Právo

Vaše příspěvky - období: únor 2006

2. 2. 2006

Standard bankovních aktivit a jejich vztah ke klientům

Minulý rok byly bankovní služby předmětem časté kritiky ze strany klientů. Kritika byla vyvolána především výrazným nárůstem cen za poskytované služby, zejména za vedení účtu, za jednotlivé účtované operace, za výpisy z účtů nebo za zrušení účtu u příslušného bankovního domu. Na vlnu kritiky reagovaly některé banky i Česká národní banka. Zejména Ministerstvo financí se postavilo na ochranu uživatelů bankovních služeb. Určité přísliby vydala i bankovní asociace, a to příslibem na vytvoření novelizovaného etického kodexu. Vlnu kritiky podtrhla i skutečnost, že jednotlivé banky zveřejnily ve svých výročních zprávách výrazný nárůst zisků. Co se za rok stalo?

Pod č. 19/2005 byl zpracován a vydán Bankovní asociací dne 16.12.2005 metodický pokyn označený jako „Standardy bankovních aktivit. - Kodex chování mezi bankami a klienty“ (dále jen standard). Předmětem tohoto standardu bylo vytvořit pravidla pro chování bank a vymezit jejich vztah ke klientům. Kodex chování je zveřejněn na stránkách České bankovní asociace. Zabývá se především:

  • právy klientů ve vztahu k bankám
  • právy bank ve vztahu ke klientům
  • řešením vzájemných sporů

V preambuli se uvádí, že banky sdružené v bankovní asociaci považují za základní pilíř své obchodní politiky péči o uspokojování služeb klientům. Jejich cílem je udržovat vysoký standard svých služeb na který se mohou klienti spolehnout. Bankovní asociace se zavazuje, že bude plnění tohoto pokynu průběžně monitorovat. Standard bankovních aktivit tykající se vzájemných vztahů bank a jejich klientů vychází z platných zákonných norem jako je obchodní a občanský zákoník, zákon o bankách č. 21/19992 Sb., zákon o platebních styku, zákon o ochraně osobních údajů apod.

Co se týče nejčastěji kritizované oblasti – tedy ceny za poskytované služby – standard uvádí, že klient má právo být o ceně informován před uzavřením smlouvy a součástí smlouvy by měla být jasná informace o cenových podmínkách, totéž platí o změnách cen. Tak snad se dočkáme toho, že někde dole na smlouvě již nebude drobounkým písmem uvedená podstatná informace, která podstatně ovlivní naše náklady. Standard řeší i případy mimořádné situace a doporučené postupy je–li klient v prodlení s placením.

K dodržování standardu se banky přihlašují písemně, doposud tak učinilo asi jen pět bank, a to Česká spořitelna, IC BANKA, ČMZRB, Hypoteční banka, Raiffeisenbank. Banky ve svém přihlášení uvádí od jakého termínu začnou standard v praxi aplikovat. Bankovní asociace přislíbila, že seznam přihlášených bank bude aktualizovat.

Ing. Jana Kutilová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]