Kultura

Vaše příspěvky - období: březen 2016

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V dubnu 2016 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 4. Rudý kapitán ČR/SR/Polsko 13:30
  4. 4. Dánská dívka VB/Belgie/USA 13:30
  6. 4. Mustang Francie/Německo/Turecko 13:30
  5. 4. Billy Elliot GB 13:30
  6. 4. Mustang Francie/Německo/Turecko 13:30
8. 4. Brooklyn Irsko/VB/Kanada 13:30
  10. 4. Bolšoj Balet:Don Quiote Rusko 13:30
11. 4. Teorie tygra ČR 13:30
13. 4. Nikdy nejsme sami ČR 13:30
14. 4. Romeo a Julie VB/Italie 13:30
15. 4. Spotligcht USA 13:30
17. 4. Obchod na korze ČR 13:30
18. 4. Já, Olga Hepnarová ČR 13:30
20. 4. Vojtěch SR 13:30
22. 4. Jak básníci čekají na zázrak ČR 13:30
25. 4. Carol GB/USA 13:30
27. 4. V paprscích slunce Rusko/ČR/SRN 13:30

Šej

Slavnostní zahájení letní turistické sezony na Pražském hradě

Kdy: 3.4.2016

Správa Pražského hradu pořádá třetí ročník slavnostního zahájení letní turistické sezony.

Slavnostní zahájení v 10:00 hodin před bránou Gigantů, Hradčanské náměstí + program po celý den.

Při té příležitosti budou zdarma otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty Pražského hradu v rámci Dne otevřených dveří.

Návštěvníky čeká tento den bohatý program s tematikou života a doby Karla IV.

Otevřeny budou zdarma nejvýznamnější objekty, do kterých je jinak vstup možný jen s okruhovou vstupenkou. Návštěvníci tak budou moci volně navštívit:
- Zlatou uličku
- Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
- Starý královský palác s expozicí Příběh Pražského hradu
- Baziliku sv. Jiří

Volný vstup se nevztahuje na Jižní věž Katedrály sv. Víta, expozici Svatovítský poklad, Obrazárnu Pražského hradu a výstavu o Hradní stráži v Prašné věži – Mihulce.

Pavel Kulovaný

"Všechno nejlepší, Karle IV."

Kdy: 7.5.2016, 10-21hodin

"Všechno nejlepší, Karle IV." aneb open-air na Karlově náměstí

V rámci této oslavy najdete na Karlově náměstí historické tržiště, dětské dílny, stánky s dobovými jídly i nápoji a hlavně vínem, středověkou i moderní hudbu, ukázky řemesel, lékařskou zónu, uvidíte tu žebráky, zloděje i středověké komedianty, žongléry…

Kostýmovaný průvod v čele s Karlem IV. se odpoledne vypraví na Karlov, kde se bude konat slavnostní mše svatá, a po ní varhanní koncert duchovní hudby, zatímco na Karlově náměstí bude pokračovat pódiový program až do 21.00 už v docela moderním a světském hávu… Vystoupí studentské kapely, skupiny JAKSI TAKSI, IMODIUM a na závěr večera BLUE EFFECT. Zkrátka každý si tu najde své

Jana Novotná

Šifra otce vlasti

Prezentace Nového Města pražského a osobnost Karla IV. coby stavitele a velkého vizionáře, který na krátký čas učinil z Prahy metropoli středověké Evropy. Ideová a urbanistická koncepce Nového Města, plánovaného jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, dodnes udivuje svou velkorysostí a promyšleností. Vedení ulic, velikost a rozmístění hlavních prostorů stejně jako jednotlivých církevních dominanta a jejich zasvěcení nebylo náhodné.

