Kultura

Vaše příspěvky - období: únor 2012

Mezinárodní den divadla

Mezinárodní den divadla se slaví 27. března a to už od roku 1961. Městská divadla pražská pro tuto příležitost připravila mimořádnou sérii čtyř prohlídek divadelního zákulisí.

Prohlídky budou probíhat v sobotu 24. března v časech od 11 do 14h, začátek vždy v celou hodinu. Vstupenky za 30 Kč si již můžete zakoupit na pokladnách divadel ABC a Rokoko. Kapacita prohlídek je omezená.

Irena Prošková

Botanická zahrada v Troji

Botanická zahrada hl.m.Prahy v Troji středa 21. 3. 2012

První jarní den vstup zdarma do všech venkovních i vnitřních expozic, tedy i do skleníku Fata Morgana

Irena Prošková

Vstup zdarma

ve středu, 29. února od 10:00 do 18:00 hodin, se zdarma otevřou veřejnosti a turistům pražské památky: Prašná brána, Staroměstská radniční věž, Malostranská a Staroměstská mostecká věž, věž kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště na Petříně.

V rámci prohlídky těchto historických objektů, budou návštěvníkům předávány brožury mapující vývoj projektu Pražských věží.

Jana Novotná

Výstava Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice

Bylo by těžké najít k představení životních osudů světice, kterou desítky generací obyvatel českých zemí znaly jako Anežku Přemyslovnu, symboličtější místo než klášter, nesoucí dnes její jméno: svaté Anežky České. Mezi Pražany pro tuto památku časem zobecněl název „Anežka“. Prostřednictvím tří stovek exponátů od archeologických nálezů přes původní gotickou architekturu výstavních prostor, obrazy, sochy a vynikající ukázky uměleckých řemesel až po unikátní historické dokumenty nyní na krátkou dobu ukazuje výstava Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. Zachycuje rozmanité podoby jejího kultu, sahajícího od středověku k dnešku. Připravilo ji Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Jedná se o první takto rozsáhlá monografickou výstavu této světici věnovanou, která zároveň důstojným způsobem připomíná nedávné oslavy 800. výročí jejího narození.

Velkorysost přemyslovských církevních donací dokládá na výstavě například velkolepý Ostatkový kříž Přemysla Otakara II.(po 1261), zapůjčený z Pokladu dómu v Řezně. Výjimečné postavení mezi vystavenými předměty zaujímá také soubor památek spojených s Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, který Anežku Přemyslovnu uctíval jako svou zakladatelku. O kanonizaci sv. Anežky České usilovali věřící od středověku, beatifikována však byla až roku 1874. Nakrátko se nyní můžeme na jednom místě seznámit s dobovou podobou jejího kultu v 19. a v první polovině 20. století.

Obrazy a plastikami oslavili svatou Anežku Českou například Vojtěch Hellich, Josef Navrátil, Josef Václav Myslbek, Vojtěch Hynais nebo Čeněk Vosmík.

Letos připadá svátek svaté Anežky na pátek 2. března. Toho dne tedy každá Anežka, která se prokáže dokladem se jménem a podobenkou, bude mít na výstavu „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice,“ vstup zdarma.

Výstava bude zakončena v neděli 25. 3. 2012. Slavností ukončení vyvrcholí v pondělí 26. března 2012 svatoanežským duchovním koncertem v chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.

Jana Novotná

Výstava v Botanické zahradě v Tróji

Památné stromy Prahy se představují 3.3.2012 - 25.3.2012. Výstavní sál na venkovní expozici historicky dendrologický, otevřeno denně 9 – 17 hodin.

Otakar Medový

Výtvarný workshop - 19.2.

Galerie hlavního města Prahy a České centrum Praha pořádají speciální výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie. Všichni jsou zváni ve čtvrtek 19.2. od 12:00 - 18:00 v Českém centru Praha (Rytířská 31, Praha 1 - Vstup workshop je zdarma!!! Výtvarný materiál bude připravený. Příchod a odchod je individuální!!!

