Kultura

Vaše příspěvky - období: únor 2017

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V březnu 2017 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 3. Mlčení Švédsko 13:30
  3. 3. Bába z ledu ČR 13:30
10. 3. Anděl Páně 2 ČR 13:30
17. 3. Masaryk ČR 13:30
19. 3. Bolšoj balet:Večer současných choreografií 15:45
20. 3. Masaryk ČR 11:00
11. 6. Masaryk ČR 13:30
22. 3. Sámská krev Švédsko/Dánsko 13:30
24. 3. I dva jsou rodina Francie 13:30
26. 3. Renoir(výstava) 16:45
27. 3. Masaryk ČR 13:30

Šej

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V únoru 2017 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 2. Viva Irsko/Kuba 13:30
  3. 2. Velká čínská zeď Čína/USA 13:30
  5. 2. Bolšoj balet:Labutí jezero 15:45
  6. 2. Spojenci USA 13:30
  8. 2. Richar Muller:Nepoznaný SR/ČR 13:30
10. 2. Norský dům Norsko 13:30
13. 2. Anděl Páně2 ČR 13:30
15. 2. Já, Daniel Blake GB/Francie 13:30
17. 2. Místo u moře USA 13:30
20. 2. La La Land USA 13:30
22. 2. Královna Krystýna Fin./Kan./SRN 13:30
24. 2. Jackie USA/Chile 13:30
26. 2. Já, Claude Monet 16:45
27. 2. Padesát odstínů temnoty USA 13:30

Šej

Den vstupu zdarma do objektů Národní galerie

Kdy: 4.-5.2.2017

Volný vstup do všech sbírkových expozic NG i do výstav při příležitosti 221. výročí NG

Přehled stálých expozic:
Veletržní palác - Umění 19., 20. a 21. století
Klášter sv. Anežky České - Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Salmovský palác na Hradčanském náměstí - Umění 19. století od klasicismu k romantismu
Šternberský palác - Evropské umění od antiky do baroka
palác Kinských - Umění Asie
Schwarzenberský palác - Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách

Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupina složená z patrioticky zaměřené šlechty a osvíceného měšťanstva rozhodla pozvednout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti a založila Obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění. Její počátky byly skromné – od šlechtických výpůjček se jen pozvolna přecházelo k zisku děl prostřednictvím nákupů a darů. V roce 1918 se Obrazárna proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Zanícení a velkorysost zakladatelů Obrazárny, mecenášství i kulturní politika nově vzniklého státu, který mj. v roce 1923 nakoupil legendární díla tzv. francouzské sbírky, zásadním způsobem přispěly ke vzniku moderní a odborně spravované galerie.

Řada muzeí odvozuje svůj původ od daru či aktu štědrosti a šlechetnosti a nejinak je tomu i v případě Národní galerie v Praze. Rokem 220. výročí jejího založení budou proto rezonovat právě témata darování, filantropie, podpory současného umění, ale také téma dialogu a kultivace vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem.

Pavel Kulovaný

Komentované vycházky Malostranského hřbitova

Kdy: 28.1. , 17.2. a 19.2.2017

28.1. od 14 hodin
Vycházka za hudebníky Mozartovy generace

Vycházka nás tentokráte zavede do Prahy v době Wolfganga Amadea Mozarta. Poznáme jeho přátele manžele Duškovi, i hudebníky, které inspiroval (J. N. Vitásek, V. Tomášek atd.). Průvodkyní bude osoba nezasvěcenější, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

17.2. od 15 hodin
Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

Průvodkyní bude Ing. Gabriela Kalinová, CSc., autorka rozsáhlé publikace o Malostranském hřbitově a členka výboru Spolku Malostranský hřbitov. Vycházka je součástí akce Dny Prahy 5.

