Kultura

Vaše příspěvky - období: květen 2019

Anežka live

Kdy: 24.5.-8.9.2019

Anežský klášter ožívá létem! Tři měsíce plné umění, hudby, filmu, divadla, workshopů i netradičních sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie... Rozmanitý program třetí letní sezóny Anežka LIVE! otevírá revitalizované zahrady nejstarší budovy Národní galerie Praha, Kláštera sv. Anežky České.

Doprovodný program:Podoby projektu I a Podoby projektu II .

18?00hodin - Podoby projektu I
Komentovaná prohlídka děl autorů plastik v sochařské zahradě (Karel Malich, Pavel Opočenský, Michal Gabriel, František Skála)

18?30hodin - Podoby projektu II
Komentovaná prohlídka děl autorů plastik v sochařské zahradě (Aleš Veselý, Jaroslav Róna, Karel Malich a další)

Vstup do areálu Anežského kláštera, včetně jeho zahrad se sochařským parkem a prohlídkového okruhu, je celoročně volný – stejně jako celý letní program ANEŽKA live.

Jana Novotná

Státní opera - rekonstrukce

Kdy: 2.6.2019, 10-15hodin

Den otevřených dveří - poslední šance vidět Státní operu v rekonstrukci!

Unikátní historická a kulturní památka se v neobvyklé podobě naposledy ukáže veřejnosti. Den otevřených dveří na staveništi Státní opery umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která jim po lednovém otevření zůstanou skryta.

Prohlídky jsou bezplatné, registrace zájemců provádí Lucie Flemrová: l.flemrova@narodni-divadlo.cz
REGISTRACE NA PROHLÍDKY BUDE UKONČENA 31. 5. 2019!

Akce není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. Prohlídky jsou vedeny náročným terénem staveniště a po několika schodištích - doporučujeme pevnou, uzavřenou obuv. Akce je součástí edukačních a doprovodných programů ND+. Více na https://www.narodni-divadlo.cz/cs/ndplus

Akce je součástí edukačních a doprovodných programů ND+.

Pavel Kulovaný

Akademie výtvarných umění

Kdy: 30.5.-2.6.2019

Dny otevřených dveří AVU, Letní klauzury 2018/2019

Vernisáž a otevření 30. 5. od 18:00 do 22:00 / Afterparty v Klubu AVU od 20:00

Otevřeno denně (včetně víkendu) 10:00 - 18:00. Vstup zdarma.

Vernisáž Ateliéru hostujícího umělce 31. 5. od 18:00.

Hlavní budova AVU, U Akademie 4, P7 (malba, kresba, plastika, intermediální tvorba, nová média)

Škola architektury, U Akademie 2, P7 (architektura, nová média I)

Moderní galerie AVU, U Starého výstaviště 188, P7 (grafika, restaurátoři)

Ateliér Jana Zajíce, Jana Zajíce 27, Praha 7 (malířská a sochařská přípravka) Šalounův ateliér, Slovenská 4, Praha 10 (ateliér hostujícího umělce)

Šalounův ateliér, Slovenská 4, Praha 10 (ateliér hostujícího umělce)

Jana Novotná

Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

Kdy: 26.5.2019, od 14hodin

Na Malostranském hřbitově se uskuteční již desátý ročník obnovených Májových slavností. Pro návštěvníky je od 14 hodin připraven hudební program, v rámci nějž zazní mj. skladby hornisty Giovanniho Punta pohřbeného na dnes neznámém místě na Malostranském hřbitově. Představena bude také nejnovější publikace o Malostranském hřbitově, která se tentokrát věnuje slavným architektům a stavitelům. Vydání knihy umožnila svým grantem městská část Praha 5. Ve 14,15 hod. započnou komentované vycházky po hřbitově vč. návštěvy přilehlého kostela Nejsvětější Trojice. Pro individuální návštěvníky jsou připraveny informační letáky o historii hřbitova. Slavnosti budou ukončeny speciální komentovanou vycházkou za pověstmi Malostranského hřbitova.

