Kultura

Vaše příspěvky - období: leden 2015

Dušičky pod Pražským hradem

Kdy: 31.10.-1.11.2015, 11 - 20 hod. (nejhezčí to bude po setmění)

Zahrady pod Pražským hradem budou výjimečně pro návštěvníky otevřeny až do 20 hodin a osvětlené lampami, loučemi a svíčkami. Zahrady budou zpřístupněny všem těm, kteří nemohou o svátcích domů, všem, kteří by chtěli zapálit svíčku na památku svých blízkých, všem, kteří se chtějí na chvíli zastavit a zavzpomínat si v unikátní atmosféře s výhledem na pražské panorama.

Otevřeno bude všech pět zahrad a trojdílná Sala Terrena s nástěnnými malbami.

V sobotu budou Zahrady zpřístupněny od Pražského hradu přes Zahrady na valech a z Valdštejnské ulice u Senátu ČR, 300 m od stanice metra Malostranská. V neděli již jenom z Valdštejnské ulice u Senátu ČR, 300 m od stanice metra Malostranská.

Návštěvníkům bude k dispozici čaj, mošt z jablek, hrušek a vína, svařené víno, sušené ovoce a jablka ze Zahrad.

Bude také možné zakoupit si svíčky.

Pavel Kulovaný

Cesty ke vzdáleným světům

Kdy: 4. 11. 2015 v 19hodin

Kde: Sál Moravské knihovnz, Kounicova 65a, Brno

Vyslanci lidstva do okrajových částí Sluneční soustavy - sondy jako Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini ci New Horizons - se již dříve zapsaly zlatým písmem do kroniky kosmonautiky. A další jdou či již brzy půjdou v jejich šlépějích. Průzkum vnějších planet a kosmického prostředí ovšem představuje výzvu technickou, technologickou i třeba ekonomickou; odměnou nám však je naprosto nový pohled na svět, jehož jsme soucástí.

Vstup volný.

Pavel Kulovaný

NOC DIVADEL - Švandovo divadlo

Kdy: 21.11.2015

17.00/Foyer-Dětské divadelní studio, ukázky z představení Ze století do století. Vstup zdarma.

18.00/Studio Buchty a loutky. Automat na filmy-diváci zadají název filmu který chtějí vidět a Automat film přehraje. Totální improvizační nasazení nasazení diváků i aktérů.. Vstupné 20Kč.

19.00/Velký sál - Popeláři. Původní český muzikál v rytmu Funky s hudbou Romana Holého. Vstupné 99Kč.

20.00/Studio-Divadlo Spektákl představí své Chaplinovy děti aneb Grotesky z velkoměsta. Vstupné 20Kč.

22.00/Studio-Herecké studio Švandova divadla uvede inscenaci REM fáze aneb Cesta napříč sny. Vstupné 20Kč.

23.00/Kavárna-Koncert Jacob Erftemeijer. DJ set doplněný o improvizaci na saxofon a housle. Vstup zdarma.

Rezervace vstupenek on-line (www.svandovodivadlo.cz), po telefonu( 257321334, 724003857) nebo e-mailu(vecerova@svandovodivadlo.cz).

Jana Novotná

Gotické sklepení Univerzity Karlovy

Kdy: 28.10. a 17.11.2015, 10-18 hodin

Univerzita Karlova zdarma zpřístupní ve dnech státních svátků 28. října a 17. listopadu 2015 svou stálou expozici mapující dějiny této nejstarší české univerzity.

Výstava se nachází v prostorách gotického sklepení Karolina. Vstup je z nádvoří Ovocného trhu 3.

Expozice o dějinách Univerzity Karlovy prošla před několika měsíci zásadní přestavbou a v současnosti přibližuje návštěvníkům v pěti tematických blocích historii Univerzity Karlovy od jejího založení, seznamuje s významnými osobnostmi a v neposlední řadě připomíná její společenský, kulturní a politický význam.

Na výstavě je prezentována řada unikátních exponátů, některé z nich jsou vystaveny poprvé. Vedle mnoha dalších je možné shlédnout tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa a jejího prvního kancléře Arnošta z Pardubic či pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století, které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy.

Mimořádně významným exponátem je také notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, pozoruhodná je kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století. Mezi další exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita a řetěz s medailí univerzitního hodnostáře ze 17. století. Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty v bojích v roce 1848 i diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V listopadu 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 11. Nikdy není pozdě USA 13:30
  4. 11. Mládí Itálie/Francie 13:30
  6. 11. Macbeth GB/USA/Francie 13:30
  9. 11. Dáma ve zlatém USA/GB/Francie 13:30
11. 11. Marguerite Francie 13:30
13. 11. Otcové a dcery USA/Itálie 13:30
16. 11. Celebrity s.r.o. ČR 13:30
18. 11. Úžasný Boccaccio Itálie/Francie 13:30
20. 11. Spectre GB/USA 13:30
23. 11. U moře USA 13:30
25. 11. Dheepan Francie 13:30
27. 11. Aldabra:Byl jednou jeden ostrov ČR 13:30
30. 11. Stážista USA 13:30

Šej

Akce u příležitosti státního svátku

Kdy: 28,10.2015

Prostory budoucího Železničního muzea na Masarykově nádraží
Zájemci budou mít možnost zdarma navštívit jinak nepřístupné prostory bývalé výtopny a dílen, které zatím čekají na rekonstrukci, a seznámit se s projektem budoucího Železničního muzea NTM, jehož plánovaná expozice má po svém vzniku prezentovat čtyřicet drážních vozidel ze sbírek NTM.
K vidění, během dne otevřených dveří, bude salónní vůz Františka Ferdinanda d´Este.
Cesta pro pěší povede z Hybernské ulice přes veřejné parkoviště pod magistrálou. Přístup přes kolejiště je přísně zakázán.

Národní galerie, včetně Slovanské epopeje
Také Národní galerie připravila ve svých objektech den vstupu zdarma.
Návštěvníci mají tak jedinečnou příležitost navštívit stálou sbírku Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí, která představuje v širším středoevropském kontextu nejvýznamnější díla českého malířství a sochařství období od klasicismu k romantismu.
Dále pak je možné navštívit klášter sv. Anežky České (Středověké umění v Čechách a střední Evropě), Šternberský palác (Evropské umění od antiky do závěru baroka), palác Kinských (Umění Asie a Umění starověku) a Veletržní palác (Umění 20. a 21. století) a Schwarzenberský palác (Baroko v Čechách).
Ve Veletržním paláci bude návštěvníkům volně otevřená i expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy.

Národní technické muzeum – u příležitosti výročí úmrtí Václava Havla)
Budovu Národního technického muzea na Letné bude možné, tak jako i o dalších šesti významných dnech v roce, navštívit namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu.

Jiřina Kratochvílová

Mezigenerační Žofín,

Kdy: 1.11.2015

3. ročník akce Mezigenerační Žofín, který pořádá Městská část Praha 1

Od 14.00 do 18.00 hod. bude na Slovanském ostrově - Žofíně připraven bohatý program pro všechny generace - komentované prohlídky Žofína, soutěže, alchymistická laboratoř, pohádka pro děti, ohnivá show, prohlídka ostrova s hastrmanem, atd.

V 18.00 hod. ze Žofína vyrazí průvod pražských strašidel, který již tradičně připravilo Muzeum pražských pověstí a strašidel. Každý rok vpředvečer dušiček vystoupí ze stínů desítky strašidel a projdou Prahou ve velkém průvodu v čele s geniem loci Pragensis za vykřikování hesel a vyprávění pověstí.

Sedmý ročník Průvodu pražských strašidel letos vyrazí netradičně v 18.00 z Žofína a vydá se přes most legií, Kampu a Karlův most na Betlémské náměstí, kde skončí kolem 20.00 Koncertem mobilní zvonkohry. Zvonečky s sebou!!! Přijďte i vy v masce strašidla, nebo jen tak, seznámit se s duchy staré Prahy.

Pavel Kulovaný

Nad Prahou půlměsíc

Kdy: 5.11. - 11.11.2015

7. ročníku festivalu kultur Blízkého východu

Do 11. listopadu v Praze a dále pak částečně také v Brně, Plzni a Hradci Králové

Téma: Kultury v dotyku. Imigrace. Akulturace
5. listopadu Arabské nedivadlo uvede v Divadle Na Prádle novou premiéru. Tentokrát půjde o adaptaci románu súdánského autora at Tajiba Cesta na sever.
V Divadle Kampa bude mít v sobotu 7. listopadu premiéru pokračování scénického čtení z pokladnice staré arabské literatury, tentokrát v duchu Sindibádových dobrodružství se vypravíme s hercem Miroslavem Táborským v režii Lídy Engelové za Divy a záhadami Indického oceánu.

Festival letos přivítá dva vzácné zahraniční hosty.
- Bude jím íránský dramatik Mohammad Yaghoubi. Jeho hru Moment of Silence uvádí v pátek 6. listopadu v Divadle Disk v režii íránské režisérky Azadeh Mohammadi. S autorem se budete moci sejít nejen po představení, ale také v rámci přednášky na divadelní vědě FF UK.
- Druhým hostem je alžírský novinář a prozaik Yahia Belaskri, který se dlouhodobě věnuje otázce imigrace ve Francii.

V pondělí 9. listopadu v Knihovně Václava Havla - novinářka Tereza Engelová se nedávno vrátila z turecko-syrské hranice a podělí se s vámi o své zážitky.
Nedělní program 8. listopadu v Divadle Na zábradlí bude věnován Sýrii. Vystoupí Syřané žijící v ČR, jejich přátelé a hosté. Součástí bude hudba, poezie, debata, syrská kuchyně a divadelní představení v podobě rozhlasové hry na jevišti Oh My Sweet Land reflektující současnou situaci v Sýrii. Hraje Azadeh Mohammadi v režii Lídy Engelové, hudebně se na inscenaci podílel Marwan Alsolaiman.

