Kultura

Vaše příspěvky - období: listopad 2015

Adventní trh v Novoměstské radnici

Kdy: 12.-13.prosince 2015

Česká hračka a řemeslo na Novoměstské radnici nabídne inspiraci pro vánoční dárky pro děti i dospělé

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V prosinci 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 12. Macbeth GB/USA 13:30
  4. 12. Mládí Itálie/Francie/GB 13:30
  7. 12. Domácí péče ČR 13:30
  9. 12. Ejzenštejn v Guanajuatu Francie 13:30
11. 12. Nikdy není pozdě USA 13:30
14. 12. Králova zahradnice GB 13:30
16. 12. Dior a já Francie 13:30
18. 12. Steve Jobs USA 13:30
21. 12. Aldabra:Byl jednou jeden ostrov ČR 13:30
28. 12. Padesátka ČR 13:30
30. 12. Králové hor Rakousko 13:30

Šej

Noc divadel

Kdy: 21.11.2015

Den otevřených dveří divadel a výjimečných zážitků - potřetí v České republice.

Komponovaný večer European Theatre Night prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu.

Také česká divadla opět otevřou své prostory během večerních a nočních hodin a připraví pro diváky různorodý program: představení pro děti i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací, prohlídky zákulisí.

Pavel Kulovaný

Dušičky pod Pražským hradem

Kdy: 31.10.-1.11.2015, 11 - 20 hod. (nejhezčí to bude po setmění)

Zahrady pod Pražským hradem budou výjimečně pro návštěvníky otevřeny až do 20 hodin a osvětlené lampami, loučemi a svíčkami. Zahrady budou zpřístupněny všem těm, kteří nemohou o svátcích domů, všem, kteří by chtěli zapálit svíčku na památku svých blízkých, všem, kteří se chtějí na chvíli zastavit a zavzpomínat si v unikátní atmosféře s výhledem na pražské panorama.

Otevřeno bude všech pět zahrad a trojdílná Sala Terrena s nástěnnými malbami.

V sobotu budou Zahrady zpřístupněny od Pražského hradu přes Zahrady na valech a z Valdštejnské ulice u Senátu ČR, 300 m od stanice metra Malostranská. V neděli již jenom z Valdštejnské ulice u Senátu ČR, 300 m od stanice metra Malostranská.

Návštěvníkům bude k dispozici čaj, mošt z jablek, hrušek a vína, svařené víno, sušené ovoce a jablka ze Zahrad.

Bude také možné zakoupit si svíčky.

Pavel Kulovaný

Cesty ke vzdáleným světům

Kdy: 4. 11. 2015 v 19hodin

Kde: Sál Moravské knihovnz, Kounicova 65a, Brno

Vyslanci lidstva do okrajových částí Sluneční soustavy - sondy jako Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini ci New Horizons - se již dříve zapsaly zlatým písmem do kroniky kosmonautiky. A další jdou či již brzy půjdou v jejich šlépějích. Průzkum vnějších planet a kosmického prostředí ovšem představuje výzvu technickou, technologickou i třeba ekonomickou; odměnou nám však je naprosto nový pohled na svět, jehož jsme soucástí.

Vstup volný.

Pavel Kulovaný

NOC DIVADEL - Švandovo divadlo

Kdy: 21.11.2015

17.00/Foyer-Dětské divadelní studio, ukázky z představení Ze století do století. Vstup zdarma.

18.00/Studio Buchty a loutky. Automat na filmy-diváci zadají název filmu který chtějí vidět a Automat film přehraje. Totální improvizační nasazení nasazení diváků i aktérů.. Vstupné 20Kč.

19.00/Velký sál - Popeláři. Původní český muzikál v rytmu Funky s hudbou Romana Holého. Vstupné 99Kč.

20.00/Studio-Divadlo Spektákl představí své Chaplinovy děti aneb Grotesky z velkoměsta. Vstupné 20Kč.

22.00/Studio-Herecké studio Švandova divadla uvede inscenaci REM fáze aneb Cesta napříč sny. Vstupné 20Kč.

23.00/Kavárna-Koncert Jacob Erftemeijer. DJ set doplněný o improvizaci na saxofon a housle. Vstup zdarma.

