Kultura

Vaše příspěvky - období: listopad 2011

Další z výstav cyklu Umění na papíře v kavárně Lucerna

Petr Koubek „ZPRÁVA O DIVADLE“

Vernisáž se koná v pondělí 5.12.2011 v 18.00 hod. v kavárně Lucerna (foyer kina Lucerna) palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1.

Petr Koubek je jeden z významných fotografů naší divadelní scény. V jeho fotografiích jsou zachycena důležitá období našeho divadla, tváře jeho představitelů, situace z inscenací, které se dostaly mezi památné události našeho divadla – ale i docela obyčejná představení, dnes už možná zapomenutých souborů. To vše ve výsostně osobitém fotografickém ztvárnění - a znovu je třeba opakovat slůvko osobitém.

Koubkovy fotografie divadla nejsou jen prostým záznamem představení, situací, tváří aktérů. Nejsou jen opisem a popisem. Všechny jeho fotografie z divadel plní pochopitelně dokonale dokumentární funkci po obrazové i technické stránce. Ale je v nich cosi navíc, něco, co je posouvá do oblasti fotografie, které se pro nedostatek vhodnějšího termínu říká umělecká. To „něco navíc“ jim dává kromě splněných požadavků na dokonalý dokument důležité umělecké události i nárok na samostatnou existenci. Jsou to často fotografické obrazy, které mohou existovat i bez v nich obsažené zprávě a svědectví o jisté události… jsou to FOTOGRAFIE samy o sobě…

Kudy vedla cesta Petra Koubka k fotografii a k divadlu? Jednoduchá otázka s trochu složitější odpovědí. Koubkovo první setkání s fotografií se přihodilo kdysi na základní škole… a důvod docela jednoduchý: chtěl kamarádovi, se kterým si psal, vylíčit návštěvu na Matějské pouti… a kamarád ze třídy mu k tomu půjčil fotoaparát, aby to „pěkně zachytil“ a nemusel tolik psát.

Kamarád Petrovi do Fokaflexu (tak se ten první přístroj jmenoval) založil i film. Petr poctivě nafotografoval všech 12 políček a společně se spolužákem, který už měl trochu představu o zpracování filmu i papírů, vše zpracovali – a několik prvních fotografií bylo na světě. Po tomto prvním setkání s kouzlem fotografie následovala další. Pro další cestu bylo důležité, že Petrův dědeček byl „zarytý fotograf“ – a Petr po něm dostal staré vybavení do fotokomory a první fotoaparát, se kterým se už „dalo něco dělat“. Byl to starý ale dokonale sloužící Rolleiflex, dokonce i s předsádkovými čočkami. A Petr fotografoval. A také v něm stále určitěji zrálo rozhodnutí fotografii se opravdu věnovat…

V sedmdesátých letech vedla jediná cesta k profesionální fotografii přes pražskou FAMU. Ale zde byla první překážka - nebylo tak snadné se na ni dostat. Petr zvolil trochu delší cestu… pomalu začal v televizi v redakci hudebních programů pracovat jako asistent kamery, později i jako kameraman. Od hudebních programů, tehdy většinou estrád a koncertů populární hudby s občasnou exkurzí k hudbě vážné se dostal po čase do redakce dokumentárních a publicistických programů a zde pokračoval jako asistent i občasný kameraman.

Jeho práce si povšiml i tehdejší šéfkameraman Ilja Bojanovský, který byl současně profesorem FAMU, a po čase se zeptal, zda chce zůstat jen u „asákování“. Jinak že by bylo dobré si rozšířit vzdělání – a to právě na FAMU. Petr se přiznal, že to je jeho sen a cíl – a nastalo delší období, kdy Petr s prof. Bojanovským konzultoval, ukazoval mu své práce, a pod jeho nenápadným vedením se dostával dál. Až tak daleko, že v roce 1977 byl na školu přijat… a zase zapracovalo štěstí a náhoda. Vedoucím pedagogem nového ročníku se stal Jaroslav Krejčí, grafik a v té době už známý fotograf divadla. Další dobrou náhodou se stalo, že si Petr mohl vestavět do pokoje temnou komoru, která mu dala možnost hned od začátku studia zvládat i technicky náročné velkoformátové zvětšeniny. Proto se mu povedlo jedno z prvních fotografických cvičení nafotografovat a zpracovat tak zajímavě, že na sebe upozornil prof. Krejčího.