Tento workshop je doprovodnou výtvarnou akcí k výstavě "Nebe, peklo, hrách" , která reflektuje tvorbu Francouze a českého rodáka Yana Zelenky, který si vydobyl svoje místo ve světě francouzského vizuálního umění.

Podtitul výstavy Vegetální imaginace skýtá návštěvníkům mnoho prostoru pro vlastní fantazii. Autorem textu je Adam Hoffmeister, kurátor výstavy.

Jana Novotná

Muzeum policie 23.2.2012, 17hodin

Francouzský akční thriller PŘEPADENÍ inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1994, kdy islámští teroristé unesli letadlo společnosti Air France. (ve spolupráci s Krimifestem, vstup zdarma).

Jana Novotná

Den otevřených dveří

Ve středu 29. února od 10:00 do 18:00 hodin se zdarma otevřou veřejnosti a turistům pražské památky: Prašná brána, Staroměstská radniční věž, Malostranská a Staroměstská mostecká věž, věž kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, Petřínská rozhledna a zrcadlové bludiště.

Jako doprovodný program budou: odborné přednášky, koncert trubačů pražských věží atd.

Na jednotlivých objektech budou rovněž umístěny fotografie zachycující proměny, kterými jednotlivé objekty za poslední dva roky prošly.

Věra Tichá

Unikátní výstava

Na Staroměstské radnici se bude konat od 10.2. do 4.4.2012 výstava "Jiný vzduch - zavři oči a otevři okno".

Pražské věže jsou hlavními partnery výstavy ve výstavních prostorách Staroměstské radnice. Více informací najdete na internetu.

Jana Novotná

Koncerty FOK - sleva pro seniory

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK kromě symfonických a komorních cyklů pořádá v prvním pololetí roku 2012 Nedělní rodinné koncerty a Veřejné generální zkoušky. Jsou to koncerty, které jsou časově i cenově dostupné pro seniory.

Informace o veřejně přístupných generálních zkouškách a o nedělních rodinných koncertech najdete na internetu v nabídce informací o programu koncertů FOK.

Emilie Nováková

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V únoru 2012 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  6. 2. Děti moje USA 14:00
10. 2. Černobílý svět USA 14:00
13. 2. Hugo a jeho velký objev 3D USA 13:30
17. 2. The artist Francie/Belgie 14:00
20. 2. Stud GB 14:00
24. 2. Železná lady GB 14.00
27. 2. Železná lady GB 14.00

Šej

Emil Kolben

Dr.h.c. Ing. Emil Kolben byl významný český vynálezce v oboru elektrotechniky, průkopník „energie nového věku“ a jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.. Založil továrnu Kolben a spol. a byl generálním ředitelem a hlavním akcionářem koncernu Českomoravská Kolben Daněk (ČKD). Letos uplyne 150 let od jeho narození.

Podrobnosti a celý článek o   Emilu Kolbenovi  a jeho přínosu v oboru elektrotechniky.

Ing. Jiří Valenta

Den otevřených dveří

Národní galerie - sobota 4. a neděle 5.2. 2012 od 10 do 18 hod. U příležitosti výročí založení Národní galerie budou její objekty v tyto dny otevřeny zdarma.

Přehled otevírací doby a nabízené  slevy na vstupném.

Alena Tichá

Kulturni akce v Paláci Lucerna

Toshio Sakai – Fotografický cyklus - v kavárně Lucerna je otevřena výstava japonského umělce Toshoi Sakaie. Vůbec poprve je v Evropě vystaven soubor fotografií mající inspiraci v díle českého fotografa Josefa Sudka. Výstava je instalována od 15.1. a potrvá do 4.3.2012.

Jan Král

Dům otevřených dveří

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně

Sobota 4. 2. 2012 - prohlídky této trojlodní novorománské baziliky, která náleží svou rozsáhlostí mezi nejpřednější církevní stavby v Čechách, budou probíhat v rámci  9. Karlínského masopustu.