Rezervace vstupenek on-line (www.svandovodivadlo.cz), po telefonu( 257321334, 724003857) nebo e-mailu(vecerova@svandovodivadlo.cz).

Jana Novotná

Gotické sklepení Univerzity Karlovy

Kdy: 17.11.2015, 10-18 hodin

Univerzita Karlova zdarma zpřístupní ve dnech státních svátků 28. října a 17. listopadu 2015 svou stálou expozici mapující dějiny této nejstarší české univerzity.

Výstava se nachází v prostorách gotického sklepení Karolina. Vstup je z nádvoří Ovocného trhu 3.

Expozice o dějinách Univerzity Karlovy prošla před několika měsíci zásadní přestavbou a v současnosti přibližuje návštěvníkům v pěti tematických blocích historii Univerzity Karlovy od jejího založení, seznamuje s významnými osobnostmi a v neposlední řadě připomíná její společenský, kulturní a politický význam.

Na výstavě je prezentována řada unikátních exponátů, některé z nich jsou vystaveny poprvé. Vedle mnoha dalších je možné shlédnout tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa a jejího prvního kancléře Arnošta z Pardubic či pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století, které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy.

Mimořádně významným exponátem je také notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, pozoruhodná je kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století. Mezi další exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita a řetěz s medailí univerzitního hodnostáře ze 17. století. Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty v bojích v roce 1848 i diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V listopadu 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 11. Nikdy není pozdě USA 13:30
  4. 11. Mládí Itálie/Francie 13:30
  6. 11. Macbeth GB/USA/Francie 13:30
  9. 11. Dáma ve zlatém USA/GB/Francie 13:30
11. 11. Marguerite Francie 13:30
13. 11. Otcové a dcery USA/Itálie 13:30
16. 11. Celebrity s.r.o. ČR 13:30
18. 11. Úžasný Boccaccio Itálie/Francie 13:30
20. 11. Spectre GB/USA 13:30
23. 11. U moře USA 13:30
25. 11. Dheepan Francie 13:30
27. 11. Aldabra:Byl jednou jeden ostrov ČR 13:30
30. 11. Stážista USA 13:30

Šej

Mezigenerační Žofín,

Kdy: 1.11.2015

3. ročník akce Mezigenerační Žofín, který pořádá Městská část Praha 1

Od 14.00 do 18.00 hod. bude na Slovanském ostrově - Žofíně připraven bohatý program pro všechny generace - komentované prohlídky Žofína, soutěže, alchymistická laboratoř, pohádka pro děti, ohnivá show, prohlídka ostrova s hastrmanem, atd.

V 18.00 hod. ze Žofína vyrazí průvod pražských strašidel, který již tradičně připravilo Muzeum pražských pověstí a strašidel. Každý rok vpředvečer dušiček vystoupí ze stínů desítky strašidel a projdou Prahou ve velkém průvodu v čele s geniem loci Pragensis za vykřikování hesel a vyprávění pověstí.

Sedmý ročník Průvodu pražských strašidel letos vyrazí netradičně v 18.00 z Žofína a vydá se přes most legií, Kampu a Karlův most na Betlémské náměstí, kde skončí kolem 20.00 Koncertem mobilní zvonkohry. Zvonečky s sebou!!! Přijďte i vy v masce strašidla, nebo jen tak, seznámit se s duchy staré Prahy.

Pavel Kulovaný

Nad Prahou půlměsíc

Kdy: 5.11. - 11.11.2015

7. ročníku festivalu kultur Blízkého východu

Do 11. listopadu v Praze a dále pak částečně také v Brně, Plzni a Hradci Králové

Téma: Kultury v dotyku. Imigrace. Akulturace
5. listopadu Arabské nedivadlo uvede v Divadle Na Prádle novou premiéru. Tentokrát půjde o adaptaci románu súdánského autora at Tajiba Cesta na sever.
V Divadle Kampa bude mít v sobotu 7. listopadu premiéru pokračování scénického čtení z pokladnice staré arabské literatury, tentokrát v duchu Sindibádových dobrodružství se vypravíme s hercem Miroslavem Táborským v režii Lídy Engelové za Divy a záhadami Indického oceánu.

