Kultura

Vaše příspěvky - období: březen 2011

19. 3. 2011

Dan Ebermann „Golf pro radost“

Další výstava dlouhodobého cyklu fotografických výstav, který je součástí výstavního programu Umění na papíře v Kavárně Lucerna, představuje v rozsáhlém souboru práce Dana Ebermanna.

Výstava byla instalována 18. 3. 2011 v kavárně Lucerna a potrvá do 30. 4. 2011. Vstup volný, otevřeno denně od 10 do 24 hodin.

Kolekce, kterou jsme pro naši výstavu vybrali, se soustřeďuje na golf. Autor se mu už delší dobu věnuje a má tak možnost vidět i to, co obvyklé reportáže v časopisech nebo na televizní obrazovce nepřinášejí. Je to soubor zajímavých snímků, které ukazují golf z mnoha pohledů – nejen jako sport s velkými výkony, ale i jeho zákulisí, okolí, prostředí a hlavně lidi.

Není to však reportáž, ani obrazová oslava jednoho sportovního odvětví, které z pohledu nezasvěcených má často pověst zvláštní exkluzivity. Na mnoha fotografiích se divák setká se zajímavými situacemi, které se do obvyklých reportáží nedostanou, a o to víc jsou kořením tohoto zajímavého sportu. Sada portrétů hráčů i lidí „kolem“ se nevyhýbá ani situacím, které by možná mohly být pro zúčastněné nelichotivé. Ale v souboru představují další zajímavý pohled, často divákům i aktérům samým utajený.

Mnohé snímky ukazují díky dokonalé fotografické technice i detaily a výseky, které jsou často v reálu nesledovatelné – lidské oko nedokáže postřehnout, jak vypadá golfový míček v okamžiku odpálení. Současná kamera, vybavená moderní závěrkou, ale zachytí a zaznamená okamžik trvající třeba jednu osmitisícinu vteřiny. Na několika fotografiích autor představuje golf zachycený prostřednictvím právě prostřednictvím této dokonalé techniky.

Pro divácké potěšení z výstavy není nutná znalost pravidel ani konvencí golfu, stačí se dívat, vidět... A na Ebermannových fotografiích je toho k vidění opravdu hodně...

DAN EBERMANN (1967) vystudoval geodézii a kartografii a s fotografií se na odborné úrovni setkal během studií – součástí oboru je totiž i fotogrametrie. První setkání ale proběhlo samozřejmě už v dětství, stejně jako u mnoha dalších… povinné prázdninové fotografování s pózováním tatínkovi a zážitky z hor, kdy na trase lanovky číhal v budce fotograf a každého, kdo se nemohl bránit, vyfotografoval. To nebyla setkání právě inspirující. První „aktivnější“ kontakt zažil s jakousi darovanou obskurní krabičkou formátu 6x6. Na střední škole následovalo obvyklé „laborování“ v koupelně babičky, kterému se však nedostávalo potřebné zručnosti, trpělivosti a ani pečlivosti, a proto nevedlo k potěšujícím výsledkům. Tehdy si také koupil první zrcadlovku Zenit a zkusil i první pokusy s barevnou fotografií. Jen kdyby ten zpracovatelský cyklus byl kratší a výsledky lepší...

Nový impuls a novou kvalitu přineslo první setkání s digitální fotografií a také s jejím velkým propagátorem, Ondřejem Neffem. Z osobních kontaktů i z jeho článků získal Dan Ebermann mnoho cenných rad, které byly vlastně startem k vážným úvahám o fotografování. První digitální fotoaparát, který si koupil, byl tehdejší „výkřik techniky“ Olympus C-1400L, který měl z dnešního pohledu skoro legrační rozlišení 1,4 megapixelu. Po něm následovaly podle stále se zrychlujícího vývoje další a lepší kamery.

