Počítače a internet

Vaše příspěvky - období: duben 2005

17. 4. 2005

Digitální televize

Ve zkratce o výhodách digitální televize pro diváka.

Systém DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) od systému analogového zásadním způsobem liší. To, co je činní odlišnými, je způsob přenosu televizního signálu. Ten je v systému DVB-T po celé přenosové trase (ze studia až k televiznímu divákovi) přenášen v digitální podobě ve formátu MPEG2

Digitální technologie DVB-T, aplikovaná v oblasti šíření televizních programů zemskými vysílacími sítěmi, přináší divákům mnohem bohatší programovou nabídku. Ta je doplněna o nové služby a aplikace, včetně interaktivních. Tento kvalitativní skok znamená zásadní změnu ve vnímání televize jako pasivního média

Divák je doslova vtažen do televizního vysílání. Prostřednictvím hlasování, tipování nebo interaktivních televizních pořadů, se stává součástí dění, které probíhá na televizní obrazovce. Do popředí se tak dostává myšlenka vzniku multimediálních televizních programů, které s využitím nastupujících technologií umožní vznik nového druhu zábavy.

V návaznosti na tento vývoj dochází ke změně postoje televizního diváka, který se stává z pasivního přihlížeče aktivním uživatelem těchto služeb.

Digitální televizní vysílání lze přijímat v místě pokrytí i na stávající anténní systém. Televizní přijímač musí být pro příjem digitálního signálu vybaven dekodérem (pro konverzi z DVB-T na PAL), tzv. set-top boxem. Tento box se zapojí mezi TV přijímač a anténu. Při používání směrové antény je nutno tuto anténu nasměrovat na některý z vysílačů. Digitální televizní signál lze přijímat i na počítači prostřednictvím speciálních karet pro příjem DVB-T signálu.

Další informace můžete najít např. na stránkách Telecomu./

Beneš,Horák

17. 4. 2005

Digitální televize-legislativní stránka

Legislativní aspekty

Zavedení digitální terestriální televize DVB-T, je především národní záležitostí. Podmínky každé země jsou odlišné jak z hlediska velikosti trhu, kapacity dostupného kmitočtového spektra apod. Každá země si stanovuje klíčové parametry

Pro přechod na DVB-T. Zavedení digitální televize proto vyžaduje intervenci státní regulace pro přechod z analogového na digitální vysílání. Podrobnější informace o situaci v České republice je zveřejněna na příklad v časopise Chip.

Beneš, Horák

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]