Vstup je zdarma. Organizátorem akce je Spolek Malostranský hřbitov.

S myšlenkou květnových setkávání k uctění památky obětí napoleonských válek přišel v roce 1807 malíř a literát Václav František Veleba (1776-1856). Charakter slavností se postupem času měnil ze spíše církevních svátků na světské-měšťanské. Oslavy se staly tradičním pražským svátkem jarní přírody a vzkříšení. V roce 1836 se Maifest začal slavit i na Olšanských hřbitovech, později se rozšířil na téměř všechna pražská pohřebiště.

Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí, a proto je roku 1884 pohřbívání zrušeno.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. O část plochy byl připraven při rozšíření Plzeňské ulice v letech 1927 a 1953. V roce 1958 je hřbitov i s kostelem Nejsvětější Trojice prohlášen za kulturní památku. Od roku 1989 o něj příkladně pečuje příspěvková organizace Magistrátu hl. m. Prahy – Správa pražských hřbitovů. V letech 2015 a 2016 prošel hřbitov I. etapou celkové revitalizace financovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Od června 2016 je dříve nepřístupný hřbitov opět otevřen pro veřejnost.

Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Krištof a Kilian Ignác Dientzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Vzhledem k rozsahu akce se na Vás obracím se žádostí o pomoc při organizaci. Zájemci se mohou přihlásit paní předsedkyni alena.lehnerova@centrum.cz. Ostatní si dovoluji požádat o rozšíření informací o konání Májových slavností.

Jana Novotná

Veletrh vědy

Kdy: 6.-8.6.2019, PVA Expo Praha Letňany

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR.

Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů.

Akce prezentuje široké veřejnosti v jeden čas na jednom místě to nejzajímavější, co může česká věda nabídnout.

Cílem Veletrhu vědy je nejen popularizovat vědu, ale také podpořit nábor nových studentů, uplatnění absolventů a rozvoj pedagogů. Ve svých panelových diskusích se zamýšlí nad tématy současné společnosti a špičkového výzkumu. Díky rozsáhlému programu se stává komplexní událostí pro podporu vědy v ČR.

Vstup zdarma

ing.Jiřina Kratochvílová

Odpledne se čtyřlístkem - Muzeum hlavního města Prahy

Kdy: 11.5.2019, 14-17 hodin

Užijte si odpoledne s oblíbenou komiksovou čtveřicí. Doprovodný program k výstavě 50 let se Čtyřlístkem.

Program:

Setkání s autorem Čtyřlístku panem Jaroslavem Němečkem
Autogramiáda vlastních i zakoupených knih a časopisů
Setkání s postavami Čtyřlístku
Komentované prohlídky pro rodiče s dětmi do 10 let v 14:30 a 16:00 hod.

Jana Novotná

Národopisná slavnost - Dudácká muzika - Kinského zahrada

Kdy: 18.-19.5.2019

V roce dvacátého výročí Národopisné slavnosti volíme téma pro český folklor obzvláště nosné, a to oblast dudácké muziky jako jednoho, snad i jediného živého odkazu tradiční lidové hudby Čech. Pro naši programovou volbu není náhodou, že právě dudácké téma má v současné době reálnou naději na zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Letošního programu se zúčastní významné folklorní soubory z Chodska, Pošumaví, Doudlebska a jihočeských Blat. Dudy, dudáci a dudácká kultura obecně budou základním tématem nejen vlastního hudebně tanečního programu, ale i odborné přednášky, na pódiu se sejdeme s hlavními představiteli dudácké muziky – známými dudáky i mladými nositeli jejich odkazu.

V dílnách Národopisného muzea se představí Nositelé tradice lidového řemesla v oblasti tvorby historického a dosud živě užívaného hudebního nástroje – dud.

