Právo

Vaše příspěvky - období: listopad 2007

27. 11. 2007

Informace o postupech ČEZu při fakturování energie

ČEZ připravil jednoduchý trik, kterým vydělá desítky miliónů měsíčně. Ty pochopitelně nevytáhne z nikoho jiného než z občanů České republiky.

Trik je velice jednoduchý. Každý odběratel elektrické energie před časem dostal od ČEZu brožuru Oranžový průvodce. Běžné informace na kvalitním papíře jste asi zahodili stejně jako většina ostatních občanů.

Zásadní chyba, která z vaší kapsy přihraje ČEZu zbytečně téměř  150 Kč ročně, které nemusíte platit. V oné oranžové brožuře je totiž napsáno, že vás váš dodavatel oranžové energie automaticky přesunul do tarifu COMFORT.

Co je to takový COMFORT made in ČEZ? Tento tarif prý obsahuje "širokou škálu doplňkových služeb". Za místní hovorné si můžete zavolat na zákaznickou linku! Můžete využívat některou z forem elektronické fakturace. V ceně je i písemná korespondence s ČEZem... Tarif Basic vás vyjde ročně o 142,80Kč levněji při stejných cenách elektrické energie.

Jak tyto peníze ušetřit? Zákaznická linka ČEZu je 840 840 840. Měla by stát místní hovorné. Na tomto čísle se můžete s tarifem COMFORT rozloučit. Pokud to neuděláte, podporujete ČEZ. ČEZ, díky COMFORT triku, získává od každého miliónu odběratelů navíc naprosto bezpracně 12 miliónů korun každý měsíc.

Kolik je asi v ČR odběratelů,kteří se automaticky stali členy COMFORTního klubu, aniž o tom vědí? Budu platit míň a až někdy v budoucnu budu volat, nebo jim psát jinak, než mailem (ten je zatím prý zdarma) tak zaplatím 40,-Kč. V době bezplatných zákaznických linek!! Pokud tomu nevěříte, zavolejte si nejdřív na to číslo 840 840 840 zvolte kód nula - ostatní služby a budete se divit!

Jana Kutilová

1. 11. 2007

Dědická daň – připravované změny

Vláda prosadila po složitých koaličních debatách balík změn padesátky zákonů pod souhrnným názvem „zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů“ vedený pod názvem „jako vládní batoh“. Batoh změn, jak již jeho název napovídá je mixem dobrého i špatného, je to souhrn kompromisů se snahou respektovat směrnice Evropské unie, vyhovět koaličním partnerům a možná i opozici.

Mezi připravované změny, respektive již schválené, patří i dědická daň. Bohužel je škoda, že vláda rovnou tuto daň nezrušila pro všechna dědictví, což mohlo přinést úsporu ve výdajích státu spojenou s touto daní. Daň platil každý jednotlivý dědic, po změně zákona by se měla zrušit dědická daň pro příbuzné.

Za den nabytí dědictví je považován den smrti zůstavitele. V případě, že dědictví připadne dvěma nebo více dědicům do spoluvlastnictví, má každý z dědiců povinnost uhradit část daně odpovídající jeho podílu. Daň pak platí jak dědic, kterému připadl zanechaný majetek, tak dědic, který nabyl oprávnění na výplatu dědického podílu v hotovosti. Daň se neplatí z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí.

V rámci dědické daně se zdaňují zděděné nemovitosti (včetně bytů a nebytových prostor), movitý majetek, cenné papíry, peněžní prostředky v české i cizí měně, pohledávky, majetková práva a další majetkové hodnoty. Pro stanovení předmětu daně u konkrétní osoby je důležité občanství a trvalý pobyt zůstavitele majetku v době smrti a příbuzenský vztah.

Základem dědické daně je cena majetku nabytá jednotlivým dědicem snížená o některé vymezené položky, ty se pak vztahují k celému dědictví. U jednotlivých dědiců se snížení uplatní ve výši odpovídající poměru jimi zděděného neosvobozeného majetku k celkové hodnotě jimi zděděného majetku. Sazby daně jsou diferencované podle zařazení poplatníků do skupin. Daň je oproti dani darovací poloviční.

Osoby zařazené do I. skupiny příbuzenského vztahu nemusí podávat daňové přiznání. Ostatní občané musí podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Daňové přiznání se musí podat, i když je celý zděděný majetek osvobozen od dědické daně.

Nabyvatel majetku v daňovém přiznání uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a doloží případný nárok na osvobození. Správce daně pak daň vypočte a vyměří tzv. platebním výměrem. Dědická daň se pak musí zaplatit do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

ing. Jana Kutilová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]