Počítače a internet

Vaše příspěvky - období: září 2010

1. 9. 2010

Digitální pero nebo digitální zápisník?

(Digitální pero nebo digitální zápisník = pero, zápisník, podložka – část, která obsahuje elektroniku pro zpracování získaných informací, jejich uchování a předání)

Jaké jsou dnes možnosti přenést potřebné informace do počítače k dalšímu zpracování? Získaný text přepsat, informace ofotit a fotky nakopírovat,…

Ale též lze aktuální informace v reálném čase zpracovávat a výsledek v reálném čase ukládat do počítače – viz tablet, nebo při zpracování v reálném čase informace uložit a později je přenést do počítače a následně tyto informace zpracovat. To umožňuje třeba digitální zápisník nebo digitální pero.

Digitální zápisník jednoduše řečeno je tablet, který nepotřebuje počítač k zaznamenání informací. Zápisník se skládá z pera, podložky a normálního papíru. Pero používá speciální náplň, která při psaní na normálním papíru, umístěném na podložce, umožňuje uložení informace o aktuální pozici hrotu pera. Tím v podstatě skenuje záznam informace. Získané informace se ukládají do paměti umístěné v podložce, popř. v přídavné paměti v podobě SD karty. Po připojení podložky k počítači se uložené informace přenesou do počítače, kde se následně zpracují.

Velmi, velmi jednoduše to připomíná dětskou hračku – kreslící tabulku, kdy děti si malují na podložku. Pak se podložka jednoduše smaže a jede se nanovo.

Při použití je teda zapotřebí pera, podložky a normálního papíru. Pro zaznamenání informací k dalšímu zpracování není potřeba počítač.

Na jiném principu pracuje technologie, která místo digitální podložky používá digitální papír. Ne normální papír, ale papír se speciálním potiskem, který se speciálním perem umožňuje též ukládat záznam při psaní. Speciální papír obsahuje téměř neviditelné mikrotečky, které pomáhají optickému snímači umístěnému v peru v orientaci na papíru.

Pero má kromě “propisky“ skrytý optický snímač - kameru. Tento snímač umožňuje snímat pohyb hrotu pera na speciálním papíru v reálném čase a získaná data předává mikroprocesoru v peru. Ten naskenovaný záznam zpracuje a uloží do paměti v peru, popř. je odesílá přes bluethooth nebo USB kolíbku do počítače.

Obdobně – velmi, velmi zjednodušeně jako když skládáme panoramatickou fotku. Jsou potřeba styčné body, aby se fotky daly sesadit. Mikrotečky na speciálním papíru slouží jako identické body pro sesazení obrazů z kamery.

Při použití je teda zapotřebí pera a speciálního papíru. Funkci podložky přebírá speciální papír s mikrotečkami. Pro zaznamenání informací k dalšímu zpracování není potřeba počítač. Ale dá se použít opakovaně papír?

Další technologie zpracování informací umožňuje ultrazvuková lokalizace. Vlastně jde o sestavu pera a snímače pracující na principu sonaru. V tomto případě jde o jeden ultrazvukový vysílač a dva ultrazvukové přijímače. Vysílač - pero je vybaveno vysílačem s dvěma výměnnými hroty a tlačítkem. První hrot je pro práci s LCD displejem a druhý hrot pro práci s normálním papírem. Výhodou v druhém případě je, že jde o standardní inkoustovou náplň. Tlačítko má obdobnou funkci tlačítka jako u myši. Přijímač - druhá část má tvar větší sponky se dvěma ultrazvukovými snímači umístěnými na obou koncích sponky.

Je-li sponka umístěna na LCD monitoru, používá se v kombinaci s perem prvním hrotem. Pero v kombinaci s monitorem pracuje jako tablet. Pro tento typ práce má pero rocker tlačítko, které slouží jako levé/pravé tlačítko myši.

druhém případě, je-li sponka umístěna na bloku libovolného papíru, používá se hrot s inkoustovou náplní. Pero se používá jako normální standardní pero pro psaní na papír. Sponka pak slouží ke sběru informací bez potřeby spojení s počítačem.

Obdobně – velmi zjednodušeně: jak je uvedeno výše – jeden vysílač a dva přijímače s pevnou základnou. Úkolem je zaměřit vysílač a je zde klasická úloha z trigonometrie: nakreslit trojúhelník je-li známa základna a dva přilehlé úhly.

Při použití je tedy zapotřebí sponky a pera v kombinaci s monitorem nebo libovolným svazkem papíru. V prvém případě slouží sestava jako tablet, kde podložkou je monitor. V druhém případě jako sestava pro zaznamenání informací na papír k dalšímu zpracování bez potřeby počítače.

Další a další velmi zajímavé informace na toto tema najdete na  internetu.

Ing. Nikolaj Čebykin

1. 9. 2010

Polovina českých domácností nemá počítač

Dle aktuální statistiky evropského statistického úřadu Eurostat jsme na šestém nejhorším místě v rámci evropské sedmadvacítky. Za námi jsou už jen Litva, Portugalsko, Řecko, Rumunsko a Bulharsko a to za situace, kdy stát zavádí eletronizaci úřadů a eletronického styku styku s nimi. S tím souvisí i otázka dostupnosti a ceny internetového připojení. ( ADSL ).

Český telekomunikační úřad provedl srovnání nejlevnějšího připojení k internetu prostřednictví  ADSL  bez nutnosti platit paušál za telefonní linku.