Zadáním cvičení bylo nafotografovat a graficky připravit prospekt muzea. Petr si vybral pražskou Bertramku, která je sama o sobě muzeem - ale která souvisí i s parkem a zahradou. Petr cvičení nafotografoval v kombinaci černobílé a barevné fotografie – a díky barevnému ovlivnění negativů vznikl pozoruhodný soubor, který získal ocenění mezi klauzurními pracemi. Ale získal i velkou pozornost J. Krejčího - a jeho prostřednictvím se začal dostávat blíže divadelní fotografii. Nebyl to jen kurz divadelní fotografie ve třetím ročníku, kde se začal seznamovat s divadlem a jeho provozem doslova od začátku - fotografoval krok za krokem od první čtené zkoušky až po premiéru jednu z povinných inscenací, tehdy jakousi „rusárnu“ (jak tehdy říkalo povinným inscenacím z ruské literatury.) Na konci roku ale místo jedné inscenace odevzdal sedm!

Ale jak Petr vzpomíná, divadlo ho hodně chytilo... a pokračovalo další zkoušení a další setkání se zajímavými herci… tehdy posluchači - B. Kleplem, Mirkem Vladykou, A.Navrátilem a dalšími). Následovaly další inscenace - a na začátku 4. ročníku domluvil J. Krejčí pro své studenty výstavu v Liberci. Jeden ze spolužáků tehdy prohlásil : Koubek se chytil... a byla to pravda. Ve čtvrtém ročníku většinu času už trávil v Disku – a ostatní cvičení zvládal jen tak tak… Ještě před koncem studia J. Krejčí přivedl Koubka do tehdejšího divadla SKN – a začala skutečná spolupráce, pokračovala i v dalších divadlech: u Realistů, Na Zábradlí i jinde. Mezitím stačil školu zakončit - jeho absolventský soubor místo jedné fotografické knihy obsahoval hromádku knih - všechny věnované divadelním inscenacím. Jediná část absolventského souboru, která nesouvisela s divadlem byl poetický „Prkenný soubor“ - inspirovaný radou J. Reicha - nafoť to, co mizí… a tak Petr Koubek na chvíli opustil divadlo a nafotografoval barevně zajímavý soubor „kulis“ mizející Prahy, prkenné ohrady, rozkládající se Zimní stadion….

Po absolutoriu pokračuje Koubek v divadlech - ale pokračuje i v hledání dalších realizačních možností… Ovlivněn J. Krejčím začíná se stále více zabývat grafickou úpravou, začíná navrhovat i divadelní plakáty, obaly na gramodesky… Fotografickou techniku si podrobuje svým záměrům, v technických možnostech nachází i nové výrazové prostředky, začíná používat air-brush, hlavně při tvorbě plakátů, připravil i velice zajímavou vývojku, která umožnila zvládat obtížné světelné poměry v divadlech. Zajímavým způsobem použil v divadelní fotografii panoramatickou fotografii. Panoramatická kamera s rotujícím objektivem mu umožnila najít zajímavé ztvárnění divadelního prostoru - proto se mu podařilo nafotografovat celé inscenace pantomimy s iluzí „nového prostoru“. Náhoda pomohla při dalším neobvyklém technickém postupu: kopírování skrz papír na emulzi na druhé straně, které vedlo ke zvláštnímu, neobvyklému podání… a tento náhodný objev s velkým nadšením používal i J. Krejčí. Vedle vlastního fotografování upravuje i knížky - a to je také práce s fotografií, na které stále pokračuje…

Technický vývoj se však nezastavil a v posledních letech přinesl i masivní nástup digitální fotografie. Zastánci klasické černobílé fotografie, mezi které Koubek patří, zatím nástup digi techniky přijímají velmi zdrženlivě. Petr Koubek stále fotografuje své autorské fotografie klasicky – ale požadavky objednavatelů jej donutily pracovat i digitálně - ovšem i zde hledá svou vlastní cestu: a tou je tvůrčí pojetí barvy. Tedy nikoli fotografie „barvitá“- ale barva záměrně použitá, modifikovaná, snížení barevnosti, rušit barevné podání blízké realitě… ale to jsou už další cesty…..

Naše výstava, která představuje rozsáhlý soubor klasických prací Petra Koubka z let 1977 až 1993 má jiný cíl. Zadívejme se do fotografií pozorně. Jistě vás osloví.