Jednotlivé akce:

 • 5. 5. 2016 v 18.00 hodin
  Metropole Evropy – přednáška v Novoměstské radnici
  Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci urbanistické koncepce Nového Města pražského a význam Prahy coby metropole Svaté říše římské, významné křižovatky obchodních cest a staveniště středověké Evropy. Kapacita sálu je přibližně 160 osob. Přednáška v českém jazyce.
  Vstupné bezplatné.
 • 17. 5. 2016 v 18.00 hodin
  Nebeský Jeruzalém – benediktinský klášter Na Slovanech
  Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci symbolické koncepce Nového Města pražského, pojatého jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, ideálního města, kam se dostane všechen spasený lid. V rámci přednášky budou prezentovány jednotlivé církevní památky Nového Města, jejich vzájemné prostorové vztahy, zasvěcení a duchovní pouto s významnými centry křesťanství. Kapacita sálu 160 osob. Přednáška v českém jazyce.
  Vstupné bezplatné.
 • 14. 5. a 28. 5. 2016 v 18.00 hodin
  Novoměstský kříž – vycházka ve 2 termínech
  Veřejná bezplatná vycházka, v rámci které poznáme vybrané církevní stavby Nového Města přímo v terénu. Zabývat se budeme jejich původní středověkou podobou, ideovou náplní a významem v urbanistické struktuře Nového Města a celkovém ideovém plánu jeho založení. Kapacita omezena na 70 osob. Místo na vycházce bude nutno předem rezervovat. Způsob rezervace bude ještě upřesněn.
  Vycházka v českém jazyce.
 • 29. 6. 2016 v 18.00 hodin
  Královský hrad – přednáška ve Starém purkrabství na Vyšehradě
  Veřejná přednáška bude zaměřena na velkolepou přestavbu Vyšehradu za vlády Karla IV. Ta byla motivována nejen snahou posílit opěrný bod královské moci na jižním okraji pražského souměstí, ale také prezentovat symbol nejstarších českých dějin a přemyslovské dynastie, na kterou Karel IV. programově navázal. Přednáška v českém jazyce.
  Vstupné bude ještě upřesněno.
 • 9. 7. a 23. 7. 2016 v 16.00 hodin
  Královský hrad – vycházka ve 2 termínech
  Veřejná vycházka, v rámci které si přiblížíme podobu středověkého Vyšehradu přímo v terénu. Pomohou nám dobové materiály i unikátní grafické podklady, vznikající v rámci projektu. Vycházka bude spojena s návštěvou vybraných vyšehradských památek, jako například torza gotické brány Špička a kostela Stětí sv. Jana Křtitele, prostoru gotického sklepa a dalších. Vycházka v českém jazyce.
  Vstupné 120/90 Kč.

Jana Novotná

Bludné balvany za rok 2015 - XVIII. ročník

Kdy: 1.4.2016, 17 hodin

Cena se udílí jednotlivcům a družstvům za matení české veřejnosti ve Strouhalově posluchárně Matematicko-fyzikálni fakulty UK, Ke Karlovu 5, Praha 2

Program: Slavnostní předání Bludných balvanů Jiřim Grygarem a jeho družinou

V tradičním semináři ("Umíme to lépe") vystoupí členové a příznivci Sisyfa

Jana Novotná

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Kdy: 16.4.2016

Tradiční Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, zaměřený na absolventy UK a na veřejnost.

Jako součást programu se zde odehrají tři přednášky významných odborníků na život a dobu Karla IV., včetně přednášky prorektora Univerzity Karlovy, odborníka na výtvarné období sledovaného období, prof. Jana Royta

Jana Novotná

Kampa Střed Světa 2016"

Kdy: 9.4.-10.4.2016

5.4. 2016 - konference v Baráčnické rychtě

Pavel Kulovaný

Výstava o Karlu IV.

Až do 12. června 2016 můžete ve vybrané dny navštívit výstavu v Senátu, která jako jedna z prvních v tomto roce zahájila připomínky 700. výročí narození Karla IV. Veřejnosti je výstava přístupná v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce.