Jana Novotná

Rezidence primátorky hl. m. Prahy na Mariánském náměstí

Kdy: 28.10.2015, 9-19 hodin

Pro veřejnost bude otevřena Rezidence primátorky hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout první patro Rezidence s reprezentačními sály a salonky.

K dispozici příchozím budou průvodkyně, které je budou provázet po skupinách. Prohlídka s odborným výkladem potrvá cca 20 minut.

Samotná primátorská rezidence se nachází v budově Městské knihovny a tvoří ji jak reprezentační prostory v prvním patře, tak i byt pro primátora a apartmány pro jeho hosty o patro výše.

Jana Novotná

Výstava v pasáži Lucerna

Kdy: 19.10. - 9.11.2015

Výstava s názvem "Sousedé blízcí či vzdálení? Česko-polské vztahy v průběhu staletí".

Výstava je krátkou, ale velmi bohatě ilustrovanou exkurzí historie polsko-českých kontaktů od vzniku obou států. Kromě drobného historického faktu, že bez pomoci českých vojenských oddílů nemusel vzniknout stát Piastovců, se návštěvník dozví také o společných počátcích, vzájemných jazykových inspiracích, náboženských a vědeckých vlivech, válkách a spojenectvích. Dozví se ale i o ochlazení vztahů v období komunismu. Následují otázky – v čem se opravdu lišíme a v čem jsme si podobní.

Organizátoři výstavy:
Nadace „Silva Rerum Polonarum”
Nový motiv. Adam Orlewicz

Partneři:
Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky
Filozoficko-historická fakulta Akademie Jana Dluhoše v Čenstochové
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Koncept výstavy:
mgr. Michał Michalski, prof. Aleš Zařický, prof. Agnieszka Czajkowska, dr. Krzysztof Czajkowski

Pavel Kulovaný

Náprstkovo muzeum

Kdy: 28.10. a 17.11.2015

Můžete tak navštívit novou výstavu Říše středu.

Výstava zachycující tisíc let dějin Číny představí exponáty z bohatých sbírek Náprstkova muzea. Mnohé z nich budou vystaveny vůbec poprvé.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Komentovaná prohlídka Holešovického výstaviště

Kdy: 7.11. a 14.11.2015

V sobotu 7. a 14.listopadu od 15 hodin pořádáme ve spolupráci s Prahou 7 komentované prohlídky areálu Výstaviště. Provázet jimi bude sochař a výtvarník Pavel Karous, který je mimo jiné autorem projektu Vetřelci a Volavky.

Přijďte poznat Výstaviště z jiného úhlu.

Začínáme v Tiskárně na Vzduchu, kde na vás bude čekat i teplý čaj nebo svařák, pak se vydáme na zhruba dvouhodinovou procházku.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Vývoj evropského a českého umění

Kdy:2., 9., 23., 30.11.2015, 10.00-11.30 hodin

Kde: ZŠ Štrossmayerovo náměstí

Přednášky pořádá Akademie celoživotního vzdělávání.

Nutno předem rezervovat - tel 220 144 242 nebo e-mail: petrovicovap@praha7.cz

Vstup zdarma

Ing. Milena Otáhalová

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V říjnu 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 10. Nikdy není pozdě USA 13:30
  5. 10. Marťan USA 13:30
  7. 10. Amy GB 13:30
  9. 10. Domácí péče ČR 13:30
12. 10. Mládí Itálie/Francie 13:30
13. 10. Dáma ve zlatém USA/GB 13:30
14. 10. Laputa ČR 13:30
16. 10. Muž na laně USA 13:30
19. 10. The Program:Pád legendy GB/Francie 13:30
21. 10. Aferim! Rumunsko/Bulharsko/ČR/Francie 13:30
23. 10. Schmitke ČR/SRN 13:30
26. 10. Ztraceni v Mnichově ČR 13:30
30. 10. Dokonalý šéf USA 13:30

Šej

Vstupenka zdarma do ABC nebo ROKOKA

Kdy: měsíc říjen 2015

Vybraná jména: ELIŠKA a FRANTIŠEK.

Jmenujete se stejně? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Dostanete od nás vstupenku zdarma* na naše představení v říjnu!

Stačí přijít na pokladnu a ukázat občanku!

*Nevztahuje se na tituly Vím, že víš, že vím..., Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád, Listopad, Kancl, Hráči, Bedřich Smetana: The Greatest Hits a na veškeré pronájmy a hostující představení.

Jana Novotná

Den seniorů

Kdy: 5.10.2015

Kde: hlavní budova muzea, Na Poříčí 52, Praha 8

Vstupné do hlavní budovy muzea je pro seniory 60+ zdarma. Pro návštěvníky je připraven bohatý program.

Doprovodný program
10 hodin: Pražská koláž s Jitkou Kopejtkovou, fotografkou a designérkou, zabývající se street artem a koláží. Přijďte si zhotovit vlastní koláž pod jejím vedením.
14 hodin: Pražská koláž s Jitkou Kopejtkovou, fotografkou a designerkou,zabývající se street artem a koláží. Přijďte si zhotovit vlastní koláž pod jejím vedením.
16 hodin: Na příjemné posezení s hudbou, zpěvem a tancem zvou Pražští tamburaši

Na doprovodný program je nutná rezervace předem na e-mailové adrese suska@muzeumprahy.cz nebo na telefonním čísle +420 224 815 850; +420 724 518 255.

Počet míst, zvláště na dopolední program, je omezený.

Pavla Michaličková

Živé rozhlasové vysílání z Divadla pod Palmovkou

Kdy: 9.10.2015, od 16 hodin

Přímý přenos odpoledního živého vysílání Mozaiky na ČRo Vltava. Hostem moderátora Karla Kratochvíla budou ředitel a umělecký šéf Michal Lang, režisér Braňo Holiček, herec Tomáš Dianiška a dramaturg Ladislav Stýblo.

Hovořit budeme o nejbližších plánech divadla i o nově otevřeném Studu Palmoffka.

Jestli Vás zajímá, jak probíhá živé vysílání, neváhejte a přijďte.

Pro prvních 50 diváků bude připravena malá věcná odměna. Po skončení vysílání můžete položit své otázky i vy a případně s námi s posedět v naší nové kavárně.

O Vaší účasti nás prosím informujte na emailu obchodni@divadlopodpalmovkou.cz nebo na tel.: 603 467 253.

Jana Novotná

Den otevřených dveří v paláci YMCA

Kdy: 17.10.2015

Jedinečná šance navštívit v rámci Dne otevřených dveří architektonický skvost - Palác YMCA v ulici Na Poříčí 12, dílo architekta Eduarda Hniličky z 30-tých let.

V rámci prohlídky bude možné mj. zhlédnout - pozoruhodné krásy architektury moderního klasicismu, unikátní klopenou běžeckou dráhu, jeden z nejstarších výtahů typu páter noster v Praze či střechu, na níž se dříve hrával basketbal.

Komentované prohlídky běžně nepřístupných interiérů v 10 hod. a 14 hod. zdarma.

Na komentované prohlídky je nutno se přihlásit na emailové adrese opendays@palacymca.cz

Pavel Kulovaný

Drakiáda pod Petřínem

Kdy: 10.10.2015

Tradiční "Drakiáda pod Petřínem" na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Můžete se těšit nejen na pouštění draků, ale také na divadelní představení Pověsti české v podání divadla Toy Machine.

Následovat bude dřevěná dílnička, nebude chybět ani oblíbený klaun Vítek s balónky nebo malování na obličej. Podívat se přiletí samozřejmě lesní dravci a nově je do programu zařazena ještě bublinnovou show s dílničkou. Nepřijdete ani o ukázku horkovzdušného balonu v oblacích.

Přijďte si namalovat draka a zasoutěžit o nejdéle létajícího draka, nejvýše létajícího draka i nejkrásnějšího létajícího draka, odpočinout si a prožít úžasné odpoledne s Vašimi blízkými.

Pavel Kulovaný

Slavnostní nasvícení Vrtbovské zahrady

Kdy: 31.10.2015

Opět můžete využít výjimečné příležitosti přijít si prohlédnout tento barokní skvost!Historická barokní zahrada zaříznutá do úpatí Petřína bývá nasvícena pouze dvakrát do roka, na začátku a na konci sezony.

Překvapí Vás mystika a kouzlo tohoto místa. Nabízí netradiční pohled na Pražský hrad a část historického centra.Ve spodní části zahrady, která je zapsána jako nemovitá kulturní památka na seznamu UNESCO, je zahradní voliéra s exotickým ptactvem.

Prohlédnout si Vrtbovskou zahradu za neobvyklého osvětlení budou mít zájemci možnost od 17 do 20 hodin za cenu běžného vstupného (dospělí 62 Kč, děti do 15 let 40 Kč, studenti a důchodci 52 Kč, rodinné 170 Kč)

Přístup je přes Vrtbovský palác z Karmelitské ulice.

Pavel Kulovaný

Mezinárodní den seniorů Praha 3

Městská část Praha 3 připravila pro seniory v rámci Oslav Mezinárodního dne seniorů, který si svět připomíná 1. října, pestrý čtyřdenní program.

Oslavy začnou již v úterý 29. září od 10.00 do 15.00 hodin sportovním dnem na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde si mohou návštěvníci zahrát pétanque či kroket nebo si jen nechat změřit tlak a poradit se s lékařem o svém zdraví.

