Kultura

Vaše příspěvky - období: květen 2013

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V červnu 2013 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  3. 6. Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama ČR 14:00
  7. 6. No Chile 14:00
10. 6. Jedlící aneb Sto kilo lásky ČR 14:00
14. 6. Velký Gatsby Austrálie/USA 13:30
17. 6. Šmejdi ČR 14:00
24. 6. Bídníci GB 14:00
28. 6. Anna Karenina GB 14:00

Šej

Tradiční dětský víkend pro děti a jejich rodiče

Termín konání: od 29. 6. 2013 do 30. 6. 2013
Otevírací doba: 10 - 17 hodin
Místo konání: areál Pražského hradu

Účastníci budou mít možnost v průběhu zábavné procházky hradním areálem zjistit zajímavosti ze života Marie Terezie.

Start a cíl na severním palácovém dvorku, před vstupem do stálé expozice Příběh Pražského hradu.

Ukázky tradičních řemesel, zkoušení historické zbroje či výtvarné tvoření.

Vstup volný.

Ivan Procházka

Královský průvod z Pražského hradu na Karlštejn

Termín konání: od 31. 5. 2013 do 2. 6. 2013

Tradiční královský průvod z Prahy na Karlštejn, při kterém císař Karel IV. převáží korunovační klenoty z Pražského hradu na hrad Karlštejn.

Jiřina Kratochvílová

Víkend otevřených zahrad 2013

Termín konání: od 8. 6. 2013 do 9. 6. 2013

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) připravila již IV. ročník akce Víkend otevřených zahrad.

Víkend otevřených zahrad je událostí, kdy se lidem otevírá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad, ale také poznat své oblíbené parky novým způsobem. Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam v životě. Během Víkendu otevřených zahrad pořádá řada parků a zahrad bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky, aktivity pro děti, koncerty...

Víkend otevřených zahrad je pořádán vždy druhý víkend v červnu.

Program v zahradách pod Hradem v roce 2013 (8. – 9.6. 2013 od 13 do 19 hod.)

Jana Novotná

Česká národní banka - Den otevřených dveří

Termín konání: 8. 6. 2013
Otevírací doba: 9 - 16 hodin
Místo konání: Na Příkopě 28, Praha 1

Veřejnost si bude moci popáté v historii prohlédnout jinak běžně nepřístupné prostory budovy České národní banky v Praze v ulici Na Příkopě. Den otevřených dveří ČNB je završením akcí, které připomínají výročí 20 let ČNB a samostatné české měny.

Podtitul letošního Dne otevřených dveří je - Tady už 20 let chráníme českou korunu.

Na návštěvníky při Dni otevřených dveří ČNB čekají tři prohlídkové okruhy, vystoupení představitelů ČNB a interaktivní výstava "20 let chráníme českou korunu", která zde posledním zastavením ukončí své několikaměsíční putování po českých regionech.

Okruh I. - Trasa po hlavní budově
Na trase v hlavní budově ČNB bude připraveno devět zastavení, které poskytnou ucelený obrázek o tom, jak se v ČNB chrání česká koruna.
- Zlatá cihla
- Zlaté mince ČNB - Cyklus Mosty
- Dealing
- Platební styk
- Měnová politika
- Finanční stabilita
- Bankovní rada
- Pracovna guvernéra
- Peněžní oběh

Okruh II. - Expozice ČNB
- Prohlídka expozice "Lidé a peníze"

Okruh III. - Kongresové centrum
- Výstava fotografií "20 let ČNB"
- Jak se chrání česká koruna - interaktivní výstava
- Jak se vyrábí mince - Česká mincovna
- Jak se vyrábí bankovky - Státní tiskárna cenin
- Vystoupení členů bankovní rady

Ema Škaloudová

FOLKOVÉ PODVINÍ 2013

Setkání příznivců folkové, country a trampské písně - 10. ročník folkového festivalu pod širým nebem

Čtvrtek 13.6.2013 od 16:30 hodin do noci

Kde:v kamenném hradišti přírodního parku Podviní (Praha 9 - Vysočany, 7 min. od metra Českomoravská)

Účinkují:
HOP TROP
Jaroslav Samson Lenk - ořez nového živého CD "Van Men Šou Lajf"
KLÍČ (kvartet)
PABĚRKY
JAROSLAV HUTKA
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA

Otakar Medový

Václav Sivko – Pootevřené dveře

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1, 24. dubna – 29. června 2013

Otevřeno: úterý - sobota 11.18.30hodin

Jana Novotná

Hurá za Čtyřlístkem

Den dětí se slavnou komiksovou čtyřkou z Třeskoprsk!

KDY:1.06.2013 11:00 - 17:00hodin
KDE:Kunratický les, Praha 4 – Kunratice,
Krále Václava IV 406
!!! POZOR nejedná se o Zámecký park !!!

Bohatý celodenní program, a to v příjemném prostředí Kunratického lesa, v těsné blízkosti restaurace U Krále Václava IV.

Dovednostní stezka dlouhá cca 2 km s 8 stanovišti, na kterých budou děti plnit nejrůznější úkoly. Po jejich splnění dostanou diplom přímo z rukou maskotů.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM: dětská diskotéka se Čtyřlístkem, tradiční opékání buřtů, focení s maskoty, výtvarné dílny, trampolína, dětský zoo-koutek a další!

Navíc v 16:00hodin proběhne koncert Petra Nedvěda

Vstupné: Startovací kartička pro děti 50,- Dospělí vstup zdarma

Otakar Medový

Vernisáž a koncert 22. 5. v Nosticově paláci

Ve středu 22. května proběhne v Nostickém paláci vernisáž, slavnostní setkání a následná afterparty, jimiž vzdáme hold nejen laureátům ceny Gloria musaealis (kterou MK ČR vyhlašuje), ale především všem pracovníkům všech tuzemských muzeí a galerií a také J. A. Komenskému.

Proč právě jemu a proč nese celá akce podtitul "Swingující Ámos" se dozvíte VE STŘEDU 22. KVĚTNA V 18 HODIN na nádvoří Nostického paláce a v přilehlých prostorách.