19.2. od 14 hodin
Komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova

Spolek Malostranský hřbitov Vás zve na speciální komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která bude zaměřená na pověsti a legendy spojené nejen s touto unikátní památkou, ale také s osobnostmi, které zde nalezly místo svého posledního odpočinku. Představíme Vám legendu o Svaté holčičce i tajemné příběhy spojené s majestátním náhrobkem biskupa Thun-Hohensteina. Dozvíte se též, jakou úlohu hrál sen Václava Pešiny z Čechorodu při dostavbě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a mnohé další zajímavé příběhy spojené s Malostranským hřbitovem.
Dříve nepřístupný hřbitov prošel v roce 2015 rozsáhlou revitalizací, která umožnila jeho opětovné otevření pro veřejnost.
Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

Pavel Kulovaný

Komentované vycházky Malostranského hřbitova

Kdy: 17.2. a 19.2.2017

28.1. od 14 hodin
Vycházka za hudebníky Mozartovy generace

Vycházka nás tentokráte zavede do Prahy v době Wolfganga Amadea Mozarta. Poznáme jeho přátele manžele Duškovi, i hudebníky, které inspiroval (J. N. Vitásek, V. Tomášek atd.). Průvodkyní bude osoba nezasvěcenější, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

17.2. od 15 hodin
Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

Průvodkyní bude Ing. Gabriela Kalinová, CSc., autorka rozsáhlé publikace o Malostranském hřbitově a členka výboru Spolku Malostranský hřbitov. Vycházka je součástí akce Dny Prahy 5.

19.2. od 14 hodin
Komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova

Spolek Malostranský hřbitov Vás zve na speciální komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která bude zaměřená na pověsti a legendy spojené nejen s touto unikátní památkou, ale také s osobnostmi, které zde nalezly místo svého posledního odpočinku. Představíme Vám legendu o Svaté holčičce i tajemné příběhy spojené s majestátním náhrobkem biskupa Thun-Hohensteina. Dozvíte se též, jakou úlohu hrál sen Václava Pešiny z Čechorodu při dostavbě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a mnohé další zajímavé příběhy spojené s Malostranským hřbitovem.
Dříve nepřístupný hřbitov prošel v roce 2015 rozsáhlou revitalizací, která umožnila jeho opětovné otevření pro veřejnost.
Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

Pavel Kulovaný

Výstava: Fotografoval jsem Bohumila Hrabala

Kdy: 17.1.-12.2.2017, od 10 do 24 hodin/denně, kavárna kina Lucerna

Vstup volný

Bohumil Hrabal přicestoval do Londýna na literární besedu v květnu 1990. Potom, co beseda končila, dali jsme se do řeči. Nabídl jsem mu, že ho provedu po městě. Pan Hrabal řekl: „Už jste četl Eliotovu Pustou zemi?“ Mám dojem, že jsem se nepřiznal, že ne. Hrabal vytáhl knihu a začal recitovat. V němčině. Postřehl jsem zmínku o Temži. Svěřil se mi, že by rád navštívil místa spojená s Eliotovou básní. Druhý den ráno jsem Bohumila Hrabala vyzvedl v hotelu Bonnington. Seděl už v hale. Vyšplhal se do našeho džípu, na kolena si dal Pustou zemi. Mohli jsme vyrazit. Projížděli jsme Londýnem, mluvili česky, moje manželka Krystyna polsky a Bohumil Hrabal četl německy z Eliota. První zastávka byla na nábřeží před Lambeth Palace naproti Big Benu. Pan Hrabal se zamyšleně díval na vodu. Zeptal jsem se, zda ho smím vyfotit. Souhlasil. Docela mě překvapilo, že panu Hrabalovi fotografování vůbec nevadilo. Vydali jsme se (k tehdy ještě nedostavěnému) divadlu Globe. Vyprávěl jsem mu o Londýně. Pan Hrabal se zájmem poslouchal. Čas plynul a já navrhl: „Neuděláme si pauzu na pivo?“ Nemusel jsem ho přemlouvat. Zapadli jsme do hostince The George Inn. Tam jsme s panem Hrabalem hodinku poseděli a popili Guiness. Měl jsem pro pana Hrabala překvapení. Ukázal jsem mu Eliotovo bydliště. Na domě byla informační cedule. Cedule měla modrou barvu, Bohumil Hrabal měl modrou šálu a Pustá země měla modrý obal. S jistou nadsázkou to byla “Rhapsodie v modrém” a neobvyklá momentka. Pak jsem řekl panu Hrabalovi, že zajdeme do hospody The Builder’s Arms, kam Eliot rád chodil. Pan Hrabal byl v sedmém nebi. Na rozloučenou mi později řekl: „Moc vám děkuju. Až přijedete do Prahy, přijďte ke Zlatému Tygrovi!“ To bylo pozvání, které jsem nemohl odmítnout. A tak, v průběhu následujících šesti let, vznikly některé z fotografií, které jsou zde vystaveny.