Senioři budou moci na čtyřdenní akci, kterou organizuje zástupce starostky David Gregor, získat nové zážitky a zkušenosti nebo se seznámit s novými lidmi a dostat se do společnosti.

30. září
• oslavy pokračují přednáškou na téma Léky a jejich vedlejší účinky od 10.00 do 11.00 hodin v Klubu důchodců, Olšanská 7, Praha 3. od 11.00 do 12.00 hodin proběhne kurz cvičení s fyzioterapeutkou Aby Vás záda nebolela v Nové Trojce v Jeseniově 19 (rezervace na tel. 777 650 759).
• nebude chybět ani promítání filmu pro pamětníky v Kině Aero od 12.30 hodin
• od 14.30 do 18.00 hodin následuje Swingová tančírna v doprovodu Golden Big Bandu Praha v Kongresovém sále hotelu Olšanka.

1. října
• začne od 9.30 hodin Slavnostní setkání seniorů v Komunitním centru Armády spásy, Biskupcova 36.
• od 10.00 hodin rozezní koncertní a výstavní síň Atrium na Žižkově koncert Žesťového kvinteta pražských symfoniků s programem Jaroslav Ježek a svět jazzu
• a od 12.30 hodin je možné navštívit další promítání pro pamětníky v Kině Aero.
• od 12.30 do 15.00 hodin Komunitní centrum Armády spásy představí ukázku z programů a svou činnost. Den zakončí přednáška na téma „Zdravý životní styl“ od 15.00 hodin v Klubu důchodců, Olšanská 7.

2. října
• od 10.00 hodin bude promítán v Kině Aero třetí z filmů pro pamětníky
• a od 12.30 do 14.00 hodin je možné se v Nové Trojce zúčastnit tvorby ve výtvarných dílnách. V tomto případě je však nutné si včas rezervovat místo na tel. 777 650 759.

Na všechny akce je vstup zdarma.

Ing. Eva Kalousková

Dny Prahy 10

Kdy: 1. - 10.10.2015

1.10. v 19.00 hod. Zahajovací koncert v kostele sv. Václava
2.10. v 18.30 hod. Hudební podvečer ve Vršovickém zámečku
3.10. v 11.00-14.00 hod. Osvobozené divadlo + J+V+W na Kubáni, swing...
4.10. v 16.00–22.00 hod. Velký koncert Hamr - Wanastovi Vjecy
6.10. v 19.00 hod. Koncert pro všechny v KD Barikádníků
7.10. v 17.00-20.30 hod. Den zdraví – Gutovka
8.10. v 9.00-14.00 hod. Sportovní hry seniorů – DS Malešice
9.10. v 9.00 13.00 hod. Turnaje o pohár STA - ZŠ – fotbal chlapci, přehazovaná dívky, SK Slavia Praha
10.10. v 10.00-14.00 hod. Staročeské trhy na Kubáni a 10.00-12.30 hod. Pohádková cesta – Heroldovy sady

Na všechny akce je vstup zdarma.

Pavel Kulovaný

Podzimní dýňové hrátky

Kdy: 24. - 25.10.2015, 13-16 hodin

Popusťte uzdu své fantazie a inspirujte se podzimní přírodou při tvorbě nejrůznějších postaviček a zvířátek. Záleží jen na vaší zručnosti, jak zvířátka nebo příšerky budou vypadat a které si odnesete domů. Děti i rodiče jsou vítáni.

Halloween v Troji

Kdy: 31.10.2015, 15 - 19 hodin

Strašidelná atmosféra, dýně, kam se podíváš, jejich dlabání... A až se setmí, vezměte dýni, vložte do ní svíčku a zapojte se do tradičního průvodu, který začíná v 18 h.

Pavel Kulovaný

Mezinárodní festival světla

Kdy: 15. - 18. 10. 2015

Historické centrum hlavního města se opět na čtyři dny stane místem nových technologií, uchvacujících nápadů a nespoutané kreativity.

Mezinárodní festival SIGNAL od 15. do 18. října oživí dobře známá i tajemná a skrytá místa výtvory známých č

Za tajemstvím potravin, aneb Víš, co jíš?

Kdy:2. - 3. 10. 2015 , 10.-16 hodin

Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin – Informační centrum bezpečnosti potravin, ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha, pořádá dvoudenní akci nazvanou Za tajemstvím potravin, aneb Víš, co jíš?

Akce se koná v pátek 2. 10. (prioritně pro dětské kolektivy ze školek, škol (1. stupeň ZŠ) školních družin a v sobotu 3. 10. 2015 pro rodiny s dětmi, v prostorách Národního zemědělského muzea Praha, Kostelní 44, Praha 7 – Letná.

Jedním z úkolů Informačního centra bezpečnosti potravin je vzdělávat laickou veřejnost a zajišťovat osvětu jak v oblasti bezpečnosti potravin, tak zdravé výživy a životního stylu. Proto je náplní akce, určené pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy, zábavná soutěžní hra, tematicky zaměřená především na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami.

Soutěžní úkoly vychází z výukového programu Výživa ve výchově ke zdraví, který ministerstvo zemědělství zpracovalo ve spolupráci se 3. lékařskou fakultou UK pro učitele a žáky základních škol.

Kudy v těle potrava putuje? Z čeho si připravit zdravou snídani? Jak správně potraviny nakupovat, uvařit a kde mít jídlo uložené? Proč pít, i když nemám žízeň? Které potraviny pocházejí od zvířat? Které ovoce a zelenina roste u nás v Česku?

To je výběr témat, s nimiž se děti i dospělí seznámí formou zábavných úkolů, soutěží, interaktivních her, kvízů, poznávacích testů a krátkých videí.

V cíli soutěžní hry děti dostanou na základě vyplněné hrací karty diplom a také zajímavé ceny.

Vstup na akci i do muzea zdarma.

Jana Novotná

Mezinárodní den seniorů Praha 3

Městská část Praha 3 připravila pro seniory v rámci Oslav Mezinárodního dne seniorů, který si svět připomíná 1. října, pestrý čtyřdenní program.

Oslavy začnou již v úterý 29. září od 10.00 do 15.00 hodin sportovním dnem na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde si mohou návštěvníci zahrát pétanque či kroket nebo si jen nechat změřit tlak a poradit se s lékařem o svém zdraví.

Senioři budou moci na čtyřdenní akci, kterou organizuje zástupce starostky David Gregor, získat nové zážitky a zkušenosti nebo se seznámit s novými lidmi a dostat se do společnosti.

30. září
• oslavy pokračují přednáškou na téma Léky a jejich vedlejší účinky od 10.00 do 11.00 hodin v Klubu důchodců

Dejme knihám další šanci

Máte doma knihy, které nepotřebujete a nechcete je vyhazovat?

Je tady šance je odložit v nějaké z poboček Městské knihovny.

Knihovna nově nabízí řešení v podobě boxů s označením "Dejme knihám další šanci" , kam je možné odložit zejména knihy nové (vydané v uplynulých 5 letech) a čtivé žánry (detektivky, thrillery, horory, sci-fi, fantasy, červené čtení), které udělají ostatním čtenářům radost. Box najdete v každé pobočce.

Eva Nováková

Emil Kolben

Dr.h.c. Ing. Emil Kolben byl významný český vynálezce v oboru elektrotechniky, průkopník „energie nového věku“ a jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.. Založil továrnu Kolben a spol. a byl generálním ředitelem a hlavním akcionářem koncernu Českomoravská Kolben Daněk (ČKD). Letos uplyne 150 let od jeho narození.

Podrobnosti a celý článek o   Emilu Kolbenovi  a jeho přínosu v oboru elektrotechniky.

Ing. Jiří Valenta

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Dny Prahy 10

Kdy: 1. - 10.10.2015

1.10. v 19.00 hod. Zahajovací koncert v kostele sv. Václava
2.10. v 18.30 hod. Hudební podvečer ve Vršovickém zámečku
3.10. v 11.00-14.00 hod. Osvobozené divadlo + J+V+W na Kubáni, swing...
4.10. v 16.00–22.00 hod. Velký koncert Hamr - Wanastovi Vjecy
6.10. v 19.00 hod. Koncert pro všechny v KD Barikádníků
7.10. v 17.00-20.30 hod. Den zdraví – Gutovka
8.10. v 9.00-14.00 hod. Sportovní hry seniorů – DS Malešice
9.10. v 9.00 13.00 hod. Turnaje o pohár STA - ZŠ – fotbal chlapci, přehazovaná dívky, SK Slavia Praha
10.10. v 10.00-14.00 hod. Staročeské trhy na Kubáni a 10.00-12.30 hod. Pohádková cesta – Heroldovy sady

Na všechny akce je vstup zdarma.

Pavel Kulovaný

si vybíráme jen esteticky vyhovující kusy.

Ochutnat můžete např. i pesto z mrkvové natě

Mělo by se zde také moštovat a degustovat jablka. Přijďte ochutnat pražské ovocné sady.

Jana Novotná

Otevřené Palachovo náměstí

Kdy: 17.10.2015

Festival je letos zastřešen tématem Imaginární světy (imaginace, kreativita a inspirace).

Po loňském úspěšném prvním ročníku festival opět představí významné kulturní a akademické instituce sídlící na pražském náměstí Jana Palacha.

Festival společně pořádají Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Festival nabídne bohatý program v prostorách zúčastněných institucí i přímo na Palachově náměstí.

Pro návštěvníky budou připraveny výstavy, přednášky, workshopy, prezentace studijních oborů, koncerty, komentované prohlídky s urbanisty (urban walks) či panelové diskuse. Program vyvrcholí mimořádným večerním koncertem České filharmonie ve Dvořákově síni Rudolfina.