Program bude pestrý, nabídka nápojů i pokrmů díky úspěšně fungující kavárně též, na své si přijdou i milovníci jazzu a velkých bigbandů.

Jana Novotná

Univerzita třetího věku na FEL ČVUT v Praze

Jazykové kurzy připravené a vedené Katedrou jazyků na FEL ČVUT v Praze v zimním semestru 2013/14. Katedra jazyků FEL vyučuje v běžném studiu celou řadu kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, nově kurzy čínštiny a japonštiny, které jsou v rámci celoživotního vzdělávání nabízeny i veřejnosti, tzn. i seniorům.
Pro Univerzitu třetího věku Katedra v příštím semestru 2013/14, tj. zimním (23.9.-20.12.2013) připravila následující výběr:

ANGLIČTINA KOLEM NÁSANGLIČTINA KOLEM NÁS
Kurz je určen pro seniory, kteří chtějí získat základy angličtiny, aby byli schopni se orientovat v dnešním světě, kde angličtina je nutností a kde se s anglickými výrazy setkávají v mnoha oblastech. Kurz má za cíl zvládnutí základů gramatiky a především načerpání dostatečné slovní zásoby.
Kurz je určen pro seniory, kteří chtějí získat základy angličtiny, aby byli schopni se orientovat v dnešním světě, kde angličtina je nutností a kde se s anglickými výrazy setkávají v mnoha oblastech. Kurz má za cíl zvládnutí základů gramatiky a především načerpání dostatečné slovní zásoby.

ZA VNOUČATY DO NĚMECKA
Kurz je určen nejen seniorům, kteří navštěvují své příbuzné v některé z německy mluvících zemí, ale všem, kteří chtějí komunikovat v němčině, především ve všednodenních situacích, jako např. hrát si s dětmi, mluvit s nimi o jejich problémech a bolístkách, nebo s dospělými o práci, domácnosti, rodině či nákupech.
Předpokládá se alespoň základní znalost jazyka na úrovni tzv. "falešných" začátečníků.

RUŠTINA U SAMOVARU
Kurz je určen pro seniory, kteří si chtějí zopakovat a zdokonalit své znalosti ruského jazyka. Cílem je především rozšíření slovní zásoby a rozvoj komunikačních dovedností při konverzaci o tématech z každodenního života i z ruských reálií.
Důraz je kladen na současný jazyk a zajímavosti z nejrůznějších oblastí, autentické materiály z ruských novin, časopisů, filmů, TV a internetu. K veselé pozitivní atmosféře se využívají písně, anekdoty, jazykové hry a křížovky.

ŠPANĚLŠTINA S POROZUMĚNÍM
Kurz je určen pro zájemce, kteří jsou v jazyce úplnými začátečníky. Jeho cílem je naučit základy jazyka, aby dokázali reagovat v prvním kontaktu se španělsky mluvícími, a seznámit s jedinečnou atmosférou španělsky mluvících zemí, popřípadě uvést do odlišného světa kultury a zvyků hispánských zemí.

Eva Kroutilová

Den Policie ČR na Letišti Letňany

Termín konání: 9. 6. 2013
Otevírací doba: 9 - 15hodin
Místo konání: Letiště Praha Letňany, ul. Hůlkova

Výstava techniky a ukázky činnosti zúčastněných složek (Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Celní ředitelství Praha, Vězeňská služba ČR, Vojenská policie Praha, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a Zdravotnická záchranná služba). Mezi ukázkami je zařazeno např. slaňování z vrtulníku, seskok s padákem, fotbalové utkání na koních mezi Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy, činnost služebních psů, zadržení ujíždějícího vozidla apod. Mezi nejmodernější technikou bude možné spatřit i historická policejní vozidla.

Ing. Josef Doležal

3.ročník naučné stezky pro rodiny s dětmi „Věda na polích a ve stájích"

V sobotu 8. června pořádají v Uhříněvsi - Netlukách v areálu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a Šlechtitelská stanice SELGEN, a.s. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 3. ročník úspěšné naučné stezky pro rodiny s dětmi „VĚDA NA POLÍCH A VE STÁJÍCH“.

Na jednotlivých stanovištích naučné stezky zažijete:
Blízká setkání se zvířaty
- uvidíte původní česká plemena krav, prasat, ovcí a koz
Poznáte i další malá zvířátka
- slepice, husy, králíky, křepelky, včely
- uvidíte, jak se líhnou kuřátka
Přijedou i přadleny, které ukáží, jak se přede ovčí vlna na ručním kolovrátku
Kluci prozkoumají moderní zemědělské stroje - traktory i kombajny
Projdete si osetá políčka
- nahou a vousatou pšenicí, hrachem, mákem, konopím a jinými plodinami
- a potom si také sami umelete obilí a upečete chléb

Zajímavá akce, zvláště pro městské děti.

Ing. Oto Náchodský

Pražská muzejní noc 2013

Termín konání: 8. 6. 2013
Otevírací doba: od 19 do 01 hodin
Místo konání: Pražská muzea a galerie

Již po desáté otevřou pražská muzea a galerie své dveře návštěvníkům v netradičním čase – v nočních hodinách. Unikátní akce, kterou každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků, přináší ojedinělou možnost prozkoumat kulturní bohatství naší metropole ve zcela ojedinělé atmosféře.

V sobotu 8. června 2013 od sedmi hodin večer až do jedné hodiny ráno budou obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům zdarma zpřístupněna některá muzea a galerie, ale také řada dalších kulturních institucí, které se do Pražské muzejní noci zapojily.

Informační stany, budou umístěny
- na Václavském náměstí před Historickou budovou Národního muzea v pátek 7. 6. od 12 do 19 hod. a v sobotu 8. 6. od 10 do 24 hodin
- na náměstí Jana Palacha celý den v sobotu 8. 6. od 10 do 24 hodin
Pro zájemce budou k dispozici brožurky Pražské muzejní noci s přehledně zpracovanými informacemi o všech objektech zpřístupněných v rámci PMN 2013, doprovodných programech i dopravě mezi objekty.