Krásný prostor kavárny v předsálí kina Lucerna je již několik let místem konání zajímavých výtvarných výstav. Od r. 2005 zde v cyklu „Umění na papíře“ představilo mnoho výtvarníků svá díla, např: typografii, grafiku, gumotisk, lept, koláž či kresbu pastelem.

Pro letošní rok dochází k malé změně, ale základní zadání zůstává - všechny práce budou na papíře... jen výtvarná technika se mění. Klasické grafické techniky vystřídají poněkud modernější – techniky fotografické. Letošní výstavní cyklus bude věnován fotografii v co největší šíři jejich možností a technických proměn. Hlavní pozornost bude věnována vlastní specifice fotografie – schopnosti jedinečným způsobem zachytit neopakovatelné okamžiky života a světa kolem nás. A protože sama Lucerna, která se nachází v centru Prahy, byla v mnoha historicky důležitých okamžicích jevištěm mnoha příběhů – objeví se také její sály i její okolí, na fotografiích, které zde vznikly…..

Pavel Vácha – kurátor výstavního programu Lucerna

Dobročinný bazar aneb Mikulášské luftování skříní

3. prosince 2011, od 10 do 20 hod.v prostorách Literární kavárny H&H, Vyšehradská 53, Praha 2 (Moráň)

Druhý ročník  Mikulášského luftování skříní se uskuteční první prosincovou sobotu, 3. 12. 2011, již tradičně v prostorách Literární kavárny H&H na Karlově náměstí v Praze.

Máte-li chuť se k akci připojit, vyluftujte prosím své skříně, komory či sklepy, a do bazaru věnujte nadbytečné oblečení, doplňky, nechtěné dárky a jiné zdařilé kousky a drobnosti všeho druhu. Budeme vám moc vděční, když je skrze náš bazar věnujete na dobrou věc. Vaše poklady můžete přinést osobám uvedeným v kontaktech nebo přímo do Literární kavárny H&H v předvečer akce (tj. 2.12.2011). V případě, že nejste mobilní, nás prosím kontaktujte, domluvíme se na osobním vyzvednutí přímo u vás.

Irena Douchová

Kaple sv. Kříže - Pražský hrad, Svatovítský poklad.

Od: 16. 12. 2011 na dobu 10 let. Otevřeno denně 9 - 16 hodin.
Vstupné nebude součástí prohlídkových okruhů, bude samostatné.
Vzhledem ke klimatickým podmínkách je maximální počet návštěvníků v kapli 45 osob.

Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrací stálá expozice Svatovítského pokladu. Jeho počátky se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů. Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů vřetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné.

Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny.

Irena Douchová

První taneční "dechotéka"

Projekt „První taneční dechotéka Internetového Rádia Dechovka“. Ceny rostou, kapely jsou drahé – a tak „junioři“ tančí na diskotékách, kde se jim jejich muzika pouští z desek. Proč by si tedy „senioři“ nemohli zatančit při deskách s dechovou hudbou na „dechotéce“?

Jedná se o taneční akci, vstupné je jen 50 Kč a návštěvníci budou současně účastníky živého natáčení rozhovoru se zajímavým hostem pro Rádio Dechovka. Celý program trvá tři hodiny v Kulturním centru Novodvorská (Praha 4, Novodvorská 1013), začátek v 16hodin. Moderuje: Jana Matějcová a Milan Bašta.

  •  2. 11. Miloň Čepelka - herec Divadla Járy Cimrmana, textař, moderátor a dramaturg
  • 15. 11. - Václav Hybš - trumpetista, dirigent orchestru Václava Hybše, aranžér
  • 30. 11. - Milan Černohouz - zpěvák a moderátor dechové hudby Veselka
  •  7. 12. - Karel Bělohoubek - hlavní dirigent Ústřední hudby armády České republiky v.v., skladatel, aranžér

Irena Douchová

Bio Oko Praha 7, 1.12. - 25.12.2011

Městská část Praha 7 ve spolupráci s kinem Bio Oko pořádá již druhým rokem Holešovický filmový advent. V rámci této speciální filmové přehlídky budou moci diváci v průběhu celého adventního období nejen zhlédnout atraktivní filmové tituly za symbolické vstupné 33 Kč, ale navíc u vybraných projekcí dostanou i něco navíc.