Pavla Drobilová

Mezinárodní festival světla

Kdy: 15. - 18. 10. 2015

Historické centrum hlavního města se opět na čtyři dny stane místem nových technologií, uchvacujících nápadů a nespoutané kreativity.

Mezinárodní festival SIGNAL od 15. do 18. října oživí dobře známá i tajemná a skrytá místa výtvory známých českých i zahraničních audiovizuálních umělců. Nabídne to nejlepší z této dynamické umělecké disciplíny a představí Prahu jako místo pro život a umění, město přívětivé ke svým obyvatelům i návštěvníkům, jako magický prostor, kde se dlouhá a dramatická historie prolíná s jeho přítomností.

Videomapping, site-specific projekce, světelné a interaktivní instalace.
Jednou z nejzajímavějších novinek letošního ročníku je 360° projekce v interiéru sférického dómu na Klárově, který bude vybudován speciálně pro SIGNAL festival! Autorem dechberoucí audiovizuální show je Studio Joanie Lemercier.
Další ze specialit je vzdušná světelná socha americké umělkyně Janet Echelman!

Pavel Kulovaný

Festival korejské kultury

Kdy: 3. - 4. 10. 2015

Čekají na vás zajímavé přednášky například o korejském malířství či buddhismu, vidět korejská taneční představení a bojová umění nebo se zaposlouchat do tradiční korejské hudby. Připraveny pro vás budou také workshopy korejské kaligrafie či bubnování a zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší návštěvníci, na které bude po celou dobu festivalu čekat bohatý dětský program.

Sobota 3. října 2015 •10.00 – 11.20 Nakladatelství FRAUS (P) "Máme toho společného víc, než si myslíte – Korea: země hledící do budoucnosti" - Interaktivní prezentace nové online publikace.
•11.30 – 12.15 Korejské písmo a jeho filozofie (P) Odhalte korejštinu od jejího základu - přednáška King Sejong Institutu.
•12.00 – 12.20 Hedong Komdo (stage) Ukázka korejského bojového umění s meči.
•12.30 – 13.20 Zen meditace (P) Nechte se provést korejskou zen meditací…
•13.40 – 14.40 Přednáška o korejské tradiční malbě (P) Významná korejská malířka Goun Sang-Jeong Park přednese o svých pracích a korejské malbě.
•15.00 – 15.25 Slavnostní zahájení (stage) „Bakteotrigi“ – úvodní slovo a otevření slavnostní koule s přáním
•15.30 – 16.15 Korejská tradiční hudba (stage) Poslechněte si korejské bubny a podívejte se na korejský tanec s maskami v podání korejských umělců z Berlína Myunghyun Park a Bosung Kim.
•16.20 – 16.30 Tradiční korejský tanec (stage) Taneční skupina Trn v oku zatančí korejské tance.
•17.00 – 18.30 Korejské čaje a korejský čajový obřad (stage) Ochutnejte Koreu skrze její čaje a inspirujte se čajovým obřadem.
Výroba korejských rýžových koláčků (nádvoří)
K ochutnávce i k vyzkoušení – tradiční ttok!
Video promítání o Koreji (P)

Neděle 4. října 2015 10.00 – 10.45 Korejský jazyk (P) Interaktivní přednáška o korejštině – King Sejong Institut.
11.00 – 11.45 Korea jako turistická destinace (P) Promítání fotek a vyprávění zážitků českého turisty.
12.00 – 12.30 Taekwondo (stage) Ukázka korejského bojového sportu.
12.30 – 13.00 Výroba korejských rýžových koláčků (nádvoří)
Přijdte se podívat a vyzkoušet si, jak se dělá korejský “ttok”.
13.00 – 13.45 Dílna korejské malby (W) Vytvořte si vlastní korejskou malbu. Dílna čang-gu (stage) Hra na korejský tradiční buben.
14.00 – 14.45 Dílna korejské malby (W) Vytvořite si vlastní korejskou malbu. Dílna čang-gu (stage)Hra na korejský tradiční buben.
15.00 – 15.30 Korejská hudba (stage) Hudební vystoupení.
16.00 – 16.30 K-pop (stage) Korejská populární hudba a tanec.
17.00 – 17.30 Slavnostní ukončení (stage) Ukázka korejského svatebního obřadu a závěrečné slovo.
18.00 – 20.00 Promítání korejského animovaného filmu v kině Ponrepo Přijdtě podpořit a podívat se na českou premiéru korejského animovaného filmu – poprvé v ČR!

Po celou dobu akce výstava děl korejské malířky Goun Sang-Jeong Park v přednáškové místnosti.

Akci pořádá Česko-korejská společnost ve spolupráci s Národním muzeem.

Jana Novotná

Jan Kotěra

Před 140 léty se narodil Jan Kotěra, významný český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik architektury a vůdčí osobnost české moderní architektury. Většina jím navržených a realizovaných staveb je dnes památkově chráněna.

Podrobnosti a celý článek o osobnosti české moderní architektury   Janu Kotěrovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton, který zachránil několik set dětí před smrtí v koncentračních táborech se dožil v těchto dnech 105 let. Při této příležitosti se president Miloš Zeman rozhodl, že mu propůjčí nejvyšší státní vyznamenání České republiky – Řád bílého lva.

Podrobnosti a celý článek o   zachránci dětí  Nicholasi Wintonovi.

Ing. Jiří Valenta

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl, etnolog, archeolog a cestovatel se narodil před 100 léty. Známé jsou zejména jeho cesty na primitivních plavidlech přes Tichý oceán a přes Atlantik, kterými chtěl prokázat své teorie o migraci ostrovních národů Polynésie a schopnostech starověkých mořeplavců.

Podrobnosti a celý článek o   starověkých mořeplavcích  a jejich statečnosti.

Ing. Jiří Valenta

Jak se stěhuje kostel

Před 50 léty bylo rozhodnuto o demolici města Mostu, aby se uvolnilo území pro těžbu uhlí. Z celého starého města zůstal zachován jen děkanský kostel ze 16. stol. Jeho přesun na nové místo byl obdivuhodný, jedinečný technický čin, který nemá nikde na světě obdobu.

Podrobnosti a celý článek o   stěhování kostela v Mostě  a o významu tohoto technického činu.

Ing. Jiří Valenta

Otto Wichterle

Před sto léty se narodil významný český vědec profesor Otto Wichterle. Jeho největším objevem je vynález kontaktních čoček.

Podrobnosti a celý článek o   Ottovi Wichterle  a jeho přínosu v oboru výroby kontaktních čoček.

Ing. Jiří Valenta

Galileo Galilei

Galileo Galilei, italský astronom, filosof a fyzik se narodil před 450 léty. Jako první sestrojil a použil dalekohled pro pozorování hvězd a jeho objevy otevřely pro astronomii nové možnosti. Významná je i jeho práce v oblasti fyziky, kde je považován za zakladatele dynamiky. Jeho snaha založit vědu na pozorování, experimentech a důkazech ho přivedla do sporu s tehdejšími církevními autoritami.

Podrobnosti a celý článek o   italském astronomovi, filosofovi a fyzikovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Internetový magazín určený pro aktivní seniory

Magazín i60.cz je v současnosti největším mediálním projektem pro vitální ženy a muže kolem šedesátky, kteří chtějí cestovat, bavit se s přáteli, navštěvovat kulturní pořady, ale také se ještě něco naučit, tedy vzdělávat se. Náš magazín připravují novináři s dlouholetými zkušenostmi v celostátních médiích a na jeho obsahu se svými četnými příspěvky podílejí i sami čtenáři.

V nejbližších dnech například je vydávána čtenářům první sbírka poezie. Dále jsou připravovány projekty, týkající se mezigeneračních vztahů.

Na stránkách www.i60.cz budou jakékoli informace o možnostech studia na U3V. Na stránkách magazínu lidé najdou poučení, ale zároveň i zábavu, soutěže, hry, rozhovory s osobnostmi a mnoho cenných zkušeností čtenářů. Na stránkách i60.cz spolu mohou lidé komunikovat, hledat nové přátele a seznamovat se s nimi.

Šej

Mikoláš Aleš

Před sto léty zemřel Mikoláš Aleš, malíř, dekoratér a ilustrátor. klasik českého umění, jedna z nejvýznamnějších postav tzv. „Generace Národního divadla“ Jeho raná tvorba vychází z pozdně romantického stylu, později směřoval spíše k secesi

Podrobnosti a celý článek o   Mikoláši Alšovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Adventní trh v Novoměstské radnici

Kdy: 12.-13.prosince 2015

Česká hračka a řemeslo na Novoměstské radnici nabídne inspiraci pro vánoční dárky pro děti i dospělé

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V prosinci 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 12. Macbeth GB/USA 13:30
  4. 12. Mládí Itálie/Francie/GB 13:30
  7. 12. Domácí péče ČR 13:30
  9. 12. Ejzenštejn v Guanajuatu Francie 13:30
11. 12. Nikdy není pozdě USA 13:30
14. 12. Králova zahradnice GB 13:30
16. 12. Dior a já Francie 13:30
18. 12. Steve Jobs USA 13:30
21. 12. Aldabra:Byl jednou jeden ostrov ČR 13:30
28. 12. Padesátka ČR 13:30
30. 12. Králové hor Rakousko 13:30

Šej

Noc divadel

Kdy: 21.11.2015

Den otevřených dveří divadel a výjimečných zážitků - potřetí v České republice.

Komponovaný večer European Theatre Night prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu.