Jana Novotná

Vzdálené je blízké

Nová výstava v kavárně Lucerna (Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1), kde jsou již nyní k vidění fotografie nadějné fotografky Tiny Palu z dalekého Nepálu. Prodejní výstava s názvem Vzdálené je blízké má zejména dobročinný význam, utržené peníze budou věnovány dětem z nejchudších nepálských rodin.

TINA PALU: Vzdálené je blízké
Kavárna Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Výstava je přístupná denně od 10 do 24 hodin
VSTUP VOLNÝ
Výstava potrvá do 31.května 2013.

Mladá fotografka Tina Palu se věnuje se autorské tvorbě, jejímž leitmotivem je vyjádření pocitů pomocí aranžovaného portrétu nebo objektů. Díky empatickému nahlížení na dění kolem sebe a potřebné fotografické zručnosti nemá problém bravurně zpracovat i témata dokumentární nebo reportážní. Ve snímcích se odráží silně vyvinutý pozorovací talent a smysl pro estetiku.

Hlavní postavou příběhu je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová známá z filmů Děvčátko, Perníková věž nebo komedie O život, a její nepálské alter ego Fulmaya.

Tato mladá, inteligentní žena se díky svému pojetí života stává ztělesněním polarity současného světa. Navzdory své pohodlné a poměrně úspěšné existenci v Evropě se vydala na dlouhou pouť s cílem najít sebe sama. Ta ji zavedla až do podhůří Himalájí. V jednom z nejbídnějších a od naší kultury nejodlišnějších koutů světa nachází pokoj a klid. V Nepálu Dorota vede poměrně úspěšnou cestovní kancelář, zaměřenou na vysokohorskou turistiku. Pomocí jejího nepálského alter ega - Fulmayi - vstupujeme ale také do světa dětí na ulici a do života sirotčince Happy Home, o který se Dorota stará. Seznamujeme se zde s další důležitou postavou příběhu, tříletou holčičkou nalezenou na ulici a pojmenovanou po své zachránkyni - Fulmaya. Ta nám umožní sledovat zajímavou paralelu dvou dívek stejného jména z naprosto odlišného světa. A protože nejpřekvapivějším scenáristou je sám život, nabere i osud Doroty Nvotové možná trochu nečekaný směr.

Ema Poupětová

Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Kdy: 18. a 19.5.2013

Akce se odehrává v krásném prostředí Kinského zahrady v Praze 5 na Smíchově a Musaionu – Letohrádku Kinských, kde již více než sto let působí Národopisné muzeum – expozice Etnografické sbírky Národního muzea.

Podvečerní kulturní program se bude odehrávat v Zahradě Kinských na terase za Musaionem. V programu vystoupí soubory Dúbrava z Dubňan, Hořeňák z Lázní Bělohrad a Postřekov z Postřekova. V neděli odpoledne bude program pokračovat na terase za Musaionem.

Jana Novotná

Zámecký areál Ctěnice - květinový jarmark

Muzeum hlavního města Prahy pořádá 1. Květinový jarmark, který se uskuteční 18. - 19. 5. 2013 v Zámeckém areálu Ctěnice.

Na zámeckém nádvoří nabídnou prodejci i vystavovatelé široký sortiment výpěstků, sadebního materiálu i zahradnického náčiní. Prezentovat své umění zde budou také floristé, aranžéři či hrnčíři a košíkáři. V neděli 19. 5. se můžete těšit také na ukázky ošibany, novodobé japonské umění tvorby obrazů z lisovaných květin a zároveň jedinečná technologie zpracování rostlinného materiálu.

Ing. Eva Procházková

Národní muzeum - akce k Mezinárodnímu dni muzeí + 130. výročí zpřístupnění prvních sbírek veřejnosti

Muzeum hlavního města Prahy si Vás dovoluje pozvat na oslavy Mezinárodního dne muzeí a 130. výročí zpřístupnění prvních sbírek veřejnosti. Akce se bude konat v sobotu 18. 5. 2013 od 10 hodin v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy na Florenci, kde na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program.

V rámci oslav bude vstup do hlavní budovy muzea, Podskalské celnice na Výtoni a Zámeckého areálu Ctěnice zdarma.

Eliška Doupová

Divadlo v parku

5. ročník celodenní open air akce pro děti a jejich rodiče, Den pohádek a hudby, je za dveřmi!

KDY: 18.05.2013 10:00 - 18:00
KDE: Kunratický zámecký park, Praha 4 – Kunratice

Celý den budou v parku probíhat hudební a divadelní představení, která se budou střídat mezi hlavním podiem, dvěma šapitó a volným prostranstvím.

Mezi hlavní účinkující letos patří Jaroslav Uhlíř s kapelou, Jiří jelínek & spol. s Příhodami kluka BomBarďáka, který zazářil na Colours of Ostrava, Divadlo Vysmáto, Divadlo z praku, Divadlo Mimotaurus, Klub uměleckých katastrof a další.

Pro návštěvníky je připraven ZDARMA i bohatý doprovodný program! Letos NOVĚ - DÍLNA ANIMOVANÉHO FILMU! Zkuste si vytvořit vlastní animovaný film! Nápady a USBéčka s sebou!

Jana Novotná

Škoda lásky a tipy na výlet za hudbou

ROSAMUNDE? ŠKODA LÁSKY!
Úterý 14. 5. od 17.00 hodin
Škoda lásky, Rosamunde, Vyvalte sudy nebo Modřanská polka? Kolik názvů má „hit století“? O příběhu nejznámější české písně, která se zpívá v 27 světových jazycích, bude vyprávět Josef Vejvodova, syn autora písně Jaromíra Vejvody.
Vstupné 30 Kč.

STOLETÍ VALČÍKU A POLKY – komentovaná prohlídka s kurátorem
Čtvrtek 23. 5. od 15.00 hodin
Protančete se výstavou za doprovodu kurátora. Poznáte, jak se oba tance během své existence proměňovali, jak mohla být účast na plesech a tanečních slavnostech životně důležitá a jaké doplňky nesměly chybět žádné dámě.
Prohlídka je v ceně běžného vstupného (120 Kč / 70 Kč / 190 Kč).

