Počítače a internet

Vaše příspěvky - období: prosinec 2011

Digitální pero nebo digitální zápisník?

(Digitální pero nebo digitální zápisník = pero, zápisník, podložka – část, která obsahuje elektroniku pro zpracování získaných informací, jejich uchování a předání)

Jaké jsou dnes možnosti přenést potřebné informace do počítače k dalšímu zpracování? Získaný text přepsat, informace ofotit a fotky nakopírovat,…

Ale též lze aktuální informace v reálném čase zpracovávat a výsledek v reálném čase ukládat do počítače – viz tablet, nebo při zpracování v reálném čase informace uložit a později je přenést do počítače a následně tyto informace zpracovat. To umožňuje třeba digitální zápisník nebo digitální pero.

Digitální zápisník jednoduše řečeno je tablet, který nepotřebuje počítač k zaznamenání informací. Zápisník se skládá z pera, podložky a normálního papíru. Pero používá speciální náplň, která při psaní na normálním papíru, umístěném na podložce, umožňuje uložení informace o aktuální pozici hrotu pera. Tím v podstatě skenuje záznam informace. Získané informace se ukládají do paměti umístěné v podložce, popř. v přídavné paměti v podobě SD karty. Po připojení podložky k počítači se uložené informace přenesou do počítače, kde se následně zpracují.

Velmi, velmi jednoduše to připomíná dětskou hračku – kreslící tabulku, kdy děti si malují na podložku. Pak se podložka jednoduše smaže a jede se nanovo.

Při použití je teda zapotřebí pera, podložky a normálního papíru. Pro zaznamenání informací k dalšímu zpracování není potřeba počítač.

Na jiném principu pracuje technologie, která místo digitální podložky používá digitální papír. Ne normální papír, ale papír se speciálním potiskem, který se speciálním perem umožňuje též ukládat záznam při psaní. Speciální papír obsahuje téměř neviditelné mikrotečky, které pomáhají optickému snímači umístěnému v peru v orientaci na papíru.

Pero má kromě “propisky“ skrytý optický snímač - kameru. Tento snímač umožňuje snímat pohyb hrotu pera na speciálním papíru v reálném čase a získaná data předává mikroprocesoru v peru. Ten naskenovaný záznam zpracuje a uloží do paměti v peru, popř. je odesílá přes bluethooth nebo USB kolíbku do počítače.

Obdobně – velmi, velmi zjednodušeně jako když skládáme panoramatickou fotku. Jsou potřeba styčné body, aby se fotky daly sesadit. Mikrotečky na speciálním papíru slouží jako identické body pro sesazení obrazů z kamery.

Při použití je teda zapotřebí pera a speciálního papíru. Funkci podložky přebírá speciální papír s mikrotečkami. Pro zaznamenání informací k dalšímu zpracování není potřeba počítač. Ale dá se použít opakovaně papír?

Další technologie zpracování informací umožňuje ultrazvuková lokalizace. Vlastně jde o sestavu pera a snímače pracující na principu sonaru. V tomto případě jde o jeden ultrazvukový vysílač a dva ultrazvukové přijímače. Vysílač - pero je vybaveno vysílačem s dvěma výměnnými hroty a tlačítkem. První hrot je pro práci s LCD displejem a druhý hrot pro práci s normálním papírem. Výhodou v druhém případě je, že jde o standardní inkoustovou náplň. Tlačítko má obdobnou funkci tlačítka jako u myši. Přijímač - druhá část má tvar větší sponky se dvěma ultrazvukovými snímači umístěnými na obou koncích sponky.

Je-li sponka umístěna na LCD monitoru, používá se v kombinaci s perem prvním hrotem. Pero v kombinaci s monitorem pracuje jako tablet. Pro tento typ práce má pero rocker tlačítko, které slouží jako levé/pravé tlačítko myši.

druhém případě, je-li sponka umístěna na bloku libovolného papíru, používá se hrot s inkoustovou náplní. Pero se používá jako normální standardní pero pro psaní na papír. Sponka pak slouží ke sběru informací bez potřeby spojení s počítačem.