Holešovický filmový advent bude zahájen ve čtvrtek 1.12. a potrvá až do 25. prosince. Specielní zlevněné projekce budou doprovázet nejrůznější vystoupení od Jaroslava Uhlíře, přes přenos s Londýnského baletu až ke dvoj koncertu Anety Langerové.

Mezi zlevněné adventní projekce nebude patřit pouze každá večerní projekce od 18.00, ale na vstupenky za 33 Kč se mohou těšit i všichni ti, co se chystají na dopolední projekce pro seniory (každý čtvrtek od 10.00), smíšené projekce pro rodiče s dětmi (každé úterý od 10.00) a samozřejmě i sobotní speciální projekce pro rodiče s dětmi obohacené i o doprovodný program pro děti (každou sobotu od 15.00).

Program najdete  na internetu.

Jana Novotná

Adventní rozjímání - 17.12.2011

Výstavní sál, Kaple sv. Kláry, venkovní expozice 13 – 17 hodin

Program:
13 hodin: Pojďte s námi vytvořit živý Betlém s biblickým čtením – zahájení před kaplí sv. Kláry, procházka venkovními expozicemi
14 hodin: Vystoupení dětí zaměstnanců Botanické zahrady - kaple sv. Kláry
15 hodin: Vystoupení Vokální skupiny Rudolfvoice – kaple sv. Kláry

Irena Krátká

Vánoční koncert

Vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se koná ve čtvrtek 15.12.2011 od 18.00 hod. v kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého

Irena Malá

Přijeďte za Mikulášem s Dopravním podnikem

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost uspořádá v sobotu 3. prosince 2011 od 14.00 hodin do 18.00 hodin pro rodiny s dětmi ve vozovně Pankrác Mikulášské odpoledne. Na návštěvníky akce čeká bohatý zábavný program obohacený o zajímavé soutěže a farmářské trhy. Na místo se mohou dopravit speciálními linkami.

Milena Procházková

Cvičení zdarma

Městská část Praha 7 ve spolupráci s občanskými sdruženími a sportovními centry z Prahy 7 pořádá v sobotu 26.11.2011 celodenní sportovní akci „Praha 7 v pohybu“.

Akce se uskuteční v prostorách Sportovní haly na Letné, Nad Královskou oborou 51, Praha 7.

Vše možno vyzkoušet zdarma.

Eva Machová

Předvánoční sobotní výtvarná akce - Dům U Kamen. zvonu + slavnostní první rozsvícení vánočního stromu!!!!

Akce se koná v sobotu 26.11. v Domě U Kamenného zvonu (Staroměstské nám. 13, Praha1) v Koncertním sále od 13:00 - 18:00 (příchod a odchod je individuální - tzn. kdykoliv ve vymezeném čase).

Výtvarný materiál bude připravený, cena akce je 5Kč pro děti do 10ti let, 20Kč pro ostatní nad 10 let.

Tento večer (cca v 18:00) bude také poprvé slavnostně rozsvícen vánoční strom na Staroměstském náměstí, což bývá pro děti fantastický zážitek - zvláště díky úžasným výhledům z gotických oken koncertního sálu jednoho z nejstarších gotických domů v Praze, kde se údajně podle většiny historiků narodil Karel IV. a který si nechala postavit Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský.

Eva Machová

Mimořádná adventní nabídka Národního divadla.

Vybraná představení v měsících prosinci a lednu. Při zakoupení jedné vstupenky obdržíte druhou zdarma*!

OPERA
Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA (Stavovské divadlo; 20. 12. 2011 v 19.00hodin)

Bohuslav Martinů: HRY O MARII (Národní divadlo; 26. 12. 2011 v 19.00hodin)

Georg Friedrich Händel: RINALDO (Stavovské divadlo; 12. 1. 2012 v 19.00hodin)

Wolfgang Amadeus Mozart: ÚNOS ZE SERAILU (Stavovské divadlo; 22. 1. 2012 v 17.00hodin)

ČINOHRA
Hadar Galron: MIKVE (Stavovské divadlo; 14. 12. 2011 v 19.00hodin)
Brian Friel: LISTY DŮVĚRNÉ (Leoše Janáčka) (Divadlo Kolowrat; 4. 12. 2011 v 19.00hodin)

Milada Součková: HISTORICKÝ MONOLOG (Divadlo Kolowrat; 12. 12. 2011 v 19.00hodin)

Nick Whitby: BÝT ČI NEBÝT (Stavovské divadlo; 30. 12. 2011 v 19.00hodin)

BALET
Vladimír Franz: ZLATOVLÁSKA (Stavovské divadlo; 14. 1. 2012 v 18.00hodin)

LATERNA MAGIKA
GRAFFITI (Nová scéna; 17. 12. 2011 v 17.00hodin)

Jana Novotná

Vědecká kavárna na téma: Jak využít crowdsourcing pro společensky prospěšné projekty

Respekt institut a Era Vás srdečně zvou na podvečerní víno s Adamem Zbiejczukem, odborníkem na sociální média.