Památník Antonína Dvořáka a Dvořákova stezka Nelahozeves – Kralupy nad Vltavou (okr. Mělník)
OTEVÍRACÍ DOBA PAMÁTNÍKU: 1. a 3. týden v měsíci: středa–neděle: 9.30–12.00hodin a 13.00–17.00hodin
2. a 4. (5.) týden v měsíci: středa–pátek: 9.30–12.00hodin a 13.00–17.00hodin

Památník Bedřicha Smetany a Smetanova stezka (okr. Mladá Boleslav)
OTEVÍRACÍ DOBA PAMÁTNÍKU: úterý–neděle: 10.00–17.00hodin

Památník Josefa Suka a vesnička má středisková (okr. Benešov)
OTEVÍRACÍ DOBA PAMÁTNÍKU: úterý–neděle: 10.00–17.00hodin
Věděli jste, že se slavný český film natáčel ve vesničce, kde Josef Suk strávil velkou část svého života?

Jana Novotná

Divadlo Rokoko - komentované prohlídky zákulisí

Termín konání: 18. 5. 2013
Otevírací doba: 10 - 16 hodin
Místo konání: Divadlo Rokoko, Václavské náměstí 38

Prohlídky se konají v rámci akce Den Prahy 1 v divadlech ABC a Rokoko a v přilehlých pasážích

Každý účastník, který odevzdá vyplněnou hrací kartu obdrží dárkový předmět a kupon na vstupenku zdarma do divadla ABC a Rokoko.

Ing. Jana Motlová

Výstava Femme Fatale - Bastion

Do 31. 7. 2013 je pro širokou veřejnost v areálu Bastionu XXXI otevřena Open air výstava soch mladého a bujného sochaře Radka Andrleho nazvaná Femme Fatale.

Výstava je volně a zdarma přístupná každý den od 9:00 do 22:00 hodin.

Jiřina Kratochvílová

Mimořádný koncert Orchestru BERG

Kdy: pondělí 13. května v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce

DIRIGENT? DIRIGENT!
Jaký vliv má dirigent na orchestr? Porovnání stylu hned šesti dirigentů na jednom koncertě!

Jana Novotná

Projděte se za krásami Prahy

Nezisková organizace Seniorfitnes zve ve spolupráci s Magistrátem a dalšími partnery na kulturně-společenskou akci Nordic walking za krásami Prahy.

Přibližně 5 km dlouhá vycházka s průvodcem začne 22.5.2013 v 8.30 hodin na Letné u Metronomu a povede přes Petřín na Kampu.

Akce není podmíněna seniorským věkem ani povinností mít chodecké hůlky.

Jana Novotná

Pohádkový les

18.5.2013 od 10 do 17 hodin - Pohádkový les v parku u Hotelu Golf v Plzeňské ulici.

Les bude plný strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti budou moct projít 2 km trasu a plnit po cestě úkoly; pokud je splní, tak dostanou v cíli královský poklad.

Vstupné 50 Kč.

Otakar Medový

Evropské operní dny v Praze

Kdy: 11. - 12.5.2013

K letošnímu ročníku, jehož tématem je tentokrát "Hřiště", se již tradičně připojí také Opera národního divadla, která přichystala pro svoje diváky kromě víkendových představení (od 19 hod. Aida a Rusalka)

Doplňkové programy - prohlídky budovy:
Státní opery (v sobotu 11.5.)
Stavovského divadla a Národního divadla (neděle 12.5.)

Ing. Eliška Doubravová

Pondělí s Vítem Olmerem na VŠE

V pondělí 6. května 2013 od 19.45 hod. v Likešově aule proběhne filmové promítání a beseda s českým režisérem a hercem Vítem Olmerem. Promítán bude jeho film „Ta naše písnička česká II“.

Vstup zdarma.

Dana Lukešová

Den Prahy 1

Tradiční akce na Praze 1.

Letos v pražských pasážích. Doprovodný program, soutěže, atd.

Každý účastník, který odevzdá vyplněnou hrací kartu obdrží dárkový předmět a kupon na vstupenku zdarma do divadla ABC a Rokoko.

Jiřina Kratochvílová

Odpoledne pro seniory

Kdy: 22.5.2013 13,00 - 16,00hodin

V Muzeu policie se uskuteční akce zaměřená na prevenci ochrany života, zdraví a majetku seniorů s bohatým doprovodným programem (pro účastníky vstup zdarma).

Ivan Procházka

Akce na Malostranském hřbitově

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova pořádá:

 • výstavu historických a současných fotografií Malostranského hřbitova, která bude probíhat v Galerii Prádelna bude od 7. do 31. května. Autorem fotografií z 50. let je Josef Mayer, snímky z roku 1989 jsou zapůjčené z Národního památkového ústavu. Dnešní podobu náhrobků zachytila Klára Zápotocká. Fotografie zachycují proměnu náhrobků, jejichž autory jsou přední sochaři přelomu 18. a 19. století, např. rodina Platzerů, Václav Prachner, Josef Max, Josef Malínský a František X. Lederer.Vernisáž se uskuteční v pondělí 6. května od 18,00 hod.
 • v sobotu 25. května se od 14,00 hod. na Malostranském hřbitově v Košířích uskuteční již pátý ročník Májových slavností. Oslavy budou zahájeny duchovním správcem košířské farnosti Zdeňkem Loheliem Klinderou v kostele Nejsvětější Trojice, následovat bude vystoupení Břevnovského chrámového sboru pod vedením sbormistra Adolfa Melichara, který provede skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka a F. X. Brixiho. V rámci hudební části slavností se dále představí Komorní smíšený sbor ze Žlutic zaměřující se na renesanční vokální polyfonii. Komentované prohlídky hřbitova.

Jiřina Dvořáková

Bambiriáda

Termín konání: od 23. 5. 2013 do 26. 5. 2013
Místo konání: Praha 6 - Vítězné náměstí „Kulaťák

Aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času.