Digitální fotografii vzal tedy Dan rychle za svou. Odpadly mu totiž všechny problémy, které měl s klasickou analogovou technologií. Výhodou skoro prvořadou bylo zkrácení výrobních procesů, cesta k hotové fotografii byla najednou kratší a snadnější. Dana nikdy nelákaly ateliérové fotografie, ale rád si hraje kompozicí, skutečným světlem v jeho mnoha podobách, a s množstvím efektů, které nabízí protisvětlo. To vše bylo v analogové fotografii často neřešitelným problémem, ale digitální fotografie nabízela najednou čisté řešení a navíc možnost okamžitého posouzení výsledků...

Nová technika ale přinesla také novou otázku – co dělat se spoustou nafotografovaných záběrů? Výběr, mazání a další výběr sice počty poněkud umenšily, ale otázka stále zůstala. Prvním řešením bylo hledat možnost, jak kamarádům i kolegům ukázat něco z toho, co udělal. To byl začátek vytváření sevřených cyklů, které se daly prezentovat na počítačích nebo dokonce poslat po internetu. Důležitou změnou bylo vytvoření vlastních webových stránek, další a jednoduché možnosti, jak fotografie ukázat co nejvíce lidem. Díky své praxi v marketingu věděl, že webové stránky se musí často měnit, aby si vůbec udržely pozornost zájemců – vznikl tak volný seriál novinek, který je v nepravidelných intervalech už 11 let obnovován. Díky webu tak autor získává i zajímavou zpětnou vazbu na svou práci... Praktické realizace pak vedly k ustálení počtu fotografií v novinkách na čísle 16 a bohatá námětová škála reflektuje fotografovy zájmy. Na stránkách se tak často objevuje architektura nebo stavby v krajině, velkou oblibu sportu odráží i zajímavé seriály ze sportů adrenalinových, motoristických, ale také z golfu. Tematická různost a výborné technické zvládnutí někdy velice náročných témat stojí za diváckou pozornost. Po prohlídce naší výstavy se podívejte i na autorovy stránky, najdete tam mnoho výborných fotografií, které se na naši výstavu nedostaly...

Kurátorem výstavního cyklu je Pavel Vácha, fotograf, jeden z prvních absolventů oboru umělecké fotografie na pražské FAMU.

Pavel Vácha

19. 3. 2011

Jak vznikalo písmo

První písma se objevují před více než 5000 léty. Prošla dlouhým vývojem než dospěla k dnešní podobě. Na světě dnes existuje asi 400 druhů písem, nejrozšířenější je latinka ale velmi užívané jsou i další - azbuka , písmo čínské, indické a arabské.

Podrobnosti a celý článek   o vzniku, historii písma a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

2. 3. 2011

Divadelní hra „Vzpomínky na vodě“

Divadlo ROKOKO

Hra "The Memory Of Water" (Paměť vody) mladé skotské autorky Shelagh Stephensonové byla oceněna jako nejlepší anglická komedie roku 2000. Do Divadla Rokoko ji přivezla a pod názvem Vzpomínky na vodě uvedla jedna z našich předních režisérek Lída Engelová.

O co by byl život jednodušší, kdybychom byli schopni vzájemné otevřenosti a uměli si odpouštět a projevovat city, dokud máme tu možnost? Jak často se zbytečně trápíme křivdami jen proto, že lpíme na svých vzpomínkách, které bývají zkreslené a především odlišné od pohledu těch druhých?

Tři sestry se setkávají na pohřbu své matky a v této vypjaté situaci vyplouvají na povrch vzájemné vztahy a s nimi spojené staré bolesti a rodinná tabu. Každá z žen si s sebou nese z dětství určité zážitky a každá si vybavuje právě to, co zapadá do jejího celoživotního pocitu. Příbuzenská nevraživost se ale postupem času ukazuje spíše jako skrytá touha po porozumění a lásce.

První půlka se nese v celkem neměnícím se konverzačním tempu, kdy palby peprných, vtipných nadávek, kterými se sestry častují, střídají vzpomínky na matku a dětství. Divák se snaží pochopit rodinné okolnosti, ale téměř nestíhá všechnu tu slovní smršť vstřebat.