Vstup zdarma

Jana Novotná

Open House Praha

Kdy: 18.-19.5.2019

Letos se uskuteční již jubilejní 5. ročník festivalu Open House Praha. Před šesti lety v dubnu došlo k prvnímu setkání se zakladatelkou festivalu Open House London k vyjednání podmínek licence pro pořádání festivalu v Praze. První ročník Open House Praha se podařilo zorganizovat v květnu 2015, jen necelý rok od podpisu licence, a otevřeli jsme tehdy 33 budov.

Bude otevřeno 80 běžně nepřístupných budov a prostorů. Kromě budov, které se zapojily již v předchozích letech a jsou stále návštěvnicky oblíbené (např. Invalidovna, hotel International nebo Ústřední telekomunikační budova), zpřístupníme 38 naprostých novinek.

K nahlédnutí budou reprezentativní prostory budov Hrzánského a Lichtenštejnského paláce v majetku státu, a také Trauttmannsdorfský palác na Hradčanech, který sloužil až do začátku 20. století jako věznice a v současné době se dokončuje jeho rekonstrukce pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V programu jsou zastoupeny i realizace předních českých architektů – Štencův dům na Starém Městě od Otakara Novotného, Dům zemědělské osvěty u Náměstí Míru od Josefa Gočára, nebo Laichterův dům na Vinohradech od Jana Kotěry.

Navštívíte i běžně nepřístupné prostory některých významných kulturních objektů – středověká sklepení v domě U Kamenného zvonu, věž a konírnu Trojského zámku, střechu a technické prostory Veletržního paláce Národní galerie Praha nebo nedávno zrekonstruovanou technickou památku Vodárenské věže na Letné.

Pavel Kulovaný

Den s Máchou na Petříně

Kdy: 1.5.2019, 11-20hodin

Jako každým rokem je pořádán Den s Máchou na Petříně.

Těšit se můžete na pěvecké vystoupení, přednes Máje, spoustu soutěží o zajímavé ceny a rozmanitou nabídku jídla a pití. Nezapomínáme ani na ty nejmenší, pro které budou po celou dobu připraveny zábavné aktivity. Letos se program prodlouží o letní kino, kde budeme promítat krásný český film Kristián.

Vstupné na akci i letní kino je zdarma!

ing.Jiřina Kratochvílová

Mezinárodní den muzeí

Kdy: 18.5.2019

Každoročně na 18. květen připadá oslava Mezinárodního dne muzeí.

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Akce mohou probíhat v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého týdne. Cílem je setkat se v muzeu na základě hesla « Muzeum jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy.

Téma mezinárodního dne muzeí 2019 - Tradice v budoucnosti. Muzea vytvářejí a spravují rozsáhlé sbírkové fondy a jejich úkolem je uložené předměty zkoumat a zprostředkovávat veřejnosti.

V rámci Mezinárodního dne muzeí pořádají některá pražská muzea Den otevřených dveří a můžete je tedy ZDARMA navštívit - ale mnohá muzea se zapojují s programem především k Pražské muzejní noc.

V roce 2019 se v Praze připojí:
Národní galerie - 10.00 - 18.00hodin (vstup zdarma do sbírkových expozic)
Národní muzeum
Národní zemědělské muzeum - 9.00 - 17.00hodin

Jana Novotná

Český rozhlas

Kdy: 18.5.2019

Nahlédnout do tajů rozhlasového řemesla, setkat se s oblíbenými moderátory a užít si bohatý doprovodný program pro rodiny.

Narozeniny oslavíme Dnem otevřených dveří a bohatým hudebním a kulturním programem v Riegrových sadech.

Naposledy měli návštěvníci možnost nahlédnout do rozhlasové budovy na jaře loňského roku. Den otevřených dveří Českého rozhlasu začal úderem sobotní deváté hodiny ranní, kdy se první návštěvníci vydali na komentovanou prohlídku po rozhlasovém komplexu. Jejich kroky vedly studiovým domem, ve kterém největší vlnu zvědavosti vzbudila návštěva operativního pracoviště. Tam se posluchači od rozhlasových techniků dozvěděli nejrůznější zajímavosti z technického zákulisí a distribuce signálu, bez kterých by vysílání, tak jak je zná laická veřejnost, nebylo možné. Cesta návštěvníků dále pokračovala po vyznačené trase až do budovy Vinohradská 12, kterou lemoval doprovodný program jak stanic, tak i útvarů Českého rozhlasu.