Autor fotografií: Jan Kaplan Dokumentarista a filmový režisér Jan Kaplan (na­rozen 25. února 1949 v Praze) žije od roku 1968 v Londýně. Zde také studoval na London School of Film Technique a od roku 1972 režíroval řadu dokumentárních filmů. Mezi ty nejúspěšnější patří Dvojitý agent Graham Greene (1975), Lesk a bída královských rodin (1981), Zahrada pana Rothschil­da (1982), Rabín Blue v Oxfordu (1989), SS-3: Atentát na Reinharda Heydricha (1992), Sarajevský atentát (1996) a Diamantový král (2010). Za svou tvorbu získal četná prestižní ocenění, mj. v Tokiu, na newyorkském filmovém festivalu a na festivalu v Chicagu (čestné uznání za SS-3). Od roku 1983 je členem Britské filmové a televizní akademie (BAFTA). Je spoluautorem publikací Praha ve stínu hákového kříže (s profesorem Callumem MacDo­naldem), Prague: The Turbulent Century (s Krys­tynou Nosarzewskou) a Traveller's Companion to Prague. V roce 1995 uspořádal rozsáhlou výstavu Praha ve stínu hákového kříže a je autorem stálé ex­pozice Muzea komunismu v Praze. V roce 2012 vy­tvořil velkoplošnou videoinstalaci nazvanou 10:35 v produkci Centra současného umění DOX. Od začátku 90. let minulého století úzce spolupracuje na většině projektů se svoji ženou Krystynou, reži­sérkou a producentkou, rozenou Polkou.

Jana Novotná

Kino Rudolfinum

Kdy: čtvrtek 2. 2. od 16:00 hodin
FISH TANK (2009)

čtvrtek 16. 2. od 16:00 hodin
O ČO IDE IDĚ? (2016)

Kino Rudolfinum je projekt Galerie Rudolfinum a České filharmonie, jehož cílem je představovat artové, vizuálně zajímavé a nezávislé snímky. Projekce filmů, které svým obsahem nebo formou navazují na právě probíhající výstavu v Galerii Rudolfinum, jsou obohaceny o diskuse s přizvanými hosty.

Vstup do kina je zdarma.

Pavel Kulovaný

Národní technické muzem - dny se vstupem za 50 Kč v roce 2017

Každý rok připravujeme při příležitosti výročí významných dnů sedm termínů, během kterých můžete navštívit Národní technické muzeum namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu. Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (příplatek 50 nebo 30 Kč).

15.2.2017 Výročí znovuotevření Národního technického muzea (15. 2. 2011)
28.3.2017 Den učitelů
18.5.2017 Mezinárodní den muzeí a galerií
5.7.2017 Výročí založení Národního technického muzea (v roce 1908)
28.9.2017 Výročí prvního otevření stálých expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech
28.10.2017 Vznik Československé republiky
17.12.2017 Výročí úmrtí Václava Havla (18. 12. 2011)

Ing. Jiřina Kratochvílová

Noční výpravy přírodovědeckou expozicí Národního muzea

Kdy: 10.-11.3.2017

Kde: Nová budova Národního muzea, Praha 1, Vinohradská 1

Zažili jste někdy noc v africké savaně nebo v tropickém deštném lese? Jaké to je být po tmě v blízkosti lva, cítit za zády přítomnost orangutana nebo obrovské krajty? Jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla?

