Kultura

Vaše příspěvky - období: srpen 2010

24. 8. 2010

Tamara Tošnerová - Setkávání a míjení (po)užité fotografie

Výstava z cyklu "Umění na papíře" v kavárně Lucerna

Výstava bude instalována 5. 9. 2010 v kavárně Lucerna a potrvá do 3. 10. 2010. Výstava je volně přístupná, otevřeno denně od 10 do 24 hodin, vstup volný.

Další výstavou našeho dlouhodobého výstavního programu Umění na papíře je setkání se zajímavými fotografiemi paní doktorky Tamary Tošnerové. Obvykle neuvádím akademické tituly, ani zde není titul uveden samoúčelně. Autorka naší další výstavy není profesí fotografka, je opravdu doktorka, “lékařka duše“ tedy psychiatr, a zabývá se velice složitou problematikou stáří. Pracuje jako psychiatr ve Vinohradské nemocnici na pracovišti, které se věnuje problematice starší a stárnoucí populace. Kromě jiného zde v roce 1997 založila Ambulanci pro poruchy paměti. Spolupracuje i se vzdělávácími institucemi a vydala řadu příruček a učebních textů zaměřených na tuto složitou oblast, více o jejích aktivitách najdete i na www.pečující.cz

V roce 2009 jí vyšla zajímavá knížka „Jak si vychutnat seniorská léta“ - a tím se pomalu a oklikou dostáváme opět k fotografii. Příručky bez obrazové ilustrace jsou většinou nudné, velmi snadno uniknou pozornosti a je tedy třeba najít vhodný obrazový materiál. Vydavatelé všemožných tiskových materiálů (a v poslední době i knih) si oblíbili jednoduchou cestu k ilustračním fotografiím - vždyť přece existují foto-banky a jiné bohatě zásobené fotografické agentury, nabízející on-line jakýkoli obrázek pro daný účel, k použití ihned, bez starostí s autory, bez čekání. Zde se dostáváme k vlastnímu počátku „vážného“ fotografování Tamary Tošnerové. Pro příručky připravené v textové podobě byly třeba ilustrace – a vydavatelé, jak popsáno, chtěli vyřešit vše obvyklou cestou - vybrat příslušné fotografie z foto-banky. A v tomto bodě začal problém: fotografií s tematikou stáří jsou v příslušných agenturních nabídkách spousty, není problém najít desítky fotografií amerických seniorů na havajských plážích, spokojené německé turisty na Mallorce nebo holandské staříky putující světem. Ale najít fotografie, které by zachytily a ilustrovaly popisované problémy v našem prostředí neexistovaly, nebo lépe nepodařilo se najít obrazový materiál pro připravovanou publikaci vhodný. Autorka se tedy podívala do svého archivu, do archivu fotografií, které si nafotografovala pro promítání při vzdělávacích přednáškách. A protože jsme v době digitální fotografie, nebyly to tradiční „světelné obrazy“ ani někdy velice nudící diapozitivy - ale docela živé fotografie, kterými z notebooku osvěžovala pozornost posluchačů svých přednášek.

Tamara Tošnerová se, jako snad každý v dětství, setkala s fotografií prostřednictvím tatínka, který pořizoval obvyklé rodinné snímky zeissikonem nebo jinou dobovou značkou. A jako skoro každý později občas fotografovala. Zase podobně jako většina - vzpomínkové fotografie z prázdnin, děti, rodinné fotografie. Nikdy neměla sen stát se profesionální fotografkou. Zcela účelově si začala fotografovat situace, které popisovala ve svých odborných textech, zachycovala životní situace - a vybírala z bohatého materiálu pro své přednášky. Nikdy neměla ambice ilustrovat knížky – ale po marném hledání ve velkých fotobankách nesměle ukázala některé záběry na svém počítači, jen pro ilustraci představy, jak by asi ilustrační materiál měl vypadat, svému vydavateli. Díky digitálnímu systému nic nebránilo tomu, aby se fotografie použily - (odtud část názvu naší výstavy) - jsou v dobrém slova smyslu opravdu užité fotografie. Tato výstava je první v našem dlouhodobém cyklu, která je kompletně „digitální“. Všechny fotografie vznikly výhradně digitální technikou a jsou do jisté míry i odpovědí fotografickým „puristům“, kteří tvrdí, že bez klasického fotografického postupu, negativu na filmu a tradičnímu zpracování v temné komoře, to vlastně není fotografie. Výsostnou a nezastupitelnou možností fotografie již od jejích počátků je možnost zachytit svět kolem nás v jeho skutečné podobě, krásu i ošklivost, velké i malé příběhy. Ve fotografiích Tamary Tošnerové jich najdeme hodně. Stačí se zadívat, setkat se a nemíjet..