Také česká divadla opět otevřou své prostory během večerních a nočních hodin a připraví pro diváky různorodý program: představení pro děti i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací, prohlídky zákulisí.

Pavel Kulovaný

Dušičky pod Pražským hradem

Kdy: 31.10.-1.11.2015, 11 - 20 hod. (nejhezčí to bude po setmění)

Zahrady pod Pražským hradem budou výjimečně pro návštěvníky otevřeny až do 20 hodin a osvětlené lampami, loučemi a svíčkami. Zahrady budou zpřístupněny všem těm, kteří nemohou o svátcích domů, všem, kteří by chtěli zapálit svíčku na památku svých blízkých, všem, kteří se chtějí na chvíli zastavit a zavzpomínat si v unikátní atmosféře s výhledem na pražské panorama.

Otevřeno bude všech pět zahrad a trojdílná Sala Terrena s nástěnnými malbami.

V sobotu budou Zahrady zpřístupněny od Pražského hradu přes Zahrady na valech a z Valdštejnské ulice u Senátu ČR, 300 m od stanice metra Malostranská. V neděli již jenom z Valdštejnské ulice u Senátu ČR, 300 m od stanice metra Malostranská.

Návštěvníkům bude k dispozici čaj, mošt z jablek, hrušek a vína, svařené víno, sušené ovoce a jablka ze Zahrad.

Bude také možné zakoupit si svíčky.

Pavel Kulovaný

Cesty ke vzdáleným světům

Kdy: 4. 11. 2015 v 19hodin

Kde: Sál Moravské knihovnz, Kounicova 65a, Brno

Vyslanci lidstva do okrajových částí Sluneční soustavy - sondy jako Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini ci New Horizons - se již dříve zapsaly zlatým písmem do kroniky kosmonautiky. A další jdou či již brzy půjdou v jejich šlépějích. Průzkum vnějších planet a kosmického prostředí ovšem představuje výzvu technickou, technologickou i třeba ekonomickou; odměnou nám však je naprosto nový pohled na svět, jehož jsme soucástí.

Vstup volný.

Pavel Kulovaný

NOC DIVADEL - Švandovo divadlo

Kdy: 21.11.2015

17.00/Foyer-Dětské divadelní studio, ukázky z představení Ze století do století. Vstup zdarma.

18.00/Studio Buchty a loutky. Automat na filmy-diváci zadají název filmu který chtějí vidět a Automat film přehraje. Totální improvizační nasazení nasazení diváků i aktérů.. Vstupné 20Kč.

19.00/Velký sál - Popeláři. Původní český muzikál v rytmu Funky s hudbou Romana Holého. Vstupné 99Kč.

20.00/Studio-Divadlo Spektákl představí své Chaplinovy děti aneb Grotesky z velkoměsta. Vstupné 20Kč.

22.00/Studio-Herecké studio Švandova divadla uvede inscenaci REM fáze aneb Cesta napříč sny. Vstupné 20Kč.

23.00/Kavárna-Koncert Jacob Erftemeijer. DJ set doplněný o improvizaci na saxofon a housle. Vstup zdarma.

Rezervace vstupenek on-line (www.svandovodivadlo.cz), po telefonu( 257321334, 724003857) nebo e-mailu(vecerova@svandovodivadlo.cz).

Jana Novotná

Gotické sklepení Univerzity Karlovy

Kdy: 17.11.2015, 10-18 hodin

Univerzita Karlova zdarma zpřístupní ve dnech státních svátků 28. října a 17. listopadu 2015 svou stálou expozici mapující dějiny této nejstarší české univerzity.

Výstava se nachází v prostorách gotického sklepení Karolina. Vstup je z nádvoří Ovocného trhu 3.

Expozice o dějinách Univerzity Karlovy prošla před několika měsíci zásadní přestavbou a v současnosti přibližuje návštěvníkům v pěti tematických blocích historii Univerzity Karlovy od jejího založení, seznamuje s významnými osobnostmi a v neposlední řadě připomíná její společenský, kulturní a politický význam.

Na výstavě je prezentována řada unikátních exponátů, některé z nich jsou vystaveny poprvé. Vedle mnoha dalších je možné shlédnout tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa a jejího prvního kancléře Arnošta z Pardubic či pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století, které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy.

Mimořádně významným exponátem je také notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, pozoruhodná je kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století. Mezi další exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita a řetěz s medailí univerzitního hodnostáře ze 17. století. Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty v bojích v roce 1848 i diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V listopadu 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 11. Nikdy není pozdě USA 13:30
  4. 11. Mládí Itálie/Francie 13:30
  6. 11. Macbeth GB/USA/Francie 13:30
  9. 11. Dáma ve zlatém USA/GB/Francie 13:30
11. 11. Marguerite Francie 13:30
13. 11. Otcové a dcery USA/Itálie 13:30
16. 11. Celebrity s.r.o. ČR 13:30
18. 11. Úžasný Boccaccio Itálie/Francie 13:30
20. 11. Spectre GB/USA 13:30
23. 11. U moře USA 13:30
25. 11. Dheepan Francie 13:30
27. 11. Aldabra:Byl jednou jeden ostrov ČR 13:30
30. 11. Stážista USA 13:30

Šej

Mezigenerační Žofín,

Kdy: 1.11.2015

3. ročník akce Mezigenerační Žofín, který pořádá Městská část Praha 1

Od 14.00 do 18.00 hod. bude na Slovanském ostrově - Žofíně připraven bohatý program pro všechny generace - komentované prohlídky Žofína, soutěže, alchymistická laboratoř, pohádka pro děti, ohnivá show, prohlídka ostrova s hastrmanem, atd.

V 18.00 hod. ze Žofína vyrazí průvod pražských strašidel, který již tradičně připravilo Muzeum pražských pověstí a strašidel. Každý rok vpředvečer dušiček vystoupí ze stínů desítky strašidel a projdou Prahou ve velkém průvodu v čele s geniem loci Pragensis za vykřikování hesel a vyprávění pověstí.

Sedmý ročník Průvodu pražských strašidel letos vyrazí netradičně v 18.00 z Žofína a vydá se přes most legií, Kampu a Karlův most na Betlémské náměstí, kde skončí kolem 20.00 Koncertem mobilní zvonkohry. Zvonečky s sebou!!! Přijďte i vy v masce strašidla, nebo jen tak, seznámit se s duchy staré Prahy.

Pavel Kulovaný

Nad Prahou půlměsíc

Kdy: 5.11. - 11.11.2015

7. ročníku festivalu kultur Blízkého východu

Do 11. listopadu v Praze a dále pak částečně také v Brně, Plzni a Hradci Králové

Téma: Kultury v dotyku. Imigrace. Akulturace
5. listopadu Arabské nedivadlo uvede v Divadle Na Prádle novou premiéru. Tentokrát půjde o adaptaci románu súdánského autora at Tajiba Cesta na sever.
V Divadle Kampa bude mít v sobotu 7. listopadu premiéru pokračování scénického čtení z pokladnice staré arabské literatury, tentokrát v duchu Sindibádových dobrodružství se vypravíme s hercem Miroslavem Táborským v režii Lídy Engelové za Divy a záhadami Indického oceánu.

Festival letos přivítá dva vzácné zahraniční hosty.
- Bude jím íránský dramatik Mohammad Yaghoubi. Jeho hru Moment of Silence uvádí v pátek 6. listopadu v Divadle Disk v režii íránské režisérky Azadeh Mohammadi. S autorem se budete moci sejít nejen po představení, ale také v rámci přednášky na divadelní vědě FF UK.
- Druhým hostem je alžírský novinář a prozaik Yahia Belaskri, který se dlouhodobě věnuje otázce imigrace ve Francii.

V pondělí 9. listopadu v Knihovně Václava Havla - novinářka Tereza Engelová se nedávno vrátila z turecko-syrské hranice a podělí se s vámi o své zážitky.
Nedělní program 8. listopadu v Divadle Na zábradlí bude věnován Sýrii. Vystoupí Syřané žijící v ČR, jejich přátelé a hosté. Součástí bude hudba, poezie, debata, syrská kuchyně a divadelní představení v podobě rozhlasové hry na jevišti Oh My Sweet Land reflektující současnou situaci v Sýrii. Hraje Azadeh Mohammadi v režii Lídy Engelové, hudebně se na inscenaci podílel Marwan Alsolaiman.

Jana Novotná

Dejme knihám další šanci

Máte doma knihy, které nepotřebujete a nechcete je vyhazovat?

Je tady šance je odložit v nějaké z poboček Městské knihovny.

Knihovna nově nabízí řešení v podobě boxů s označením "Dejme knihám další šanci" , kam je možné odložit zejména knihy nové (vydané v uplynulých 5 letech) a čtivé žánry (detektivky, thrillery, horory, sci-fi, fantasy, červené čtení), které udělají ostatním čtenářům radost. Box najdete v každé pobočce.

Eva Nováková

Emil Kolben

Dr.h.c. Ing. Emil Kolben byl významný český vynálezce v oboru elektrotechniky, průkopník „energie nového věku“ a jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.. Založil továrnu Kolben a spol. a byl generálním ředitelem a hlavním akcionářem koncernu Českomoravská Kolben Daněk (ČKD). Letos uplyne 150 let od jeho narození.

Podrobnosti a celý článek o   Emilu Kolbenovi  a jeho přínosu v oboru elektrotechniky.

Ing. Jiří Valenta

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Výstava v pasáži Lucerna

Kdy: 19.10. - 9.11.2015

Výstava s názvem "Sousedé blízcí či vzdálení? Česko-polské vztahy v průběhu staletí".