To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Bez návalu návštěvníků, v přítmí a za zvuků navozujících atmosféru noční divočiny vám bude představen fascinující a rozmanitý svět obratlovců nezapomenutelným způsobem. Seznámíte se s nejzajímavějšími druhy zvířat, která obývají různá prostředí od horských vrcholů přes travnaté pláně až po hlubiny oceánů.

Kapacita prohlídky je omezená. Rezervace místa na akci nutná. Telefonické ani emailové rezervace nejsou možné – nutno rezervovat online (http://rezervace.archa.nm.cz/) na vybraný výše uvedený den a hodinu konání (tzn. 18.00 hod). Vyzvednutí a placení na pokladně v den konání. Rezervaci je možno provést nejdříve tři měsíce předem.

V případě, že kapacita nebude vyčerpána, bude možno zbývající vstupenky zakoupit i bez rezervace i v den konání (pouze do naplnění kapacity).

Ing. Milena Otáhalová

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V lednu 2017 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 1. Anděl Páně 2 ČR 13:30
  4. 1. Kameny bolesti Francie 13:30
  6. 1. Manžel na hodinu ČR 13:30
  9. 1. La La Land USA 13:30
11. 1. Zničeni láskou Francie/Belgie 13:30
13. 1. Jacques-Yves Cousteau:Odysea Francie 13:30
17. 1. Všechno nebo nic ČR 13:30
18. 1. Paterson USA/Německo 13:30
20. 1. Scandi Fest:Královna Kristýna Francie/Itálie 13:30
23. 1. Strnadovi ČR 13:30
25. 1. Loď komediantů USA 13:30
27. 1. Agnus Dei Francie/Polsko 13:30
29. 1. Hieronymus Bosch Španělsko 13:30
30. 1. Tanečnice Francie/Belgie 13:30

Šej

Národní zemědělské muzeum

Obaly od mléka lze vyměnit za vstupenky

Pražská pobočka muzea nabízí od konce srpna vstupné pro osoby do 18 let zdarma. Dříve platily děti a mládež za vstup 70 korun.

Do konce ledna potom platí akce, že za deset obalů od českého mléka získají lidé rodinnou vstupenku zdarma. Vyměnit obaly za vstupenky můžou přímo v muzeu.

Pijte mléko a propijte se až do muzea!
10 obalů od mléka › › 10 výstřižků se jménem výrobce mléka › ›Vstupenka do Národního zemědělského muzea (pro celou rodinu)

Pavel Kulovaný

Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

V sobotu 18. června 2016 byl ve 14 hodin pro veřejnost slavnostně otevřen Malostranský hřbitov, který prošel náročnou revitalizací, financovanou ze strukturálních fondů EU. Součástí programu je i VII. ročník Obnovených Májových slavností, pořádaný Spolkem Malostranský hřbitov. Areál hřbitova je mimořádně cennou památkou nejen z hlediska estetického a umělecko-historického, ale i vzhledem k tomu, že je zde pohřbeno mnoho význačných osobností. Přestože se jedná o zapsanou nemovitou kulturní památku, hřbitov takřka 130 let postupně chátral a stav stromů i náhrobků byl v posledních desetiletích alarmující. Hřbitov byl od roku 2001 pro veřejnost nepřístupný a upadal v zapomnění. V roce 2010 vzniklo především zásluhou paní Jany Trojanové Občanské sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, které se velkou měrou podílelo na oživení zájmu o tuto památku a zejména v prvních letech tohoto desetiletí přispělo k záchraně hřbitova i fyzicky, a to při pravidelné likvidaci zelených porostů, ohrožujících a devastujících řadu náhrobků.