Výstava, která přibližuje skutečnou podobu života a díla významného státníka, politika a diplomata Karla IV., je otevřena od dubna každý víkend a státní svátky v době od 10 do 17 hod., od června je otevřeno o hodinu déle.

Vstup volný.

Pavel Kulovaný

Jan Schneider - výstava v kavárně Lucerna

Kdy: 17.3.-6.4.2016

Vernisáž se koná 29. března 2016 v 16:00 hodin a bude spojená s křestem 3 CD: Jan Schneider a kamarádi – Musím dál zpívat.

Vernisáž hudebně doprovodí Václav a Jan Neckářovi. Svou účast na vernisáži již potvrdila i paní Eva Pilarová a Marlene Kryl.

Volně jk nahlédnutí 20 vybraných replik obrazů Jana Schneidera , známého českého textaře, básníka, novináře a v neposlední řadě malíře.

V Lucerně bude vystaven soubor obrazů z katalánského pobřeží Costa Dorada, kde měl Jan Schneider letní byt v ulici del Faro (u majáku) na Cap Salou, v provincii Terragona. Odtud si občas odskočil malovat také na Kanárské ostrovy.

Většina obrazů Jana Schneidera se stala součástí soukromých sbírek, neboť své práce rozdával přátelům v Bavorsku, Katalánsku a ve Švýcarsku. Je tak obtížné obrazy dohledat a uceleně vystavit. Lucerna je tak vzácnou příležitostí vidět část obrazů Jana Schneidera v jednom prostoru.

Jan Schneider se narodil 30. března 1934 v Písku. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a aktivně se věnoval ochotnickému divadlu. Tato vášeň ho provázela celý život. Spolupracoval s divadly Semafor, Paravan, Na Zábradlí a Rokokem.

V 60. letech působil v Československém rozhlase. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy emigroval do Německa. Působil v redakci Rádia Svobodná Evropa, kde uváděl hudební pořad Afternoon Music. Mezi jeho nejbližší kamarády patřil Karel Kryl, s nímž ho pojilo mnohaleté přátelství. Z jejich veršované korespondence se toho bohužel moc nedochovalo.

V roce 1967 napsal první český muzikál Gentlemani, hudbu složil Bohuslav Ondráček. Velmi úspěšné byly texty Jana Schneidera pro Václava Neckáře, Martu Kubišovou, Evu Pilarovou, ale i Helenu Vondráčkovou a Waldemara Matušku.

Po návratu do vlasti žil Jan Schneider v Třeboni. Se svými kamarády Bohuslava Ondráčka, Jarka Jakoubka, Angelo Michajlova. Do kumštýřského nebe odešel za svými kamarády Bohuslavem Ondráčkou, Jarkem Jakoubkem, Angelo Michajlovem 1. prosince 2014. Je pohřben na břevnovském hřbitově u Sv.Markéty blízko Karla Kryla, Ivana Diviše, Karla Moudrého a dalších spřízněných duší.

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V březnu 2016 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 3. Saulův syn Maďarsko 13.3:00
  4. 3. Lída Baarová ČR/SR 13:30
11. 3. Nebezpečný svět Rajka Dolečka ČR 13:30
14. 3. Počevatelka Alice Nizozemí 13:30
18. 3. Zkáza krásou ČR 13:30
19. 3. Jonas Kaufman-Večer s Puccinim Itálie 13:30
20. 3. Bolšoj balet:Spartakus Velké divadlo Moskva 13:30
21. 3. Revenant:Zmrtvýchvstání Írán 13:30
23. 3. Lagerfeld-Důvěrně Francie 13:30
29. 3. Já, Olga Hepnarová ČR/Polsko 13:30
30. 3. Můj král Francie 13:30

Šej

Emil Kolben

Dr.h.c. Ing. Emil Kolben byl významný český vynálezce v oboru elektrotechniky, průkopník „energie nového věku“ a jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.. Založil továrnu Kolben a spol. a byl generálním ředitelem a hlavním akcionářem koncernu Českomoravská Kolben Daněk (ČKD). Letos uplyne 150 let od jeho narození.