Den s Českým rozhlasem v Riegrových sadech
Hudební a kulturní program, skvělé jídlo a zábava nejenom pro děti. Narozeninový den Českého rozhlasu bude pokračovat pestrým programem a koncerty v nedalekých Riegrových sadech. Na dvou hudebních scénách vystoupí například Aneta Langerová, Tata Bojs se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pokáč nebo Pískomil se vrací.

HLAVNÍ SCÉNA
Atletický stadion TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

19.00 – 20.00 Aneta Langerová s kapelou
20.30 – 22.00 Tata Bojs a Symfonický orchestr Českého rozhlasu MALÁ SCÉNA
příjezdová cesta k TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

13.00 – 14.00 Rádio Junior
14.00 – 15.00 Pískomil se vrací
15.00 – 16.00 Rytmická oslava s Tokhim
16.00 – 17.00 Pokáč
17.00 – 18.00 Radio Wave - DJs pořadu Volej
18:00 – 19:00 Zuzana Fuksová a její DJ set

Pro děti bude připraveno loutkové a hrané divadlo, rozhlasová bojovka a dětské kreativní dílny. O dětskou zábavu se postarají také chodci na chůdách a Rádio Junior se svým zábavným programem.

Jana Novotná

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V dubnu 2019 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 4. Ženy v běhu ČR 13:30
  3. 4. Senior Art:Šťastný Lazarro It./Švýc./Fra/SRN 13:30
  5. 4. Skleněný pokoj ČR/SR 13:30
  7. 4. Bolšoj Balet: Zlatý věk 16:45
  8. 4. DEF:Srdce Hadiah Trompové Nizozemsko 13:30
  9. 4. Bohemian Rhapsody GB/USA 13:30
10. 4. Senior Art:Já,Maria Callas Francie 13:30
12. 4. Léto s gentlemanem 13:30
14. 4. Svět.malířství:Rembrandt 13:30
15. 4. Co jsme komu ZASE udělali? Francie 13:30
17. 4. Senior Art:Věrní nevěrní Francie 13:30
19. 4. Teroristka ČR 13:30
22. 4. Zraněná srdce GB/USA/SRN 13:30
24. 4. Senior Art:Já,Maria Callas Francie 13:30
26. 4. Teroristka ČR 13:30
29. 4. Ženy v běhu ČR 13:30

Šej

Po stopách Milana Rastislava Štefánika

Kdy: 14.5.2019, 17hodin

Vydejte se na vycházku po slovenské Praze s odborným výkladem. Se jménem Milana Rastislava Štefánika je v Praze spojena celá řada míst, která dokládají jeho význam pro vznik Československa v roce 1918. Připomínají nejenom jeho politické, ale i vědecké zásluhy. Vycházka propojí Štefánikovu hvězdárnu a Štefánikovu pasáž s jeho životními osudy. Vycházka se bude konat u příležitosti připomenutí 100 let od smrti M. R. Štefánika.

Provází: PhDr. Vojtěch Čelko
Vstupné: zdarma

Sraz účastníků vycházky bude u Štefánikovy hvězdárny.

Jana Novotná

Cyklus přednášek o psychiatrii a klinické psychologii březen - červen

Kdy: vždy ve čtvrtek (7. 3. – 13. 6. 2019) od 17:15 do 18:45 hodin. v Divadle Za plotem, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91

7. 3. 2019
MUDr. Martin Hollý MBA
Reforma péče o duševně nemocné. Co je nového?

4. 4. 2019
PhDr. Mgr. Tomáš Málek
Závislost - jedna léčba nestačí?