V loňském a letošním roce proběhla revitalizace hřbitova, jejímž primárním smyslem bylo jeho otevření veřejnosti. V jejím rámci bylo zřízeno zázemí pro vrátného a ostrahu, pracoviště restaurátora, veřejné osvětlení, byl vybudován kamerový systém s 25 kamerami. U všech stromů byly po dendrologickém průzkumu provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, 28 stromů bylo vykáceno a místo nich bylo nově vysazeno celkem 44 lip a jasanů. Došlo ke kompletní renovaci všech cest, kdy byl stávající asfalt nahrazen mlatovým povrchem. Prostor před kostelem pak byl vydlážděn pískovcovou dlažbou. Hřbitov byl rovněž nově vybaven 36 lavičkami a 20 odpadkovými koši. Vznikl tak důstojný prostor určený ke konání pietních návštěv, kulturních akcí a vlastivědných exkurzí – prostor výjimečného genia loci.

V prosinci 2013 proběhla digitalizace hřbitova a následně byla zpracována Koncepce řešení obnovy Malostranského hřbitova, na kterou navázalo zpracování projektové dokumentace a žádost o dotaci z fondů EU. Žádost byla schválena 11. 9. 2014 jako třetí nejlépe hodnocená z celkem 48 podaných. Od roku 2014 byla v rámci SPH především za účelem restaurování náhrobků Malostranského hřbitova vytvořena pracovní pozice restaurátora, který se ještě před samotným zahájením revitalizace začal věnovat péči o některé zdejší náhrobky.

Autoři projektu předložili NPÚ varianty úplného obezdění hřbitova, nebo náhradu za nové litinové oplocení. Závazné stanovisko NPÚ z března 2014 zhodnotilo jako nejvhodnější variantu oplocení hřbitova z Plzeňské ulice tvarovou kopii zdi z 20. let 20. století. Účelem obezdění je zejména snaha v maximální možné míře učinit ze hřbitova opět místo rozjímání a kontemplace, neboť atmosféru místa výrazně narušoval provoz z komunikací po obou stranách, a to vizuálně i akusticky. Podpůrným argumentem byla rovněž existence dochované západní zdi, na kterou severní zeď se vstupy plynule navazuje.

Rovněž v souladu se stanoviskem NPÚ byl původní ocelový plot, pocházející z Plzeňské ulice, použit jako náhrada za nevyhovující drátěné oplocení v ulici Vrchlického.

Dílo mělo být dokončeno do září 2015.Kolaudace proběhla až 6. listopadu 2015, nicméně některé práce probíhají ještě v červnu 2016.

V čase, který měla SPH na zpracování žádosti o dotaci z fondů EU nebylo možné připravit restaurátorské záměry a získat nutná stanoviska odboru památkové péče MHMP. Do projektu tak byl začleněn pouze záměr obnovit Haasovu kaplovou hrobku, která byla v havarijním stavu.

Současně však byla navázána spolupráce s renomovaným restaurátorem prof. Sieglem, pod jehož dohledem proběhlo v roce 2015 restaurování 17 nápisových desek, které byly umístěny v blízkosti kostela na jižní zdi a 8 pomníků. Restaurované desky budou v průběhu léta vráceny na původní místa.

Na další restaurátorské práce je již zpracována dokumentace a jsou vydána potřebná rozhodnutí OPP. SPH se bude ucházet o dotace určené pro památkovou péči.

Ing. Milena Otáhalová

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Poznejte kouzlo Pražského hradu virtuálně

Na webu Pražského hradu najdete novu službu – virtuální prohlídku, která přiblíží areál Pražského hradu.

Při využití virtuální prohlídky se lze podívat i do zahrad, a dokonce i do některých interiérů. Prohlédnout si je tak možné katedrálu sv. Víta nebo domky ve Zlaté uličce.

Prohlídku připravila společnost FG Forrest. Pozoruhodné je, že si lze prohlédnout i řadu detailů, které se při vlastní prohlídce ne vždy podaří dobře prozkoumat.

Prohlídka je dostupná v českém a anglickém jazyce. Navíc je možné díky virtuální prohlídce kdykoli vidět i objekty, které jsou mimo sezonu uzavřeny.

Jana Novotná

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]