Obdobně – velmi zjednodušeně: jak je uvedeno výše – jeden vysílač a dva přijímače s pevnou základnou. Úkolem je zaměřit vysílač a je zde klasická úloha z trigonometrie: nakreslit trojúhelník je-li známa základna a dva přilehlé úhly.

Při použití je tedy zapotřebí sponky a pera v kombinaci s monitorem nebo libovolným svazkem papíru. V prvém případě slouží sestava jako tablet, kde podložkou je monitor. V druhém případě jako sestava pro zaznamenání informací na papír k dalšímu zpracování bez potřeby počítače.

Další a další velmi zajímavé informace na toto tema najdete na  internetu.

Ing. Nikolaj Čebykin

Zajímavé ruské internetové stránky

Malá informace pro ty, kteří jsou dosud mocni alespoň z části jazyka ruského nebo si chtějí své znalosti oprášit. Existuje celá řada docela zajímavých ruských internetových stránek, na kterých se lze dočíst mnoho zajímavých věcí a také se dobře pobavit, či poučit. Jednou takovou adresou je například SUBSCRIBE.RU, kde se proklikáte k mnoha zajímavým věcem. Najdete zde i horoskopy, různé testy, výuku cizích jazyků apod.

Doporučuji stránky nazvané Svět žen. Pánům a feministkám to zní asi podezřele, ale jsou tam články z nejrůznějších oblasti lidské činnosti od sexu po počítače i politiku.

Velmi zajímavé a pro mne i velmi oblíbené jsou stránky  Svět slovníků. Ráda se k ní vracím když mám problém a vždy zde najdu odpověď.

Dále doporučuji stránky kde najdete Slovníky a encyklopedie ze všech různých oblastí.

Přeji všem zájemcům příjemné brouzdání po ruském internetu.

Mgr. Olga Wolfová

Digitální zápisník

Digitální zápisník formátu A4 poslouží pro záznam poznámek nebo prezentací. Jakýkoli papír nebo blok stačí umístit na digitální podložku a psát na papír s digitálním inkoustovým perem. Digitální podložka v reálném čase zaznamenává vše, co napíšete. Po připojení k počítači lze veškerý obsah stáhnout pomocí programu G-Note Editor, který umožní prohlížet, organizovat a upravovat digitální stránky. Záznamy je možno zkopírovat nebo přiložit k souborům Microsoft Office a sdílet je pomocí e-mailu. G-Note je ideální řešení pro přednášky, školení, porady kdy potřebujete rychle zapsat nebo zakreslit důležité údaje a následně je zpracovat. Ihned po zapsání je k dispozici jak originál na papíře, tak i data v digitální podobě, bez nutnosti skenování nebo další složité úpravy.

Podrobnosti a celý článek Digitální zápisník.(formát pdf).

Další informace najdete:

Nikolaj Čebykin

E - účet

Služba e-účet Vám nabízí možnost sledovat Vaše Vyúčtování za služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na internetu. Zbavíte se tak skladování svých starých papírových účtů, které v písemné formě Vám nebudou zasílány a přesto budete mít dokonalý přehled.

Základní i podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Elektronický účet, komfortní info o vyúčtování služeb , tj. objednání a aktivace služby, obchodní podmínky, kontakty, zodpovězení častých otázek a pod.

Tato služba je provozována ve třech formách:

  • Interaktivní demo služby O2 e-účet
  • Interaktivní demo služby e-účet business
  • Interaktivní demo služby e-účet business TOP
Pro účastnické bytové telefonní stanice je vhodná a zcela postačující a vyhovující  Interaktivní demo služba O2 e-účet, která je poskytována bez poplatku.

Závěr:  Využívání této služby, po jejím dlouhodobějším vyzkoušení, doporučujeme všem, kteří mají potřebu mít průběžný přehled v jednotlivých měsících o uskutečněných telefonních hovorech, době jejich trvání, volaných telefonních stanic a pod. Lze sledovat i údaje o době provozu ADSL spojení. Tyto podrobné údaje jsou k dispozici i za uplynulá měsíční období.

Ing. Vladimír Tůma, Ing. Václav Volf

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]