Výstava je krátkou, ale velmi bohatě ilustrovanou exkurzí historie polsko-českých kontaktů od vzniku obou států. Kromě drobného historického faktu, že bez pomoci českých vojenských oddílů nemusel vzniknout stát Piastovců, se návštěvník dozví také o společných počátcích, vzájemných jazykových inspiracích, náboženských a vědeckých vlivech, válkách a spojenectvích. Dozví se ale i o ochlazení vztahů v období komunismu. Následují otázky – v čem se opravdu lišíme a v čem jsme si podobní.

Organizátoři výstavy:
Nadace „Silva Rerum Polonarum”
Nový motiv. Adam Orlewicz

Partneři:
Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky
Filozoficko-historická fakulta Akademie Jana Dluhoše v Čenstochové
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Koncept výstavy:
mgr. Michał Michalski, prof. Aleš Zařický, prof. Agnieszka Czajkowska, dr. Krzysztof Czajkowski

Pavel Kulovaný

Náprstkovo muzeum

Kdy: 28.10. a 17.11.2015

Můžete tak navštívit novou výstavu Říše středu.

Výstava zachycující tisíc let dějin Číny představí exponáty z bohatých sbírek Náprstkova muzea. Mnohé z nich budou vystaveny vůbec poprvé.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Komentovaná prohlídka Holešovického výstaviště

Kdy: 7.11. a 14.11.2015

V sobotu 7. a 14.listopadu od 15 hodin pořádáme ve spolupráci s Prahou 7 komentované prohlídky areálu Výstaviště. Provázet jimi bude sochař a výtvarník Pavel Karous, který je mimo jiné autorem projektu Vetřelci a Volavky.

Přijďte poznat Výstaviště z jiného úhlu.

Začínáme v Tiskárně na Vzduchu, kde na vás bude čekat i teplý čaj nebo svařák, pak se vydáme na zhruba dvouhodinovou procházku.

Vstup zdarma

Pavel Kulovaný

Vývoj evropského a českého umění

Kdy:2., 9., 23., 30.11.2015, 10.00-11.30 hodin

Kde: ZŠ Štrossmayerovo náměstí

Přednášky pořádá Akademie celoživotního vzdělávání.

Nutno předem rezervovat - tel 220 144 242 nebo e-mail: petrovicovap@praha7.cz

Vstup zdarma

Ing. Milena Otáhalová

Jan Kotěra

Před 140 léty se narodil Jan Kotěra, významný český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik architektury a vůdčí osobnost české moderní architektury. Většina jím navržených a realizovaných staveb je dnes památkově chráněna.

Podrobnosti a celý článek o osobnosti české moderní architektury   Janu Kotěrovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton, který zachránil několik set dětí před smrtí v koncentračních táborech se dožil v těchto dnech 105 let. Při této příležitosti se president Miloš Zeman rozhodl, že mu propůjčí nejvyšší státní vyznamenání České republiky – Řád bílého lva.

Podrobnosti a celý článek o   zachránci dětí  Nicholasi Wintonovi.

Ing. Jiří Valenta

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl, etnolog, archeolog a cestovatel se narodil před 100 léty. Známé jsou zejména jeho cesty na primitivních plavidlech přes Tichý oceán a přes Atlantik, kterými chtěl prokázat své teorie o migraci ostrovních národů Polynésie a schopnostech starověkých mořeplavců.

Podrobnosti a celý článek o   starověkých mořeplavcích  a jejich statečnosti.

Ing. Jiří Valenta

Jak se stěhuje kostel

Před 50 léty bylo rozhodnuto o demolici města Mostu, aby se uvolnilo území pro těžbu uhlí. Z celého starého města zůstal zachován jen děkanský kostel ze 16. stol. Jeho přesun na nové místo byl obdivuhodný, jedinečný technický čin, který nemá nikde na světě obdobu.

Podrobnosti a celý článek o   stěhování kostela v Mostě  a o významu tohoto technického činu.

Ing. Jiří Valenta

Otto Wichterle

Před sto léty se narodil významný český vědec profesor Otto Wichterle. Jeho největším objevem je vynález kontaktních čoček.

Podrobnosti a celý článek o   Ottovi Wichterle  a jeho přínosu v oboru výroby kontaktních čoček.

Ing. Jiří Valenta

Galileo Galilei

Galileo Galilei, italský astronom, filosof a fyzik se narodil před 450 léty. Jako první sestrojil a použil dalekohled pro pozorování hvězd a jeho objevy otevřely pro astronomii nové možnosti. Významná je i jeho práce v oblasti fyziky, kde je považován za zakladatele dynamiky. Jeho snaha založit vědu na pozorování, experimentech a důkazech ho přivedla do sporu s tehdejšími církevními autoritami.

Podrobnosti a celý článek o   italském astronomovi, filosofovi a fyzikovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Internetový magazín určený pro aktivní seniory

Magazín i60.cz je v současnosti největším mediálním projektem pro vitální ženy a muže kolem šedesátky, kteří chtějí cestovat, bavit se s přáteli, navštěvovat kulturní pořady, ale také se ještě něco naučit, tedy vzdělávat se. Náš magazín připravují novináři s dlouholetými zkušenostmi v celostátních médiích a na jeho obsahu se svými četnými příspěvky podílejí i sami čtenáři.

V nejbližších dnech například je vydávána čtenářům první sbírka poezie. Dále jsou připravovány projekty, týkající se mezigeneračních vztahů.

Na stránkách www.i60.cz budou jakékoli informace o možnostech studia na U3V. Na stránkách magazínu lidé najdou poučení, ale zároveň i zábavu, soutěže, hry, rozhovory s osobnostmi a mnoho cenných zkušeností čtenářů. Na stránkách i60.cz spolu mohou lidé komunikovat, hledat nové přátele a seznamovat se s nimi.

Šej

Mikoláš Aleš

Před sto léty zemřel Mikoláš Aleš, malíř, dekoratér a ilustrátor. klasik českého umění, jedna z nejvýznamnějších postav tzv. „Generace Národního divadla“ Jeho raná tvorba vychází z pozdně romantického stylu, později směřoval spíše k secesi

Podrobnosti a celý článek o   Mikoláši Alšovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Adventní koncert jazykové školy

Kdy: 18. prosince 2015 od 17.30 hod. v prostorách budovy Školská 15, Praha 1

Adventní koncert na schodech 2015

Vánoční pásmo v podání žáků kurzu češtiny pro cizince profesorky Elišky Bláhové
Anna Würtherlová / zpěv a klavír
Markéta Bínová / zpěv a přátelé
Comme ci, comme ça aj.
Jana Karfusová / zpěv s klavírním doprovodem
G. Puccini: O mio babbino caro
G. Puccini: Quando me'n vo'...
G.Verdi: Caro nome
G. Donizetti: Regnava nel silenzio
G. Donizetti: O luce di quest' anima

Jana Novotná

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V lednu 2016 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  4. 1. Most špiónů USA 13:30
  6. 1. Zpověď zapomenutého ČR/Francie 13:30
  8. 1. Zbrusu nový zákon Lux/Fra/Belgie 13:30
11. 1. Zkáza krásou ČR 13:30
13. 1. Pan Bezchybný Francie 13:30
15. 1. Padesátka ČR 13:30
18. 1. Už teď mi chybíš GB 13:30
20. 1. Tři vzpomínky Francie 13:30
22. 1. Lída Baarová ČR/SR 13:30
26. 1. Lída Baarová ČR/SR 13:30
27. 1. Room Kanada/Irsko 13:30
29. 1. Lída Baarová ČR/SR 13:30

Šej

Adventní trh v Novoměstské radnici

Kdy: 12.-13.prosince 2015

Česká hračka a řemeslo na Novoměstské radnici nabídne inspiraci pro vánoční dárky pro děti i dospělé

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V prosinci 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 12. Macbeth GB/USA 13:30
  4. 12. Mládí Itálie/Francie/GB 13:30
  7. 12. Domácí péče ČR 13:30
  9. 12. Ejzenštejn v Guanajuatu Francie 13:30
11. 12. Nikdy není pozdě USA 13:30
14. 12. Králova zahradnice GB 13:30
16. 12. Dior a já Francie 13:30
18. 12. Steve Jobs USA 13:30
21. 12. Aldabra:Byl jednou jeden ostrov ČR 13:30
28. 12. Padesátka ČR 13:30
30. 12. Králové hor Rakousko 13:30

Šej

Emil Kolben

Dr.h.c. Ing. Emil Kolben byl významný český vynálezce v oboru elektrotechniky, průkopník „energie nového věku“ a jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.. Založil továrnu Kolben a spol. a byl generálním ředitelem a hlavním akcionářem koncernu Českomoravská Kolben Daněk (ČKD). Letos uplyne 150 let od jeho narození.

Podrobnosti a celý článek o   Emilu Kolbenovi  a jeho přínosu v oboru elektrotechniky.

Ing. Jiří Valenta

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Jan Kotěra

Před 140 léty se narodil Jan Kotěra, významný český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik architektury a vůdčí osobnost české moderní architektury. Většina jím navržených a realizovaných staveb je dnes památkově chráněna.

Podrobnosti a celý článek o osobnosti české moderní architektury   Janu Kotěrovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton, který zachránil několik set dětí před smrtí v koncentračních táborech se dožil v těchto dnech 105 let. Při této příležitosti se president Miloš Zeman rozhodl, že mu propůjčí nejvyšší státní vyznamenání České republiky – Řád bílého lva.

Podrobnosti a celý článek o   zachránci dětí  Nicholasi Wintonovi.