Článek obsahuje i současný stav počtu ADSL přípojek dvou největších provozovatelů ADSL v ČR : Telefónica o2 na konci minulého roku evidovala 677 000 uživatelů ADSL, což představuje meziroční nárůst o 17 procent. Počet velkoobchodních přípojek k ADSL se pohyboval kolem 48 000. UPC měla na konci září 350 000 zákazníků kabelového internetu.

Závěr : Domnívám se, že i v dalším období se pozitivně uplatní konkurence provozovatelů připojení k internetu a různými akcemi bude snaha zíkávat nové zákazníky a tím budou vytvářeny i příznivnější podmínky pro připojení uživatelů internetu viz např.  akce o2 .

V rámci programu (Digitalizace ČR) státní aparát též uvažuje, vzledem k situaci v ČR, o snížení DPH na připojení internetu z 20% na 10%. Nechme se pozitivně překvapit .

Ing Vladimír Tůma

1. 9. 2010

Digitální zápisník

Digitální zápisník formátu A4 poslouží pro záznam poznámek nebo prezentací. Jakýkoli papír nebo blok stačí umístit na digitální podložku a psát na papír s digitálním inkoustovým perem. Digitální podložka v reálném čase zaznamenává vše, co napíšete. Po připojení k počítači lze veškerý obsah stáhnout pomocí programu G-Note Editor, který umožní prohlížet, organizovat a upravovat digitální stránky. Záznamy je možno zkopírovat nebo přiložit k souborům Microsoft Office a sdílet je pomocí e-mailu. G-Note je ideální řešení pro přednášky, školení, porady kdy potřebujete rychle zapsat nebo zakreslit důležité údaje a následně je zpracovat. Ihned po zapsání je k dispozici jak originál na papíře, tak i data v digitální podobě, bez nutnosti skenování nebo další složité úpravy.

Podrobnosti a celý článek Digitální zápisník.(formát pdf).

Další informace najdete:

Nikolaj Čebykin

1. 9. 2010

Národní broadbandová strategie končí, přijde Digitální Česko

Vláda zhodnotila plnění Národní broadbandové strategie a konstatovala, že její hlavní cíl, plánovaný do roku 2010, byl splněn již v roce 2008. Ale jen díky tomu, že od roku 2005 nikdo neaktualizoval ani cíle, ani měřítka a kritéria jejich dosažení. Nově by problematika broadbandu již neměla spadat pod resort vnitra, a neměla by ani mít vlastní strategii. Místo toho bude broadband zahrnut do nové širší strategie, s názvem  Digitální Česko.

V oblasti telekomunikací jsem byl dlouhodobě zaměstnán,a i ve svém důchodovém věku se o tuto problematiku zajímám. Eletronické komunikace a Informačni technologie - zaujal mne článek uveřejněný v Lupě, který velmi podrobně hodnotí původně stanovené cíle této strategie a jejich skutečné splněni. Zároveň článek z dostupných zdrojů seznamuje s novou koncepcí a programem připravovaným v této oblasti - opět na úrovni vlády - a opět z podnětu a dle dlouhodobých záměrů a programů připravovaných v rámci EU.

Strategie, kterou připravuje resort průmyslu a obchodu, by měla být "státní politikou elektronických komunikací", ale známější asi bude pod označením „Digitální Česko“.

Závěr: Podrobnější údaje a hodnocení úkolů stanovených v strategii na úrovni vlády jsou uvedeny v článku na serveru  Lupa. V tabulce „Uživatele internetu v ˇČR – Starobní důchodci, je zřejmě cca dvojnásobný nárůst těchto uživatelů, při srovnaní údajů roku 2006 a 2008, pozitivně ovlivněn činností Univerzit třetiho věku. Nárůst by mohl být ještě vyšší, kdyby původní cíle strategie byly skutečně plněny a příslušné určené finanční prostrředky do této oblasti investovány. To by mělo i pozitivnější důsledky zejména ve školství a v důležitých ekonomických oblastech rozvoje ČR vč. pozitivního vlivu na snižovaní nezaměstanosti a překonání ekonomické krize.

Ing Vladimír Tůma

1. 9. 2010

E - účet

Služba e-účet Vám nabízí možnost sledovat Vaše Vyúčtování za služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na internetu. Zbavíte se tak skladování svých starých papírových účtů, které v písemné formě Vám nebudou zasílány a přesto budete mít dokonalý přehled.

Základní i podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Elektronický účet, komfortní info o vyúčtování služeb , tj. objednání a aktivace služby, obchodní podmínky, kontakty, zodpovězení častých otázek a pod.

Tato služba je provozována ve třech formách:

  • Interaktivní demo služby O2 e-účet
  • Interaktivní demo služby e-účet business
  • Interaktivní demo služby e-účet business TOP
Pro účastnické bytové telefonní stanice je vhodná a zcela postačující a vyhovující  Interaktivní demo služba O2 e-účet, která je poskytována bez poplatku.

Závěr:  Využívání této služby, po jejím dlouhodobějším vyzkoušení, doporučujeme všem, kteří mají potřebu mít průběžný přehled v jednotlivých měsících o uskutečněných telefonních hovorech, době jejich trvání, volaných telefonních stanic a pod. Lze sledovat i údaje o době provozu ADSL spojení. Tyto podrobné údaje jsou k dispozici i za uplynulá měsíční období.

Ing. Vladimír Tůma, Ing. Václav Volf

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]