Právo

Vaše příspěvky - období: prosinec 2004

12.12.2004

Světový problém - HLAD

Světové diskusní fórum přináší nové pohledy na současné sociální problémy lidstva. Můžete nesouhlasit,ale můžete se také na tento problém podívat jinak než dosud.

Ve světě je nadbytek potravin, ale hladovění postihuje miliony lidí. Tito lidé byli zbaveni půdy, vehnáni do bídy a dluhů, jsou za svou práci špatně placeni nebo jsou nezaměstnaní:

  • rychlý přírůstek obyvatelstva rozvojových zemí, války, krize životního prostředí a přírodní katastrofy tuto situaci zhoršují.Těžší je postavení žen
  • vlastnictví půdy v rozvojových zemích, zaměstnání,vzdělání, zdravotní péče a zabezpečení ve stáří jsou mimo dosah většiny obyvatelstva
  • Bohaté státy mají z této chudoby prospěch, využívají levné pracovní síly a levných surovinových zdrojů pro zlepšení své ekonomiky.Právo neomezeného hromadění vlastnictví produkujícího další bohatství těmto vlastníkům je v zásadním protikladu k ukončení hladu a bídy ve světě
  • garancí lidských svobod je ekonomické zajištění životních podmínek pro všechny, včetně dosažitelnosti vzdělání. zdravotní péčea péče o přestárlé
  • bohužel, nedá se říci, že by politické akce pomoci vývojovým zemím a akce lokální charity významně přispívaly k řešení tohoto problému. Co bude dál?

(Podle příspěvku Ing. Josefa Hromádky, Csc)

10.12.2004

Elektronická demokracie

Vzrůstající počet starších lidí vlastnících mobilní telefony a počítače s připojením na internet jim umožňuje se aktivněji podílet na dění společnosti. V budoucnosti by mohla telekomunikační a informační technologie, elektronické hlasování zbavit daňové poplatníky obrovských nákladů na obvyklé volby. Tímto způsobem by se mohlo účastnit velké množství obyvatelstva řízení státu, nikoliv jen pouze politické strany. Každá strana vytváří elity, které postupně pozměňují stranu v organisaci uplatňující svoje vlastní zájmy. Bývalý německý president Richard von Weitsäcker upozorňoval na to, že strany činí ze státu svou kořist.

V současné době se v mnoha státech odpor proti stranickým elitám projevuje nízkým počtem občanů ochotných se registrovat a platit členské příspěvky určité politické straně a zároveň také nižší účastí ve volbách. Řešením této situace by mohlo být rozšiřování přímé samosprávné demokracie. V samosprávných organisacích by mohly občané řešit bezprostřední problémy jednotlivců, skupin, regionů i státu. Stát může být institucí nejen jako prostředí pro rozvoj samosprávy, ale i jako subjekt rozhodnutí o delimitaci pravomocí a prostředků ze státního rozpočtu.

Významnou součástí samosprávy jsou občanské neziskové organisace a iniciativy. Rozumná vláda a silné střední vrstvy rozvoj neziskových organisací podporují. V těchto aktivitách se může velmi dobře uplatnit i starší populace obyvatelstva.

Redaktor: RNDr. J.Kouřimová, Příspěvek seniora ing.J.Hromádky

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]