Kultura

Vaše příspěvky - období: únor 2019

Výstava Evropské dědictví - Národní knihovna

Kdy: do 23.3.2019

Výstava fotografií 38 významných lokalit, které získaly od roku 2013 "Označení Evropské dědictví", představuje místa s historickiými a kulturními milníky, které sbližuje občany a státy Evropské unie.

Návštěvník může cestovat nejuen v čase, ale i jednotlivými evropskými zeměmi, od archeologických nalezišť k architektuře od středověkých hradů k folklórním tradicím a krásným uměním.

Výstavu pořádá společně Národní knihovna ČR a Národní památkový ústav. Označení Evropské dědictví je součástí evropského programu Kreativní Evropa.

ing.Jiřina Kratochvílová

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V ůnoru 2019 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 2. Viva 13:30
  3. 2. Velká čínská zeď 13:30
  5. 2. Bolšoj balet:Labutí jezero 15:45
  6. 2. Spojenci 13:30
  8. 2. Richard Muller:Nespoznaný 13:30
10. 2. Norský dům(projekt Severská filmová zima) 13:30
13. 2. Anděl Páně 2 ČR 13:30
15. 2. Já, Daniel Blake 13:30
17. 2. Místo u moře 13:30
20. 2. La La Land 13:30
22. 2. Královna Kristýna 13:30
24. 2. Jackie 13:30
26. 2. Já,Claude Monet 13:30
27. 2. Padesát odstínů temnoty 13:30

Šej

Ledová Praha

Kdy: 1.-3.2.2019

Tradiční akce pro děti, které se chtějí pobavit a také si rozšířit své vědomosti o pražských kulturních památkách.

Jednotná vstupenka Vám otevře dveře do muzeí a galerií a dalších institucí. Všechna tato místa můžete navštívit zdarma nebo za symbolickou cenu.

Komu je určena: Všem dětem - dětským kolektivům z celé republiky: školním třídám, klubům, dětským domovům, oddílům různých spolků… ale také rodinám s dětmi. Jako „vstupenka“ slouží tzv. Ledová karta. Když ji předložíte u pokladny ve vybrané spolupracující instituci, získáte slevu nebo vstup zdarma.

Kartu lze používat celé tři dny, po které akce probíhá. Každý účastník musí mít svou kartu, proto jich vyzvedněte dostatečný počet (např. rodiče se dvěma dětmi – 4 karty).

Ledové karty (pozor, nejde o voucher, nelze stáhnout), opravňující ke slevě na vstupném do jednotlivých institucí, si můžete vyzvednout v týdnu od 28. ledna do 1. února na adrese: Pionýr, Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 v přízemí v recepci u vstupu do budovy vždy od 9 do 17 hod. Karty jsou zdarma a slouží jako průkazka do jednotlivých institucí - každý účastník (i dospělý doprovod) musí mít vlastní Ledovou kartu.

Jana Novotná

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Poznejte kouzlo Pražského hradu virtuálně

Na webu Pražského hradu najdete novou službu – virtuální prohlídku, která přiblíží areál Pražského hradu.

Při využití virtuální prohlídky se lze podívat i do zahrad, a dokonce i do některých interiérů. Prohlédnout si je tak možné katedrálu sv. Víta nebo domky ve Zlaté uličce.

Prohlídku připravila společnost FG Forrest. Pozoruhodné je, že si lze prohlédnout i řadu detailů, které se při vlastní prohlídce ne vždy podaří dobře prozkoumat.

Prohlídka je dostupná v českém a anglickém jazyce. Navíc je možné díky virtuální prohlídce kdykoli vidět i objekty, které jsou mimo sezonu uzavřeny.

Jana Novotná

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]