Ing. Jiří Valenta

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl, etnolog, archeolog a cestovatel se narodil před 100 léty. Známé jsou zejména jeho cesty na primitivních plavidlech přes Tichý oceán a přes Atlantik, kterými chtěl prokázat své teorie o migraci ostrovních národů Polynésie a schopnostech starověkých mořeplavců.

Podrobnosti a celý článek o   starověkých mořeplavcích  a jejich statečnosti.

Ing. Jiří Valenta

Jak se stěhuje kostel

Před 50 léty bylo rozhodnuto o demolici města Mostu, aby se uvolnilo území pro těžbu uhlí. Z celého starého města zůstal zachován jen děkanský kostel ze 16. stol. Jeho přesun na nové místo byl obdivuhodný, jedinečný technický čin, který nemá nikde na světě obdobu.

Podrobnosti a celý článek o   stěhování kostela v Mostě  a o významu tohoto technického činu.

Ing. Jiří Valenta

Otto Wichterle

Před sto léty se narodil významný český vědec profesor Otto Wichterle. Jeho největším objevem je vynález kontaktních čoček.

Podrobnosti a celý článek o   Ottovi Wichterle  a jeho přínosu v oboru výroby kontaktních čoček.

Ing. Jiří Valenta

Galileo Galilei

Galileo Galilei, italský astronom, filosof a fyzik se narodil před 450 léty. Jako první sestrojil a použil dalekohled pro pozorování hvězd a jeho objevy otevřely pro astronomii nové možnosti. Významná je i jeho práce v oblasti fyziky, kde je považován za zakladatele dynamiky. Jeho snaha založit vědu na pozorování, experimentech a důkazech ho přivedla do sporu s tehdejšími církevními autoritami.

Podrobnosti a celý článek o   italském astronomovi, filosofovi a fyzikovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Internetový magazín určený pro aktivní seniory

Magazín i60.cz je v současnosti největším mediálním projektem pro vitální ženy a muže kolem šedesátky, kteří chtějí cestovat, bavit se s přáteli, navštěvovat kulturní pořady, ale také se ještě něco naučit, tedy vzdělávat se. Náš magazín připravují novináři s dlouholetými zkušenostmi v celostátních médiích a na jeho obsahu se svými četnými příspěvky podílejí i sami čtenáři.

V nejbližších dnech například je vydávána čtenářům první sbírka poezie. Dále jsou připravovány projekty, týkající se mezigeneračních vztahů.

Na stránkách www.i60.cz budou jakékoli informace o možnostech studia na U3V. Na stránkách magazínu lidé najdou poučení, ale zároveň i zábavu, soutěže, hry, rozhovory s osobnostmi a mnoho cenných zkušeností čtenářů. Na stránkách i60.cz spolu mohou lidé komunikovat, hledat nové přátele a seznamovat se s nimi.

Šej

České muzeum hudby

Kdy: únor 2015

SMRT KMOTŘIČKA - výstava

18. 6. 2014 - 1. 6. 2015

Výstava Smrt kmotřička se věnuje tématu smrti jako jednomu z nejsilnějších inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu i ve výtvarném umění. Prostřednictvím uměleckých děl vzniklých na území Čech a Moravy v průběhu uplynulého tisíciletí si návštěvník uvědomí také obecně kulturní aspekty smrti a jejich proměny. Výstava představuje předměty vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy, vzácné staré tisky, ilustrace nebo ukázky uměleckého řemesla. Dává také do souvislostí díla z různých uměleckých oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s uměním 19. - 20. století a s moderními vizualizacemi.

Komentovaná prohlídka proběhne čtvrtek 19. 2. od 16.00. Pro umocnění zážitku z výstavy se uskuteční i noční komentovaná prohlídka ve středu 11. 2. od 21.00. Expozicí provede její autorka PhDr. Dagmar Štefancová.

EMA DESTINNOVÁ

13. 1. - 24. 2. 2015

Výstava věnovaná slavné české pěvkyni Emě Destinnové (*1878 - †1930). Ve velké i malé vitríně výstavky bude ke zhlédnutí řada velmi zajímavých předmětů (např. dobové fotografie z jejích četných pěveckých rolí, osobní korespondence, noty, desky, ad.).

JIŘÍ WABI RYVOLA

24. 2. - 7. 4. 2015

Výstavka, která připomene nedožité 80. narozeniny a zároveň 20 let od úmrtí klasika trampské písně Jiřího Wabi Ryvoly. Výstavka bude umístěna ve vitrínách v prostorách stálé expozice Člověk-nástroj-hudba.

TOMÁŠ HANZLÍK: SVĚT PODLE PLINIA, STRAŠNÁ TRAVESTIE O TĚHOTNÉM STAROSTOVI, ENDYMIO

Pátek 13. února 2015 od 19.00

Komorní opera Strašná travestie o těhotném starostovi Tomáše Hanzlíka vznikla na zapomenutý mladický text bratří Hrbků. Příběh využívající poetiku commedie dell´ arte pojednává o dvou podvodnících, kteří se rozhodnou obrat o peníze bohatého, tlustého a hloupého starostu města Milána. Za úplatu se mu snaží prodat lékařskou službu - připravit ho o velký pupek. Podle staré tradice účinkují pouze muži, ovšem ve všech známých hlasových polohách.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STODŮLKY

Pondělí 16. února 2015 od 18.30

Koncert žáků a učitelů základní umělecké školy.

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Středa 18. února 2015 od 19.30hodin

Jarní sborový koncert nabídne skladby J. Brahmse, J. Hanuše, V. Nováka, A. Schönberga, M. Orsona Štědroně. Řídí Marek Vorlíček.

Vstupenky je možné zakoupit na místě hodinu před začátkem, rezervace na vstupenky@kuhnchoir.cz.

TANCE SMRTÍ TENCE SMRDÍ NEBOLI NEBE NEBOLÍ - HUDBA NADĚJE

Čtvrtek 19. února 2015 od 19.00

V rámci doprovodného programu k probíhající výstavě Smrt kmotřička se uskuteční koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wendelina Huebera z dosud neznámého rukopisu ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební představení, které v sobě bude kombinovat prvky z divadla i tance.
Vstupné 100 Kč.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PROSEK

Čtvrtek 26. února 2015 od 18.00 hodin

Koncert žáků a učitelů základní umělecké školy.

Pavel Kulovaný

Mezinárodní den průvodců

Kdy: 21.2.2015 od 14 hodin

Jako každoročně, i letos pořádá Asociace průvodců České republiky pro širokou veřejnost, u příležitosti Mezinárodního dne průvodců, bezplatné prohlídky Prahy a dalších měst.

Sraz účastníků je před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí 13.

Na prohlídky se není třeba předem hlásit, jen přijít na místo srazu a tam si vybrat trasu, která se vám bude líbit.

Letošní trasy povedou ze Staroměstského náměstí na náměstí Republiky. Je jich celkem pět včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi.

Otakar Medový

Bunkr Folimanka

Prohlídky se konají obvykle 1x v měsíci v sobotu od 9 do 15 hodin.
Jedná se o tyto konkrétní dny:
14. února.
14. března
18. dubna
16. května
13. června
18. července
15. srpna
19. září
17. října
14. listopadu
19. prosince 2015.

Jednou za měsíc má veřejnost příležitost prohlédnout si spletitý labyrint chodeb a místnůstek s technickým zázemím v podzemním krytu Folimanka.

Kryt Folimanka bude v tyto dny volně přístupný, takže každý návštěvník si může zvolit libovolnou délku prohlídky i její tempo. Na místě bude zájemcům poskytován výklad o historii i současnosti bunkru.

Podzemní kryt vzniklý na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století má vlastní studny, toalety a ošetřovnu, samostatný agregát zajišťuje osvětlení a vytápění, větrání probíhá pomocí přetlaku. Chodby jsou v součtu dlouhé 125 metrů a rozlohou 1 332 m2 je největším krytem v Praze 2. Kapacita krytu je 1300 osob, zásoby by umožnily lidem přežít po dobu 72 hodin. Bunkr je v dobrém technickém stavu a v případě nebezpečí by mohl okamžitě sloužit původnímu účelu.

Expozice je průběžně doplňována ve spolupráci se Speleologickým klubem Praha a Správou služeb hlavního města Prahy, která pro Městskou část Praha 2 zajišťuje údržbu objektu. Kryt byl pro veřejnost zpřístupněn v září 2014.

Pavel Kulovaný

Národní galerie - Dny otevřených dveří

7. 2. 2015 – 8. 2. 2015 od 10 do 18 hodin V rámci oslav 219. výročí založení zpřístupní Národní galerie v Praze své stálé expozice a probíhající výstavy návštěvníkům ZDARMA.
Vstup zdarma se netýká výstavy Alfons Mucha – Slovanská epopej, kterou pořádá ve Veletržním paláci Galerie hlavního města Prahy. Zde bude vstupné běžné.

V současné době spravuje Národní galerie v Praze sedm objektů s již šesti stálými expozicemi. Návštěvníci mají tak jedinečnou příležitost navštívit zdarma novou stálou sbírku Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí, která představuje v širším středoevropském kontextu nejvýznamnější díla českého malířství a sochařství období od klasicismu k romantismu.

Dále pak klášter sv. Anežky České (Středověké umění v Čechách a střední Evropě), Šternberský palác (Evropské umění od antiky do závěru baroka), palác Kinských (Umění Asie a Umění starověku) a Veletržní palác (Umění 20. a 21. století) a Schwarzenberský palác (Baroko v Čechách).