Akce se koná v úterý 6. prosince 2011, 18 20 hodin ve vinárně Le Court Galerie (Haštalská 1, Praha 1).

Vědeckou kavárnou Vás bude provázet Jakub Fiala ze Studií nových médií FF UK. Vědecká kavárna je otevřena široké veřejnosti, vstup zdarma. Pokud chcete mít místo jisté, registrujte se prosím na prijdu@respekt.cz. Akce se koná v rámci projektu Inovace pro společnost. Generální partnerem projektu je Era.

Otakar Medový

Malované Vánoce

Tradiční vánoční výstava v Betlémské kapli - letos s názvem "Malované Vánoce" . Termín: 26.11.2011 – 2.1.2012. Místo konání: Podzemí prostory Betlémské kaple

Vernisáž výstavy  proběhne 25.11.2011 v 16.30 hod. ve vytápěné Betlémské kapli.

Jana Novotná

Slavnostní odjezd na Dakar - neděle 20.11. Galerie Nové Butovice

Využijte tak jedinečnou šanci prohlédnout si zblízka soutěžní speciály TATRA nebo získat autogram šestinásobného vítěze Dakaru Karla Lopraise.

Přát hodně štěstí a loučit se s jedním z největších favoritů dalšího ročníku Dakarské rallye budeme 20.11. od 14 hodin.

Otakar Medový

" Tance a Praha " na Staroměstském náměstí

Ve dne 18. - 28.11.2011 vás můžete zažít zajímavou atmosféru staré gotické, renesanční, barokní, ale i prvorepublikové Prahy prostřednictvím tance a hudby. Vystoupení se konají denně v kouzelném parčíku za Staroměstskou radnicí.

Účinkující:

  • skupina historického tance ACRONIA
  • skupina barokního tance a šermu En garde
  • taneční studio Emotion
  • tanečníci Jan Chrostek a Tanja Zaslavskaya

Otakar Medový

Nabídka Švandova divadla

Švandovo divadlo slaví 130 let na Smíchově, na levém břehu Vltavy, mimo centrum Prahy.

Speciální nabídka představení SMÍCHOFF/ON ve Švandově divadle.

Pokud při nákupu vstupenek na toto představení uvedete heslo: "sto třicet", získáváte vstupenky za cenu 130 Kč. Nabídka platí na  termín 22.11.2011

Jana Novotná

Výstava fotografií v Sále architektů na Staroměstské radnici

Fotografování pražské architektury v letech 1848-1921 , Sál architektů, 10. 11. 2011 – 19. 2. 2012, vstup zdarma

Podrobné informace o výstavě najdete  na internetu.

Otakar Medový

Jak se žilo na konci roku před dvěma staletími

V Clam-Gallasově paláci je od 15. listopadu do 21. ledna k vidění výstava Pražské rokoko, která nabízí ucelený pohled na život v hlavním městě konce 18. století. Výstavu pořádají Archiv hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy.

Podrobné informace o výstavě najdete na  internetu.

Otakar Medový

Vojtěch Náprstek

Vojtěch Náprstek je zajímavá osobnost českého kulturního i politického života devatenáctého. století. Založil národopisné muzeum, byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů a České společnosti zeměvědné, a velmi přispěl k emancipaci žen. Narodil se před 185 léty.

Podrobnosti a celý článek o   Vojtěchu Náprstkovi  a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Šlágry v Divadle Broadway

společně s Karlem Štědrým a Divadlem Brodway. Koncertní pořad "ŠLÁGRY V DIVADLE BROADWAY", je určen především seniorům. Cyklus koncertů je připraven na celý rok 2012, ale první koncert je přichystán již na 23.12. 2011. Za symbolickou stokorunu je pro seniory připraven hodinový koncert plný nezapomenutelných melodií a písniček v podání zpěváků, které mají rádi. 23.12. od 14:00 vystoupí v Divadle Broadway v doprovodu živého orchestru Pavlína Filipovská, Karel Štědrý, Jan Smigmator a další.