Jana Novotná

Klub Sysifos

Přednášky Sisyfa - Českého klubu skeptiků v roce 2012 v Akademii věd na Národní třídě

Přednáška pro veřejnost  - každá třetí středa v měsíci, t.j. 15.2., 21.3., 18.4., a 16.5.2012 .

Jana Novotná

Pražská univerzita pro každého

Populárně vzdělávací cyklus přednášek a vycházek po Praze, nabízí pro jarní semestr školního roku 2011/2012 (leden-červen) následující témata:

  • Pražské kláštery
  • Významné šlechtické rody II
  • Jak se žilo v Praze v průběhu deseti staletí
  • Osobnosti, které ovlivnily život v Praze
  • Urbanistický vývoj Prahy

Příjem přihlášek  do naplnění kapacity cyklu.

Jana Novotná

Švandovo divadlo na Smíchově

Švandovo divadlo opírá svou existenci o téměř stotřicetiletou tradici. Ročně se zde uskuteční více než 450 kulturních akcí. Divadlo využívá pro vybrané produkce ve Velkém sále titulkovací zařízení a díky tomu je otevřeno také mezinárodnímu, anglicky mluvícímu publiku.

Švandovo divadlo jako kulturní centrum poskytuje prostor alternativním skupinám a rozmanitým projektům. Nabízí možnost setkávat se s výjimečnými osobnostmi českého, evropského i světového umění v rámci cyklu talk-show Scénické rozhovory a při pravidelných produkcích koncertů nadžánrové, klasické hudby i world-music. Dalším projektem divadla je Výtvarná zeď, jejíž hlavní myšlenkou je pomíjivost divadla. Mezi významné aktivity divadla patří programy pro děti a mládež, literární matiné a křty knížek v rámci cyklu Literární kavárna. Důležitá je i snaha intenzivněji rozvíjet mezinárodní spolupráci a vytvářet projekty se zahraničními partnerskými divadly a jejich osobnostmi.

Švandovo divadlo na Smíchově je scénou hlavního města Prahy.

Eva Procházková

Jan Kotěra

Před 140 léty se narodil Jan Kotěra, významný český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik architektury a vůdčí osobnost české moderní architektury. Většina jím navržených a realizovaných staveb je dnes památkově chráněna.

Podrobnosti a celý článek o osobnosti české moderní architektury   Janu Kotěrovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Další z výstav cyklu Umění na papíře v kavárně Lucerna

Petr Koubek „ZPRÁVA O DIVADLE“

Petr Koubek je jeden z významných fotografů naší divadelní scény. V jeho fotografiích jsou zachycena důležitá období našeho divadla, tváře jeho představitelů, situace z inscenací, které se dostaly mezi památné události našeho divadla – ale i docela obyčejná představení, dnes už možná zapomenutých souborů. To vše ve výsostně osobitém fotografickém ztvárnění - a znovu je třeba opakovat slůvko osobitém.

Koubkovy fotografie divadla nejsou jen prostým záznamem představení, situací, tváří aktérů. Nejsou jen opisem a popisem. Všechny jeho fotografie z divadel plní pochopitelně dokonale dokumentární funkci po obrazové i technické stránce. Ale je v nich cosi navíc, něco, co je posouvá do oblasti fotografie, které se pro nedostatek vhodnějšího termínu říká umělecká. To „něco navíc“ jim dává kromě splněných požadavků na dokonalý dokument důležité umělecké události i nárok na samostatnou existenci. Jsou to často fotografické obrazy, které mohou existovat i bez v nich obsažené zprávě a svědectví o jisté události… jsou to FOTOGRAFIE samy o sobě…

Kudy vedla cesta Petra Koubka k fotografii a k divadlu? Jednoduchá otázka s trochu složitější odpovědí. Koubkovo první setkání s fotografií se přihodilo kdysi na základní škole… a důvod docela jednoduchý: chtěl kamarádovi, se kterým si psal, vylíčit návštěvu na Matějské pouti… a kamarád ze třídy mu k tomu půjčil fotoaparát, aby to „pěkně zachytil“ a nemusel tolik psát.