Festival letos přivítá dva vzácné zahraniční hosty.
- Bude jím íránský dramatik Mohammad Yaghoubi. Jeho hru Moment of Silence uvádí v pátek 6. listopadu v Divadle Disk v režii íránské režisérky Azadeh Mohammadi. S autorem se budete moci sejít nejen po představení, ale také v rámci přednášky na divadelní vědě FF UK.
- Druhým hostem je alžírský novinář a prozaik Yahia Belaskri, který se dlouhodobě věnuje otázce imigrace ve Francii.

V pondělí 9. listopadu v Knihovně Václava Havla - novinářka Tereza Engelová se nedávno vrátila z turecko-syrské hranice a podělí se s vámi o své zážitky.
Nedělní program 8. listopadu v Divadle Na zábradlí bude věnován Sýrii. Vystoupí Syřané žijící v ČR, jejich přátelé a hosté. Součástí bude hudba, poezie, debata, syrská kuchyně a divadelní představení v podobě rozhlasové hry na jevišti Oh My Sweet Land reflektující současnou situaci v Sýrii. Hraje Azadeh Mohammadi v režii Lídy Engelové, hudebně se na inscenaci podílel Marwan Alsolaiman.

Jana Novotná

Dejme knihám další šanci

Máte doma knihy, které nepotřebujete a nechcete je vyhazovat?

Je tady šance je odložit v nějaké z poboček Městské knihovny.

Knihovna nově nabízí řešení v podobě boxů s označením "Dejme knihám další šanci" , kam je možné odložit zejména knihy nové (vydané v uplynulých 5 letech) a čtivé žánry (detektivky, thrillery, horory, sci-fi, fantasy, červené čtení), které udělají ostatním čtenářům radost. Box najdete v každé pobočce.

Eva Nováková

Emil Kolben

Dr.h.c. Ing. Emil Kolben byl významný český vynálezce v oboru elektrotechniky, průkopník „energie nového věku“ a jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.. Založil továrnu Kolben a spol. a byl generálním ředitelem a hlavním akcionářem koncernu Českomoravská Kolben Daněk (ČKD). Letos uplyne 150 let od jeho narození.

Podrobnosti a celý článek o   Emilu Kolbenovi  a jeho přínosu v oboru elektrotechniky.

Ing. Jiří Valenta

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Výstava v pasáži Lucerna

Kdy: 19.10. - 9.11.2015

Výstava s názvem "Sousedé blízcí či vzdálení? Česko-polské vztahy v průběhu staletí".

Výstava je krátkou, ale velmi bohatě ilustrovanou exkurzí historie polsko-českých kontaktů od vzniku obou států. Kromě drobného historického faktu, že bez pomoci českých vojenských oddílů nemusel vzniknout stát Piastovců, se návštěvník dozví také o společných počátcích, vzájemných jazykových inspiracích, náboženských a vědeckých vlivech, válkách a spojenectvích. Dozví se ale i o ochlazení vztahů v období komunismu. Následují otázky – v čem se opravdu lišíme a v čem jsme si podobní.

Organizátoři výstavy:
Nadace „Silva Rerum Polonarum”
Nový motiv. Adam Orlewicz

Partneři:
Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky
Filozoficko-historická fakulta Akademie Jana Dluhoše v Čenstochové
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Koncept výstavy:
mgr. Michał Michalski, prof. Aleš Zařický, prof. Agnieszka Czajkowska, dr. Krzysztof Czajkowski

Pavel Kulovaný

Náprstkovo muzeum

Kdy: 28.10. a 17.11.2015

Můžete tak navštívit novou výstavu Říše středu.

Výstava zachycující tisíc let dějin Číny představí exponáty z bohatých sbírek Náprstkova muzea. Mnohé z nich budou vystaveny vůbec poprvé.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Komentovaná prohlídka Holešovického výstaviště

Kdy: 7.11. a 14.11.2015

V sobotu 7. a 14.listopadu od 15 hodin pořádáme ve spolupráci s Prahou 7 komentované prohlídky areálu Výstaviště. Provázet jimi bude sochař a výtvarník Pavel Karous, který je mimo jiné autorem projektu Vetřelci a Volavky.

Přijďte poznat Výstaviště z jiného úhlu.