11. 4. 2019
Mgr. Eliška Hrbková a Petr Koubíček
Hospitalizace, a co dál?
(Denní stacionáře PNB a jejich význam v procesu úzdravy duševní nemoci)

25. 4. 2019
MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA
Léčba bez souhlasu.

16. 5. 2019
MUDr. Zdeňka Vyhnánková
Když nás trápí nálada.

23. 5. 2019
MUDr. Jana Hrušková (MUDr. Lenka Elbertová Dotlačilová, CSc.)V Paliativní péče.VV 30. 5. 2019
PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.
Psychologické výzkumy.

6. 6. 2019
MUDr. Richard Krombholz, MBA
Overtonova okna, aneb jak změnit nezměnitelné.

13. 6. 2019
Mgr. Jaromír Odrobiňák
Spirituální péče o psychicky nemocné

Pavel Kulovaný

Žižkovské architektonické vycházky

Architektonické vycházky po území Městské části Praha 3 vstupují do druhé dekády. Vědomí, že s některými z účastníků se na nich setkáváme od úplného počátku, nás nesmírně těší ale i zavazuje. Jedenáctý ročník připadá na rok, v němž si Česká republika připomene 30. výročí od „sametové revoluce“ v roce 1989. Věnovat se proto budeme nejen tomuto zlomovému okamžiku novodobých českých dějin, ale především tomu, jak se tato politicko-sociální změna promítla do architektonického prostředí naší městské části. Za vůbec nejdůležitější krok pro žižkovskou architektonickou scénu pokládáme ustanovení Městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice v roce 1993. Bez ochrany kulturních hodnot bychom dnes o Žižkovu – ležícím v těsném sousedství centra metropole – mohli hovořit nejspíše jako o Manhattanu. Díky péči a zájmu se však pro naši čtvrť užívá spíše přirovnání k pařížské Belleville.

25. dubna
DOBŘE STŘEŽENÁ TAJEMSTVÍ / Rozmanitost a potenciál žižkovských dvorků
Před rokem 1989 představovala nádvoří žižkovské blokové výstavby špatně kontrolovatelné nechtěné a zanedbané prostory. Podařilo se nám jejich potenciál za tři desetiletí dostatečně využít? A co všechno vlastně skrývají? Moderní architektonické intervence od nejvýznamnějších českých architektů (Zdeněk Fránek), modlitebnu odkazující ke kubismu, paměť místa zhmotněnou industriálními objekty, ale třeba také sochu sv. Jana Nepomuckého…
Sraz: 17.00 hod, Prokopova ulice 216/4

23. května
CIHLA VS. PANEL / Tradiční pavlačové domy v konfrontaci s prefabrikovanou výstavbou i dneškem
Kde se zrodily nálady, jež v 80. letech minulého století vyústily v bourání tradičních cihlových domů? Jaký měl být rozsah asanace a jaká podoba „nového“ Žižkova? Naplánovanou plošnou přestavbu čtvrti zastavil až Listopad 1989 a vzedmutá vlna občanského uvědomění. Na konkrétních příkladech pavlačových domů si představíme jejich koncepci, přednosti i úskalí. Stejnou optikou si prohlédneme panelovou zástavbu, která je nahradila. Na závěr připojíme zcela aktuální pohled na podobu bytového domu od pražského studia A.LT Architekti…
Sraz: 17.00 hod, na rohu ulic Štítného a Milíčovy

20. června
SPOLEČNÉ VLASTNICTVÍ / Veřejná prostranství Žižkova
Nejhodnotnějšími městskými prostory obvykle nejsou ty soukromé, ale naopak veřejné. Právě ony vytvářejí divadelní scénu pro naši sociální interakci. Na této skutečnosti nezměnily nic ani politické a ekonomické změny po roce 1989. Proměnily se však obsahy a děje. Podle našeho předního urbanisty Jana Sedláka jsou právě pro Žižkov typická četná menší náměstí, rozmístěná v relativní blízkosti. Čtyři z nich představují, řečeno se Sedlákem, základní stavební kameny města: Sladkovského (duchovní), Prokopovo (komerční), Havlíčkovo (správní) a Kostnické (obytné)…
Sraz: 17.00 hod, na Sladkovského náměstí (před kostelem sv. Prokopa)