Pavel Vácha

24. 8. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V září 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
 3. 9. Vrah ve mně GB/USA 14:30
 6. 9. Kluci jdou zpět Australie 14:00
10. 9. Single Man USA 14:30
13. 9. Ženy v pokušení ČR 14:00
15. 9. Muži, kteří nenávidí ženy Švédsko/Dánsko/SRN
17. 9. Kajínek ČR 14:30
20. 9. Sama v Africe FRA/Kamerun 14:00
24. 9. Submarino Dánsko/Švédsko 14:30
27. 9. Román pro muže ČR 14:00

Šej

1. 8. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V srpnu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
13. 8. Muži, kteří nenávidí ženy Švédsko/Dánsko/SRN 13:30
16. 8. Kajínek ČR 14:00
20. 8. Nine USA/Italie 14:00
23. 8. Počátek (Inception) USA/GB 14:00
27. 8. Trik Polsko 14:45
30. 8. (K)lamač srdcí (L`Arnacoeur) Francie/Monako 14:00

Šej

1. 8. 2010

K historii Národního památníku na vrchu Vítkov

V článku z listopadu minulého roku jsem upozornila na nové otevření Národního památníku na Vítkově k 28.10.2009 s tím, že se později vrátím k historii tohoto monumentu. Ta byla poměrně dlouhá a vrací nás až do 19.století.

Podrobnosti a celý článek o   Národním památníku na Vítkově a jeho nové podobě a využití (formát pdf).

Ing. Kamila Musilová

1. 8. 2010

Staroměstský orloj

Jedna z nejnavštěvovanějších pamětihodností Prahy – Staroměstský orloj slaví letos šestisté výročí.vzniku. První písemné zmínky o něm pocházejí z roku 1410, nejstarší částí je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně

Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších orlojů na světě. Je dominantou jižní strany radniční věže. První zmínka o tomto orloji je v písemných pramenech již v roce 1410.

Podrobnosti a celý článek o   Staroměstském orloji (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 8. 2010

Jacques - Yves Cousteau

Před 100 léty se narodil významný oceánograf Jacques-Yves Cousteau, který celý svůj život zasvětil výzkumu, ochraně a popularizaci života v mořích a oceánech.

Podrobnosti a celý článek o výzkumu a popularizaci  života v mořích a ocaánech. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 8. 2010

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

1. 8. 2010

Eliška Junková

Před 110 lety se narodila Eliška Junková. V poměrně krátké sportovní kariéře v letech 1924 až 1928 se jako jediná v historii vrcholného automobilového sportu vyrovnala nejlepším jezdcům.

Podrobnosti a celý článek Eliška Junková  a její zajímavý život a kariéra automobilové závodnice.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 8. 2010

Ing. Jan Kašpar - první český aviatik

Před 100 lety, v dubnu 1910, byly položeny základy k českému letectví. Ing. Jan Kašpar na letounu Blériot XI provedl na vojenském cvičišti v Pardubicích první let dlouhý asi 2 km.

Podrobnosti a celý článek o ing.Janu Kašparovi (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 8. 2010

Denisovo nádraží

Na 16. březen t.r připadlo jedno neslavné výročí. Před 25 léty byla odstřelem dokončena demolice nádraží Těšnov (starší generaci známé jako Denisovo nádraží). 400 kg trhaviny proměnilo jednu z nejkrásnějších nádražních budov v Evropě v hromadu trosek.

Podrobnosti a celý článek Denisovo nádraží.   a celá jeho smutná historie.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 8. 2010

René Descartes

René Descartes, vynikající francouzský filosof, matematik a fyzik, zakladatel novověké racionalistické filosofie a analytické geometrie, zemřel před 360 lety.

Podrobnosti a celý článek René Descartes   a jeho život a dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 8. 2010

Josef Gočár

Josef Gočár, jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století se narodil před 130 lety. Jeho rozsáhlá a mnohotvárná činnost - od urbanismu a projektování budov, přes výstavnickou tvorbu až k návrhům nábytku a pomníků - prokazuje jeho všestranné výtvarné nadání.

Podrobnosti a celý článek Josef Gočár  a jeho životní dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]