Právo

Vaše příspěvky - období: duben 2008

1. 4. 2008

Nevládní nezisková organizace

Nevládní nezisková organizace nebo nestátní nezisková organizace někdy označovaná podle anglické zkratky jako NGO (Non-Governmental Organization) jsou organizace, které se zabývají  obecně prospěšnou činností  , nejsou zřizovány státem. Nevládní neziskové organizace (NNO) často kritizují nedostatky a pochybení  státu   či jeho  zákonodárné  a  výkonné moci , ovšem z principu  nezávislosti  neusilují o politické funkce. Někdy se zkráceně používají výrazy nezisková organizace (organizace nevytvářející  zisk ). Neziskové organizace mohou být zřizovány i státem.NNO v České republice jsou zřizovány následujícími zákony:

 • občanské sdružení  podle zákona č. 83/1990 Sb.
 • obecně prospěšná společnost  podle zákona č. 248/1995 Sb.
 • nadace a nadační fondy  podle zákona č. 227/1997 Sb.
 • církevní právnická osoba  podle zákona č. 3/2002 Sb.
 • V ČR mají NNO nejčastěji orientaci jako ekologické organizace (například Greenpeace, Hnutí Duha, Děti Země), organizace, které se orientují na práva lidí je např. česká pobočka Amnesty International, Liga lidských práv a dále také organizace, které se starající o potřebné, mentálně postižené atd. Zaměřují se na dobročinnost a obecný prospěch.

  Časopis E 15 uvedl, že firmy již na charitě nešetří. V letošním roce by mělo na charitativních účtech přistát něco přes 400 milionů korun, což by bylo o desítky milionů více než v minulém roce. Tato informace vyplývá z ankety, která byla provedena u 10 nejúspěšnějších dárců. Téměř čtvrtinu přislíbené částky má poskytnou společnost ČEZ, dotaci pro první pololetí již schválila správní rada a částka by se měla pohybovat kolem 160 mil. Kč. Přesto bylo uvedeno, že tradiční země EU stále dávají více peněz na charitu než je tomu u nás.

  V roce 2007 mezi nejúspěšnější firmy, resp. nejštědřejší dárce kromě ČEZ, patřily: Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Dalkia Česká republika, Johnson, Telefónica, RWE Transgas, Komerční banka, Škoda Auto, E.ON Česká republika – tak to je první desítka.

  Firmy obvykle podporují oblasti, ve kterých samy působí. RWE např. letos hodlá věnovat třicet milionů korun na ekologické a sociální projekty. Podporují také děti, handicapované občany a senioři. Některé firmy vedle klasické korunové podpory nabízí i zvýhodněné služby, jako je například podpora linky bezpečí či nově linka pro seniory.

  Další informace naleznete na  informačních stránkách pro neziskový sektor  provozovaných informačním centrem neziskových organizací, na informačních stránkách provozovaných OS Econnet  a nebo v databázi neziskových organizací v ČR.

ing Jana Kutilová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]