Kamarád Petrovi do Fokaflexu (tak se ten první přístroj jmenoval) založil i film. Petr poctivě nafotografoval všech 12 políček a společně se spolužákem, který už měl trochu představu o zpracování filmu i papírů, vše zpracovali – a několik prvních fotografií bylo na světě. Po tomto prvním setkání s kouzlem fotografie následovala další. Pro další cestu bylo důležité, že Petrův dědeček byl „zarytý fotograf“ – a Petr po něm dostal staré vybavení do fotokomory a první fotoaparát, se kterým se už „dalo něco dělat“. Byl to starý ale dokonale sloužící Rolleiflex, dokonce i s předsádkovými čočkami. A Petr fotografoval. A také v něm stále určitěji zrálo rozhodnutí fotografii se opravdu věnovat…

V sedmdesátých letech vedla jediná cesta k profesionální fotografii přes pražskou FAMU. Ale zde byla první překážka - nebylo tak snadné se na ni dostat. Petr zvolil trochu delší cestu… pomalu začal v televizi v redakci hudebních programů pracovat jako asistent kamery, později i jako kameraman. Od hudebních programů, tehdy většinou estrád a koncertů populární hudby s občasnou exkurzí k hudbě vážné se dostal po čase do redakce dokumentárních a publicistických programů a zde pokračoval jako asistent i občasný kameraman.

Jeho práce si povšiml i tehdejší šéfkameraman Ilja Bojanovský, který byl současně profesorem FAMU, a po čase se zeptal, zda chce zůstat jen u „asákování“. Jinak že by bylo dobré si rozšířit vzdělání – a to právě na FAMU. Petr se přiznal, že to je jeho sen a cíl – a nastalo delší období, kdy Petr s prof. Bojanovským konzultoval, ukazoval mu své práce, a pod jeho nenápadným vedením se dostával dál. Až tak daleko, že v roce 1977 byl na školu přijat… a zase zapracovalo štěstí a náhoda. Vedoucím pedagogem nového ročníku se stal Jaroslav Krejčí, grafik a v té době už známý fotograf divadla. Další dobrou náhodou se stalo, že si Petr mohl vestavět do pokoje temnou komoru, která mu dala možnost hned od začátku studia zvládat i technicky náročné velkoformátové zvětšeniny. Proto se mu povedlo jedno z prvních fotografických cvičení nafotografovat a zpracovat tak zajímavě, že na sebe upozornil prof. Krejčího.

Zadáním cvičení bylo nafotografovat a graficky připravit prospekt muzea. Petr si vybral pražskou Bertramku, která je sama o sobě muzeem - ale která souvisí i s parkem a zahradou. Petr cvičení nafotografoval v kombinaci černobílé a barevné fotografie – a díky barevnému ovlivnění negativů vznikl pozoruhodný soubor, který získal ocenění mezi klauzurními pracemi. Ale získal i velkou pozornost J. Krejčího - a jeho prostřednictvím se začal dostávat blíže divadelní fotografii. Nebyl to jen kurz divadelní fotografie ve třetím ročníku, kde se začal seznamovat s divadlem a jeho provozem doslova od začátku - fotografoval krok za krokem od první čtené zkoušky až po premiéru jednu z povinných inscenací, tehdy jakousi „rusárnu“ (jak tehdy říkalo povinným inscenacím z ruské literatury.) Na konci roku ale místo jedné inscenace odevzdal sedm!