Pražská muzejní noc - 13. června (sobota)

Vznik Československa - 28. října (středa), 10-18 hodin

Pavel Kulovaný

Předplatné do Národního divadla

Pro mimořádný zájem je prodloužen prodej Vánočního předplatného až do 31. 1. 2015. Zájemcům o předplatné zůstávají všechny jeho výhody, až na výhodu přednostního prodeje, protože od pondělí 12. 1. 2015 jsou všechna představení obsažená ve skupinách Vánočního předplatného přístupná i pro běžný prodej samostatných vstupenek

Jana Novotná

Kam v Praze zadarmo

Dva roky s přímo voleným prezidentem.

O hodnocení a vyhlídkách českého prezidentství bude diskutovat novinář a předseda Správní rady Knihovny Václava Havla Jan Macháček se svými hosty: Sašou Uhlovou, Kateřinou Šafaříkovou, Jiřinou Šiklovou, Romanem Jochem, Janem Kudrnou a Janem Kyselou.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13

15. leden 2015, 18:00 – 20:00 hodin.

Vstup zdarma

Otakar Medový

Národní technické muzeum - dny v roce 2015 se vstupným za 50 Kč

V roce 2015 bude opět při příležitosti výročí a významných dnů (v sedmi termínech) možnost navštívit Národní technické muzeum namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu.

Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (tam se i v těchto dnech musí zaplatit příplatek 50 nebo 30 Kč).

Dny, kdy bude vstupné do NTM v hodnotě 50 Kč:
15. 2. 2015 – Výročí znovuotevření Národního technického muzea v roce 2011
28. 3. 2015 – Den učitelů
17. 5. 2015 – Mezinárodní den muzeí a galerií
5. 7. 2015 – Výročí založení Národního technického muzea v roce 1908
28. 9. 2015 – Výročí prvního otevření expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech
28. 10. 2015 – Vznik Československé republiky
18. 12. 2015 – Výročí úmrtí Václava Havla

Otakar Medový

Výstava Cesta k památníku

Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha představí projekt PAMÁTNÍK TICHA - proměnu nádraží Bubny v pasáži Paláce Lucerna.

V pořadí čtvrtá výstava z cyklu prezentací projektu revitalizace pražského nádraží Bubny byla zahájena 5. 1. 2015 v pasáži Paláce Lucerna a potrvá do 18.1 2015.

Projekt, jehož cílem je vytvoření Památníku ticha na místě dnešního nádraží, shrnuje věta na prvním výstavním panelu: Představení studie proměny nádraží Bubny v centrum diskuse o Šoa v nás jako stigmatu současnosti.

Výstava přiblíží nejen budoucí architektonickou koncepci Památníku, ale seznámí návštěvníky také s projektem stálé expozice, který v současné době finišuje. Projekt pracuje s pamětí místa, s minulostí okolního města a s otiskem jeho kulturních skupin do tváře metropole.

Samotné nádraží je výstavním atributem. Ukrývá příběh místa, ze kterého bylo deportováno na 50 000 židovských občanů Prahy do koncentračních táborů," uvádí autor projektu, filmový dokumentarista a ředitel o. p. s. Památník Šoa Praha Pavel Štingl a dodává: „Je spousta památníků minulosti. Byly doby, které budovaly památníky budoucnosti. Co potřebujeme dnes - památník současnosti. Místo, kde se o stigmatech minulých i současných dá otevřeně mluvit."

Studie přestavby objektu byla svěřena architektonické kanceláři Romana Kouckého pod vedením Šárky Malé. Projekt zajišťuje ateliér Deltaplan. Stojany pro výstavu zapůjčilo Foto Škoda.

Výstava je určena široké veřejnosti.

Vstup zdarma.

Pavel Kulovaný

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V lednu 2015 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 1. Co jsme komu udělali? Francie 13:30
  5. 1. Hodinový manžel ČR 13:30
  7. 1. Odpad Brazilie/GB 13:30
  9. 1. Saint Laurent Francie 13:30
12. 1. Fotograf ČR 13:30
14. 1. Leviatan Rusko 13:30
16. 1. Fotograf ČR 13:30
19. 1. S láskou, Rosie SRN/GB 13:30
21. 1. Modelůky s.r.o. ČR 13:30
23. 1. Sex v Paříži Francie 13:30
26. 1. Birdman USA 13:30
28. 1. Dva dny, jedna noc Belgie/Italie/Francie 13:30
30. 1. Kód Enigmy GB/USA 13:30

Šej

Výstava v kavárně Lucerna

Od 8.12. do 18.1.2015 zde vystavuje svá díla paní Jitka Dosoudilová. Jedná se o výrazné fotografické koláže ze známých míst po celém světě.

Denně od 10 do 24 hodin, vstup volný.

Autorka fotografických koláží JITKA DOSOUDILOVÁ pracuje ve Fakultní nemocnici jako diplomovaná zdravotní sestra. O fotografii se začala více zajímat po svatbě s fotografem a kameramanem Pavlem Dosoudilem. Radost ze zachycení zajímavých okamžiků, zážitků z dovolených, které si můžete připomenout, zná asi většina z vás.

K tvorbě fotografických koláží ji přiměla rakovina, kterou onemocněla před 2 léty. Protože nechtěla, aby o této její nemoci věděli spolupracovníci, ani děti (nechtěla, aby si o ni dělaly starost ) - potřebovala uvolnit svoje emoce jinou cestou. Tvorba koláží se ukázala jako skvělé řešení. První geometrické koláže s ostrými liniemi odrážely všechen strach, bolestnou ztrátu jistoty budoucnosti, kterou považujeme za samozřejmou. Síla sytých barev, která z koláží vyzařuje, vypovídá o boji mysli s porážkou, o síle neděje, kterou člověk tolik potřebuje. Postupem doby se hrany zaoblily a objevili se i motýli - jako symbol nového života. Rajská zahrada, květiny z ráje - to je čirá radost ze života, prozářeného nadějí. Santorini, Florencie, Ischia, či Benátky - kouzelná místa, která v nás zanechají nezapomenutelné zážitky.

Pokuste se otevřít brány své fantazie a projeďte se na gondole pohádkovým městem a objevujte barvy kolem i když je zataženo ! Radujte se za života - to je hlavní poselství JITKY DOSOUDILOVÉ.

Jana Novotná

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton, který zachránil několik set dětí před smrtí v koncentračních táborech se dožil v těchto dnech 105 let. Při této příležitosti se president Miloš Zeman rozhodl, že mu propůjčí nejvyšší státní vyznamenání České republiky – Řád bílého lva.

Podrobnosti a celý článek o   zachránci dětí  Nicholasi Wintonovi.

Ing. Jiří Valenta

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl, etnolog, archeolog a cestovatel se narodil před 100 léty. Známé jsou zejména jeho cesty na primitivních plavidlech přes Tichý oceán a přes Atlantik, kterými chtěl prokázat své teorie o migraci ostrovních národů Polynésie a schopnostech starověkých mořeplavců.

Podrobnosti a celý článek o   starověkých mořeplavcích  a jejich statečnosti.

Ing. Jiří Valenta

Jak se stěhuje kostel

Před 50 léty bylo rozhodnuto o demolici města Mostu, aby se uvolnilo území pro těžbu uhlí. Z celého starého města zůstal zachován jen děkanský kostel ze 16. stol. Jeho přesun na nové místo byl obdivuhodný, jedinečný technický čin, který nemá nikde na světě obdobu.

Podrobnosti a celý článek o   stěhování kostela v Mostě  a o významu tohoto technického činu.

Ing. Jiří Valenta

Otto Wichterle

Před sto léty se narodil významný český vědec profesor Otto Wichterle. Jeho největším objevem je vynález kontaktních čoček.

Podrobnosti a celý článek o   Ottovi Wichterle  a jeho přínosu v oboru výroby kontaktních čoček.

Ing. Jiří Valenta

Galileo Galilei

Galileo Galilei, italský astronom, filosof a fyzik se narodil před 450 léty. Jako první sestrojil a použil dalekohled pro pozorování hvězd a jeho objevy otevřely pro astronomii nové možnosti. Významná je i jeho práce v oblasti fyziky, kde je považován za zakladatele dynamiky. Jeho snaha založit vědu na pozorování, experimentech a důkazech ho přivedla do sporu s tehdejšími církevními autoritami.

Podrobnosti a celý článek o   italském astronomovi, filosofovi a fyzikovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Internetový magazín určený pro aktivní seniory

Magazín i60.cz je v současnosti největším mediálním projektem pro vitální ženy a muže kolem šedesátky, kteří chtějí cestovat, bavit se s přáteli, navštěvovat kulturní pořady, ale také se ještě něco naučit, tedy vzdělávat se. Náš magazín připravují novináři s dlouholetými zkušenostmi v celostátních médiích a na jeho obsahu se svými četnými příspěvky podílejí i sami čtenáři.

V nejbližších dnech například je vydávána čtenářům první sbírka poezie. Dále jsou připravovány projekty, týkající se mezigeneračních vztahů.

Na stránkách www.i60.cz budou jakékoli informace o možnostech studia na U3V. Na stránkách magazínu lidé najdou poučení, ale zároveň i zábavu, soutěže, hry, rozhovory s osobnostmi a mnoho cenných zkušeností čtenářů. Na stránkách i60.cz spolu mohou lidé komunikovat, hledat nové přátele a seznamovat se s nimi.

Šej

Mikoláš Aleš

Před sto léty zemřel Mikoláš Aleš, malíř, dekoratér a ilustrátor. klasik českého umění, jedna z nejvýznamnějších postav tzv. „Generace Národního divadla“ Jeho raná tvorba vychází z pozdně romantického stylu, později směřoval spíše k secesi

Podrobnosti a celý článek o   Mikoláši Alšovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]