Začínáme v Tiskárně na Vzduchu, kde na vás bude čekat i teplý čaj nebo svařák, pak se vydáme na zhruba dvouhodinovou procházku.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Vývoj evropského a českého umění

Kdy:2., 9., 23., 30.11.2015, 10.00-11.30 hodin

Kde: ZŠ Štrossmayerovo náměstí

Přednášky pořádá Akademie celoživotního vzdělávání.

Nutno předem rezervovat - tel 220 144 242 nebo e-mail: petrovicovap@praha7.cz

Vstup zdarma

Ing. Milena Otáhalová

Jan Kotěra

Před 140 léty se narodil Jan Kotěra, významný český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik architektury a vůdčí osobnost české moderní architektury. Většina jím navržených a realizovaných staveb je dnes památkově chráněna.

Podrobnosti a celý článek o osobnosti české moderní architektury   Janu Kotěrovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton, který zachránil několik set dětí před smrtí v koncentračních táborech se dožil v těchto dnech 105 let. Při této příležitosti se president Miloš Zeman rozhodl, že mu propůjčí nejvyšší státní vyznamenání České republiky – Řád bílého lva.

Podrobnosti a celý článek o   zachránci dětí  Nicholasi Wintonovi.

Ing. Jiří Valenta

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl, etnolog, archeolog a cestovatel se narodil před 100 léty. Známé jsou zejména jeho cesty na primitivních plavidlech přes Tichý oceán a přes Atlantik, kterými chtěl prokázat své teorie o migraci ostrovních národů Polynésie a schopnostech starověkých mořeplavců.

Podrobnosti a celý článek o   starověkých mořeplavcích  a jejich statečnosti.

Ing. Jiří Valenta

Jak se stěhuje kostel

Před 50 léty bylo rozhodnuto o demolici města Mostu, aby se uvolnilo území pro těžbu uhlí. Z celého starého města zůstal zachován jen děkanský kostel ze 16. stol. Jeho přesun na nové místo byl obdivuhodný, jedinečný technický čin, který nemá nikde na světě obdobu.

Podrobnosti a celý článek o   stěhování kostela v Mostě  a o významu tohoto technického činu.

Ing. Jiří Valenta

Otto Wichterle

Před sto léty se narodil významný český vědec profesor Otto Wichterle. Jeho největším objevem je vynález kontaktních čoček.

Podrobnosti a celý článek o   Ottovi Wichterle  a jeho přínosu v oboru výroby kontaktních čoček.

Ing. Jiří Valenta

Galileo Galilei

Galileo Galilei, italský astronom, filosof a fyzik se narodil před 450 léty. Jako první sestrojil a použil dalekohled pro pozorování hvězd a jeho objevy otevřely pro astronomii nové možnosti. Významná je i jeho práce v oblasti fyziky, kde je považován za zakladatele dynamiky. Jeho snaha založit vědu na pozorování, experimentech a důkazech ho přivedla do sporu s tehdejšími církevními autoritami.

Podrobnosti a celý článek o   italském astronomovi, filosofovi a fyzikovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Internetový magazín určený pro aktivní seniory

Magazín i60.cz je v současnosti největším mediálním projektem pro vitální ženy a muže kolem šedesátky, kteří chtějí cestovat, bavit se s přáteli, navštěvovat kulturní pořady, ale také se ještě něco naučit, tedy vzdělávat se. Náš magazín připravují novináři s dlouholetými zkušenostmi v celostátních médiích a na jeho obsahu se svými četnými příspěvky podílejí i sami čtenáři.

V nejbližších dnech například je vydávána čtenářům první sbírka poezie. Dále jsou připravovány projekty, týkající se mezigeneračních vztahů.

Na stránkách www.i60.cz budou jakékoli informace o možnostech studia na U3V. Na stránkách magazínu lidé najdou poučení, ale zároveň i zábavu, soutěže, hry, rozhovory s osobnostmi a mnoho cenných zkušeností čtenářů. Na stránkách i60.cz spolu mohou lidé komunikovat, hledat nové přátele a seznamovat se s nimi.

Šej

Mikoláš Aleš

Před sto léty zemřel Mikoláš Aleš, malíř, dekoratér a ilustrátor. klasik českého umění, jedna z nejvýznamnějších postav tzv. „Generace Národního divadla“ Jeho raná tvorba vychází z pozdně romantického stylu, později směřoval spíše k secesi

Podrobnosti a celý článek o   Mikoláši Alšovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]