Eva Pokorná

Pražská muzejní noc 2013

Termín konání: 8. 6. 2013
Otevírací doba: od 19 do 01 hodin
Místo konání: pražská muzea a galerie

Již po desáté otevřou pražská muzea a galerie své dveře návštěvníkům v netradičním čase – v nočních hodinách. Unikátní akce, kterou každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků, přináší ojedinělou možnost prozkoumat kulturní bohatství naší metropole ve zcela ojedinělé atmosféře.

V sobotu 8. června 2013 od sedmi hodin večer až do jedné hodiny ráno budou obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům zdarma zpřístupněna některá muzea a galerie, ale také řada dalších kulturních institucí, které se do Pražské muzejní noci zapojily.

Ing. Eliška Petrová

Mezinárodní den muzeí a galerií 2013

Termín konání: 18. 5. 2013

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Mezinárodní den muzeí se již tradičně slaví kolem 18. května. Akce mohou probíhat v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého týdne.

Cílem je setkat se v muzeu na základě hesla « Muzeum jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy ».

Tématem Mezinárodního dne muzeí pro rok 2013 jsou "Muzea (paměť + tvořivost) = proměny společnosti".

Seznam akcí v Praze:

 1. 16. 5. - Plynárenské muzeum v Michli
  vstup zdarma v době od 8.30 do 17 h
 2. 18. 5. - Národní galerie v Praze nabídne vstup zdarma v době od 10 do 18 h v následujících objektech:
  Klášter sv. Anežky České
  Salmovský palác - pokud zde bude v době konání akce nějaká výstava
  Schwarzenberský palác
  Šternberský palác
  Valdštejnská jízdárna - pokud zde bude v době konání akce nějaká výstava
  Veletržní palác - nevztahuje se na Slovanskou epopej
 3. 18. 5. - Národní zemědělské muzeum
  vstup zdarma v době od 9 do 17 hodin
  volný vstup mají v tento den i všechny mimopražské pobočky muzea
 4. 18. 5. - Uměleckoprůmyslové museum
  vstup zdarma v době od 10 do 18 h
 5. 18. 5. - Muzeum hlavního města Prahy
  vstup zdarma v následujících objektech:
  Hlavní budova muzea - 9 - 18 hodin
  Podskalská celnice na Výtoni - 10 - 18 hodin
  Zámecký areál Ctěnice - 10 - 18 hodin
  doprovodný program v hlavní budově
 6. 18. 5. - Poštovní muzeum
  vstup zdarma v době od 9 do 12hodin a od 13 do 17 hodin
 7. 18. 5. - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
  vstup zdarma od 10 do 12.30hodin a od 13 do 17 hodin
 8. 18. 5. - Muzeum policie
  vstup zdarma od 10 do 17 hodin

Jana Novotná

Jak vznikal kalendář

Kalendář, který dnes běžně používáme prošel dlouhým vývojem. Náš současný kalendář. vychází z římského, ale jeho počátky sahají až do starověkého Egypta. Nezávisle na něm si jiné civilizace vytvářely své vlastní kalendáře. Základní jednotkou je ale vždy den (jedno otočení Země kolem své osy) a rok (jeden oběh Země kolem Slunce nebo dvanáct cyklů Měsíce)

Podrobnosti a celý článek o   vzniku kalendáře  - pomůcky kterou používáme každý den.

Ing. Jiří Valenta

Noc kostelů

Kdy: 24.5.2013

Tradiční akce - zajímavý program. Vhodná pro věřící i nevěřící.

Probíhá v celé ČR - musíte si najít svoje město a tam dále hledat, kam chcete jít.

Zajímavá nabídka pro mimopražské návštěvníky Noci kostelů v Praze. Možnost pro mimopražské přespat v kostele s vlastním spacákem a karimatkou. Zakončení společnou snídaní v sobotu. Nutno se předem přihlásit!

Jana Novotná

Parním vlakem do Lhotky

Pražské domy dětí a mládeže pořádají dne 19. května rodinný den, tentokrát na téma "indiáni a kovbojové".

Jako tradičně je odjezd v 7.55 z hlavního nádraží parním vlakem na Lhotku. Zde čekají děti i rodiče desítky her a souteží, country kapela, tanec, hudba, skákací hrady a mnoho další zábavy.

Jízdenky na vlak je možno si vyzvednout ve všech pořádajících DDM po celé Praze. Dorazit můžete také přímo na místo, do táborové základny DDM hl. m. Prahy Lhotka u Mělníka.

Eva Vyčítalová

Den otevřených dveří Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ve středu dne 8. května 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Ministerstva zahraničních věcí CR (10- 16 hodin).

Současně proběhne také oslava vstupu Chorvatska do Evropské unie v zahradě Černinského paláce.

Na oslavě vystoupí skupina Čechomor a Kampanel (16 - 18,30 hodin). Návštěvníci si mohou prohlédnout i Černinský paláce a jeho zahrady.

Jana Novotná

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V květnu 2012 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 6. Lore SRN/GB 14:00
  6. 5. Pravidla mlčení USA 14:00
10. 5. Renoir Francie 14:00
13. 5. Babovřesky ČR 13:00
14. 5. Babovřesky ČR 13:00
15. 5. Velká svatba USA 14:00
17. 5. Velký Gatsby Australie/USA 13:00
20. 5. Velký Gatsby Australie/USA 13:00
23. 5. Kovář z Podlesí ČR/SR 15:00
24. 5. Rozkoš v oblacích Španělsko 14:00
27. 5. Renoir Francie 14:00
31. 5. Hypnotizér Švédsko 14:00

Šej

Noc literatury

Termín konání: 15. 5. 2013
Otevírací doba: 18 - 22.30 hodin
Místo konání: Praha 7

Literární happening na různých místech Prahy 7, kdy Vám známé herecké osobnosti budou předčítat ukázky z nových překladů čerstvě vydaných románů současných evropských autorů

Jana Novotná

Výstava Tbiliské památníky

Na výstavě, která bude v hlavní budově Muzeu hlavního města Prahy přístupná od 22.4. do 12.5.2013, se představí i deset tbiliských městských muzeí. Každá část expozice bude rovněž obsahovat informace o profilu, aktivitách a prioritách jednotlivých prezentovaných muzeí.