Podrobnosti a celý článek o   Emilu Kolbenovi  a jeho přínosu v oboru elektrotechniky.

Ing. Jiří Valenta

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Jak vznikal kalendář

Kalendář, který dnes běžně používáme prošel dlouhým vývojem. Náš současný kalendář. vychází z římského, ale jeho počátky sahají až do starověkého Egypta. Nezávisle na něm si jiné civilizace vytvářely své vlastní kalendáře. Základní jednotkou je ale vždy den (jedno otočení Země kolem své osy) a rok (jeden oběh Země kolem Slunce nebo dvanáct cyklů Měsíce)

Podrobnosti a celý článek o   vzniku kalendáře  - pomůcky kterou používáme každý den.

Ing. Jiří Valenta

Blaise Pascal

Před 350 léty zemřel významný francouzský matematik, fyzik a filozof Blaise Pascal. I když žil jen velmi krátkou dobu, vykonal mnoho pro rozvoj přírodních věd.

Podrobnosti a celý článek o významné osobnosti, která ovlivnila rozvoj přírodních věd, zvláště matematiky a fyziky   Blaise Pascalovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Venuše a Mars

Čtyřicet let po ukončení programu letů na Měsíc a padesát let po zahájený průzkumných letů k nejbližším planetám sluneční soustavy – k Venuši a K Marsu se uskutečnil významný pokrok ve výzkumu vesmíru. Na Marsu byla vysazena pojízdná laboratoř Curiosity, která má přinést řadu nových informací nutných pro budoucí lety.

Podrobný a velmi zajímavý popis cest robota Opportunity po Marsu je k dispozici na stránce Mars Exploration Rovers - Opportunity

Podrobnosti a celý článek o   programu letů na Venuši a Mars   a pokroku ve výzkumu vesmíru.

Ing. Jiří Valenta

Sluneční soustava

Lidé dlouho věřili,že Země je středem vesmíru, který se kolem ní otáčí. Až na přelomu 16.a 17. století se prosadil heliocentrický systém. Vynález dalekohledu podstatně zvýšil možnosti pozorování a vedl k dalším objevům nebeských těles a k poznání zákonitostí jejich pohybu. V posledních desetiletích přinášejí moderní teleskopy a vesmírné sondy stále nové, podrobnější informace o sluneční soustavě.

Podrobnosti a celý článek o   sluneční soustavě  a hvězdách.

Ing. Jiří Valenta

Vysvětlivka k použité zkratce v textu: AU - astronomická jednotka ( délka poloměru nerušené oběžné kruhové dráhy tělesa se zanedbatelnou hmotností, pohybujícího se okolo Slunce rychlostí 0,017 202 098 950 radiánů za den (86 400 s)

Poznejte kouzlo Pražského hradu virtuálně

Na webu Pražského hradu najdete novu službu – virtuální prohlídku, která přiblíží areál Pražského hradu.

Při využití virtuální prohlídky se lze podívat i do zahrad, a dokonce i do některých interiérů. Prohlédnout si je tak možné katedrálu sv. Víta nebo domky ve Zlaté uličce.

Prohlídku připravila společnost FG Forrest. Pozoruhodné je, že si lze prohlédnout i řadu detailů, které se při vlastní prohlídce ne vždy podaří dobře prozkoumat.

Prohlídka je dostupná v českém a anglickém jazyce. Navíc je možné díky virtuální prohlídce kdykoli vidět i objekty, které jsou mimo sezonu uzavřeny.

Jana Novotná

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

Mezinárodní vesmírná stanice je společný americko-ruský projekt pro výzkum vesmíru, ke kterému se postupně přidaly i další státy. Před patnácti léty byla započata její stavba na oběžné dráze a o tři roky později na ni vstoupila první posádka. Od té doby je trvale obydlena a plní svůj vědecko-výzkumný program.

