se chceme správně rozhodnout?

O to se stará několik organizací :

  • Sdružení obrany spotřebitelů SOS
    Stojí za to přečíst si jaké má cíle i nástroje k ochraně spotřebitelů. Seznam rizikových výrobků je inovován každý týden. Součástí SOS je také časopis TEST. Tento časopis (příslušné číslo)si rozhodně přečtěte, chystáte-li se koupit výrobek, vyskytující se na trhu v mnoha verzích od různých výrobců – a kdo se v tom má vyznat? TEST výrobky otestuje za nás.
    V současnosti má na našem trhu nejhorší bilanci Čína se 440 rizikovými výrobky spotřebního zboží. SOS: RAPEX

Následující citace vám ukáže, jak jsou výsledky testů prezentovány:

Uvedené informace a odkazy se týkají výrobků  nepotravinářského charakteru.  Ale i potraviny mají svoje rizika, a jsou proto sledovány a testovány dalšími organizacemi. Výsledky jsou publikovány na následujících stránkách:

Stojí za to prohlédnout si tyto stránky před plánovaným nákupem – pomohou nám buď se vyhnout potížím, najdeme-li výrobek v seznamu (i v archivovaném), anebo s klidným svědomím nakoupit, jestliže na seznamu není.

Veselé a poučené nakupování!

MUDr Jana Škopková CSc.

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]