Druhá polovina ale dostává hlubší a intimnější rozměr a jednotlivé dialogy jasnější sdělení. Rozhovory Mary se zemřelou matkou (Dana Batulková a Vlasta Peterková) patří k nejsilnějším momentům představení.

Druhá polovina ale dostává hlubší a intimnější rozměr a jednotlivé dialogy jasnější sdělení. Rozhovory Mary se zemřelou matkou (Dana Batulková a Vlasta Peterková) patří k nejsilnějším momentům představení.

Text nabízí herecké příležitosti všem představitelům. Přestože se děj točí kolem čtyř žen, mužské protějšky je správně vyvažují a téma v žádném případě není pouze ženské. Čím víc se bavíme vtipnými situacemi na jevišti, tím silnější je pak chvíle, kdy pochopíme, že se smějeme právě sobě — svým příběhům a svým bolestem, často tak zbytečným.

Hrají: Dana Syslová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, Vlasta Peterková, Petr Štěpánek, Jiří Schwarz

Divadelní hra se mi líbila, je vtipná, v podstatě jde o hořkou komedii ze života, jejímiž účastníky se může stát každý z nás. Mohu ji doporučit k navštívení.

Ing. Irena Drbalová

1. 3. 2011

Trvalo několik století, než se středověká Evropa seznámila s antickou vědou, naučila se ji využívat a pokračovat na jejích základech . K rozšíření myšlenek a znalostí antiky přispěl i rozvoj vědy v islámském světě, který v určitém období Evropu předstihl.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   vědě a vzdělanosti ve středověku (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

24. 1. 2011

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V březnu 2011 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  4. 3. Nickyho rodina ČR/SR 14:00
  7.2. Poznáš muže svých snů USA 14:00
11.2. Fimfárum ČR 14:30
14.2. Černá labuť USA 14:00
11.3. Ženy SHR - projekce ZDARMA ČR 14:00
14.3. Na stupních vítězů - projekce ZDARMA Německo 14:00
18.3. Nevinnost ČR 14:00
21.3. Králova řeč GB 13:30
25.3. Odcházení ČR 14:00
28.3. Odcházení ČR 14:00

Šej

1. 3. 2011

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

1. 3. 2011

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hl.m. Prahy jak je dnes známe bylo otevřeno před 110 léty v září 1900. Před tím bylo provizorně umístěno v tzv. kavárenském pavilonu.

Podrobnosti a celý článek o   Muzeu hl.m. Prahy jeho vzniku a přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

1. 3. 2011

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, teolog, filosof, pedagog a spisovatel , „učitel národů“, zemřel před 340 lety v Amsterdamu.

Podrobnosti a celý článek o   Janu Amosu Komenském a jeho životě a přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

1. 3. 2011

Josef Božek

Před 175 lety, v říjnu 1835 zemřel vynálezce, konstruktér a mechanik Josef Božek. Je znám hlavně jako tvůrce „umělého vozu parního“. Ten předvedl veřejnosti v Praze v Královské oboře v září 1815. Méně už je známo, že jeho kyvadlové hodiny pro hvězdárnu pražského Klementina z roku 1812 sloužily v Astrono¬mickém ústavu v Praze až do roku 1984.

Podrobnosti a celý článek o   Josefu Božkovi (formát pdf)  a jeho zajímavém životě.

ing. Jiří Valenta

1. 3. 2011

Jiří Melantrich z Aventina

Na rok 2011 připadá 500. výročí narození českého tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina. Vydal více než 200 tisků, k nejvýznamnějším z nich patří Bible česká, která vyšla v několika vydáních a české a německé vydání Mattioliho Herbáře. K výročí jeho narození bude v červnu 2011 vydána stříbrná pamětní mince.

Podrobnosti a celý článek o   významném českém tiskaři, jeho životě a práci (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]