Ale jak Petr vzpomíná, divadlo ho hodně chytilo... a pokračovalo další zkoušení a další setkání se zajímavými herci… tehdy posluchači - B. Kleplem, Mirkem Vladykou, A.Navrátilem a dalšími). Následovaly další inscenace - a na začátku 4. ročníku domluvil J. Krejčí pro své studenty výstavu v Liberci. Jeden ze spolužáků tehdy prohlásil : Koubek se chytil... a byla to pravda. Ve čtvrtém ročníku většinu času už trávil v Disku – a ostatní cvičení zvládal jen tak tak… Ještě před koncem studia J. Krejčí přivedl Koubka do tehdejšího divadla SKN – a začala skutečná spolupráce, pokračovala i v dalších divadlech: u Realistů, Na Zábradlí i jinde. Mezitím stačil školu zakončit - jeho absolventský soubor místo jedné fotografické knihy obsahoval hromádku knih - všechny věnované divadelním inscenacím. Jediná část absolventského souboru, která nesouvisela s divadlem byl poetický „Prkenný soubor“ - inspirovaný radou J. Reicha - nafoť to, co mizí… a tak Petr Koubek na chvíli opustil divadlo a nafotografoval barevně zajímavý soubor „kulis“ mizející Prahy, prkenné ohrady, rozkládající se Zimní stadion….

Po absolutoriu pokračuje Koubek v divadlech - ale pokračuje i v hledání dalších realizačních možností… Ovlivněn J. Krejčím začíná se stále více zabývat grafickou úpravou, začíná navrhovat i divadelní plakáty, obaly na gramodesky… Fotografickou techniku si podrobuje svým záměrům, v technických možnostech nachází i nové výrazové prostředky, začíná používat air-brush, hlavně při tvorbě plakátů, připravil i velice zajímavou vývojku, která umožnila zvládat obtížné světelné poměry v divadlech. Zajímavým způsobem použil v divadelní fotografii panoramatickou fotografii. Panoramatická kamera s rotujícím objektivem mu umožnila najít zajímavé ztvárnění divadelního prostoru - proto se mu podařilo nafotografovat celé inscenace pantomimy s iluzí „nového prostoru“. Náhoda pomohla při dalším neobvyklém technickém postupu: kopírování skrz papír na emulzi na druhé straně, které vedlo ke zvláštnímu, neobvyklému podání… a tento náhodný objev s velkým nadšením používal i J. Krejčí. Vedle vlastního fotografování upravuje i knížky - a to je také práce s fotografií, na které stále pokračuje…

Technický vývoj se však nezastavil a v posledních letech přinesl i masivní nástup digitální fotografie. Zastánci klasické černobílé fotografie, mezi které Koubek patří, zatím nástup digi techniky přijímají velmi zdrženlivě. Petr Koubek stále fotografuje své autorské fotografie klasicky – ale požadavky objednavatelů jej donutily pracovat i digitálně - ovšem i zde hledá svou vlastní cestu: a tou je tvůrčí pojetí barvy. Tedy nikoli fotografie „barvitá“- ale barva záměrně použitá, modifikovaná, snížení barevnosti, rušit barevné podání blízké realitě… ale to jsou už další cesty…..

Naše výstava, která představuje rozsáhlý soubor klasických prací Petra Koubka z let 1977 až 1993 má jiný cíl. Zadívejme se do fotografií pozorně. Jistě vás osloví.

Krásný prostor kavárny v předsálí kina Lucerna je již několik let místem konání zajímavých výtvarných výstav. Od r. 2005 zde v cyklu „Umění na papíře“ představilo mnoho výtvarníků svá díla, např: typografii, grafiku, gumotisk, lept, koláž či kresbu pastelem.

Pro letošní rok dochází k malé změně, ale základní zadání zůstává - všechny práce budou na papíře... jen výtvarná technika se mění. Klasické grafické techniky vystřídají poněkud modernější – techniky fotografické. Letošní výstavní cyklus bude věnován fotografii v co největší šíři jejich možností a technických proměn. Hlavní pozornost bude věnována vlastní specifice fotografie – schopnosti jedinečným způsobem zachytit neopakovatelné okamžiky života a světa kolem nás. A protože sama Lucerna, která se nachází v centru Prahy, byla v mnoha historicky důležitých okamžicích jevištěm mnoha příběhů – objeví se také její sály i její okolí, na fotografiích, které zde vznikly…..

Pavel Vácha – kurátor výstavního programu Lucerna

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]