Počítače a internet

Vaše příspěvky - období: březen 2010

29.3.2010

S novým jarem nové TV stanice v ČR

Postupná digitalizace televizního vysílání stále vytváří možnosti vzniku nových televiznich stanic v České Republice.a to již v průběhu těchto jarních měsíců..

Tyto stanice budou zeměřeny do hudebních oblastí a jejich různých žánrů a stylů.vč. propagace světové, evropské a české tvorby. Nové stanice vzniknou i v oblasti dětského vysílání . Podrobnější informace jsou uvedeny na serveru  digizone.

Závěr: Pro nás dříve narozené a příznivce klasické hudby je připravován nový frncouzský kanál Mezzo Live HD a nová česká televizní stanice pod názvem Alterna, která by měla být údajně zaměřena na vzdělávací pořady.

Ing Vladimír Tůma

22. 3. 2010

Národní broadbandová strategie končí, přijde Digitální Česko

Vláda zhodnotila plnění Národní broadbandové strategie a konstatovala, že její hlavní cíl, plánovaný do roku 2010, byl splněn již v roce 2008. Ale jen díky tomu, že od roku 2005 nikdo neaktualizoval ani cíle, ani měřítka a kritéria jejich dosažení. Nově by problematika broadbandu již neměla spadat pod resort vnitra, a neměla by ani mít vlastní strategii. Místo toho bude broadband zahrnut do nové širší strategie, s názvem  Digitální Česko.

V oblasti telekomunikací jsem byl dlouhodobě zaměstnán,a i ve svém důchodovém věku se o tuto problematiku zajímám. Eletronické komunikace a Informačni technologie - zaujal mne článek uveřejněný v Lupě, který velmi podrobně hodnotí původně stanovené cíle této strategie a jejich skutečné splněni. Zároveň článek z dostupných zdrojů seznamuje s novou koncepcí a programem připravovaným v této oblasti - opět na úrovni vlády - a opět z podnětu a dle dlouhodobých záměrů a programů připravovaných v rámci EU.

Strategie, kterou připravuje resort průmyslu a obchodu, by měla být "státní politikou elektronických komunikací", ale známější asi bude pod označením „Digitální Česko“.

Závěr: Podrobnější údaje a hodnocení úkolů stanovených v strategii na úrovni vlády jsou uvedeny v článku na serveru  Lupa. V tabulce „Uživatele internetu v ˇČR – Starobní důchodci, je zřejmě cca dvojnásobný nárůst těchto uživatelů, při srovnaní údajů roku 2006 a 2008, pozitivně ovlivněn činností Univerzit třetiho věku. Nárůst by mohl být ještě vyšší, kdyby původní cíle strategie byly skutečně plněny a příslušné určené finanční prostrředky do této oblasti investovány. To by mělo i pozitivnější důsledky zejména ve školství a v důležitých ekonomických oblastech rozvoje ČR vč. pozitivního vlivu na snižovaní nezaměstanosti a překonání ekonomické krize.

Ing Vladimír Tůma

1. 3. 2010

E - účet

Služba e-účet Vám nabízí možnost sledovat Vaše Vyúčtování za služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na internetu. Zbavíte se tak skladování svých starých papírových účtů, které v písemné formě Vám nebudou zasílány a přesto budete mít dokonalý přehled.

Základní i podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Elektronický účet, komfortní info o vyúčtování služeb , tj. objednání a aktivace služby, obchodní podmínky, kontakty, zodpovězení častých otázek a pod.

Tato služba je provozována ve třech formách:

  • Interaktivní demo služby O2 e-účet
  • Interaktivní demo služby e-účet business
  • Interaktivní demo služby e-účet business TOP
Pro účastnické bytové telefonní stanice je vhodná a zcela postačující a vyhovující  Interaktivní demo služba O2 e-účet, která je poskytována bez poplatku.

Závěr:  Využívání této služby, po jejím dlouhodobějším vyzkoušení, doporučujeme všem, kteří mají potřebu mít průběžný přehled v jednotlivých měsících o uskutečněných telefonních hovorech, době jejich trvání, volaných telefonních stanic a pod. Lze sledovat i údaje o době provozu ADSL spojení. Tyto podrobné údaje jsou k dispozici i za uplynulá měsíční období.

Ing. Vladimír Tůma, Ing. Václav Volf

1. 3. 2010

Lidé rozhodnou, jak se bude ve Windows 7 vybírat internetový prohlížečE - účet

Evropská unie prostřednictvím své příslušné komise řeší porušování pravidel hospodářské soutěže firmou Microsoft, když své operační systémy vybavuje přímým přístupem k vlastnímu internetovému prohlížeči. Začíná se blýskat na lepší časy. Podrobnosti uvádějí Novinky.cz v rubrice Internet a PC ze kterých následně cituji.

Microsoft původně na vyšetřování komise odpověděl návrhem, podle něhož by ve svém klíčovém produktu žádný prohlížeč nenabízel. S tím komise nesouhlasila, a firma tak nyní přišla s nabídkou instalovat do operačního systému přímý přístup k jednomu ze 12 prohlížečů, který si uživatel vybere.

Výběr internetového prohlížeče by měl probíhat v prostředí jednoduchého okna, kde se lidé navíc dozvědí, co každý program umí.

"Předběžný názor komise je takový, že závazek Microsoftu by naše obavy ohledně hospodářské soutěže skutečně řešil," uvedla na tiskové konferenci eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová. "Doufáme, že budeme moci přijmout rozhodnutí do konce tohoto roku," dodala. Zákazníci a výrobci budou mít na komentáře čas do 7. listopadu.

Microsoft už musel v průběhu let zaplatit celkem asi 1,68 miliardy eur (asi 42,8 miliardy Kč), protože dřívější nařízení komise neplnil tak, jak si evropská exekutiva představovala. Zástupci EU už dříve varovali, že se budou snažit Microsoftu dokázat na trhu prohlížečů porušování pravidel hospodářské soutěže zpětně až do roku 1996.

Závěr:  Operační systémy Windows od Microsoftu jsou nainstalovány ve většině osobních počítačů na světě a velmi často pro uživatele tohoto operačního systému vzniká potřeba změny internetového prohlížeče dle svých požadavků a potřeb a zároveň smazat nepoužívaný, to však nebylo dosud možné a až teprve ve Windows 7 to bude bez problému realizovatelné. Při teto příležitosti si dovoluji upozornit, že dle informací uveřejněných v tisku, bude v ČR zahájen prodej Windows 7 dne 22.října tr. Kupované verze v internetových obchodech do této doby mohou byt problematické.

Poznámka:  Seznam edici a cen Windows 7 najdete na  internetu

Ing. Vladimír Tůma

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]