26. září
ZELENÉ OÁZY / Rajská zahrada a krajinářské zásahy v okolí
Parky i menší zelené plochy představují v husté uliční síti oázy, předurčené pro odpočinek i sportovní aktivity. Právě vzájemná vyváženost zastavěných a nezastavěných ploch určuje kvalitu městského života. Rajská zahrada, jež kdysi pražské parky zásobovala zelení, byla postupně oklešťována a pustošena. Mezi lety 2005-2012 ji architektonická kancelář pod vedením současného předsedy ČKA proměnila v park s altánem, horskou bystřinou, jezírkem a celou řadou dalších prvků. Věnovat se budeme také dalším krajinářským zásahům v okolí…
Sraz: 17.00 hod, u hlavního vstupu do Rajské zahrady z Vlkovy ulice

10. října
AMBICE BULVÁRU / Z Olšanského náměstí k Nákladovému nádraží
Jedna z nejširších žižkovských ulic dokresluje ambice bývalého režimu, nenaplněné reálným významem či obsahem. Velkorysost urbanistického měřítka, pro nějž se stala určujícím doprava, na sebe nabaluje také mnohdy předimenzované objekty. Zástavba čtyřicet metrů široké Olšanské třídy je mimochodem dostavována do dnešních dnů. Na jejím konci ji zahradí až Nákladové nádraží, které tak nepředstavuje pouze významný příklad funkcionalistické architektury, ale také zásadní urbanistický mezník. Nutnost jeho ochrany by proto měla být nesporná.
Sraz: 17.00 hod, na Olšanském náměstí před hotelem Olšanka

24. října
NOVÉ VE STARÉM / Konverze a dostavby historické architektury
Třebaže historické objekty vytvářejí neodmyslitelný charakter a atmosféru čtvrti, ne vždy lze v nové situaci udržet jejich původní účel. Společná paměť a historie místa jsou však natolik cenné, že zbourání historických budov by bylo ve většině případů chybou. Hledání nového využití historických objektů představíme v oblasti spodního Žižkova…
Sraz: 17.00 hod, před Vachler Art Company, Chlumova 7

14. listopadu
PRAVDA VÍTĚZÍ / Nový kostel pro novou církev
Mladá církev Československá husitská si pro stavbu svého sborového domu zvolila konstruktivistický jazyk Pavla Janáka: jako výraz pravdivosti a demokratičnosti měl objekt nejen svou formou ale i programem manifestovat nový pohled na sakrální stavbu. V jeho optice osvětluje hlavní chrámový prostor shedové zastřešení – prvek do té doby známý jen z továrních hal. Prohlídkou této kulturní památky plníme v předvánoční době slib, který jsme svým věrným návštěvníkům daly…
Sraz: 17.00 hod, před Husovým sborem, Dykova 51/1

Jana Novotná

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Poznejte kouzlo Pražského hradu virtuálně

Na webu Pražského hradu najdete novou službu – virtuální prohlídku, která přiblíží areál Pražského hradu.

Při využití virtuální prohlídky se lze podívat i do zahrad, a dokonce i do některých interiérů. Prohlédnout si je tak možné katedrálu sv. Víta nebo domky ve Zlaté uličce.

Prohlídku připravila společnost FG Forrest. Pozoruhodné je, že si lze prohlédnout i řadu detailů, které se při vlastní prohlídce ne vždy podaří dobře prozkoumat.

Prohlídka je dostupná v českém a anglickém jazyce. Navíc je možné díky virtuální prohlídce kdykoli vidět i objekty, které jsou mimo sezonu uzavřeny.

Jana Novotná

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]