Jana Novotná

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V listopadu 2011 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  4. 11. Bláznivá, zatracená láska USA 14:00
  8. 11. Perfect days ČR 14:00
  9. 11. Perfect days ČR 14:00
11. 11. Jeden den USA 13:30
14. 11. Jana Eyrová GB/USA 13:00
18. 11. Půlnoc v Paříži USA 14:00
21. 11. Perfect days ČR 14:00
25. 11. Rodina je základ státu ČR 14.00
28. 11. Muži v neději ČR 14.00

Šej

Alberto Vojtěch Frič

V příštím roce uplyne 130 let od narození cestovatele, etnografa a světově uznávaného znalce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče. Svým způsobem je příznačné, že byl a je více znám a oceňován v zahraničí, než u nás doma.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   významném cestovateli (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Velké námořní objevy

Před 500 lety, kolem roku 1500, zahájily velké námořní objevy.novou etapu rozvoje evropské civilizace. Objevení Ameriky, nalezení cesty do Indie a důkaz o tom, že Země je kulatá otevřely nové cesty za poznáním .

Dějiny zaznamenávají hlavně ty úspěšné, kterým se první objevitelské plavby podařily – mezi ně patří především Krištof Kolumbus, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama a Fernao de Magalhaes.

Podrobnosti a celý článek o cestách za poznáním a   velkými námořními objevy. (format pdf)

Ing. Jiří Valenta

Vitruvius : Deset knih o architektuře

Římský architekt Vitruvius žil v 1. století před n.l.. Jeho spis o architektuře je jediné zachované dílo svého druhu v římské odborné literatuře. Podává zajímavý obraz tehdejšího stavu znalostí a ucelený soubor informací o starověké architektuře a stavitelství. Jako encyklopedie starověkého vědění hrál, zvláště v období renesance, důležitou roli v dějinách evropské kultury.

Podrobnosti a celý článek o životě a práci   římského architekta Vitruvia. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Tomáš Alva Edison

Tomáš Alva Edison, jeden z nejvýznamnějších vynálezců z přelomu devatenáctého a dvacátého století zemřel před 80. lety.

Podrobnosti a celý článek o životě a práci  Tomáše Alva Edisona. (formát pdf).

Ing. Jří Valenta

Trocha z historie Pragovky

Automobilka PRAGA byla jednou ze tří největších výrobců automobilů u nás. Její první automobil vlastní konstrukce vznikl právě před 100 léty. Nejznámějším výrobkem Pragovky druhé poloviny minulého století byl nákladní vůz V3S.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   automobilce Praga a jejím pozoruhodném sortimentu výrobků. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Lea Vivot a její sochy v Praze

V Praze se nově objevují sochy, které znázorňují scény z lidského života způsobem dosud spíše neobvyklým. V jednom z časopisů cestovního ruchu jsem našla článek o jejich autorce, pochází z Čech a její původní jméno je Drahomíra Hekelová.

Podrobnosti a celý velmi zajímavý článek o   významné české sochařce, jejím životě a práci (formát pdf).

Ing. Kamila Musilová

Jak vznikalo písmo

První písma se objevují před více než 5000 léty. Prošla dlouhým vývojem než dospěla k dnešní podobě. Na světě dnes existuje asi 400 druhů písem, nejrozšířenější je latinka ale velmi užívané jsou i další - azbuka , písmo čínské, indické a arabské.

Podrobnosti a celý článek   o vzniku, historii písma a jeho přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Vzdělání ve středověku

Trvalo několik století, než se středověká Evropa seznámila s antickou vědou, naučila se ji využívat a pokračovat na jejích základech . K rozšíření myšlenek a znalostí antiky přispěl i rozvoj vědy v islámském světě, který v určitém období Evropu předstihl.

Podrobnosti a celý zajímavý článek o   vědě a vzdělanosti ve středověku (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hl.m. Prahy jak je dnes známe bylo otevřeno před 110 léty v září 1900. Před tím bylo provizorně umístěno v tzv. kavárenském pavilonu.

Podrobnosti a celý článek o   Muzeu hl.m. Prahy jeho vzniku a přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]