Otakar Medový

Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

V Benešově nad Ploučnicí se dochoval velmi významný komplex dvou oddělených samostatných zámeckých celků - Horního a Dolního zámku, k nimž můžeme připojit ještě třetí doklad jedinečné renesanční architektury, přilehlý farní kostel Narození Panny Marie. Všechny tři stavby spojuje míšeňský šlechtický rod Salhausenů, který přišel do Čech na počátku 16.století a v duchu saské renesance zde rozvinul významné stavební aktivity.

Snížené vstupné pro seniory

Jana Novotná

Den otevřených dveří - Český rozhlas

Termín konání: 18. 5. 2013
Místo konání: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

Český rozhlas oslaví 18. května letošního roku 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území.

K této příležitosti je připravena celá řada zajímavých pořadů včetně speciálních webových stránek i mnoha kulturních akcí.

V sobotu 18. května se uskuteční tradiční Den otevřených dveří, jak v historické budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, tak ve většině budov regionálních stanic.

Jana Novotná

Výstava českých korunovačních klenotů + o 50 % zlevněný vstup do expozice Svatovítského pokladu na II. nádvoří

Termín konání: od 10. 5. 2013 do 19. 5. 2013
Otevírací doba: denně 9 - 18hodin
Místo konání: Pražský hrad - Starý královský palác - Vladislavský sál

Po pěti letech budou opět ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny České korunovační klenoty, považované od roku 1918 za symbol české státnosti. Klenoty budou umístěny v historické vitríně, kterou pro ně v roce 1929 navrhl architekt Josef Gočár. Vitrína letos dostala nové zasklení; pohled na klenoty tedy bude letos efektnější.

Soubor českých korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna Karla IV., královské žezlo, královské jablko a roucho, je k nim řazen také korunovační kříž a meč. Korunovační klenoty jsou trvale uloženy v Korunní komoře v katedrále sv. Víta. Kříž a meč jsou trvale vystaveny ve stálé expozici Svatovítského pokladu na II. nádvoří Pražského hradu, kam se také po skončení výstavy klenotů vrátí.

Příchod návštěvníků do Vladislavského sálu bude možný pouze jednou cestou, a to od Starých zámeckých schodů přes Jižní zahrady, odtud po Býčím schodišti na III. nádvoří vchodem do Starého královského paláce.

Maximální kapacita výstavy bude stejně jako v minulých letech činit cca 5000 lidí denně, a z toho důvodu bude nezbytné denní počet návštěvníků regulovat. Zlomovým okamžikem bude zhruba poledne, kdy se denní kapacita naplní a pracovníci SPH uzavřou bránu z Opyše do Jižních zahrad. (Přesný čas zavření brány do zahrady bude určovat aktuální naplněnost denní kapacity.)

Správa Pražského hradu nebude vydávat žádné časové vstupenky nebo lístky na pořadí. Na výstavu korunovačních klenotů se bude možné dostat pouze díky „vystání“ fronty. Pro komfortnější čekání bude připraveno jak občerstvení, tak sociální zařízení.

Po dobu vystavení klenotů bude o 50 % zlevněný vstup do expozice Svatovítského pokladu na II. nádvoří, kde mají návštěvníci možnost vidět dalších 140 pokladů z klenotnice katedrály sv. Víta.

Kapacita výstavy je omezená.

Jana Novotná

Jarní den seniorů

Jarní den seniorů (23. 5. 14,00 hod.) – tradiční akce v Paspově sálu pivovaru Staropramen.

Vstupenky si mohopu zájemci vyzvednout od 15. dubna 2013 na ÚMČ Praha 5.

Jana Novotná

Expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky

v sobotu 27. dubna 2013 v 10.00 hodin se otevřela návštěvníkům a vstoupila již do své čtvrté sezóny.

Na všechny, kteří ji v tento den přišli navštívit, čekal vedle prohlídky vlastní expozice i bohatý doprovodný program, který se tentokrát odehrával ve znamení motta „Tam, kde se minulost setkává s budoucností“. Minulost bude představovat více než 120 kusů historické hasičské techniky, která bude k vidění ve statických i dynamických ukázkách ve všech prostorách expozice, budoucnost pak nová speciální technika, pořízená v letošním roce s využitím prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro Záchranný útvar HZS ČR. Členové občanského sdružení Naše hasičská minulost, kteří celou otevírací akci připravují, představí v dobových uniformách některé sto let staré exponáty přímo v akci.

Možnosti využití nové techniky v konkrétních ukázkách předvedou příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. Ti si také pro návštěvníky připravili i velice atraktivní ukázky práce s „požárním tankem“ a další speciální technikou, která není při zásazích hasičů běžně k vidění.

Expozice požární ochrany HZS ČR ve své hasičské části představuje techniku, se kterou hasiči zasahují na zemi, ve vzduchu i na vodě a která pochází z období od roku 1746 až prakticky do současnosti. Bylo by dobré si nenechat ujít pohled na všechny druhy stříkaček – od těch jednoduchých berlových, přes koněspřežné, parní stříkačku, velkou sbírku přívěsných motorových stříkaček až po cisternové automobilové stříkačky, výškovou techniku, záchranářský vrtulník nebo letadlo Čmelák upravené pro hašení požárů, a další speciální hasičskou techniku. Už jen v této sezóně bude k vidění požární automobil na podvozku Tatra T 70. Nově se představí například Praga RN AS 16 vyrobená v roce 1951, zapůjčená z Němčovic, nebo přívěsná stříkačka PPS 8, výrobce R. A. Smekal, zapůjčená po generální opravě z Trubína a další historická hasičská technika.