Podrobnosti a celý článek o Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), jejím přínosu pro výzkum vesmíru a mezinárodní spolupráci.

Poznámka: Mezinárodní vesmírnou stanici a její přelety, označovanou zkratkou ISS, je možné pozorovat večerním nebo ranním nebi.

Ing. Jiří Valenta

Jan Kotěra

Před 140 léty se narodil Jan Kotěra, významný český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik architektury a vůdčí osobnost české moderní architektury. Většina jím navržených a realizovaných staveb je dnes památkově chráněna.

Podrobnosti a celý článek o osobnosti české moderní architektury   Janu Kotěrovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton, který zachránil několik set dětí před smrtí v koncentračních táborech se dožil v těchto dnech 105 let. Při této příležitosti se president Miloš Zeman rozhodl, že mu propůjčí nejvyšší státní vyznamenání České republiky – Řád bílého lva.

Podrobnosti a celý článek o   zachránci dětí  Nicholasi Wintonovi.

Ing. Jiří Valenta

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl, etnolog, archeolog a cestovatel se narodil před 100 léty. Známé jsou zejména jeho cesty na primitivních plavidlech přes Tichý oceán a přes Atlantik, kterými chtěl prokázat své teorie o migraci ostrovních národů Polynésie a schopnostech starověkých mořeplavců.

Podrobnosti a celý článek o   starověkých mořeplavcích  a jejich statečnosti.

Ing. Jiří Valenta

Jak se stěhuje kostel

Před 50 léty bylo rozhodnuto o demolici města Mostu, aby se uvolnilo území pro těžbu uhlí. Z celého starého města zůstal zachován jen děkanský kostel ze 16. stol. Jeho přesun na nové místo byl obdivuhodný, jedinečný technický čin, který nemá nikde na světě obdobu.

Podrobnosti a celý článek o   stěhování kostela v Mostě  a o významu tohoto technického činu.

Ing. Jiří Valenta

Otto Wichterle

Před sto léty se narodil významný český vědec profesor Otto Wichterle. Jeho největším objevem je vynález kontaktních čoček.

Podrobnosti a celý článek o   Ottovi Wichterle  a jeho přínosu v oboru výroby kontaktních čoček.

Ing. Jiří Valenta

Galileo Galilei

Galileo Galilei, italský astronom, filosof a fyzik se narodil před 450 léty. Jako první sestrojil a použil dalekohled pro pozorování hvězd a jeho objevy otevřely pro astronomii nové možnosti. Významná je i jeho práce v oblasti fyziky, kde je považován za zakladatele dynamiky. Jeho snaha založit vědu na pozorování, experimentech a důkazech ho přivedla do sporu s tehdejšími církevními autoritami.

Podrobnosti a celý článek o   italském astronomovi, filosofovi a fyzikovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Internetový magazín určený pro aktivní seniory

Magazín i60.cz je v současnosti největším mediálním projektem pro vitální ženy a muže kolem šedesátky, kteří chtějí cestovat, bavit se s přáteli, navštěvovat kulturní pořady, ale také se ještě něco naučit, tedy vzdělávat se. Náš magazín připravují novináři s dlouholetými zkušenostmi v celostátních médiích a na jeho obsahu se svými četnými příspěvky podílejí i sami čtenáři.

V nejbližších dnech například je vydávána čtenářům první sbírka poezie. Dále jsou připravovány projekty, týkající se mezigeneračních vztahů.

Na stránkách www.i60.cz budou jakékoli informace o možnostech studia na U3V. Na stránkách magazínu lidé najdou poučení, ale zároveň i zábavu, soutěže, hry, rozhovory s osobnostmi a mnoho cenných zkušeností čtenářů. Na stránkách i60.cz spolu mohou lidé komunikovat, hledat nové přátele a seznamovat se s nimi.

Šej

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]