Právo

Vaše příspěvky - období: duben 2007

18. 4. 2007

Daňová přiznání

Na webové stránce  ministerstva financí   najdete podrobné a důležité informace podle následujících odkazů : Česká daňová správa, Daně a poplatky, Účetnictví, Legislativa a metodika, Placení daní, Daňové tiskopisy, Daně elektronicky, Registry a Databáze finančních úřadů. Stačí si jen vybrat, jedná se o velmi rozsáhlý elaborát.

Zde uvádím konkrétní tiskopisy:

ing. Irena Drbalová

11. 4. 2007

Slovník ekonomických pojmů

Na webové stránce finance.cz mě zaujal slovník ekonomických pojmů. Navštěvuji v rámci U3V přednášky p. Prof. Tučka a u mnoha pojmů, které tam byly frekventovány jsme neznali přesný význam. Pokusila jsem se touto cestou je přiblížit také dalším studentům.

Podrobný  slovník  rozhodně doporučuji zájemcům k nahlédnutí.

Obsahuje pojmy jako : Ukazatelé kurzů, Běžný výnos, Béžová kniha, Index spotřebitelských cen, Hrubý domácí produkt, Index nákladů práce a mnoho dalších.

11. 4. 2007

Jak si žijí penzisté v Evropské unii?

Odchodu zaměstnanců do důchodu věnuje Evropská unie velikou pozornost. Členské státy se snaží zabezpečit svým seniorům co možná nejlepší podmínky. Důchodové výdaje v Evropské unii představovaly v loňském roce okolo 13% HDP. Z toho starobní důchody 75% všech penzí.. Ve většině členských státech Evropské unie představují starobní důchody největší položku ve výdajích na sociální obranu obyvatelstva.

Demografické trendy v Evropské unii předpokládají pro příštích 25 let neustálé stárnutí pracovní síly. Důchodová politika nabývá a stále bude nabývat na větším významu.

Průměrný penzista v Evropské unii vydá ze svého platu na cestování a kulturu třikrát více než na léčebné výlohy. To v Čechách je situace opačná. Největší výdaje důchodců v Evropské unii i v Česku tvoří poplatky za jídlo a bydlení. Srovnání je velmi zajímavé  a rozhodně stojí za povšimnutí.

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]