Od letošního roku bude rozšířena i část expozice zaměřená na civilní ochranu. Zde je možné navštívit zařízené podzemní velitelsko- štábní pracoviště, kryt určený pro nouzové ukrytí obyvatel, dozvědět se, jak se provádí speciální očista osob a techniky v případech jejich zamoření nebezpečnými látkami i s tím, v jakém prostředí a jakým způsobem se vyučovala civilní ochrana v minulém století. Prostřednictvím názorných ukázek i dobových předmětů, jako jsou ochranné obleky, masky, detekční přístroje, spojovací a další technika, se lze zajímavým způsobem seznámit s historií, posláním a hlavními úkoly civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.

Expozice požární ochrany bude pro veřejnost otevřena od 1. května do 30. září 2013 každý den kromě pondělí, a to od 09.00 do 17.00 hodin. Expozice, až na krytovou část, je bezbariérová a vstup do ní je zdarma. Od října do dubna je možné si návštěvu objednat telefonicky na čísle +420 725 327 912 nebo na e-mailové adrese epoz@hzscr.cz.

Expozice je v areálu HZS ČR ve Zbirohu (v bývalých kasárnách u zbirožského zámku), Švabínské ulici, Loc: 49°51‘29.34“N 13°45‘7.911“E.

Antonín Trajer

Koncerty v Loretě

Od dubna do října každou druhou sobotu v měsíci v loretánském kostele Narození Páně doprovází liturgii pěvecké sbory.

11. května - sobota s pěveckým sborem Konzervatoře v Českých Budějovicích pod vedením sbormistra Pavla Šmolíka.

8. června - sobota s pěveckým sborem Václav ze Staré Boleslavi.

Otakar Medový

Sluneční soustava

Lidé dlouho věřili,že Země je středem vesmíru, který se kolem ní otáčí. Až na přelomu 16.a 17. století se prosadil heliocentrický systém. Vynález dalekohledu podstatně zvýšil možnosti pozorování a vedl k dalším objevům nebeských těles a k poznání zákonitostí jejich pohybu. V posledních desetiletích přinášejí moderní teleskopy a vesmírné sondy stále nové, podrobnější informace o sluneční soustavě.

Podrobnosti a celý článek o   sluneční soustavě  a hvězdách.

Ing. Jiří Valenta

Vysvětlivka k použité zkratce v textu: AU - astronomická jednotka ( délka poloměru nerušené oběžné kruhové dráhy tělesa se zanedbatelnou hmotností, pohybujícího se okolo Slunce rychlostí 0,017 202 098 950 radiánů za den (86 400 s)

Poznejte kouzlo Pražského hradu virtuálně

Na webu Pražského hradu najdete novu službu – virtuální prohlídku, která přiblíží areál Pražského hradu.

Při využití virtuální prohlídky se lze podívat i do zahrad, a dokonce i do některých interiérů. Prohlédnout si je tak možné katedrálu sv. Víta nebo domky ve Zlaté uličce.

Prohlídku připravila společnost FG Forrest. Pozoruhodné je, že si lze prohlédnout i řadu detailů, které se při vlastní prohlídce ne vždy podaří dobře prozkoumat.

Prohlídka je dostupná v českém a anglickém jazyce. Navíc je možné díky virtuální prohlídce kdykoli vidět i objekty, které jsou mimo sezonu uzavřeny.

Jana Novotná

Divadlo U Valšů

V květnu 2013 nabízí Život 90 ve svém Divadle U Valšů zajímavé komedie, benefice, filmové dokumenty,recitály, detektivní komedie a i módní přehlídku. Program rozhodně stojí za pozornost.

Jana Novotná

Malostranský hřbitov

Malostranský hřbitov (zve Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova)

Výstava historických a současných fotografií z Malostranského hřbitova (od 2. do 31. 5.) - v KC PRÁDELNA na Smíchově, Holečkova 38.

Celostátní festival „Noc kostelů“ (24. 5. 17-19 hodin) - zpřístupnění hřbitova bez průvodce, od 17:00 hod. se v kostele Nejsvětější Trojice uskuteční mše.

Májové slavnosti na Malostranském hřbitově (25. 5. od 14,00) – již pátý ročník slavností

Výstava historických a současných fotografií z Malostranského hřbitova(od 1. do 30. 06.) - v Galerii paní Evy Jandejskové, Lidická 22, Praha 5

Otevření hřbitova bez průvodce (30.6. 14,00-16,00)

Vzpomínka 180. výročí narození Gustava Pflegera Moravského (27. 7.)

Otevření hřbitova bez průvodce (27. 7. 14,00-16,00)
Otevření hřbitova bez průvodce (25. 8. 14,00-16,00)
Dny evropského kulturního dědictví (září 2013)
Otevření hřbitova bez průvodce (28.9. 14,00-16,00)
Otevření hřbitova bez průvodce (27.10. 14,00-16,00)

Vzpomínka na zesnulé aneb již šesté Dušičky na Malostranském hřbitově (1. nebo 3. l1.)

Mezinárodní festival poezie (listopad 2013)

Vánoční rozsvěcení svíček na Malostranském hřbitově proběhne (22. 12. od 16,00)

Ing. Ivana Doušová

Trojská karta

Opět je v prodeji tzv. Trojská karta, což je zvýhodněná společná vstupenka do Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Zámku Troja.

Jana Novotná

Navalis

Termín konání: 15. 5. 2013
Místo konání: Pražský hrad, Karlův most a především hladina Vltavy v okolí Karlova mostu

Svatojánské slavnosti Navalis - barokní vodní spektakulum. Ohňostroj, benátské gondoly, historické lodě.

Jana Novotná

Venuše a Mars

Čtyřicet let po ukončení programu letů na Měsíc a padesát let po zahájený průzkumných letů k nejbližším planetám sluneční soustavy – k Venuši a K Marsu se uskutečnil významný pokrok ve výzkumu vesmíru. Na Marsu byla vysazena pojízdná laboratoř Curiosity, která má přinést řadu nových informací nutných pro budoucí lety.

Podrobný a velmi zajímavý popis cest robota Opportunity po Marsu je k dispozici na stránce Mars Exploration Rovers - Opportunity

Podrobnosti a celý článek o   programu letů na Venuši a Mars   a pokroku ve výzkumu vesmíru.

