Právo

Vaše příspěvky - období: duben 2005

1.4.2005

Obchodní triky

  • Nakupování v supermarketech se těší velké oblibě. Nakupuje zde většina z nás – a to hlavně proto, že chceme ušetřit! V těchto obchodech většinou bývají nižší ceny než v menších lokálních prodejnách. Ale abychom opravdu ušetřili, musíme znát triky, které na nás prodejci zkouší při snaze o zvýšení svých tržeb.

  • Provozovatel supermarketu vše chytře aranžuje (nachystá), aby donutil zákazníka utratit v obchodě co nejvíce peněz. Při vstupu se zpravidla nejdříve rychle díváme vlevo (levá je slabší strana – většinou jsme praváci), a pak se již pozorně díváme doprava. Proto většinou bývají pokladny a vchod vlevo. Taky je na této straně častěji umístěno levnější zboží, zatímco na straně pravé je zboží dražší a luxusnější.
  • Čerstvé zboží bývá u vchodu, aby se rychle prodalo. Všechny supermarkety tedy v těchto místech situují ovoce a zeleninu. Zatímco mražené zboží bývá umístěno na konci, jednak protože počká, ale také aby nenutilo zákazníka, který si jej kupuje, urychlit své nakupování z obavy, aby nezačalo tát. Ke vchodu je též častěji umísťováno dražší lákavé zboží, protože ze začátku nakupování se tolik nezamýšlíme nad tím, co a kolik toho kupujeme. Své „nákupní choutky“ začínáme více krotit, až když se nám kupí hromada zboží ve vozíku.
  • Dalším trikem supermarketů je že, základní potraviny jsou umístěny vždy daleko od sebe. Nelze na nich příliš vydělat, ale tato taktika zvětší šanci, že i „šetřílci s napsaným seznamem“ nakoupí více, než původně zamýšleli, protože při procházení po prodejně věnují pozornost i zboží, které je na svůj seznam napsat nenapadlo.
  • •Supermarkety se také velice snaží nabourat zákazníkův stereotyp tím, že předělávají pořadí zboží nebo mění jednotlivá oddělení. Je dokázáno, že se vždy po provedené reorganizaci zvýší odbyt. Je to zase dáno tím, že zákazníci, při hledání zboží na prodejně, narážejí i na produkty, které v úmyslu kupovat neměli a na které by před narušením jejich „stereotypního způsobu nakupování“ vůbecDalším trikem provozovatelů supermarketů je to, že se vyprodaný sortiment stále doplňuje, což má u zákazníka navodit pocit čerstvosti. Levné zboží je často umístěno ve vysokých úzkých uličkách, aby se zde zákazník příliš dlouho nezdržoval. Naopak v širších uličkách se zákazník zastaví, snadněji tedy podlehne svodům nejlákavějšího, nejluxusnějšího a také nejdražšího zboží. Tyto uličky bývají až dvakrát širší. Strategickým místem je pro provozovatele supermarketů křižovatka – konec uličky, kde se musí brzdit, proto je sem často umísťováno, to nejatraktivnější zboží, nebo tzv. ležáky a často také zboží zlevněné. Dalším důležitým faktorem je výška, do které se zboží umísťuje. Když se například zastavíte u regálu s těstovinami všimněte si, že ty nejdražší najdete, tak ve výšce očí, ty nejlevnější naopak někde hodně dole, nebo nahoře, kam byste se vůbec nepodívali, kdybyste neměli v úmyslu koupit výrobek levnější.
  • Supermarket je tak považován za nejlevnějšího soukromého psychoanalytika. V nekonečném moři výrobků si zákazník vyhledává právě to, co potřebuje, nikdo na něj nekřičí a tak se může zbavovat stresu. Tedy pokud nemusí stát dlouhou frontu na to, aby si zvážil zeleninu, nebo vybral salám. Supermarkety se tedy snaží různými způsoby minimalizovat fronty (ne vždy se jim to daří) a tím předcházet negativním pocitům, které by zákazník při návštěvě supermarketu mohl mít, a které by mohly způsobit, že příští nákup uskuteční někde jinde. A tak vznikají – expresní pokladny, kam mohou zákazníci, kteří mají v košíku méně jak deset položek. Dalším zařízením pro spokojenost zákazníka jsou váhy zeleniny přímo na pokladnách, které též urychlují celý proces. Často také supermarkety upouštějí od obslužných pultů a nahrazují je vakuovými baleními salámů, sýrů atd. Maximálně využívejme tedy výhody, jež nám supermarkety nabízejí, ale mějme se na pozoru před jejich praktikami, kterými se nás snaží donutit nakoupit mnohem více než jsme původně měli v úmyslu!!!

Zdroj: Spotřebitelský a poradenský servis

Horák Karel

1.4.2005

Informace pro poškozené nevědomým přesměrováním na linky se zvýšenou tarifikací.

Vzor trestního oznámení pro spotřebitele, kteří mají problémy s nevědomým přesměrováním internetu na linky se zvýšenou tarifikací.

Vzorové trestní oznámení je připraveno tak, aby ho většina poškozených mohla využít pouhým doplněním konkrétních údajů na vyznačená místa a odstraněním poznámek psaných červeně. Pokud však navržený text neodpovídá Vaší individuální situaci, tak ho upravte, aby odpovídal skutečnosti!

Trestní oznámení by měl podat vlastník telefonní stanice, kterému vznikla škoda. V případě, že žijete v podnájmu a vlastníkem telefonní linky je majitel bytu, měl by i v tomto případě trestní oznámení podat vlastník. Případně v příloze svými slovy objasněte, proč škoda vznikla Vám, nikoliv vlastníkovi bytu a telefonní stanice.

Významnou součástí návrhu trestního oznámení jsou informace o dostupných důkazech. Jako přílohu trestního oznámení přiložte Vyúčtování telekomunikačních služeb a podrobný výpis telefonních hovorů (či jeho kopii) za měsíc, ve kterém Vám vznikla škoda. Je z něj patrné, jaká je škoda a na jaké linky jste se připojovali (resp. se připojoval Váš počítač).

Pamatujte, že všechny skutečnosti, které uvedete v trestním oznámení, musí být pravdivé, jinak můžete spáchat přestupek, případně i trestný čin.

Horák Karel

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]