Ing. Jiří Valenta

Blaise Pascal

Před 350 léty zemřel významný francouzský matematik, fyzik a filozof Blaise Pascal. I když žil jen velmi krátkou dobu, vykonal mnoho pro rozvoj přírodních věd.

Podrobnosti a celý článek o významné osobnosti, která ovlivnila rozvoj přírodních věd, zvláště matematiky a fyziky   Blaise Pascalovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Stanislav Grof: Když se nemožné stane.

Dobrodružství za hranicemi běžného vědomí. Kniha vyšla v roce 2012 v nakl. Práh v rozsahu 402 stran. Vypráví a komentuje „holotropních“ prožitky autora, pacientů a přátel.

Originál knihy vyšel v USA v roce 2006, a nereflektuje pozdější, prestižní pražská ocenění Grofova díla – Cenu VIZE 97 (udělila Nadace Dagmar a Václava Havlových v roce 2007) a Jubilejní diamantový Bludný balvan (udělil SISYFOS za rok 2007).

Prof. MUDr. Stanislav Grof, M.D., Ph.D.(*1931), absolvent Lékařské fakulty UK v Praze, žije od roku 1967 v USA. Systematicky zkoumá lidskou mysl ve „změněném stavu vědomí“, resp. v jeho podkategorii označované jako holotropní.

Je považován za autora metody tzv. holotropního dýchání. K holotropnímu stavu vědomí má docházet i ve stavech klinické smrti nebo za různých psychických otřesů, leckdy i zcela spontánně.

Jana Novotná

Nový internetový časopis pro seniory

Obsahem časopisu jsou zábavné a populárně - naučné články, které jsou určeny nejenom pro seniory, ale také pro celou rodinu.

Irena Nováková

Program Apollo

Program Apollo, jehož cílem byl let člověka na Měsíc a jeho bezpečný návrat, vyvrcholil letem Apollo 11 v červenci 1969, při kterém N. Armstrong jako první člověk vystoupil na povrch Měsíce. Po něm následovalo pět dalších letů, celkem navštívilo Měsíc 12 astronautů. Letos v prosinci uplyne 40 let od posledního letu – letu Apollo 17.

Podrobnosti a celý článek o   programu Apollo  a 40. výročí od posledního letu.

Ing. Jiří Valenta

Povídání o matematice

První zprávy o používání matematiky nalézáme ní již u starověkých civilizací. Na úroveň, která vystačila dlouho do středověku ji přivedli řečtí filosofové před více než 2000 roky. Jejich znalosti matematiky a geometrie nepřevzala Evropa přímo, ale až v 11. století převážně z arabských překladů řeckých spisů. Teprve v období renezance se objevují významní evropští myslitelé, kteří přinesli do matematiky nové objevy a postupy.

Podrobnosti a celý článek o   významu matematiky  a jejího přínosu pro civilizaci.

Ing. Jiří Valenta

Bedřich Hrozný

Před šedesáti léty zamřel profesor PhDr. Bedřich Hrozný, jazykovědec a orientalista, který rozluštil chetitský jazyk a položil základy samostatného oboru chetitologie. Zpřístupnil tak nejstarší památky indoevropského písemnictví a prameny indoevropské historie.

Podrobnosti a celý článek o   Bedřichu Hrozném  a jeho přínosu v oboru chetitologie.

Ing. Jiří Valenta

Interaktivní přednášky

ČVUT Masarykův ústav vyšších studijí pořádá Interaktivní přednášky s následným workshopem na témata: anglická slovní zásoba (světové vlivy, vznik nových slov, jazykové rituály a čtení mezi řádky) zajímavosti z angloamerické kultury, český a americký životní styl - viděno dvojím pohledem a další.

Přednášky zajišťují jak rodilí mluvčí tak i český lektor. Jedná se o akci univerzity třetího věku (účast cca od 55-ti let)

Vhodné pro všechny jazykové úrovně .

Alžběta Trosková

Le Corbusier

Před stodvacetipěti léty se narodil Le Corbusier, architekt, urbanista, teoretik a malíř. Svým radikálním dílem i výtvarným citem výrazně ovlivnil vývoj moderní architektury. Je považován za jednoho z největších architektů 20. století.

Podrobnosti a celý článek o   Le Corbusierovi  a jeho přínosu ve vývoji moderní architektury.

Ing. Jiří Valenta

Dejme knihám další šanci

Máte doma knihy, které nepotřebujete a nechcete je vyhazovat?

Je tady šance je odložit v nějaké z poboček Městské knihovny.

Knihovna nově nabízí řešení v podobě boxů s označením "Dejme knihám další šanci" , kam je možné odložit zejména knihy nové (vydané v uplynulých 5 letech) a čtivé žánry (detektivky, thrillery, horory, sci-fi, fantasy, červené čtení), které udělají ostatním čtenářům radost. Box najdete v každé pobočce.

Eva Nováková

Emil Kolben

Dr.h.c. Ing. Emil Kolben byl významný český vynálezce v oboru elektrotechniky, průkopník „energie nového věku“ a jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.. Založil továrnu Kolben a spol. a byl generálním ředitelem a hlavním akcionářem koncernu Českomoravská Kolben Daněk (ČKD). Letos uplyne 150 let od jeho narození.

Podrobnosti a celý článek o   Emilu Kolbenovi  a jeho přínosu v oboru elektrotechniky.

Ing. Jiří Valenta

Kino v Evropském domě v Jungmannově ulici

V Evropském domě v ulici Jungmannova 24 lze každou druhou středu od 19:00 hodin zdarma zhlédnout různé evropské filmy. Cizojazyčné snímky jsou zajištěny s českými titulky či se simultánním tlumočením do češtiny.

Nejnovější evropské filmy mimo hlavní proud a napříč všemi žánry.

Otakar Medový

Jan Kotěra

Před 140 léty se narodil Jan Kotěra, významný český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik architektury a vůdčí osobnost české moderní architektury. Většina jím navržených a realizovaných staveb je dnes památkově chráněna.

Podrobnosti a celý článek o osobnosti české moderní architektury   Janu Kotěrovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]